Sunteți pe pagina 1din 10

LABORATOR 1

FIBRE OPTICE CU INDICE TREAPT


Apertura numeric. Dispersia intermodal
. Introducere
n lucrarea de fa sunt prezentate unele aspecte legate de transmisia luminii
printr-o fibr optic cu indice treapt. Accentul se a pune pe determinarea acelor
caracteristici geometrice ale fibrei optice care influeneaz unele performane ale ei
cum ar fi ung!iul de acceptan "apertura numeric#$ modul de operare "monomod
%i multimod#$ capacitatea de transfer a informaiei "dispersia intermodal# etc.
Trebuie subliniat c aceat lucrare trateaz propagarea razelor luminoase prin fibra
optic din perspectia legilor opticii geometrice negli&'nd fenomenele care apar
datorit naturii electromagnetice a radiaiei luminoase. (fectul materialului din care
este construit fibra optic este redus la indicele lui de refracie n$ care se
presupune a fi independent de lungimea de und a radiaiei luminoase care se
propag.
!. Considera"ii teoretice
#e$ea re%rac"iei luminii
)aptul c un mediu dielectric transparent$ cu indicele de refracie mai mare dec't
cel al mediului care *l incon&oar$ poate g!ida lumina$ a fost demonstrat de +o!n
T,ndall in 1-./$ folosind un &et de ap.
Refracia luminii la suparfaa de separare dintre dou medii omogene este
guernat de o lege %i mai ec!e$ formulat *n anul 1011 de ctre 2nell. Aceast
lege este e3primat matematic *n ecuaia 1 %i ilustreaz modul *n care o raz de
lumin trece sau nu dintr-un mediu cu indicele de refracie n1 *ntr-un mediu cu
indicele n1.
n1sin4 5n1sin 46 "1#
n figura 1.a se poate obsera o refracie tipic. n figura 1.b aem cazul limit *n
care 465781 iar 454c este ung!iul critic. n figura 1.c aem refle3ie total intern
"494c#$ fenomen care st la baza propagrii luminii prin fibra optic.
0
:
:
6
A
A
6
:
;
:
R
:
R
6
B
B
6
;
;
6
n
1
n
1
n
1
< n
1
"a#
"b#
"c#
Fig. 1 Ilustrarea legii lui Snell: a.refracie; b.raza critic; c.reflexie intern total
Apertura numeric
2 considerm acum o fibr optic din sticl$ cilindric$ a'nd un miez cu indicele
de refracie n1 %i diametrul 1a %i un ineli% cu indicele de refracie n1 %i diametrul
1b$ unde n1 9 n1 "figura 1#. ;aptul fibrei este taiat dup un plan perpendicular pe
a3ul ei.
Fig.2 Fibra optic cu indice treapt
n figura = se prezint propagarea unei raze de lumin *n > cazuri?
- AA6? raza cu ung!i de inciden / care se propag neatenuat de-a lungul a3ei
fibrei fr s sufere nici o refracie@
- BB6? raza cu ung!i de incident mai mic dec't ung!iul limit Am$ care se
propag neatenuat prin fibr$ prin multiple refle3ii totale interne@
- ;;6? raza cu ung!iul de inciden Am "cazul limit#$ care se propag la
suprafaa de separaie dintre miez %i *neli%@
- BB6? raza cu ung!iul de inciden mai mare dec't ung!iul limit Am$ care se
propag prin *neli%. Acest ultim caz a fi rediscutat ulterior.
1
n
1
n
1
n
1
n
1
1 /
r
n
1
n
1
n 1a 1b
Cariaia indicelui
de refracie
2eciune transersal
prin fibr
2eciune longitudinal
prin fibr
Fig.3 Cile posibile de propagare ale luinii prin fibra optic cu indice treapt
Dentru a calcula ung!iul limit "critic# Am$ aplicm legea lui 2nell?
"1#
unde
a
n este indicele de refracie al mediului incon&urtor "pentru aer?
a
n 51#@
"=#
de aici rezult'nd
m
?
">#
iar aloarea na sin Am se noteaz cu EA %i se nume%te apertura numeric?
"F#
unde ( )
2 1
n n n = si ( )
2 1
2 1 n n n + =
Gng!iul
m
determin un con de acceptan pentru fibra optic. Razele de lumin
incidente$ care se *nscriu *n interiorul acestui con$ se or propaga de-a lungul fibrei
prin refle3ii interne totale$ multiple. ;u c't aloarea lui
m
este mai mare$ cu at't
%i cantitatea de lumin incident care se a transmite$ a fi mai mic "eficiena de
cupla& a sursei de lumin mai slab#. Razele e3terioare acestui con se or propaga
prin *neli% %i *n final se or pierde$ necontribuind la propagarea informaiei prin
fibr.
2
( )
c 1 c 1 m 1 m a
cos n 2 sin n sin n sin n = = =
2 sin n sin n
2 c 1
=
( )
a
2 1
2
2
2
1 m
n n n sin =
( )
2 1 2
2
2
1 m a
n n 2 n n sin n NA = = =
n
1
9n
1
n
a
51
A
m
H
m
4
c
A
B
;
B
A
6
B
6
;
6
B
6
n
1
n
1
n
a
Iai departe$ ecuaia F ne spune$ c$ pentru a colecta c't mai mult lumin este
necaesar s facem n %i Jn c't mai mari$ ceea ce se poate obine folosind sticle cu
indice de refracie ridicat pentru miez$ %i fr a folosi *neli%. Atunci refle3iile totale
interne or aea loc la suprafaa de separare dintre miez "sticl# %i aer$ cum s-a
nt'mplat %i *n e3perimentul lui T,ndall$ la suprafaa de separare dintre &etul de ap
%i aer. n unele transmisii de date pe distane scurte se folosesc manunc!iuri de
fibre fr *neli% la care acest condiie este satisfcut. Atunci c'nd lumina sufer
o refle3ie intern total$ o perturbaie electromagnetic$ denumit %i und
eanescent trece prin suprafaa de separare. Amplitudinea ectorului c'mp
electric al acestei unde scade e3ponenial cu distana %i *n mod normal nu se poate
propaga printr-un mediu cu indice de refracie mai mic.
;u toate ca acestea$ orice ariaie sau neuniformitate la suprafaa de separare la
care are loc refle3ia poate cauza transformarea undei eanescente *ntr-o und
care se propag normal. ntr-un mnunc!i de fibre fr *neli%$ condiiile de la
suprafaa de separare sunt ineitabil %i necontrolabil ariabile datorit contactului
reciproc dintre miezul fibrelor. Brept rezultat$ o parte semnificati din puterea
optic cuplat *ntr-o fibr se a pierde %i a rezulta o atenuare mare.
2 reenim acum la cazul razelor de lumin de tip BB6 din figura =. A%a cum este
ilustat *n figura >$ la trecerea unei raze de lumin prin suprafaa de separare dintre
dou medii omogene cu indici de refracie diferii$ pe l'ng fenomenul de refracie
propriu-zis discutat anterior$ mai are loc %i o refle3ie a unui anumit procent din
flu3ul incident iniial$ fenomen cunoscut ca %i refle3ie "pierdere# )resnel. Acest
fenomen poate fi obserat %i *n iaa de zi cu zi$ priind printr-un geam obi%nuit %i
obser'nd ca acesta reflect o pare din lumina incident.
Legea formulat de )resnel spune c din flu3ul total 4 al unei raze incidente OR1$
o cantitate 4KT sufer o refracie trec'nd *n celalalt mediu "raza R1B6#$ iar o alta
cantitate 4KR se reflect *napoi *n mediul din care a proenit "raza R1R1#$ unde
alorile lui R %i T sunt date de ecuaiile 0 si .?

2
1 2
1 2

=
n n
n n
R "0#
".#
3
R 1 T =
n
1
9n
1
n
a
51
B
B
6
n
1
n
1
n
a
O
4
R
1
R
1
B
66
R
=
4 K T
4 K R
4 K R
1
Fig.! Ilustrarea propagrii reflexiilor "pierderilor# Fresnel prin fibra optic
n punctul R1 se a produce acela%i fenomen$ care se a repeta mai departe de-a
lungul fibrei$ rezult'nd o cale O-R1-R1-R=- L de propagare a luminii prin pierderi
)resnel. ns pentru alorile tipice ale indicilor de refracie n1 %i n1 ale fibrelor
optice$ aloare lui R este foarte mic$ %i cantitatea de lumin care se transmite de-
a lungul traiectoriilor de tipul O-R1-R1-R=- L scade *n progresie geometric la
fiecare refle3ie *n punctele R1$ R1$ R= L$ deenind dup o scurt distan
negli&abil.
Frec&en"a normali'at (i lun$imea de und critic a %i)rei optice
)recena normalizat a fibrei optice "notat cu C# este o mrime care ne permite
s determinm modul de funcionare al fibrei pentru o anumit lungime de und a
radiaiei luminoase propagate. )ormula ei de calcul este dat *n cele dou ecuaii
ec!ialente$ - %i M?
( )
2 1
2
2
2
1
2
n n
a
V =

"-#
NA
a
V

2
= "M#
unde este lungimea de und a radiaiei luminoase propagate$ celelalte mrimi
pstr'ndu-%i semnificaia de mai sus.
Dentru fibele optice folosite *n transmisii de date e3ist dou moduri de operare?
monomod sau multimod. Astfel$ pentru C < 1.>/F fibra a funciona *n regim
monomod$ iar pentru C 9 1.>/F fibr a funciona *n regim multimod pentru o
lungime de und dat a radiaiei transmise.
4
Dentru o fibr optic cu dimensiuni geometrice date %i caracteristici de material
date "a$ n1$ n1# putem determina %i lungimea de und critic c a crei formul se
poate deduce din "M# prin *nlocuirea lui C cu 1.>/F "ecuaia 1/#?
NA
a
c
405 . 2
2
=
"1/#
O fibr optic prin care se a propaga o radiaie luminoas cu lungimea de und
9 c a funciona *n regim monomod$ iar pentru < c fibr a funciona *n regim
multimod.
Eu om insista mai departe *n aceast lucrare asupra teoriei modurilor "denumite %i
moduri tansersale# care apar *n cazul fibrelor multimod. (le pot fi interpretate din
perspectia prin care am abordat aceast lucrare "propagarea luminii prin fibra
optic ca raze care se supun legilor opticii geometrice$ negli&'nd fenomenele care
apar datorit naturii electromagnetice a radiaiei luminoase# ca %i raze luminoase
care se propag pe diferite ci$ cu condiia ca aceste ci s se *ncadreze *n cadrul
celor permise de conul de acceptan al fibrei. Bm mai departe ca titlu informati
o formul apro3imati de calcul a numrului de moduri ce se propag *ntr-o fibr
optic multimod "ecuaia 11#?


2
2
V
N
m
"11#
Dispersia intermodal *multipat+, -n %i)rele multimod
Gn impuls de lumin ce se propag de-a lungul fibrei optice$ este constituit din raze
de lumin care urmeaz diferite traiectorii cuprinse *ntre cele dou e3treme? cea
a3ial %i cea oblic "dat de conul de acceptan#.
;onsiderm *n continuare c iteza de propagare a luminii prin fibr este dat de
formula 5 c 8 n1 $ unde c 5 = 3 1/
-
m8s este iteza luminii *n id. La acest niel nu
om face nici o distincie *ntre iteza de grup %i iteza de faz a luminii. O raz care
se propag a3ial$ a parcurge o distanl de-a lungul fibrei *ntr-un timp n1l $c% *n
timp ce$ cea mai oblic raza a acoperi aceea%i distan a3ial *ntr-un timp dat de
ecuaia 11?
5


c n
l n
c
l n
c
l n
c m 2
2
1 1 1
cos cos
=

=

"11#
Bac cele dou raze sunt lansate deodat$ sosirea lor a fi separat dup o
distan l de un interal de timp &:

n
c
l
n
n
T =
2
1
"1=#
%i un impuls incident contin'nd raze cu ung!iuri de inciden distribuite *n pla&a
conului de acceptan se a alungi "a fi dispersat# cu o cantitate denumit
dispersie intermodal "Nmultipat!O#?

c
n
n
n
l
T
=

2
1
"1>#
Dentru fibre cu n << n$ ecuaia 1> se poate e3prima astfel?

c
n
T

"1F#
Pnersul dispersiei intermodale ne a da produsul banda 3 lungime sau rata de
transfer lungime?
n c Bl
"10#
Bin ecuaiile F %i 10 reiese c *ntotdeauna a trebui s se realizeze un compromis
*ntre banda %i eficiena de cupla& a sursei luminoase *n fibr.
D'n acum am considerat doar razele care intrau *n fibra optic prin a3ul ei
"denumite %i raze meridionale#. n general$ mai e3ist %i raze care nu satisfac
aceast condiie? razele oblice "NsQeR RaesO#. (le nu intr *n fibr prin a3ul ei %i
mai departe urmeaz o traiectorie apro3imati elicoidal *n &urul a3ei. (ste posibil
ca unele raze oblice s fie confinate$ c!iar %i dintre cele care urmeaz cele mai
oblice traiectorii fa de a3ul fibrei. n practic$ asemenea raze sunt rapid
*mpra%tiate *n afara miezului de ctre *ndoiturile sau neregularitile fibrei$ %i de
aceea nu contribuie *n mod semnificati la dispersia intermodal. O analiz corect
a acestei situaii este *ns mult mai comple3.
6
n realitate$ datorit *mpr%tierii %i razele meridionale care se propag pe
traiectoriile cele mai oblice fa de a3ul fibrei sufer atenuri %i pe distane mari$
contribuia lor la formarea impulsului luminos la ie%ire este negli&abil. ;u toate
acestea$ dispersia intermodal reprezint o constr'ngere ma&or *n folosirea
fibrelor optice cu indice treapt$ acestea pret'ndu-se la aplicaii pentru distane
mici %i rate de transfer "band# reduse.
.. Des%(urarea lucrrii
Drogramul care permite determinarea mrimilor prezentate *n partea teoretic a
lucrrii se nume%te )ostepi. Drogramul permite modificarea parametrilor geometrici
%i de material ai fibrei$ a lungimii %i puterii flu3ului luminos incident %i permite
gsirea configuraiilor optime pentru o anumit apertur numeric "de care este
str'ns legat eficiena de cupla& a sursei luminoase de la intrare# %i dispersia
intermodal$ respecti banda8 rata de tansfer a unui anumit semnal de intrare.
Date de intrare/
Batele de intrare se pot modifica prin caseta de dialog 'araetrii de intrare%
actiabil prin meniul Dop-up Input$'araetrii de intrare. Irimile care se pot
modifica aici sunt diametrele miezului %i a ineli%ului fibrei$ indicii lor de refracie$
lungimea tronsonului de fibr studiat$ lungimea de und %i puterea flu3ului luminos
incident
(eniul Input$'araetrii de intrare
7
Date de ie(ire/
La ie%irea din caseta de dialog de intrare$ se face un prim calcul preliminar al
mrimilor caracteristice ale fibrei$ prezentate *n partea teoretic. n forma principal
a programului or fi afi%ate aceste mrimi?
- apertura numeric %i ung!iul de acceptan@
- frecena normalizat %i lungimea de und critic@
- tipul fibrei "monomod sau multimod#@
- pentru cele multimod? dispersia intermodal$ produsul banda 8 rata de transfer
3 lungime %i numrul apro3imati de moduri propagate.
Dentru o fibr multimod se or actia submeniurile meniului Dop-up )utput?
1. Ieniul *pertura nueric a actia fereastra cu acela%i nume. Irimea
care se a putea modifica aici a fi ung!iul de incidena al unei raze de
lumin. 2e a putea izualiza traiectoria acestei raze at't *n cazul *n care
ea se *nscrie *n conul de acceptan$ c't %i *n cazul *n care este *n afara
lui. n acest ultim caz$ se a putea edea cantitatea de lumin care se
propag prin refle3ii "pierderi# )resnel prin miez$ pentru o anumit putere
de intrare "a razei 8 %i nu a flu3ului total incidentS#.
8
1. Ieniul +ispersia interodal a actia fereastra cu nume omonim.
Irimile care se or putea modifica aici sunt lungimea fibrei$ frecena
semnalului de intrare 8 rata de transfer %i forma acestuia "factorul de umplere#.
2e a putea izualiza influena acestor mrimi asupra benzii$ dispersiei
intermodale$ formei semnalului de intrare %i iesire$ programul put'nd semnala
dep%irea benzii ma3im admisibile pentru configuraia aleas.
0. Bi)lio$ra%ie
1. +o!n ToRar$ )ptical Counication S,stes$ Drentice Uall$ 1MM=
1. ;!ai Ve!$ -andboo. of Fiber )ptics. &/eor, and *pplications$ Academic
Dress$ 1MM/
=. Waier Dac!eco$ 2tee Tei3eira +elp/, !. +e0eloper1s 2uide$ Brland
Dress$ 1MM-
9