Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIATIEA DE PROPRIETARI

Localitatea ......
Judetul.............................................................
Str.: .................................................................
nr. ..........., bloc Cod postal ...
Cod de nregistrare fiscal:

HOTRREA
ADUNRII GENERALE A PROPRIETARILOR
nr. din data de

n baza ntiintrii Municipiului Clu!"apoca, lu#nd la cunotint pre$ederile %rdonantei de
urgent a &u$ernului nr. '()*++, pri$ind creterea perfor-antei energetice a blocurilor de locuinte,
.dunarea general a proprietarilor, n edinta ordinar)e/traordinar din data de , n prezenta
a .. -e-bri din totalul de -e-bri ai asociatiei,
H O T R T E :
.sociatiei de proprietari din localitatea .., udetul ) sectorul ,
str. .., nr. , bloc ., Cod potal ................, Cod de nregistrare
fiscal.., isi da acordul pentru efectuarea lucrarii 0eabilitare ter-ica bloc de locuinte 1 aparta-ente
aferente scara * lucrare ce pre$ede creterea perfor-antei energetice a blocurilor de locuinte, n
conditiile i cu respectarea pre$ederilor din %rdonanta de urgent a &u$ernului nr.'()*++,. 2rept pentru
care, -puternicete 3reedintele asociatiei de proprietari, 2!na )2nul ..., s
se-neze, n nu-ele i pentru fiecare dintre proprietarii nscrii n lista ane/at. 3rezenta 4otr#re se
afieaz la a$izierul asociatiei de proprietari i $a nsoti docu-entatia ce ur-eaz a fi trans-is pentru
obtinerea autorizatiei de construire.

Preedinte
.......................................
5nu-ele i se-ntura6
Contrase-neaz:
Secretar .sociatie de proprietari .
Co-itetul e/ecuti$ al asociatiei de proprietari .