Sunteți pe pagina 1din 7

HOTRRE nr.

1220 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea


Hotrrii Guvernuui nr. 120!2010 privind aprobarea "i#tei cuprin$nd
pro%ramee &i proiectee de inve#ti'ii (n turi#m &i a #ur#eor de
finan'are a documenta'iior te)nice &i a ucrrior de e*ecu'ie a
pro%rameor &i obiectiveor de inve#ti'ii (n turi#m+ precum &i pentru
aprobarea criteriior de ei%ibiitate a pro%rameor &i proiecteor de
inve#ti'ii (n turi#m
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernu Romniei adopt prezenta hotrre.
,rtico unic
Hotrrea Guernului nr. 120!2010 priind aprobarea !istei cuprinznd pro"ramele #i proiectele de
inestiii $n turism #i a surselor de %inanare a documentaiilor tehnice #i a lucrrilor de e&ecuie a
pro"ramelor #i obiectielor de inestiii $n turism, precum #i pentru aprobarea criteriilor de eli"ibilitate
a pro"ramelor #i proiectelor de inestiii $n turism, publicat $n 'onitorul (%icial al Romniei, )artea *,
nr. 1+, din +- %ebruarie +010, cu modi%icrile #i completrile ulterioare, se modi%ic dup cum
urmeaz.
1./ne&a nr. 1 se modi%ic #i se $nlocuie#te cu ane&a la prezenta hotrre.
2.!a ane&a nr. + 0Criterii de eli"ibilitate a pro"ramelor #i proiectelor de inestiii $n turism0, la litera /
01li"ibilitatea proiectului0, punctul 8 a aea urmtorul cuprins.
08. toate proiectele care urmeaz s %ie %inanate or obine de la *nstitutul 2aional de Cercetare3
4ezoltare $n 5urism, denumit $n continuare *2C45, care %uncioneaz $n coordonarea 'inisterului
4ezoltrii Re"ionale #i 5urismului, aizul de specialitate priind oportunitatea inestiiei din punct de
edere turistic pentru studiile de %ezabilitate e&ecutate, cu e&cepia celor realizate de ctre *2C45.0
366663
)R*'3'*2*75R8
E-." /O0
Contrasemneaz.
'inistrul dezoltrii re"ionale #i turismului,
Eena Gabriea 1drea
'inistrul administraiei #i internelor,
0on#tantin2Traian .%a&
'inistrul transporturilor #i in%rastructurii
,nca 3aniea /oa%iu
p. 'inistrul %inanelor publice,
/o%dan ,e*andru 3r%oi+
secretar de stat
,4E5,6
93 /ne&a nr. 1 la Hotrrea Guernului nr. 120!2010:
,.!*75/ cuprinznd pro"ramele #i proiectele de inestiii $n turism, a%late $n derulare
2r.
crt.
/utoritatea public local )roiectul
1. Consiliul !ocal /lba *ulia,
;udeul /lba
/mena;area turistic a castrului roman
+. Consiliul !ocal Garda de 7us,
;udeul /lba
/mena;area $n scop turistic a pe#terii )oarta
lui *onele
<. Consiliul !ocal /rad, ;udeul
/rad
/mena;area #trandului termal 02eptun0
-. Consiliul =udeean /r"e# 1. Construcii re%u"ii de creast, munii
>"ra#
+. Construcii baze de salare, munii
>"ra# #i munii )iatra Craiului
<. Reabilitarea traseelor turistice montane,
munii >"ra# #i munii )iatra Craiului
?. Consiliul !ocal 2ucet, ;udeul
@ihor
7chi $n Romnia, 2ucet
,. Consiliul !ocal 7cueni,
;udeul @ihor
/Aua )arB $n localitatea 7cueni
C. Consiliul =udeean @ra#o 1. 'odernizri baze de salare, munii
@uce"i, >"ra# #i )iatra Craiului 3 alea
'le#ti, r%ul (mu, Dnoa"a, alea
Ciubotea, Ealea 7mbetei, Curmtura
+. Construcii re%u"ii montane, munii
@uce"i #i munii >"ra#
<. Reabilitarea traseelor turistice, munii
@uce"i #i munii >"ra#
8. Consiliul !ocal @ra#o, ;udeul
@ra#o
7chi $n Romnia, @ra#o
F. Consiliul !ocal )redeal,
;udeul @ra#o
7chi $n Romnia, )redeal
10. Consiliul !ocal R#no,
;udeul @ra#o
7chi $n Romnia, R#no
11. Consiliul !ocal 'erei, ;udeul
@uzu
4ezoltarea in%rastructurii turistice de
a"rement, staiunea 7rata3'onteoru
1+. Consiliul =udeean Cara#3
7eerin
1. Construcie caban salamont #i centru
de in%ormare turistic, munii 7emenic
+. Construcie re%u"iu montan, munii
7emenic
1<. Consiliul =udeean Clu; 1. Construcii centre de salare, munii
@ihor3Eldeasa 3 7ericiul public salamont
'r"u 3 localitile @eli#, 4oda )ilii,
7cuieu
+. 7chi $n Romnia, staiunea @i#oara
1-. Consiliul =udeean Constana /mena;area unor centre de preenie,
tratament medical primar #i a punctelor de
salamar din zona litoral a ;udeului
Constana
1?. Consiliul !ocal Constana,
;udeul Constana
)asarel #i pontoane acostare ambarcaiuni
a"rement, staiunea 'amaia
1,. Consiliul !ocal !imanu,
;udeul Constana
4ezoltarea in%rastructurii turistice $n zona
sudic a litoralului
1C. Consiliul !ocal 'an"alia,
;udeul Constana
4ezoltarea in%rastructurii turistice $n zona
sudic a litoralului
18. Consiliul !ocal 5echir"hiol,
;udeul Constana
4ezoltarea in%rastructurii turistice $n zona
sudic a litoralului
1F. Consiliul !ocal 5uzla, ;udeul
Constana
4ezoltarea in%rastructurii turistice $n zona
sudic a litoralului
+0. Consiliul =udeean 4mboia 1. Construcii #i reabilitare de cabane,
re%u"ii montane #i baze salamont, munii
@uce"i
+. Re%acerea sistemului de semnalizare pe
traseele montane, munii @uce"i
+1. Consiliul =udeean Har"hita 'odernizarea #i reabilitarea bilor
tradiionale, @orsec, 5u#nad, 5ome#ti,
Ciumani, comuna Cozmeni, comuna
7iculeni, comuna 7ncrieni, comuna
7ntimbru
++. Consiliul !ocal @orsec, ;udeul
Har"hita
4ezoltarea in%rastructurii turistice de
a"rement, staiunea @orsec
+<. Consiliul !ocal )raid, ;udeul
Har"hita
Construcie comple& balnear, )raid
+-. Consiliul !ocal Remetea,
;udeul Har"hita
Centru balneoclimateric multi%uncional,
Remetea
+?. Consiliul !ocal 5u#nad,
;udeul Har"hita
1. 'odernizarea, consolidarea #i e&tinderea
cldirii casei de cultur pentru amena;area
unui comple& balnear
+. /mena;area unui traseu pentru cur de
teren
+,. Consiliul =udeean Hunedoara 1. Construcii baze salamont #i re%u"ii
montane, munii Retezat 3 Ru#or, )oiana
)ele"ii, )ietrele, @ucura, )altina, 7tna de
Ru, @aleia
+. Recuperarea alorilor de cult, comuna
@al#a, satul Eli#oara, comuna @ia, satul
Hr"ani, comuna @rni#ca, satele @oz #i
5rnia, comuna @unila, satul /lun,
comuna @ulze#tii de 7us, satul 5omnatec,
comuna Gurasada, satul Gothatea, comuna
*lia, satul 4umbria, comuna )esti#u 'ic,
satul /lma#u 'ic, comuna 5oplia, satul
Elari, comuna Eata de =os, satul Czne#ti,
comuna Dam, satul 7lcia
+C. Consiliul !ocal !upeni, ;udeul
Hunedoara
7chi $n Romnia, staiunea 7tra;a
+8. Consiliul !ocal )etro#ani,
;udeul Hunedoara
7chi $n Romnia, municipiul )etro#ani
+F. Consiliul !ocal Eulcan, ;udeul
Hunedoara
7chi $n Romnia, ora#ul Eulcan
<0. Consiliul !ocal @or#a, ;udeul
'aramure#
7chi $n Romnia, staiunea @or#a
<1. Consiliul !ocal Canic, ;udeul
'aramure#
7chi $n Romnia, ora#ul Canic
<+. Consiliul =udeean 'ehedini 4ezoltarea in%rastructurii turistice de
a"rement, insula 7imian #i 4robeta35urnu
7eerin
<<. Consiliul !ocal 7oata, ;udeul
'ure#
/mena;are in%rastructur a"rement, zona
lacurilor 5ineretului #i 8rsului
<-. Consiliul !ocal )iatra32eam 4ezoltarea in%rastructurii turistice de
a"rement, masiele Cozla #i )ietricica
<?. Consiliul !ocal /zu"a, ;udeul
)rahoa
7chi $n Romnia, staiunea /zu"a
<,. Consiliul !ocal @u#teni,
;udeul )rahoa
7chi $n Romnia, staiunea @u#teni
<C. Consiliul !ocal 7inaia, ;udeul
)rahoa
7chi $n Romnia, staiunea 7inaia
<8. Consiliul !ocal (cna 7ibiului,
;udeul 7ibiu
1. /mena;area parcului balnear
+. 'odernizarea #i amena;area salinelor
e&terioare
<F. Consiliul !ocal Cmpulun"
'oldoenesc, ;udeul
7uceaa
7chi $n Romnia, staiunea Cmpulun"
'oldoenesc
-0. Consiliul !ocal 'lini, ;udeul
7uceaa
7chi $n Romnia, 'lini
-1. Consiliul !ocal 7uceia,
;udeul 7uceaa
7chi $n Romnia, 7uceia
-+. Consiliul =udeean 5ulcea 'iniport de a"rement, 7%ntu Gheor"he
-<. Consiliul !ocal Goora,
;udeul Elcea
1. Reabilitarea casei de cultur $n ederea
amena;rii muzeului balnear
+. Construcie centru de in%ormare turistic
#i baz de Binetoterapie
--. Consiliul !ocal Eoineasa,
;udeul Elcea
4ezoltarea in%rastructurii de a"rement,
staiunea Eoineasa
/.!*75/ cuprinznd pro"ramele #i proiectele noi de inestiii $n turism
2r.
crt.
/utoritatea public local )roiectul
1. Consiliul =udeean /lba 4ezoltarea in%rastructurii turistice $n zona
montan $nalt, munii 7ebe#
+. Consiliul !ocal Horea, ;udeul
/lba
7chi $n Romnia, comuna Horea
<. Consiliul !ocal (cna 'ure#,
;udeul /lba
4ezoltarea in%rastructurii turistice, ora#ul
(cna 'ure#
-. Consiliul !ocal Dlatna, ;udeul 4ezoltarea in%rastructurii turistice, ora#ul
/lba Dlatna
?. Consiliul !ocal /lbe#tii de
'uscel, ;udeul /r"e#
7chi $n Romnia, /lbe#tii de 'uscel
,. Consiliul !ocal 5r"u (cna,
;udeul @acu
4ezoltarea in%rastructurii turistice balneare
C. Consiliul =udeean @ihor Centru pentru sistem de in%ormare turistic
#i baz salamont, Eadu Cri#ului
8. Consiliul !ocal @eiu#, ;udeul
@ihor
Comple& balnear
F. Consiliul !ocal @or#, ;udeul
@ihor
Comple& balnear
10. Consiliul !ocal Crpinet,
;udeul @ihor
/mena;area $n scop turistic a pe#terii
0Cmpeneasc0
11. Consiliul !ocal 7nmartin,
;udeul @ihor
/Auaparc, 7taiunea @ile >eli& 3 @ile 1 'ai
1+. Consiliul !ocal Gtei, ;udeul
@ihor
4ezoltarea in%rastructurii turistice de
a"rement
1<. Consiliul !ocal 4umitra,
;udeul @istria32sud
4ezoltarea in%rastructurii turistice de
a"rement
1-. Consiliul =udeean @oto#ani 1. 'odernizarea drumului de acces ctre
!acul cu 2u%eri 3 *pote#ti $n ederea
includerii $n circuitul turistic
+. Reabilitarea #i alori%icarea durabil a
obiectiului de patrimoniu Comple&ul
monahal Co#ula
1?. Consiliul !ocal 7cele, ;udeul
@ra#o
/mena;area #i reabilitarea obiectiului
turistic 0Canionul C 7cri0
1,. 'unicipiul @ucure#ti, sectorul
,
4ezoltarea in%rastructurii turistice de
a"rement, !acul 'orii
1C. Consiliul !ocal 'nzle#ti,
;udeul @uzu
/mena;area $n scop turistic a zonei carstice
'eledic
18. Consiliul =udeean Clra#i 4ezoltarea zonei turistice braul @orcea
1F. Consiliul !ocal (ltenia,
;udeul Clra#i
4ezoltarea in%rastructurii turistice de
a"rement, amena;are port de a"rement,
(ltenia
+0. Consiliul =udeean Cara#3
7eerin
Construcie caban salamont #i centru de
in%ormare turistic, 'untele 'ic
+1. Consiliul !ocal @ile
Herculane, ;udeul Caras3
7eerin
4ezoltarea in%rastructurii turistice de
a"rement, staiunea @ile Herculane
++. Consiliul !ocal Re#ia, ;udeul
Cara#37eerin
4ezoltarea in%rastructurii turistice de
a"rement, municipiul Re#ia
+<. Consiliul !ocal 5urnu Ruieni,
;udeul Cara#37eerin
7chi $n Romnia, 'untele 'ic
+-. Consiliul !ocal Costine#ti,
;udeul Constana
4ezoltarea in%rastructurii turistice zona
sudic a litoralului
+?. Consiliul !ocal Hr#oa,
;udeul Constana
4ezoltarea in%rastructurii de turism balnear
+,. Consiliul =udeean Coasna 'odernizarea #i reabilitarea bilor
tradiionale din comunele 'oac#a, Cernat,
@i&ad #i @recu
+C. Consiliul !ocal Comandau,
;udeul Coasna
7chi $n Romnia, Comandau
+8. Consiliul !ocal Coasna,
;udeul Coasna
1. Centru balneoclimateric multi%uncional
+. 7chi $n Romnia
+F. Consiliul =udeean 4mboia 7chi $n Romnia 3 munii @uce"i
<0. Consiliul !ocal (cnia, ;udeul
4mboia
4ezoltarea in%rastructurii turistice balneare
<1. Consiliul =udeean 4ol; )ort de a"rement 3 Cetate
<+. Consiliul =udeean Gor; 1. Recuperarea alorilor de cult comuna
/rcani, satul 7troie#ti, comuna 4nciule#ti,
satul Dicoiu, comuna =upne#ti, satul @oia,
comuna !ele#ti, satul >re#ti, comuna
7coara, satele @obu #i )i#te#tii din 4eal,
comuna 7chela, satul 7mbotin, comuna
Ro#ia de /maradia, satul 7eciurile
+. 'odernizarea circuitului de izitare,
)e#tera 'uierilor
<. 'odernizarea circuitului de izitare,
pe#tera )olora"i
-. 'odernizarea cii de acces ctre baza de
salare montan Rnca #i amena;area unui
heliport
?. /mena;area, modernizarea #i e&tinderea
domeniului schiabil )pu#a, munii )arn"
,. n%iinarea centrului turistic muzeal
0Castrul roman @umbe#ti3=iu0
C. Restaurarea culelor tradiionale
8. Reabilitarea bazei de tratament balnear
7celu
F. Reamena;area potecilor turistice #i
re%acerea marca;elor pe traseele turistice
montane inter;udeene din munii )arn",
Elcan #i Godeanu
<<. Consiliul !ocal @aia de >ier,
;udeul Gor;
Ealori%icarea potenialului turistic montan3
zona Rnca3Corne#u 'are3 5i"ele3
'u#eoiu3Ctlinu
<-. Consiliul =udeean Har"hita Reabilitarea bii tradiionale 2adas, comuna
5u#nad, amena;area #i modernizarea bii
tradiionale @ile Chirui, modernizarea bii
srate, comuna 'rtini#, modernizarea bii
tradiionale 0/rcso0, comuna Corund,
reabilitarea bii tradiionale, 'ere#ti,
modernizarea bii comunale, Remetea,
amena;area #i modernizarea bii
tradiionale, 5oplia, reabilitarea izorului de
ap mineral, comuna 7nsimion, satul
Cetuia, reamena;area #i modernizarea bii
comunale, 'dra#, reabilitarea bilor
tradiionale 0(saros0 #i 0>erencz =ozse%0,
ora#ul @orsec, reabilitarea bii tradiionale
04u"as0, comuna 4ne#ti, reabilitarea bii
comunale, @ile 'adicsa, reabilitarea bii
srate 07osBut0, ora#ul Cristuru 7ecuiesc,
reabilitarea #i modernizarea bii
tradiionale, !eliceni, amena;area #i
modernizarea bii tradiionale, comuna
)uleni3Ciuc, amena;area #i modernizarea
bii tradiionale, comuna 7useni
<?. Consiliul !ocal Gheor"heni,
;udeul Har"hita
1colo"izarea staiunii turistice !acu Ro#u #i
dezoltarea in%rastructurii pentru turism
<,. Consiliul !ocal 7rma#,
;udeul Har"hita
7chi $n Romnia, comuna 7rma#
<C. Consiliul !ocal 5oplia, ;udeul
Har"hita
Ealori%icarea potenialului "eotermal
e&istent, municipiul 5oplia
<8. Consiliul !ocal 7ncrieni,
;udeul Har"hita
@az de tratament balneoclimateric
multi%uncional, @ile )ucioasa
<F. Consiliul !ocal 7cel, ;udeul
Har"hita
4ezoltarea in%rastructurii turistice de
a"rement, comuna 7cel
-0. Consiliul !ocal Eo#lbeni,
;udeul Har"hita
4ezoltarea domeniului schiabil $n
localitatea *zoru 'ure#ului
-1. Consiliul !ocal Ghelari,
;udeul Hunedoara
4ezoltarea in%rastructurii turistice de
a"rement, comuna Ghelari
-+. Consiliul !ocal )etrila, ;udeul
Hunedoara
7chi $n Romnia, ora#ul )etrila
-<. Consiliul !ocal /mara, ;udeul
*alomia
4ezoltarea in%rastructurii turistice de
a"rement, staiunea /mara
--. Consiliul =udeean *a#i 4ezoltarea in%rastructurii turistice de
a"rement, zona rului @ahlui
-?. Consiliul !ocal 7na"o,
;udeul *l%o
Construcie comple& balnear #i comple&
a"rement, staiunea 7na"o
-,. Consiliul !ocal 'oisei, ;udeul
'aramure#
/Auaparc $n comuna 'oisei
-C. Consiliul !ocal )onoarele,
;udeul 'ehedini
/mena;area )e#terii )onoarelor #i punerea
$n aloare a potenialului turistic al
comple&ului carstic )onoarele
-8. Consiliul !ocal 7aschiz,
;udeul 'ure#
Restaurarea cetii de re%u"iu sec. H*E,
modernizarea drumului de acces
-F. Consiliul =udeean 2eam 1. 7chi $n Romnia, staiunea 4urau
+. /mena;area in%rastructurii de a"rement
turistic, zona lacului *zorul 'untelui 3 @icaz
?0. Consiliul !ocal 5arcu, ;udeul
2eam
7chi $n Romnia, comuna 5arcu
?1. Consiliul !ocal @reaza, ;udeul
)rahoa
4ezoltarea in%rastructurii turistice de
a"rement, staiunea @reaza
?+. Consiliul !ocal @u#teni,
;udeul )rahoa
4ezoltarea in%rastructurii turistice )latoul
'unilor @uce"i
?<. Consiliul !ocal 'neciu,
;udeul )rahoa
7chi $n Romnia, staiunea Cheia
?-. Consiliul =udeean 7atu 'are 1. 7chi $n Romnia, 2e"re#ti3(a#
+. )arc balnear @eltiu"
<. @az tratament balnear, staiunea 5#nad
-. Don de a"rement, staiunea 5#nad
??. Consiliul !ocal 7adu, ;udeul
7ibiu
7chi $n Romnia, 7adu
?,. Consiliul =udeean 7uceaa /mena;area turistic a salinei Cacica
?C. Consiliul !ocal 7olca, ;udeul
7uceaa
4ezoltarea in%rastructurii turistice de
a"rement, ora#ul 7olca
?8. Consiliul !ocal Garu 4ornei,
;udeul 7uceaa
7chi $n Romnia, munii Climani
?F. Consiliul =udeean 5imi# Recuperare alori de cult comuna 5ome#ti,
satul Romne#ti, ora#ul >"et, satul
)or"ina, comuna Curtea, satul Curtea,
comuna )ietroasa, satul Criina de 7us,
comuna 'ar"ina, satul Co#eia
,0. Consiliul =udeean 5ulcea 'iniporturi turistice $n localitile 'uri"hiol
#i 7arichioi
,1. Consiliul !ocal 7ulina, ;udeul
5ulcea
4ezoltarea #i reabilitarea in%rastructurii
turistice, ora#ul 7ulina
,+. Consiliul !ocal 5ulcea, ;udeul
5ulcea
4ezoltarea in%rastructurii turistice de
a"rement 92aa cu zbaturi:
,<. Consiliul !ocal Ealea
2ucarilor, ;udeul 5ulcea
4ezoltarea in%rastructurii turistice de
a"rement
,-. Consiliul =udeean Easlui 1. 4ezoltarea turismului $n ;udeul Easlui
prin restaurarea #i alori%icarea obiectiului
de patrimoniu 'nstirea >lore#ti
+. 4ezoltarea turismului $n ;udeul Easlui
prin restaurarea #i alori%icarea obiectiului
de patrimoniu 'nstirea )re#ti
<. 4ezoltarea turismului $n ;udeul Easlui
prin restaurarea #i alori%icarea obiectiului
de patrimoniu 'nstirea >stci
,?. Consiliul =udeean Elcea 1. Recuperarea alorilor de cult comuna
)ope#ti, satul 8r#i, comuna 5om#ani, satele
@leni #i 4umbre#ti
+. *n%rastructura turistic de a"rement a
staiunii Climne#ti3Cciulata
<. /mena;area 'uzeului 5roanilor, Coste#ti
-. /mena;area culelor, 'ldr#ti
,,. Consiliul !ocal Horezu,
;udeul Elcea
Reabilitarea #i dezoltarea in%rastructurii
turistice de a"rement, staiunea Horezu
,C. Consiliul !ocal (lne#ti,
;udeul Elcea
4ezoltarea in%rastructurii balneare #i de
a"rement, baz de tratament, centru
multi%uncional #i trasee de cur, (lne#ti
,8. Consiliul =udeean Erancea 4ezoltarea in%rastructurii turistice de
a"rement, !ep#a, Gre#u, staiunea 7oe;a,
5ulnici
,F. Consiliul !ocal Eizantea,
;udeul Erancea
4ezoltarea in%rastructurii turistice balneare
)ublicat $n 'onitorul (%icial cu numrul 8F, din data de 1, decembrie +011