Sunteți pe pagina 1din 1

Determinai cifra de afaceri net i rezultatul din exploatare pentru societatea ALFA, despre care se

cunosc urmtoarele informaii (valori exprimate n mii lei):


venituri din vnzarea produselor finite !""#"""#"""$ venituri din vnzarea mrfurilor %"#"""#"""$ &'A
colectat ()#%""#"""$ c*eltuieli cu materiile prime ("#"""#"""$ c*eltuieli cu c*irii i redevene
!"#"""#"""$ c*eltuieli cu remuneraiile personalului ("#"""#"""$ su+venii pentru exploatare primite
,"#"""#""" (din care !%#"""#""" aferente cifrei de afaceri, iar !%#"""#""" aferente c*eltuielilor cu
materiile prime)#
-ifra de afaceri este constituit. din vnz.ri de +unuri, lucr.ri i de servicii le/ate de activitatea de+az. a
ntreprinderii# 0n element particular al contului de profit i pierdere prev.zut de 12F !3%(4(""%
const. n modalitatea de prezentare a veniturilor din su+venii de exploatare#Acestea sunt fie deduse din
valoarea c*eltuielilor cu materiile prime (("#""#"""5!%#"""#"""), materialele consuma+ile, c*eltuieli cu
personalul, c*eltuieli cu prestaiile externe, fie adiionate la cifra de afaceri, tocmai pentru a evidenia
efortul ntreprinderii la activitatea de exploatare#
-ifra de afaceri neta 6 venituri din vanzarea produselor finite (!""#"""#""") 7venituri din vanzarea
marfurilor (%"#"""#""") 7 su+ventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (!%#"""#""") 6 !8%#"""#"""
mii lei
-*eltuielile cu materiile prime sunt corectate cu valoarea su+ventiei pentrue xploatare aferente acestora
(!%#"""#""")#
9ezultatul din exploatare 6 cifra de afaceri (!8%#"""#""") 5 c*eltuieli cu materiile prime (%#"""#""") 5
c*eltuieli cu c*irii i redevente (!"#"""#""") 5 c*eltuieli cu personalul (("#"""#""") 6 !,"#"""#""" mii
lei#