Sunteți pe pagina 1din 6

ARSURI-GENERALITATI &TRATAMENT DE URGENTA

Dr.ELENA GYORGY
GENERALITATI
Arsurile reprezinta una dintre cele ai !ra"e#de"astat$are si utilante a!resiuni
care ii sint date $ului sa sup$rte. Gra"itatea arsurii
depinde de supra%ata pe care se intinde aceasta# arsurile &'(-)(*din Sc a"ind t$tdeauna
un pr$!n$stic "ital !ra".
+Letalitatea in R$ania prin arsuri este de ,)#-*. +Ip$rtant ar %i ca pacientii cu arsuri
a.$re sa a.un!a intr-un centru de arsi#a"ind ne"$ie de $ ec/ipa terapeutica c$ple0a#si
unde $rtalitatea arsului cu supra%ata & )(*Sc este su1 2(*#cu speranta de
supra"ietuire si la cei cu arsuri de 3(* 4rec"enta arsuril$r intr-$
p$pulatie se c$releaza cu !radul de ci"ilizatie si dez"$ltare uana. De enti$nat ca la
c$pil#area a.$ritate a arsuril$r se pr$duc prin $parire#de $1icei acasa#in prezenta unui
parinte55
ETIOLOGIE
Arsura e urarea actiunii 6 asupra tesuturil$r7 de"ine lezanta pt.tesuturile "ii cind
depaseste '89 M$di%icari ce apar la ni"elul pielii #ca pri ele.cu care 6 "ine in
c$ntact:-de!radare enziatica,de la '89 -necr$za de c$a!ulare,la&2((9
-car1$nizare la &8((9
-calcinare la &2(((9 Eti$l$!ie:2.arsuri terice-
;(* din arsuri ,lic/ide #a1uri#lic/ide "isc$ase<T 2((9=
,%lacara-inendii casnice <+T >((-3((9= ,e0pl$zii<+T
2?((-23((9=prin unda de s$c deterina si un c$ple0 p$lilezi$nal
,c$rpuri %ier1inti ?.arsuri
c/iice#electrice-ca 2(* din arsuri-.arsuri actinice-pr$"$cate prin e0punere e0a!erata
la razele s$lare sau la surse arti%iciale deU@
9LASI4I9ARI
In %ctie de pr$%unziea leziunii: +!rd.IAarsuri super%iciale:
-a%ecteaza d$ar epiderul7
- clinic:erite#ede#durere l$cala -se reit
sp$ntan#in --) zile#%ara sec/ele +!rd.IIAarsuri partiale
-a%ecteaza epider si der <%$liculii pil$si# !l.sud$ripare sint intacte=
-clinic:z$na eriteat$asa#/ipersensi1ila tue%i$ata
cu %lictene cu c$ntinut clar<in caz de c$ntinut /e$ra!ic# apartine !rd.III=
-se "indeca in 2'-?2 zile7 Bunii
le su1clasi%ica in: patiale super%icialeA a%ecteaza d$ar derul papilar7 nu lasa ure
de%initi"e si# partiale pr$%undeAa%ecteaza si derul pr$%und7p$t lasa cicatrici de%initi"e si
au indicatie de !re%are.
9LASI4I9ARI <9ONT.=
Grd.IIIAarsuri in t$ata !r$siea der<inclusi" %$liculii pil$si si !l.sud$ripare=
-se caract.prin
prezenta escarei a"asculare# nedurer$ase# cu aspect ui%icat
-lasa dupa "indecare cicatrici de%initi"e7nu
sint lasate spre "indecare sp$natana# ci se "a real. un pr$ces diri.at si !ra1it prin
necrect$ii #prin 1ai si pansaente uede7daca dia.&--'c sau se !aseste in z$ne cu
p$tential de%$rati" <z.estetice sau %uncti$nale= !re%area e $1li!at$rie.
BDupa unii : !rd.I@A!rd.III C a%ectarea str.su1derice
<ts.celular su1cutanat# %ascii# s.#etc.=7 se pr$duc de $1icei in cazul arsuril$r prin %lacara-
e0pl$zie si al electr$cutatil$r 7 necesita pr$cedee c$ple0e rec$nstructi"e 7 une$ri c/iar
aputatii BUnii:,arsuri partialeAse distru!e nuai $ parte din
!r$siea pielii#rainind rezer"e epiteliale care p$t asi!ura "indecare naturala#sp$ntana a
arsurii ,arsuri t$taleAse distru!e in
intre!ie derul si epiderul7dupa indepartarea escarel$r#pla!a "a !ranula 7 pt."indecare
e necesara !re%a.
Aprecierea Sc arsa: -re!ula
Dlui ;E Asc/ea Fallace adult c$pil
..%iecare 1.sup.: ;* ;*
..%iecare 1.in%.: 23* 2'* ..trunc/i ant.: 23*
23* ..trunc/i p$st.: 23* 23*
..cap#!it : ;* 23* ..perineu:
2* 2* Gt.arii ici de arsura#sau ca et$da rapida
de calculare se p$ate %$l$si Dre!ula paleiE#tinind c$nt ca S %etei "$lare a
iinii<palaCde!ete= reprezinta 2*Sc La c$pii H2( ani#S arsa se e"alueaza pe 1aza
sc/eei Lund-Ir$Jder-rap$rturi di%erite in %ctie de "irsta#intre di%erite se!. ale
c$rpului.
9LASI4I9ARI <9ONT.=
In %ctie de l$calizare<cu ip$rtanta pt.sta1ilirea !ra"itatii si pr$!n$sticului= sint
c$nsiderate critice:+capul cu arsuri interesind $c/ii# urec/ile# !itul# %ata in !eneral #prin
a%ectare iediata sau prin sec/elele pe care le lasa7 +iinile#pici$arele#perineul
.Statisticile arata ca >(* din arsuri a%ecteaza MS#iar )(* z$na capului si !itului.La
c$pilul i" sint %$arte %rec"ente arsurile ce a%ecteaza K in%. A c$rpului<prin cadere in
"ase cu lic/id %ier1inte=
In %ctie de !ra"itate:Barsuri in$re: arsuri partiale H2)*Sc adult si H2(*Sc
c$pilCarsuri in t$ata !r$siea derH?*Sc la $rice "irsta %ara a%ectare z$ne speciale de
arsura Barsuri $derate7arsuri partiale 2)-?)*Sc adult si 2$-
?(*Sc c$piCarsuri in t$ata !r$siea der?-2(*Sc# %araL BArsuri
a.$re:arsuri partiale &?)*Sc adult si &?(*Sc c$pilC&2(*Sc si care a%ecteaza %ata#
perineul# palele# plantele7 arsuri la pacienti denutrirti#iun$depriati#cu 1$li cr.#cu
status s$ci$-ec$n$ic precar#suspiciune de leziune n$naccidentala
INDI9E DE GROGNOSTI9<IG=
IG#utilizat de sc$ala r$aneasca# e0pria in unitati de !ra"itate starea arsuril$r7
reprezinta sua pr$dusel$r dintre S si pr$%unzieE0.:pt. pacient cu arsuri 2(*
!rd.IC?(* !rd.IIC )* !rd.III# IGA 2$+2C?(+?C)+-A8)
Arsurile cu IG&'( se "$r incadra in !rupa arsuril$r cu risc "ital.
IG in %ctie de UIS<United Iurn Standard=: (-)$,arsura 1eni!na
)(-2((,arsura !ra"a
2$$-2)$ arsura %.!ra"a
La c$pil pt..UISA2(($rtalitatea e )( *#la adult UISA 8) $rtalitatea e )(*
+UISA*Sc arsaC<*!rd.III+-=E0.:arsura )(*din
care K !rd.III#UISA)(C<-+?)=A2?) 4act$ri ce
in%luenteaza IG:"irsta<la "irstnici c/iar arsurile in$re p$t %i %atale=#as$cierea de
lez.in/alat$rii#a alt$r lez.trauatice sau a%ect.intercurente#zestrea 1i$l$!ica a 1$lna"#stari
end$crin eta1$lice speciale<e0. Arsura e inc$pati1ila cu sarcina=
9OMGLI9ATII
G$t deterina $ ade"arata 1$ala a arsil$r#in cazul un$r leziuni &2)*Sc
9auza:-asi"e pierderi liM.#care se instaleaza in tip<plas$ra!ie7 ede#prin
cresterea perea1."asculare-atin!e ap$!eu la '3->?/7e"ap$rare crescuta-prin escare de
2?+ai ult ca n$ral=
-asi"e distru!eriNsec/estrari ale asei eritr$citare
-eli1erare de cant.ereu crescinde de pr$dusi interediari si E cu
act.distructi"a
9$nsecinte:,des/idratare si s$c-cu t$ate c$nsecintele acestuia#pina la MSO4
,sepsis Se
adau!a:sec/elele %uncti$nale si esteticeCp$si1ilitatea de deces<Sc are a%ectata=
9OMGLI9ATII <9ONT.=
Oeat$l$!ic-aneie<initial ascata prin /e$c$ncentratie=+prin /e$liza
intraNe0tra"asculara7 Ot#O1 crescute# pi!./eatici in urina# ele.tinere in circul.
-leuc$c$t$za -T
scazute+prin sec/estrare in pr$c de /eat$za# c$a!ulare#%i1rin$liza
De%iciente ale arsului:BArsul este un /ip$i0ic:+/ip$0ie /ip$0ica si
respirat$rie< Atul1urari de ap$rt= 7 /ip$0ie circulat$rie# de staza si aneica< Atul1urari de
transp$rt= 7 /ip$0ie /ist$t$0ica< Atul1urari de utilizare= BArsul este un
acid$tic:c$nsecinta /i$0iei# curind<,?/=se instaleaza acid$za eta1$lica#initial
c$pensata#ap$i dec$pensata7ulteri$r apare si cea respirat$rie<desi#initial prin
/iper"entilatie#este $ alcal$za respir.=
BArsul este un /ipereta1$lic<sc$p:supra"ietuirea=.E0ista: un +/ipereta1$lis
!luc <in s$c #are l$c in anaer$1i$za# participind la acid$za eta1=7+/ipereta1$lis
lipidic7 +/ipreta1$lis pr$tidic-dat$rita ne"$i F %.crescute#arsul e ne"$it sa c$nsue
c$1usti1il de e0ceptie:pr$teine
Se c$nsua initial pr$teinele san!uine# cele /epatice#ap$i sint sacri%icate ele.celulare
din $ase#s#tend. Gt..2* Sc#la $ pla!a e0udati"aN!ranulara# se pierd ,-! pr$t.N?'/.Grin
epuizarea %$nd pr$teic# $r!anisul ars e pus in situatia de a nu ai putea sintetiza
//.#atc.#E# nu se ai p$ate re%ace %$ndul celular distrus# %en.c$pensat$are nu ai sint
e%iciente BArsul e un iun$supresatAare de%icitar iun<plastic se p$ate
spune ca arsul e un caz de SIDA %ara OI@ 7cauza: ,paralizia reactiei de aparare
l$cala#dat$rita at!."ariate rezultate din de!radarea tisulara l$cala 7 ,rezer"ele pr$teice ale
ars diri.ate in sc$p rez$l"arii crizei F# ast%el ca se c$nsua inclusi" cell. de aparare.7
,cell.iunitare ela1$rate in c$nd.de de%icit pr$teic si E sint in a.$ritate
iature#ine%iciente si inc$petente.
Su%erinta di%eritel$r aparate si sistee: Ap.respirat$r.Su%erinte dat:
+lez.in/alat$rii directeCede si /ipersecretiil$r de la ni"el cai respirat.
B9$nsecinta lez.in/alat$rii:-insu%. respirat$rie ac.<prin 1r$n/$spas si $1structie
dat./ipersecr.=7 apare in cite"a in--8/7 apr$ape t$td.%atala7 IOT nu aeli$reaza a%ect.N
-EGA necardi$!en7 apare la 8->?/7 $rtalitate are N- 1r$n/$pneu$nia< %rec".:
St%il$c$cNG-=7 apare la --2(zile <su%erinte respir.-c$nt.=dat:.+tul1urari de ecanica
"entilat$rie
+alterarea pr$ductiei<secretie scazuta#acti"itate scazuta=a sur%actant
+paralizia iscari ciliare#pr$ductia de ucus#cu sta!n.secretii
+tul1urari de /eat$za-ap$rt si sc/i1
Aparat renal:su%erinta dat.:/ip$"$leiei# /ip$0iei#pi!enti
san!uini# %act.t$0ici.#%act // ce in%l.diureza-ADO7 c$nsecinta: IRA
Aparat di!esti":c$nsecinte:%en.de ileus7sdr.$cluzi"#/!ii
di!esti"e # ulcer de stress.Cincapacitatea %icat dea-si indeplini
%ctiile n$rale#rezultind Insu%icienta /epatica acuta
Aparat c-":9$nsecinte:tul1urari de iri!are c$r$nariana#su%erinta
a c$rd st!.Csu%erinte "asculare dat.e%.direct alT9 si t$0ine eli1.
TRATAM.ARSURI MODERATE SI SE@ERE
TRATAMENT IN GRESGITAL
-De!a.area 1$lna" si indepartarea din z.de actiune a a!. "ulnerant7 %lacarile de pe
1$lna" "$r %i stinse cu a.ut$rul paturil$r.55 55Nu ta"alit in nisip7
-Gt.leziuni putin intinse se p$ate utiliza O?O rece
curata pt.a scadea !eadient teric al ts.55 A nu se practica alte !esturi asupra pla!i de
arsura -Se dez1raca
1$lna"ul#cu e0ceptia i1racaintii aderente7se panseaza aseptic leziunile<e0.cu
cearcea%uri sterile#i1i1ate in S4=555Risc de /ip$terie a arsului Bin caz de arsura
c/iica-se spala din a1undenta< %$s%$r:se entin leziunile uede#pt.ca se aprinde
sp$ntan la -'97 ac.%lu$r/idric:se spala cu O?O calduta si 1icar1$nat=7arsurile electrice se
str$pesc cu apa nuai cind sint e0tinse cutane$-uc$s7 in caz de arsuri $culare-spalaturi
indelun!ata si pansaent AO -sustinerea
%ctiil$r "itale:O? pe asca7a1$rd "en$s<2'-28G= ,se e"ita $ntarea catetere "en$ase la
ni"elul z.arse si se pre%era#a1$rdarea "" peri%erice pt.a reduce riscul in%ecti$s<pina la
e%ectuare a1$rd "en$s#se p$ate ad.I. Petalar 8-2(!NQ! =
TRATAM.ARSURI<9ONT.=
-Uplere "asculara:pina la calcularea necesar /-e# se "a ad: ?$--$lNQ!N/#Rin!er
lactatN.S4
-Anal!ezie-sedare:4entanRl 2u!NQ! i"7Midaz$la $#$)!NQ!
-Transp$rt rapid#in decu1it d$rsal sau pe z.nea%ectate7 55Atentie la /ip$terie< daca
p$si1il# %$lie de stani$l=
BIndicatii de IOT: +pt.leziuni de in/alare< 55leziunea pul$nara e pr$!resi"a si p$ate
de1uta la&?'/ de la accident7 edeul larin!ian se accentueaza in priele ?'/=N +tul1.ale
st.de c$nstientaN +arsuri !rd.III naz$-la1iale<%aciale pr$%.=N +arsuri circu%erentiale ale
!itN +arsuri asi"e ale t$raceN +ede %arin!ian
BTra/e$st$ia tre1uie e"itata dacai e p$si1il
TRAT.ARSURI<9ONT.=
TRATAMENT IN SGITAL
Sl$cal:-te/nica c$plet sterila -indepartarea
i1racaintei si a acces$riil$r7 iri!area pla!il$r cu S4 la tep. caerei<55 Risc de
/ip$terie= -se de1rideaza %lictenele sparte#ari siNsau situate pe z.de %le0ie
-dupa spalarea si
dezin%ectia pla!ii<S4N s$l. cl$r/e0idinaN O?O sterilaN O?O?#e0c.s$l 1etadina=se aplica
t$pice antiicr$1iene# su1 pansaent a1s$r1ant# neaderent.4ata si perineul se trateazaEla
e0punereE B t$pice aniicr$1iene: sul%adiazina ar!entica 2*7ne$sp$rin si 1acitracin sint
t$picele cele ai 1ine t$lerate pt.re!.%etei#dar nu sint pt.arsuri intinse7 a%edin acetat
penetreaza 1ine escara#dar e durer$s la aplicare si p$ate pr$d.pierderi de 1icar1$nat.
-incizii de de!a.are in arsurile pr$%unde cu distri1utie
circu%erentiala si in electr$cutiile cu "$lta. inalt -c/irur!icalizarea
prec$ce#pt.arsuri in t$ata !r$siea# l$calizate< e0cizie !re%are prec$ce#seriata=
TRATAM.ARSURI<9ONT.=
STrataent sisteic:
-Trata./idr$electr$litic<arsura pr$"$aca $ crestere de 8-> $ri a pierderil$r
e"ap$rati"e de liM.#iar e0udatul are un c$nt. pr$teic Acu K din cel plasatic= BNecesarul
zilnic de liM.:--'l +Q! +Sc arsa la adult #iar la c$pilse se adinistreaza:
?$$$lN?ScC)$$$lN?Sarsa. K din cant.de lic/ide calculata se ad.in priele 3/ de
la accident#iar restul in urat$arele 28/< 5se calc.ritul ad. in %ctie de
$.accidentului si nu de $.s$sirii in centrul de arsuri=B in priele ?'/ se
adinistreaza s$l.Rin!er#S4 si G )* i1$!atite cu electr$liti. O parte din lic/idele
calc.se ad.su1 %$ra de c$l$izi:De0tran '$#plasa pr$aspata#al1uina uana.Bin
priele ?'/ nu se adau!a P pt.ca leziunile eli1ereaza P e0tracelular7ulteri$r se ad.in
%ctie de i$n$!raa7dupa --)zile necesarul e c/iar crescutB5 a se asi!ura un ap$rt de Na
su%icient pt.a pre"eni /ip$Na<risc de c$n"ulsii la c$pil =
TRAT.ARSURI<9ONT.=
M$nit$rizare:+entinere unui de1it urinar adec"at-ini 2lNQ!N/7 +ASTRUG repetat<5
Acid$za=7+ Necesarul de liM. "a %i %rec"ent ree"aluat si a.ustat in %ctie de e"$lutia
clinica7Treptat#in %ctie de t$leranta di!esti"a#$ parte din cant.de liM necesare "a %i ad.pe
cale enterala.+Ad.de al1uina uana "a c$ntinua< $#)!NQ!N*S arsa= -pierderile de
pr$teine si liM.in spatiul interstitial scad dupa ziua ?aC $1ilizarea liM. de ede inap$i in
sp. Intra"ascular incepe din ziua -a-5Atentie la supraincarcarea circulat$rie7 se "a ad.
diuretice# t$nicardiace.
-Ad.de sin!e inte!ral in %aza de reaniare lic/idiana are in prezent indicatii precise si
restrinse: sin!erare seni%icati"a ca urare a un$r ane"re c/irur!icale#a un$r
trauatise as$ciate sau a unei OD# aneie pree0istenta.Se asteapta $ scadere a Ot. in
priele '3->?/#care atesta e%icienta ad.liM.
-Sustinerea %unctiei respirat$rii:,e"aluare larin!$sc$pica si 1r$n/$sc$pica prec$ce#
ad.O? uidi%icat71r$n/$dilatat$are su1 %$ra de aer$s$li7aspirare %rec"enta a
secretiil$r.G$ate %i necesara IOT si @M prelun!ita-reduce ne"$ile F si e%$rtul respirat$r
-
TRAT.ARSURI<9ONT.=
-9$ntr$lul durerii: ,se indica entinerea pacient intr-$ stare peranenta de c$n%$rt# prin
ad.de anal!etice uzuale7la ne"$ie prep.$r%inice#ITD.BE necesara $ peranenta
sustinere psi/$l$!ica si $ti"area pacient# pt.a-i reduce an0ietatea si a-l incura.a sa
c$$pereze.
-Gr$%ila0ia ulcerului de stress:1l$cante de R O?< 9ietidina# Ranitidina=7 se incepe
ad.in priele 8/7 initierea prec$ce a nutritiei enterale#pr$!resi"a.
-In%ectiile:Nu e indicata de rutina AI pr$%ilactica#dar pacientul cu arsuri a.$re# supus la
repetate ane"re in"azi"e#cu status 1i$l$!ic precar#la e0treele "irstel$r# necesita
AI.Gacientul necesita supra"e!/ere 1acteri$l$!icaatenta<te!u.#pla!a arsa #ur$cultura#
/e$cultura#etc.=Sustinerea iun$l$!ica-prin ad.de IG i" si printr-un ap$rt nutriti$nal
adec"at.
TRATAM.ARSURI<9ONT.=
-Nutritia:se calculeaza necesarul cal$ric si pr$teic adec"at "irstei si S arse7Se incepe
prec$ce realientarea pe cale enterala# adec"ata "irstei#$entului e"$luti" si t$lerantei
di!esti"e
-Di"erse:,in caz de arsuri $culare-spalatura cu s$l.$%talice sterileNAI<e0.9l$r$cid
2*#Panaicina=C c$nsult $%ta$l$!ic.
,pr$%ila0ie antitetanica.
,$ntare de s$nda "ezicale pt.cei cu arsuri e0tensi"e si pt.cei cu l$calizare la ni"elul
perineului7 ,$ntare de s$nda n-! in caz arsuri e0tensi"e si al pacientil$r c$at$si
,Tr$1$cit$penia initiala<priele --)zile=e c$relata direct cu se"eritatea arsurii si tre1uie
c$rectata prin ad.de asa tr$1$citara < la TH8((((N-=
,5Atentie:in cazul unei e0pl$zii#pacientul ars tre1uie c$nsiderat# pina la pr$1a
c$ntrarie#trauatizat
Ec/ipa c$ple0a< anestezisti# c/irur!i# internist# nutriti$nist# psi/$l$!= care in!ri.este
pacientul cu arsuri a.$re-555tre1uie tratat in centrele de arsi-tre1uie sa %uncti$neze
unitar#pe 1aza unei c$nceptii c$une $rientate spre ne"$ile pacientului.