Sunteți pe pagina 1din 135
Rogiciune fnainte de citires din Sfintle Ci, lestuits de Sfintal loan Gurl de Aur Dearne, lisuse Histose deschide-ml mie ochit nimi a sasculteuvntl TausistlInflegpe est $8 fac via Tae stain sunt es pe pimént Si ma scunzl de mine poruncile Tale, sti descoper| ‘chicas vid entnaile din Lega Ta Artie ie cle nearatate si cele ascunse ale nflepctunit Tle. SpreTinensjduiese, Dearne, Dumneretl meu smi luminez| mines i gindul alumina injelege- sil Tale, ca nu mumal st cies cele srise lsh le Iplinese. Ca nt spre sind si citese viefile i ccuvintele tints c spr inoie gt laminae, spre tiny, spre minfalreasufletally spre moptenirea ‘lelil vejnice. C4 Tu ei luminaren celor ce zac In intunere fd ls Tne et oat dares cea bund si tot darulel desig ‘Slav Tata Full gf Stintlal Dh COLECTIA TALCUIRI LA SFANTA SCRIPTURA u TALCUIREA SFINTEI EVANGHELII DELA MARCU SFANTUL TEOFILACT ARHIEPISCOPUL BULGARIEI cu binecuvintarea Prea Sfingitulul Pasinte GALACTION Episcopul Alexandriet #1 Teleormanulai Bap ace EDITURA SOPHIA + EDITURA CARTEA ORTODOXA Carte api sup Funda Sin Mar Brincverd (ooehndatinemb iinet dR Sienna, $ Dass (Copeta minature Evanghelstlul Adana Gvay Descrieres CIP Bibliotec Nationales Romaniel ‘THEOPHYLACTOS, ariepiscopul Bulgarie, st “Tileuiea Stinte Evanghe ‘eofiac, Arhepiscopul Ohrdei si Bulgari; ed ing. de® PSincanayiL.S Destovici-Ed.a 2a Bucusestl:Edlitara Sophia; Alocandsia: Cartea Orteiox,2008, SiN rears 6am a one.T103721 1 Sincans Pod) I Beatie 5 68) 26307 (tr Soph pein presence (CUVANT CATRE FRATELE CITTTOR In alee ross in ce stem bombanta os informa imprest imagin dette seam cigates rece ote wore Sng camer, peli cunt pe nga tte ce ne incon. S este de are 5 sane tt da vesimton, dere stein vl ae de struct noporetie ene nec cu acl orgs amit slat Bis supra um. Asti poten veda cf vin Inti cu ete este mal impure, cw a ma pimintse ne ese gra plein duh putea care iain ne Sus) Aesast ste sna cn pce entns care acom tet 9 vere i a dagoien nots a 1S forte Pru Ane npn inlee dept noses lees, proectdn apa Minor props nas msi despre Far aces find ith

S-ar putea să vă placă și