Sunteți pe pagina 1din 3

INDICATORI ECONOMICI Modalitati de calcul si

intrepretarea acestora


Denumire indicator Modalitate de calcul Interpretare
Rate de solvabilitate
Rata solvabilitatii
patrimoniale
Capitaluri
proprii/Totalpasive
x100
Exprima capacitatea de autofinantare a societatii, precum
si masura in care poate face fata obligatiilor sale de plata.
O valoare ridicata a acestui indicator semnifica o sporire a
capacitatii de autofinantare a societatii.
Rata autonomiei
financiare
Capitaluri
proprii/Capitaluri
permanente x100
Exprima independenta financiara a societatii. Cresterea
ponderii capitalului propriu al societatii in capitalul sau
permanent, are efecte benefice asupra autonomiei
financiare totale.
Gradul de indatorare
generala
Datorii totale/Capitaluri
proprii x 100
Indicatorul evidentiaza proportia finantarii datoriilor totale
ale societatii pe seama capitalurilor proprii. O diminuare a
nivelului acestui indicator reflecta o intarire a capacitatii
de autofinantare pe termen scurt, mediu si lung. Un nivel
superior lui 50% poate atrage un semnal de alarma pentru
creditorii societatii.
Rata solvabilitatii
generale
Datorii totale/Total
active x 100
Exprima masura in care activele societatii contribuie la
finantarea datoriilor sale totale.
Rate de lichiditate
y
Active
circulante/Datorii pe
termen scurt x 100
Este o expresie a echilibrului financiar pe termen scurt si
reflecta capacitatea activelor curente disponibile de a se
transforma in disponibilitati banesti care sa acopere
datoriile scadente pe termen scurt. Daca are valori
subunitare indica un dezechilibru la nivelul trezoreriei
societatii.
Rata lichiditatii
imediate
(intermediare)- testul
acid
(Active circulante
stocuri)/Datorii pe
termen scurt x 100
Reflecta capacitatea activelor circulante ale societatii,
concretizate in creante si trezorerie de a-si onora datoriile
exigibile pe termen scurt.
Rata lichiditatii
efective
Trezorerie/Datorii pe
termen scurt x 100
Reflecta capacitatea societatii de a-si onora obligatiile pe
termen scurt pe baza disponibilitatilor banesti si a
investitiilor financiare pe termen scurt.
Rate de rentabilitate
Rata rentabilitatii
economice
Profit brut/Active totale
x 100
Exprima eficienta utilizarii activelor, respectiv contributia
acestora la obtinerea rezultatelor
Rata rentabilitatii
activelor (ROA)
Profit net/Active totale
x 100
Exprima eficienta utilizarii activelor societatii in
activitatea operationala, respectiv gradul de rentabilitate al
intregului capital investit in firma.
Rata rentabilitatii
financiare
Profit net/Capitaluri
proprii x 100
Reflecta eficienta utilizarii capitalului investit de catre
actionari
Rata rentabilitatii
generale
Profit net/Cheltuieli
totale x 100
Exprima consumul total de resurse
Rate de piata
Valoarea contabila a
actiunii (valoarea sa
intrinseca)
Capitaluri proprii/Nr.
actiuni emise
Reflecta valoarea activului net pe actiune, respectiv suma
pe care ar incasa-o un actionar de pe urma valorificarii
activelor societatii si onorarea datoriilor catre creditori.
Rata pret-valoarea
contabila P/B (price
to book value, rata
valorii de piata )
Cursul
actiunii/Valoarea
contabila a actiunii
Indicatorul compara valoarea de piata a unei actiuni cu
valoarea sa contabila. in cazul unui raport subunitar, se
considera ca actiunea este subevaluata, generand un
semnal de cumparare pentru investitori. in situatia in care
cursul este superior valorii contabile, actiunea este
supraevaluata iar investitorul primeste un semnal de
vanzare.
Castigul pe actiune
EPS
Profit net/Numar de
actiuni comune emise
Exprima randamentul intern al unei actiuni, prin prisma
profitului pe care actiunea il aduce intr-un exercitiu
financiar si permite investitorului sa compare rezultatele
obtinute de firma pentru a decide daca pastreaza,
lichideaza sau majoreaza pachetul de actiuni detinut.
Coeficientul de
capitalizare bursiera
PER (coeficientul de
capitalizare)
Cursul actiunii/Castigul
pe actiune
Exprima randamentul de piata al unei actiuni, prin prisma
sumei pe care este dispus sa o plateasca un investitor
pentru a obtine o unitate monetara din profitul societatii.
De asemenea, indica perioada necesara unui actionar
pentru a-si recupera capitalul investit. Indicatorul
reprezinta o masura a increderii investitorilor in companie,
in sensul ca o valoare mare indica un nivel crescut al
asteptarilor fata de evolutia profiturilor firmei. Valorile
acestui indicator ar trebui interpretate in contextul unor
companii care activeaza in domenii similare de activitate.
Cu cat indicatorul PER este mai redus, cu atat o actiune
este considerata mai interesanta, fiind recomandabila
cumpararea si detinerea ei. Cu toate acestea, un PER mic
poate fi asociat companiilor cu afaceri riscante, in timp ce
firmele cu perspective bune de dezvoltare pot inregistra un
nivel ridicat al PER-ului.
Randamentul actiunii
Dividendul
actiunii/Cursul actiunii
x 100
Indicatorul reprezinta o masura a castigului obtinut de
actionari, in urma investitiei facute in actiunile companiei,
prin raportarea venitului adus de actiuni la costul acesteia.
Investitorii utilizeaza acest indicator pentru a compara
veniturile din investitii in actiuni, in cadrul aceluiasi
sector, sau al unor sectoare de piata diferite, precum si cu
veniturile din investitii in alte tipuri de instrumente
financiare - dobanzi aferente investitiilor in instrumente cu
venit fix. Acest indicator nu exprima in mod necesar
performanta unei companii, in special celor in crestere,
care au o politica de capitalizare a profitului obtinut.
Rata de distribuire a
dividendelor (pay out
ratio)
Dividendul
actiunii/Castigul pe
actiune x 100
Un nivel scazut al acestui indicator aduce insatisfactie
actionarilor, reflectand o politica de reinvestire a
profiturilor, in detrimentul distribuirii de dividende.
Alti indicatori
Raportul capitaluri
proprii - capital social
Capitaluri
proprii/Capital social
Exprima performantele utilizarii capitalului angajat in
afacere, precum si soliditatea companiei, prisma
elementelor de capitalizare.
Raportul rezerve-
capital social
Rezerve/Capital social
Exprima potentialul societatii cu privire la majorarea
capitalului social, prin acordarea de actiuni cu titlu gratuit,
in urma incorporarii rezervelor.
Raportul profit-
capitaluri proprii
Profit/Capitaluri proprii
Exprima eficienta capitalurilor proprii ale societatii in
realizarea profiturilor
Raportul profit-cifra
de afaceri
Profit/Cifra de afaceri Exprima contributia cifrei de afaceri la obtinerea profitului

S-ar putea să vă placă și