Sunteți pe pagina 1din 3

coala Postliceal F.E.G.

EDUCATION
Extensia: Trgusecuiesc Pro!esor: Madarsz B.va
Disci"lina: #o$ulul %ELEMENTE DE BOTANIC Clasa: Anul I A#F
A"ro&at:#ECT' Nr.ore "e s"t(n: )*
Total ore "e an.: 120 ore $in care +% ore teoretic
), ore "ractic

PROIECT CALENDARISTIC
An -colar: %./.0%.//
NR.
CRT
U!"a"e de
#o$%e"e&'
Co$%e"e&e Co&!("(r! Nr.ore
de a)o#a"
S'%".
I. E)e$e"e de *o"a!#'
C.1+ C.2.
/. Celula 1egetala
) '/
2. Rolul principalelelor componente ale celulei
) '%
II.
,!s"o-eeza+
or-ao-eeza
C.1.+C.2+C.. 3. Clasificarea esuturilor vegetale
) '2
C.2. 4. Legile organogenezei
) ')
C... 5.Principalele organe ale plantei
Evaluare formativ Proiect ier!ar
) '3
C.2+C..+ C./
". #unciile plantei
a$ %utriia
&a$ 'utotrof
&!$ (eterotrof
!$ Respiraia
aero!a
anaero!a
c$ Repro)ucerea
se*uat
ase*uat
+. ,nfluena factorilor )e me)iu asupra cre-terii -i
)ezvoltrii plantelor
)$ Evaluare formativ fi-e )e lucru
/4
'4
'+
',
'5
III. 0#re-'"(r! 1! #)ase a)e
re-()(! ve-e"a)
C.2.+ C...+ C./. a. 'c*i6o"*7ta
&. Fico"*7tae
c. #ico"*7tae
$. 8ic*enes
e. 9rio"*7tae
!. Pteri$o"*7tae
g. '"er(ato"*7tae
%. '/.'/)
I:. P)a"e)e #( %o"e&!a)
"era%e("!#
C.2.+ C...+ C./. ,.Plantele (e$icinale
) '/3
:. Re#a%!"()are Recapitulare final
Evaluare sumativ . testare
) '/4
/
coala Postliceal F.E.G.EDUCATION
Extensia: Trgusecuiesc Pro!esor: Madarsz B.va
Disci"lina: #o$ulul 2 ; No&!(! de aa"o$!e 1! 2!z!o)o-!e ($a' Clasa: Anul I A#F
A"ro&at:#ECT' Nr.ore "e s"t(n: %*
Total ore "e an.: 30 ore


PROIECT CALENDARISTIC
An -colar: %./.0%.//
U!"a"ea de 4v'&are Co$%e"e&e Co&!("(r! Nr.de ore a)o#a"e S'%"'$5'
Organi6area general
a cor"ului u(an
C./<C.%.<C.2 /. Celulele
%. =esuturi )
'/'.%
'ngele Ele(ente !igurate -i "las(a
sanguin
>e(osta6a< gru"ele sanguine
% '2
Osteologie -i
artrologie
'iste(ul osos
'iste(ul (uscular
) ')'3
'iste(ul ner1os 'iste(ul ner1os central
'iste(ul ner1os 1egetati1
) '4'+
A"aratul res"irator 'tructura "l(nului
:entila?ia "ul(onar
Trans"ortul ga6elor @n snge
% ',
A"aratul car$io
1ascular
'iste(ul arterial
'iste(ul li(!atic
Fi6iologia circula?iei sngelui
% '5
A"aratul $igesti1e -i
(eta&olis(ul
Ca1itatea &ucal< !aringele<
eso!agul< organelle tu&ului
$igesti1e $in ca1itatea
a&$o(inal
Ti"uri $e (eta&olis(
%
'/.
A"aratul excretor 'tructura rinic*iului % '//
%
For(area urinei
Anali6atorii Ti"uri $e anali6atori % '/%
Glan$ele en$ocrine >i"o!i6a
'u"rarenalele
Tiroi$a< "aratiroi$ele
Pancreasul en$ocrin
Ti(usul
E"i!i6a
%
%
'/2'/)
A"aratul genital A"arat genital !e(inine
A"arat genital (asculin
% '/3'/4
Re#a%!"()are Testare su(ati1 % '/4
Pro!.$e &iologie #a$arAs69aric6 B1a
2