Sunteți pe pagina 1din 23

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnic a Moldovei


Facultatea de Radioelectronic i Telecomunicaii
Catedra Telecomunicaii
Lucrarea de laborator Nr. 3
la disciplina Tehnici de comutaie
Tema: Tratarea apelului local n centrala telefonic
EWSDS!EME"S
A efectuat: st. gr. TLC!"#

A $erificat: l. uni$. Volontir Cristina
Chiinu 2010
Scopul lucrrii: %tudierea arhitecturii generale a centralei telefonice digitale
&'%()%*&+&,%. %tudierea categoriilor de apel. Calculul intensitii sarcinii
telefonice -ntro central telefonic.
#$ Sarcina teoretic%:
#.# %tudierea arhitecturii generale a centralei telefonice digitale
#.. %tudierea categoriilor de apel
#./ %tudierea funciilor asigurate de centrala telefonic digital
#.0 %tudierea arhitecturii centralei telefonice digitale &'%()%*&+&,%
#.1 %tudierea fa2elor de apel.

&$ Sarcina de laborator:
..# (eschidei programul de pre2entare a centralei telefonice digitale
&'%()%*&+&,% propuse de profesor3
... Anali2ai materialul teoretic propus de profesor3
../ Anali2ai schema 4loc a centralei telefonice digitale &'%()%*&+&,%3
..0 Anali2ai fa2ele unui apel reali2at dintre doi a4onai3
..1 &fectuai calculul sarcinii traficului -n centrala telefonic digital i dispersarea
traficului pe rute pe 4a2a datelor propuse de profesor.
.
"oiuni teoretice de ba'
%istema de comutaie &'%( este ela4orat de firma %iemens 56ermania7. 8rima
CTA din aceast serie a fost instalat -n #9"# -n Repu4licile Africane de %ud.
%istema de comutaie &'%( permite de a construi CTA locale sau de tran2it
5nodale7 de o capacitate mare i medie. :n pre2ent pe 4a2a arhitecturii e;istente pentru
&'%( sunt ela4orate noi platforme: &'%( *nter,ode 5care permite de a forma un
nod *nternet7< &'%( =road4and ,ode 5care permite de a integra tehnologiile AT+ i
tehnologiile de 4and -ngust7. :n pre2ent sistemele de comutaie &'%( le ela4orea2
mai mult de #!! de ri ale lumii i deser$esc< dup e$alurile specialitilor firmei
%iemens< mai mult de #1! mln. de linii.
Caracteristicile tehnice generale a le sistemei e;istente &'%(:
Centrale telefonice:
numrul liniilor de a4onai > p?n la .1!!!!
numrul liniilor de cone;iune > p?n la @!!!!
capacitatea de comutaie > p?n la .1.!! &rl
Centrale telefonice rurale:
numrul liniilor de a4onat > p?n la A1!!
Centre de comutaie pentru obiectele n micare:
numrul liniilor de a4onat > p?n la "!!!! la un centru de comutaie
!locul de abonat di"ital:
numrul liniilor de a4onat > p?n la 91!
#istema de comutaie:
numrul comutatoarelor digitale > p?n la /!! la central
numrul de -ncercri de sta4ilire a legturi -n ora de trafic ma;imal 5=BCA7 >
mai mult de #!!! =BCA 5traficul A7 conform recomandaiilor CC*TT C.1!0.
$rocesorul coordonator
capacitatea dispo2iti$ului de memorie > p?n la @0 +4ait
capacitatea adresei > p?n la 064ait
/
lenta magnetic > p?n la 0 dispo2iti$e< p?n la "! +4ait fiecare
discul magnetic > p?n la 0 dispo2iti$e< p?n la //A +4ait fiecare
%nitatea &e comand cu reeaua de semnali'are pe canal comun > p?n la
.10 de canale de semnale
(ensiunea de lucru: 0"D curent continuu sau @! curent continuu
$uterea consumat > -n Eur de #<1 ')linie.
Transmisiunea conform recomandaiilor CC*TT C.1#A
Lucrul i fiabilitatea > conform recomandaiilor CC*TT C.1#0
%chema de structur a acestui sistem este pre2entat -n A,&FA ..#.
Configuraia de 4a2 a &'%( const din urmtoarele componente:
D(U )Di*ital (ine Unit+ > unitate de linie digital
S(M )Subscriber (ine Module+ > modulul de linie de a4onat
S(,- )Subsciber (ine ,ircuit -nalo*ic7 > circuit de linie de a4onat analogic
S(M,. )Subsciber (ine Module ,ontrol .rocesor+ > procesor de comand
al modulului de linie de a4onat
D!UD )Di*ital !nterface for D(U+ > unitatea de interfa digital pentru (LG
D(U, )Di*ital (ine Unit ,ontrol+ > control pentru (LG
(T/ )(ine Trun0 /roup+ > grup de linii)trunchiuri
D!U )Di*ital !nterface Unit+ > unitatea de interfa digital
SU )Si*nalin* Unit+ > unitatea de semnali2are
T1/ )Tone /enerator+ > generator de tonuri
,R ),ode Reciver+ > receptor de grup
/S )/roup S2itch+ > comutator de grup
(!U )(in0 !nterface Unit+ > unitatea de interfa de liH -ntre LT6 i %,
/. )/roup .rocessor+ > procesor de grup
S" )S2itchin* "et2or0+ > reea de comutare
S/, )S2itchin* /roup ,ontrol+ > controlul comutatorului de grup
,. ),oordonation .rocessor+ > procesor central
-T3- > aparatul telefonic al a4onatului chemtor
0
-T34 > aparatul telefonic al a4onatului chemat
Gnitile numerice de linie (LG 5&igital Line %nit7 au rolul de a concentra -n
format +*C cu de4it de .!0" I4it)sec sau #100 I4it)sec -n funcie de ierarhia
sincron de multiple;are folosit 5european sau nord american7< traficul de pe liniile
de intrare.
Flu;urile de la ieirea din unitile (LG sunt direcionale ctre 4locurile LT6
5Line (runk )roup7 care deser$esc< aa cum reiese i din denumirea lor< at?t linii de
a4onat c?t i Eonciuni de orice natur. (esigur< -n ca2ul Eonciunilor analogice< acestea
sunt iniial multiple;ate prin intermediul 4locului %C+GF 5#ignal Convertor
*ultiplexer7 care efectuea2 i con$ersia -n format numeric. Gnitile LT6 se
conectea2 la reeaua de cone;iuni cu transfer sincron3 reeaua are structur T%T sau
T%%%T< -n ca2ul aplicaiilor de capacitate mare.
:n pri$ina multiple;rii flu;urilor numerice< sistemul &'%( folosete dou
ni$ele. 8rimul ni$el utili2ea2 un cadru cu un de4it de .!0" sau #100 I4it)sec
pro$enit de la /. sau .0 canale< iar al doilea ni$el conine #." de inter$ale temporale
ce generea2 un de4it de "<#9. +4it)sec. Codurile folosite respect standardul +*C pe
" 4ii cu frec$ena de eantionare de " HB2.
Comanda sistemului &'%( este caracteri2at printro descentrali2are
accentuat. Astfel fiecare component maEor deine un element de comand care se
numete (LGC 5&L% Control7 -n ca2ul unitilor (LG< 68 5)roup $rocessor7 -n
ca2ul unitilor LT6 i %C6 5#witching )roup Control7 -n ca2ul reelei de cone;iuni.
:n principal< aceste elemente asigur reali2area funciilor de concentrare trafic i
semnali2are< inclusi$ conectarea de receptoare i transmitoare aferente 5(LGC i
687< precum i alocarea< respecti$ eli4erarea traseelor prin reeaua de cone;iuni
5%687.
8entru semnali2area pe canal semafor< sistemul dispune de o unitate special<
intitulat CC,C 5Common Channel #ignaling Network Control7< care nu este -ns
preci2at -n ane;. Coordonarea -n ansam4lu a tuturor funciilor -ndeplinite de sistem<
re$ine -n sarcina unitii C8 5Coordonation Processor7< care comunic cu elementele
sus amintite prin intermediul reelei de cone;iuni %, 5#witching Network7.
1
Comunicarea< ce se poate reali2a i direct -ntre uniti LT6< se reali2ea2 prin canale
de @0 I4it)sec care au statut semipermanent.
8e l?ng coordonare< unitatea C8 asigur funciile legate de fa2ele cu
desfurare centrali2at implicate de prelucrarea apelurilor< precum i toate funciile
de e;ploatare i administrare cu care este -n2estrat sistemul3 un terminal adec$at J+T
5+peration and *aintenance (erminal7 este pre$2ut -n acest scop. Lim4aEul de
programare utili2at -n ela4orarea softKareului este cei recomandat de CC*TT i
anume CB*LL 5adoptat i de ctre sistemele ALCAT&L &#!=< care au utili2at iniial
lim4aEul C8L#7.
#$ -ccesul de reea 5i de abonat.
A4onaii sunt conectai la sistema &'%( cu aEutorul unitii de a4onat digitale
5(LG7. Gnitile (LG pot fi e;ploatate at?t local< -n central< c?t i distant< la o
anumit distan de ea. (LG distante se folosesc -n calitate de concentratoare R%G 5-n
$ersiunile precedente &'%( RCG7< la care pot fi conectai p?n la 1!!!! a4onai.
:ntrun R%G pot fi incluse c?te$a (LG. *nteraciunea cu modulele grupului de linii se
efectuea2 cu aEutorul interfeelor RT* i BT*.
,lementele de ba' a &L% sunt 5fig.#7:
modulul (LG de sistem< care conine interfaa digital (*G( pentru
conectarea sistemelor de transmisiune digitale primare 8(C3 unitatea de comand
5(LGC73 generatorul frec$enei de tact C6 i dou module de di$i2are a magistralelor
=(3
generatorul curentului de apel i impulsurilor de tarificare R6+63
modulul liniilor de a4onat 5%L+7: %L+A pentru conectarea liniilor de a4onat
analogice i %L+( pentru conectarea liniilor de a4onat a sistemului de transmisiune
digital3
dou reele a c?te 0!9@ H4it)s pentru transmiterea informaiei utili2atorului
-ntre modulele liniilor de a4onat 5%L+7 i interfeele digitale3
dou reele de diriEare pentru transmisiunea informaiei de comand -ntre
modulele liniilor de a4onat i unitile de comand3
@
unitile de testare 5TG< +TA7 pentru testarea telefoanelor< liniilor de a4onat i
circuitelor< aflate la distan de la centrul de e;ploatare i deser$ire tehnic< decuplarea
gal$anic.
Fig.# %chema 4loc a modului (LG
(ou module a sistemei (LG permite de a a$ea o configuraie mi;t -n
interiorul unitii de a4onat digitale< ce duce la creterea fia4ilitii i mrete
capacitatea de trecere a unitii.
A
Capacitatea conectrii unei (LG separate > p?n la 91. linii de a4onat 5-n
$ersiunile precedente > p?n la .!!!7< -n dependen de tipul lor 5analogice< *%(,<
C&,TR&F7< de 4locurile funcionale necesare i de $alorile necesare a traficului. %e
folosete i o alt ela4orare > (LG= 5unitatea de a4onat compact7. La ea pot fi
conectai p?n la ""! linii de a4onat analogice. Capacitatea de transmitere a unei (LG
5(LG=7 > p?n la #!! &rl.
La (LG pot fi conectate linii de a4onat analogice at?t de la aparat de telefon cu
formarea numrului de la disc de apel< c?t i de la tastatur< at?t i linii de la
ta;ofoane< 8=F analogice< 8=F digitale de capacitate mic i medie< i liniile de
a4onat pentru accesul de 4a2 *%(,< liniile arendate< liniile de $ite2 -nalt .+4it)s<
liniile ;(%L< interfaa D1.#.
+odulele liniilor de a4onat 5%L+7 este cea mai mic unitate de cretere a
unitii de a4onat digitale. :n dependen de tip modulul (LG poate conine " sau #@
complete de a4onat 5%L+7.
J fia4ilitate de e;ploatare -nalt se asigur datorit conectrii (LG 5(LG=7 la
dou LT6< du4larea componentelor (LG< care -ndeplinesc funciile centrale i
lucrea2 la di$i2area traficului< i de asemenea autocontrolului permanent. La refu2ul
-n acelai moment de timp a tuturor sistemelor de transmisiune digitale la modului
LT6 se garantea2< c toi a4onaii (LG a acestei uniti de a4onat digitale -nc pot
sa mai telefone2e unul la altul 5-n regimul de lucru a$arie se folosesc 4locurile %A%C<
&+%8< AL&F7.
)rupele de linii -L(). formea2 interfaa -ntre inelul centralei 5analogic sau
digital7 i c?mpul de comutaie digital. Toate grupele de linii -ndeplinesc funciile de
prelucrare a apelurilor< asigurarea fia4ilitii< i de asemenea funciile de e;ploatare i
deser$ire tehnic.
LT6 conine urmtoarele uniti funcionale 5fig..7:
modulele de linii LTG< care conin interfeele digitale 5(*G7 p?n la " module
a comutatoarelor digitale 5JL+(7
conectorul de grup 56%7 sau multiple;orul de con$or4ire 5%8+F7
"
procesorul de grup 5687
interfaa de conectare cu c?mpul de comutaie 5L*G7
unitatea de semnali2are 5%G7 pentru semnalele acustice< tensiunile curentului
continuu< semnali2area prin canal de frec$en< formarea prin frec$ene i accesul de
test.
Fig.. 6rupul de linii LT6 5=< C< F< 67
9
8entru reali2area optimal a diferitor tipuri de linii i proceduri de semnali2are
au fost ela4orate c?te$a tipuri de grupuri de linii.
Liniile de acces pe o $ite2 primar 58A7 pentru conectarea CTA de instituie
58=AF7 se conectea2 nemiElocit -n LT6=< LT6F i LT66.
Liniile de cone;iune la alte centrale sau de la ele poate fi efectuat conectarea
cu grupurile de linii< care reali2ea2 funciile = sau C 5se conectea2 doar liniile de
cone;iuni digitale7: LT6=< LT6C< LT6F< LT66 sau LT6+. Liniile de cone;iune la
centralele cu interfa de reea sau la centralele cu legtur prin satelit sau de la ele se
conectea2 -n grupul de linii LT6( 5acti$i2area atenuatorului de ecouri7.
Conectarea sistemei de comutaie 5J%%7 se efectuea2 cu aEutorul LT6= sau
LT66.
6rupul de linii B 5LT6B7 repre2int o nou $ariant a grupului LT6. &a se
folosete -n centralele de comutaie< -n care a4onaii reelei *%(, folosesc canalul (
pentru comutarea pachetelor. :n LT6B se efectuea2 concentraia pachetelor de date a
a4onailor reelei *%(,. &l repre2int o interfa logic standardi2at -n corespundere
cu standardul &T%* 5interfaa dispo2iti$ului de prelucrare a pachetelor &T%*7 pentru
asigurarea accesului la dispo2iti$ul de prelucrare a pachetelor.
Dariantele de LT6 artate mai sus< sunt destinate pentru diferite tipuri de linii de
conectare< conin un singur principiu de construcie i acelai principiu de aciune. &le
se deose4esc unele de altele numai prin module de aparataE aparte i cu programe de
utili2ator speciale -n procesorul de grup 5687.
8rocesorul de grup 68 este legat cu toate modulele grupelor de linii cu aEutorul
magistralelor schim4ului de date %8B i %*B.
La centrala telefonic grupa de linii LT66 se folosete pentru funciile de ro4ot
i de test. :n instalaia ro4otului 5JCA,&C7 se reali2ea2 sistema *,(A% 5sistema
indi$idual digital de autoinformator7. *,(A% generea2 mesaEe standarde< necesare
-n &'%(.
Dite2a de transmitere a 4iilor pe toate magistralele multicanal %(C care
conectea2 grupurile de linii cu c?mpul de comutaie< alctuiete "#9. H4it)s. Fiecare
grup de linii se conectea2 la am4ele plane a c?mpului de comutaie du4la
#!
&$ ,6mpul de comutaie
C?mpul de comutaie 5fig./7 conectea2 su4sistemele LT6< C8 i %%,C
5CC,C7 una cu alta. &l asigura accesul total a fiecrui LT6 de la alt LT63 C8 sau
%%,C de la fiecare LT63 -n direcia in$ers > fiecare LT6 de la C8 sau %%,C.
Fig./ C?mpul de comutaie
C?mpul de comutaie a &'%( este du4lat i const din dou plane 5%,! i
%,#7. %arcina lui de 4a2 const -n conectarea canalelor -ntre grupurile LT6. Fiecare
conectare concomitent se conectea2 prin am4ele plane a c?mpului de comutaie<
atunci c?nd -n ca2 de refu2 -n funcie -ntotdeauna se afl a cone;iune de re2er$.
:n centrala &'%( se folosesc: c?mpul de comutaie %, sau ela4orrile noi
c?mpurile de comutaie %,5=7< %, 5(7. C?mpurile %, 5=7< 5(7 se deose4esc printrun
ir de -m4untiri< la care se refer i micorarea suprafeei ocupate< o accesi4ilitate
mai -nalt i micorarea puterii consumate.
##
:n dependen de numrul grupurilor de linii conectate deose4im trepte
minimi2ate a capacitii %,:
c?mp de comutaie pentru 1!0 grupuri de linii 5%,:1!0 LT67
c?mp de comutaie pentru #.@ grupuri de linii 5%,:#.@ LT67
c?mp de comutaie pentru .1. grupuri de linii 5%,:.1. LT67
c?mp de comutaie pentru @/ grupuri de linii 5%,:@/ LT67
(atorit principiului de construcie pe module c?mpul de comutaie &'%(
poate fi complectat parial -n dependen de necesitate i creterea treptat.
Fiecare treapt de capacitate poate fi crescut de la o configuraie minimal p?n la
cea ma;imal 5e;cepie doar %,:@/ LT6< care nu se mrete7.
C?mpul de comutaie const din trepte a comutaie spaiotemporare > T%6
5fig.07 i trepte de comutaie spaial > %%6 5fig.17.
Fig.0 Treapta comutaie spaiotemporare T%6.
#.
Fig.1 Treapta comutaie spaiale %%6
Treptele capacitii c?mpului de comutaie %,:1!0 LT6< %,:.1. LT6 i
%,:#.@ LT6< care se folosesc -n centralele de capacitate mare i foarte mare< au
urmtoarea structur:
o treapt a comutaiei spaiotemporare 5de intrare7
trei trepte de comutaie spaial 5%%+7
o treapt a comutaie spaiotemporare 5de ieire7.
Treptele de capacitate a c?mpului de comutaie %,:@/ LT6 -n centralele de o
capacitate medie au urmtoarea structur:
o treapt a comutaie spaiotemporare 5de intrare7
#/
o treapt a comutaie spaiale 5%%+7
o treapt a comutaie spaiotemporare 5de ieire7
Treptele comutaie spaiotemporare i spaiale 5modulele7 sunt di$i2ate -n
4locuri funcionale T%+ i %%+ corespun2tor. Calea de legtur pentru c?mpul de
comutaie cu 1!0< .1. sau cu #.@ LT6 const din urmtoarele tipuri de module:
modulul interfeei -ntre LT6 i T%+ > L*L 5-n figur nu sunt repre2entate7
modulul treptei de comutaie spaiotemporar 5T%+7
modulul interfeei -ntre T%6 i %%6 > L*%3
modulul treptei comutaie spaiale ")#1 5%%+")#17
modulul treptei comutaie spaiale #@)#@ 5%%+#@)#@7
La sta4ilirea legturii cu aEutorul %,:@/LT6 modulele %%+")#1 nu se folosesc.
*nterfeele L*L i L*% compensea2 diferena de timp de propagare prin liniile
multiple;ate conectate. :n aa mod< ele efectuea2 sincroni2area de fa2 a informaiei
de intrare -n liniile multiple;ate. Cau2a apariiei diferenei -n timp de propagare<
const -n faptul< c stati$ele de la central se sta4ilesc la diferite distane unul fa de
altul.
+odulul %%+")#1 const din dou trepte a comutaie spaiale: o treapt a
comutaie spaiale ")#1 > pentru direcionarea transmisiunii L*%< %%+")#1<
%%+#@)#@< iar a doua treapt a comutaie spaiale #1)" > pentru direcionarea
transmisiunii %%+#@)#@< %%+")#1< L*%.
Cu aEutorul treptei de comutaie spaial octeii de date pot schim4a liniile
multiple;ate -ntre intrare i ieire< dar se pstrea2 -n unul i acelai inter$al de timp.
Treptele comutaie spaiale #@)#@< ")#1 i #1)" comutea2 octeii recepionai sincron
cu inter$alele de timp i perioada de #.1 s. Conectrile comutate se schim4 -n
inter$ale de timp serie. Cu aceasta octeii< care sosesc pe liniile multiple;ate de intrare<
se distri4uie -n spaiu la liniile de ieire multiple;ate.
Fiecare T%6< %%6 i< la %,:@/ LT6< fiecare parte a c?mpului de comutaie au o
unitate de comand proprie< fiecare din care const din dou module: unitatea de
comand a grupului de comutaie 5%6C7 i modulul interfeei intre %6C i 4locul
4uferului de mesaEe +=G.
(atorit $ite2elor -nalte i calitii de transmisiune a datelor c?mpul de
comutaie are posi4ilitatea de a efectua cone;iuni a diferitor tipuri de ser$icii de
comunicaii 5de e;emplu< pentru telefonie< telete;tul i transmisiunea datelor7.
$rocesorul coordonator. (e r?nd cu procesorul coordonator 5C87 se afl i alte
dispo2iti$e diriEate prin microprogram< distri4uite -n sistem:
procesorul de grup 5689 -n grupul de linii 5LT673
#0
unitatea de comand a unitii de a4onat digitale 5(LGC73
procesorul reelei de semnali2are pe canal comun 5CC,87
unitatea de comand a grupului de comutaie 5%6C73
unitatea de comand a 4uferului de mesaEe 5+=C7
unitatea de comand a panelului de sistem 5%L8C7.
8rocesorul de coordonare ##/ 5C8##/ sau C8##/C7 repre2int un multiprocesor<
capacitatea cruia poate fi mrit pe trepte< datorit crui fapt< el poate asigura centrale
de oricare capacitate de o anumit producti$itate. 8roducti$itatea lui ma;im la
prelucrarea apelurilor alctuiete mai mult de .A!!!!! =BCA.
:n C8##/C dou sau c?te$a procesoare identice lucrea2 paralel cu distri4uia
traficului. =locurile funcionale de 4a2 a multiprocesorului sunt: procesorul de 4a2
5=A87 pentru e;ploatare i deser$irea tehnic< i de asemenea prelucrarea apelurilor3
procesorul de prelucrare a apelurilor 5CA87< care este destinat numai pentru
prelucrarea apelurilor3 dispo2iti$ul de memorie de 4a2 5C+L73 controlerul de
intrare ) ieire 5*JC73 procesoarele de intrare ) ieire 5*J87.
!locul C$ conine urmtoarele componente:
4uferul mesaEelor 5+=7 pentru coordonarea schim4ului intern de informaie
-ntre C8< %,< LT6 i %%,C -n limitele unei centrale3
generatorul central a frec$enei de tact 5CC67 pentru asigurarea sincroni2rii
centralei 5i la necesitate reelele73
panelul de sistem 5%L87 pentru indicarea semnali2rii de a$arie intern<
mesaEelor 5recomandri7 i traficul C8. :n aa mod< %L8 repre2int informaia curent
despre starea de lucru a sistemei. 8e panel de asemenea este repre2entat semnali2area
de a$arie e;tern< de e;emplu< despre poEar< despre ieirea din funciune a sistemei de
condiionare a aerului i altele.
C8 -ndeplinete urmtoarele funcii de coordonare:
#.8relucrarea apelurilor:
transferarea cifrelor
diriEarea cu traseul
2onarea
alegerea cii -n c?mpul de comutaie
tarificarea costului con$or4irii telefonice
diriEarea administrati$ cu datele despre trafic3 diriEarea cu reeaua.
..(eser$irea tehnic i e;ploatarea
-ndeplinirea introducerii -n dispo2iti$ele de memorie e;terne 5&+7 i
e;tragerea din ele
legtura cu terminalele de diriEare< e;ploatarea i deser$irea tehnic
5&,+)CT7:
legtura cu procesorul de transmitere a datelor 5(C87
/.Asigurarea fia4ilitii
autoo4ser$area
detectarea erorilor
anali2a erorilor
#1
#emnali'area pe canal comun
Centrala &'%( cu semnali2area pe canal comun ,r.A CC*TT 5%% ,.A7
amenaEate cu uniti de comand speciale pentru reelele de semnali2are pe canal
comun 5%%,C)CC,C7.
La %%,C se poate de conectat p?n la .10 etaEe de semnali2are prin linii de
transmisiune a datelor analogice sau digitale. Tractele digitale trec de la grupurile de
linii prin am4ele plane a c?mpului de comutaie du4lat i multiple;are la %%,C.
+odulul %%,C se conectea2 la c?mpul de comutaie cu aEutorul liniilor multiple;ate<
care au $ite2a de transmisiune " +4it)s. :ntre %%,C i fiecare plan a c?mpului de
comutaie se afl .10 de canale pentru fiecare direcie de transmisiune 5.10 perechi de
canale7. 8e canale se transmit date de semnali2are prin am4ele plane a c?mpului de
comutaie la grupurile de linii i de la ele cu $ite2a de @0 I4it)s. Traseele de semnal
analogice se conectea2 la %%,C cu aEutorul modemelor.
8entru asigurarea fia4ilitii %%,C conine un procesor du4lat 5procesorul
reelei de semnali2are pe canal comun< CC,87< care se conectea2 la C8 prin sistema
de magistrale< care la r?ndul ei< de asemenea este du4lat.
%%,C const ma;imal din /. de grupe cu c?te " diapo2iti$e terminale a
traseului de semnal fiecare 5/. grupe %L*T7 i un singur procesor du4lat a sistemei de
semnali2are pe canal comun 5CC,87.
8entru organi2area controlului asupra centralelor unei 2one deser$irea -n centru
de e;ploatare i deser$ire tehnic 5J+C7 se poate de sta4ilit un panel de sistem
central 5C%L87 i terminal de e;ploataie i deser$ire tehnic 5J+T7. 8e panelul
C%L8 se transmit semnale at?t acustice c?t i $i2uale i mesaEe > recomandaii< care se
transmit de la toate centralele.
+emoria e;tern 5&+7 este destinat pentru pstrarea< de e;emplu: a
programelor i datelor< care nu tre4uie s se pstre2e permanent -n C83 a -ntregii
sisteme de programe aplicate pentru resta4ilirea automat3 datele de tarificarea a
con$or4irilor telefonice i $ariaia traficului. 8entru asigurarea fia4ilitii programelor
i datelor memoria e;tern 5discul magnetic7 este du4lat.
La sf?ritul anului .!!#firma %iemens a declarat despre terminarea lucrului
asupra sistemei de comutaie &'%( D#1 5denumirea comercial &'%( 8oKer
,ode7< care asigur p?n la @!!!!! conectri de a4onat sau .0!!!! linii de cone;iune
la o central. %istema conine module de comutaie distante de o capacitate foarte mare
> p?n la 1!!!! a4onai. Consolidarea reelei cu folosirea &'%( 8oKer ,ode asigur
soluionarea prestrii ser$iciilor *nternet< ser$iciilor multimedia. (atele tehnice a
sistemei &'%( 8oKer ,ode sunt repre2entate -n ta4elul #.#.
#@
Ta4elul#.# (atele tehnice a sistemei &'%( D#1 58oKer ,ode7
8arametru (estinaie
,umrul de -ncercri pentru sta4ilirea unei
legturi -n JT+ 5MNOP7
8?n la 0 !!! !!! MNOP 5Traficul conform
recomandaiilor *TGT C.10/7
,umrul liniilor de a4onat 8?n la @!! !!!
,umrul liniilor de cone;iune 8?n la .0! !!!
Capacitatea de comutaie 8?n la # !! !!! &rl
+odulul de comutaie distant 5R%G7< numrul
liniilor de a4onat
8?n la 1! !!!
Gnitatea de comand a reelei de semnali2are
pe canal comun
8?n la #1!! linii %% ,r.A
8?n la # !! !!! mesaEe de semnal pe secund
Tipul liniilor conectate liniile de a4onat analogice< *%(,MP< *%(,
QP< liniile de a4onat digitale de frec$en -nalt
G(%L< %(%L< liniile separate 5arendate7 .!0"
H4it)s< utili2atorii *nternet
interfeele integate D1.#< D1..< C/< %(N
5%RS#7
8rocesorul coordonator capacitatea dispo2iti$ului de memorie p?n
la @0 +4ait
capacitatea de adresaie p?n la 0 64ait
lenta magnetic p?n la 0 dispo2iti$e< p?n
la "! S4ait fiecare
discul magnetic p?n la 0 dispo2iti$e< p?n
la //A S4ait fiecare
8uterea consumata +ai puin de # ' pe linie
Tensiunea de lucru 0" Dsau @! D curent continuu
Transmisiunea Conform recomandaiilor CC*TT C.11#
Fa2ele de apel reali2ate -n central telefonic digital &'%( sunt:
Fa2a #. Apel spre central
Fa2a .. %elecia unui *T pentru chemtor
Fa2a /. Derificarea cii de transmisie spre %LCA
Fa2a 0. Conectarea chemtorului la un receptor (T+F
Fa2a 1. Chemtorul recepionea2 tonul de disc 5T(7
Fa2a @. Recepia cifrelor numrului chemat
Fa2a A. 8rocesorul central 5C87 recepionea2 numrul chemat
Fa2a ". 8rocesorul central 5C87 transmite comanda cone;iunii ctre %,! i %,#
Fa2a 9. Derificarea cone;iunii reali2ate prin %,
Fa2a #!. =68 este solicitat pentru cone;iune spre AT=
Fa2a ##. Derificarea *T selectat pentru chemtor
Fa2a #.. Comanda conectrii apelului i re$ers apelului
Fa2a #/. Transmisia apelului i re$ers apelului
Fa2a #0. %esi2area rspunsului a4onatului chemat
Fa2a #1. Con$or4irea
Fa2a #@. &li4erarea cone;iunii
#A
"oiuni teoretice pentru partea practic
#arcina: (e calculat intensitatea sarcinii telefonice -ntro central telefonic
automat 5CTA7.
,i$elul corespunderii necesitilor reale a $olumului de echipament pentru instalare
i numrul liniilor de legtur sunt determinate de e;actitatea progno2rii a
componenei structurale a a4onailor centralei i intensitii sarcinii de a4onat -n ora de
trafic ma;imal.
Componena structural a a4onailor centralei depinde de 2ona geografic a
instalrii centralei< i deoarece centralele proiectate sunt din sectorul locati$< atunci
a4onaii sectorului locati$ $or alctui apro;imati$ @!T"!T.
La sectorul agroindustrial se $or atri4ui a4onaii -ntreprinderilor< centrelor culturale<
de -n$m-nt i comer< de deser$icre etc.
8entru calculul i distri4uirea sarcinii -n toate direciile dup centrala electronic
proiectat este necesar de determinat intensitatea sarcinii de a4onat de intrarea i ieire.
*ntensitatea sarcinii de a4onat se determin conform urmtoarei relaii:
L
ie
U
k ie k
k
Y N
.
/
#

=
5#7
L
int
U
k k
k
Y N
. int
.
#

=
5.7
L
interur4an.ie
U
k ie ineurb k
k
Y N
. .
/
#

=
5/7
L
inerur4an.int
U
k eurb k
k
Y N
. int . int
.
#

=
507
unde: H U # > aparate telefonice 5AT7 din sectorul agroindustrial3
H U . > AT din sectorul locati$3
H U / > ta;afoane3
,
H
> numrul de AT de categoria H a centralei.
:n reeaua telefonic proiectat se folosete numerotarea cu cinci cifre. Centrala are
prioritate -n sectorul locati$< deaceea pentru determinarea L
ie.H
i L
int.H
se folosesc
datele din ora de trafic ma;imal serale.
8entru determinarea intensitii sarcinii locale de intrare i de ieire L
ie.H
i L
int.H
i
corespun2tor interur4an L
interur4an.ie.H
i L
interur4an.int.H
se folosesc datele din ta4elul
urmtor.
#"
!ntensitatea sarcinilor
H U # H U . H U /
L
ie.#
U .1 m&rl L
ie..
U .1 m&rl L
ie./
U .!! m&rl
L
int.#
U .! m&rl L
int..
U /! m&rl
L
interur4an.ie#
U #<1 m&rl L
interur4an.ie.
U # m&rl
L
interur4an.int#
U !<1 m&rl L
interur4an.int.
U # m&rl
Conform formulelor 5#7< 5.7< 5/7 i 507 calculai intensitatea sarcinii de a4onat
pentru centralele corespun2toare.
Structura reelei proiectate
CL > central local
C8 > central proiectat
#9
,(
&
,(
#
E7tern
,(
8
ie5
int
int
ie5
int
ie5
,.
Re'olvare
&eterminarea intensitii telefonice.
8entru determinarea distri4uirii sarcinii de a4onat pentru toate direciile< este
necesar de a determina intensitatea sarcinii a4onailor pentru liniile de intrare i ieire
pentru toate centralele.
*ntensitatea sarcinii telefonice -n corespundere cu tipurile de comutaii se
determin conform relaiilor de mai sus.
(in datelor iniiale a$em urmtoarele date:
C
p
U #!!! a4onai
CL
#
U @!! a4onai
CL
.
U /!! a4onai
CL
/
U #!! a4onai
%. locati$ U A1T
%.agroindustrial U ./T
Ta;afoane U .T
.entru ,. avem:
,
#
U !<./ ; #!!! U ./!
,
.
U !<A1 ; #!!! U A1!
,
/
U !<!. ; #!!! U .!
Conform releiilor 5#07 determinm intensitile CTA electronice:
L
ie5
9
mErl Y N
k ie k
k
."1!! .!! .! .1 A1! .1 ./!
.
/
#
= + + =

=
L
int
U
mErl Y N
k k
k
.A#!! /! A1! .! ./!
. int
.
#
= + =

=
L
interur4an.ie
U
mErl Y N
k ie ineurb k
k
#!91 # A1! 1 < # ./!
. .
.
#
= + =

=

L
inerur4an.int
9
mErl Y N
k eurb k
k
"@1 # A1! 1 < ! ./!
. int . int
.
#
= + =

=
.entru ,T- ,(
#
avem:
,
#
U !<A1 ; @!! U 01!
,
.
U !<./ ; @!! U #/"
,
/
U !<!. ; @!! U #.
Conform relaiilor 5#07 determinm intensitile CTA CL
#

.!
L
ie5
9
mErl Y N
k ie k
k
#A#!! .!! #. .1 #/" .1 01!
.
/
#
= + + =

=
L
int
U
mErl Y N
k k
k
#/#0! /! #/" .! 01!
. int
.
#
= + =

=
L
interur4an.ie
U
mErl Y N
k ie ineurb k
k
"#/ # #/" 1 < # 01!
. .
.
#
= + =

=

L
inerur4an.int
9
mErl Y N
k eurb k
k
/@/ # #/" 1 < ! 01!
. int . int
.
#
= + =

=
.entru ,T- ,(
&
avem:
,
#
U !<A1 ; /!! U ..1
,
.
U !<./ ; /!! U @9
,
/
U !<!. ; /!! U @
Conform relaiilor 5#07 determinm intensitile CTA CL
.

L
ie5
9
mErl Y N
k ie k
k
"11! .!! @ .1 @9 .1 ..1
.
/
#
= + + =

=
L
int
U
mErl Y N
k k
k
@1A! /! @9 .! ..1
. int
.
#
= + =

=
L
interur4an.ie
U
mErl Y N
k ie ineurb k
k
1 . 0!@ # @9 1 < # ..1
. .
.
#
= + =

=

L
inerur4an.int
9
mErl Y N
k eurb k
k
1 . #"# # @9 1 < ! ..1
. int . int
.
#
= + =

=
.entru ,T- ,(
8
avem:
,
#
U !<A1; #!! U A1
,
.
U !<./ ; #!! U ./
,
/
U !<!. ; #!! U .
Conform relaiilor 5#07 determinm intensitile CTA CL
/

L
ie5
9
mErl Y N
k ie k
k
."1! .!! . .1 ./ .1 A1
.
/
#
= + + =

=
L
int
U
mErl Y N
k k
k
.#9! /! ./ .! A1
. int
.
#
= + =

=
L
interur4an.ie
U
mErl Y N
k ie ineurb k
k
1 . #/1 # ./ 1 < # A1
. .
.
#
= + =

=

L
inerur4an.int
9
mErl Y N
k eurb k
k
1 . @! # ./ 1 < ! A1
. int . int
.
#
= + =

=
.#
Re2ultatele le reflectm -n urmtoarea ta4el
,T- :
ie5
mErl :
int
mErl :
interurban$ie5
mErl :
interurban$int
mErl
C8 ."1!! .A#!! #!91 "@1
CL
#
#A#!! #/#0! "#/ /@/
CL
.
"11! @1A! 0!@.1 #"#.1
CL
/
."1! .#9! #/1.1 @!.1
(e aici re2ult c intensitile de la o central la alta difer.
,onclu'ii:
4iblio*rafie
1. Tehnici i sisteme de comutaie< 6ra2iela ,iculescu< ed. +atri;< =ucureti
.!!!
2. VWXYZ[ \YW]^Y_X`a ]_b_cYddeX`cfg`YXX[h W`W]_d ` W_]_i< jY^k`_XcY<
l^Yhdfb_Z< SYWcZf .!!0
3. PZ]Ydf]`m_Wcfa cYdde]fg`a< nZfXYZf< SYWcZf #99"
..
;ntrebri pentru verificarea cuno5tinelor
#. ,umii elementele componente ale structurii centralei telefonice digitale
&'%()%*&+&,% i e;plicai necesitatea utili2rii lor.
.. ,umii caracteristicile principale ale centralei telefonice digitale
&'%()%*&+&,%
/. &;plicai principiul de lucru al centralei telefonice digitale &'%()%*&+&,%
0. ,umii elementele care reali2ea2 accesul de a4onat i de reea
1. &;plicai principiul de lucru al (LG
@. ,umii unitile funcionale care intr -n componena LT6
A. &;plicai principiul de lucru al c-mpului de comutaie
". &;plicai treptele de comutaie T%6 i %6C al c-mpului de comutaie
9. ,umii funciile procesorului de coordonara C8
#!.,umii i descriei cele #@ fa2e de apel reali2ate -n centrala telefonic
&'%()%*&+&,%.
./