Sunteți pe pagina 1din 2

Page 1 of 2

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCURESTI


MEDICINA GENERALA
LISTA CU CANDIDATII ADMISI LA TAXA DE 6000 RON
NUME INITIALA PRENUME PUNCTE
1 PATRACU P.M MARIA-RUXANDRA 77
2 RDULESCU I ALEXANDRA 77
3 LUPUOR P CIPRIAN 76
4 IVACU G BETI-MONALISA 76
5 STOEAN M ANDREEA-MARIA 76
6 BL V ELENA CRISTINA 76
7 BUNEA M IOANA-RAMONA 76
8 ISTRATE C CRISTINA LORETA 76
CALOIAN ALEXANDRU SILVIU 76
1! VLU D BIANCA-ROXANA 76
11 DNIL O CE"ARA-ALINA 76
12 NECULCEA C ANDREEA-CORNELIA 76
13 CTU# V VIVIANA 76
14 AL$ADDAD A DAIANA %ASMIN 76
15 #ONEA C.V ALEXANDRA MI$AELA 76
16 ANDRONAC$E C. DIANA ADRIANA 76
17 IANAC$E C RADU-MARIUS 76
18 STOICA V SORINA 76
1 GURU $ CLAUDIA MARIANA 76
2! LUPU A ANDREEA 76
21 COSTAC$E & MIRCEA-TE&AN 76
22 GEORGIC P CRISTINA 76
23 GRIGORIU T IULIA-OANA 76
24 MUNTEANU V ANDREEA-SIMONA 76
25 BRATU I DALIA 76
26 ALEXANDROAIA A CAMELIA 76
27 PUNESCU ML LUCIA-ALEXANDRA 75
28 SORIC V MARIANA - GEORGIANA 75
2 CALAPOD C.V IOANA-RUXANDRA 75
3! CRIU R.R ALEXANDRA 75
31 GINARIU A.C SIMONA 75
32 DRAGOMIR M &LORIN BOGDAN 75
33 MATEESCU M.C MARIA-CRISTINA 75
34 DRAGOMIRESCU R.& LAURA 75
35 PROCA S.I TUDOR-MARIAN 75
36 SPTARU L TEODORA- IULIA 75
37 &ILIU B. RAMONA-CERASELA 75
38 ANGELESCU B. DELIA-CRISTINA 75
3 IPATE I DANIELA-ANDREEA 75
4! CARP V IULIA 75
41 $'ROVOIU N ELENA EMANUELA 75
42 LEN#OIU G.C CAMELIA 75
43 MEIROU I LILIANA MONICA 75
44 LEONTE N EVELINA 75
45 MOLDOVEANU V T$EODOR 75
46 MOCANU A LIVIU LAUREN#IU 75
47 C$IRIL M IULIAN 75
48 PURICE V DIANA-MI$AELA 75
4 IVAN M CRISTINA-ADELINA 75
5! TRO&IN V &LORIANA-ALEXANDRA ( II- )(*+,-. 75
51 TACU S ALEXANDRA 74
52 DRGNESCU CRISTIANA 74
53 .OL/O.S/I A.. AMANDA 74
54 COOREANU A ANDRADA 74
55 "EVRI I IL/E-$ANNAN 74
56 PETCU I LAVINIA EMILIA 74
57 UNGUREANU 0 ISABELA 74
Page 2 of 2
COMISIA CENTRALA DE ADMITERE