Sunteți pe pagina 1din 4

0256 228 062 | pentruvoi@pentruvoi.ro | www.pentruvoi.ro | www.autism.info.

ro
Gala“Pentru Voi” 2009, ediţia a V-a
Fundaţia „Pentru Voi” a decernat premiile „Pentru Voi” pentru responsabilitate
socială, pentru cinci parteneri care au sprijinit, prin implicarea lor activă, incluziunea
socială a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale în 2009:
* Marele premiu al Galei „Pentru Voi” 2009, pentru Responsabilitate socială, s-a
acordat Fundaţiei Vodafone România
* Premiul de excelenţă pentru parteneriatul public-privat de lungă durată, s-a
acordat Primăriei şi Consiliului Local al Municipiului Timişoara
* Premiul de excelenţă pentru parteneriat de lungă durată pentru angajarea în
muncă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale, s-a acordat companiei
Kromberg & Schubert
* Premiul de excelenţă pentru sprijinirea dezvoltării Unităţii Protejate „Pentru
Voi”, s-a acordat Companiei OCÉ Software Timişoara
* Voluntarul anului pentru implicarea activă la construirea Locuinţei protejate
Cristian, s-a acordat Domnului Morten Jensen, CEO în cadrul Smithfield Prod
Anul acesta s-a organizat în premieră o Licitaţie cu strângere de fonduri, care se vor folosi pentru derularea proiectelor Fundaţiei în
anul 2010. În premieră pentru Timişoara a fost proiectat şi scurt metrajul Colegi de
serviciu - povestea de succes a 4 persoane cu dizabilităţi intelectuale, beneficiari ai
Fundaţiei „Pentru Voi”. În cadrul Galei a avut loc un recital de excepţie susţinut de
Cvartetul de coarde al Facultăţii de Muzică din Timişoara şi un moment artistic al
Grupului vocal-instrumental „Pentru Voi”.
Anul acesta, Gala „Pentru Voi” a fost organizată în parteneriat cu Fundaţia TRIADE.
Gala „Pentru Voi” se organizează în fiecare an cu ocazia Zilei Internaţionale a
Persoanelor cu Dizabilităţi pentru a mulţumi partenerilor şi colaboratorilor de peste
an pentru sprijinul acordat incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi
intelectuale din Timişoara.
Sponsori principali: Fundaţia Vodafone România, Life Care
Sponsori: Foamotive, Ursus Bruweries, Coca-Cola Hellenic, OttimaPan, ADG
Fruct, NovaTim
Fundaţiei Vodafone România Parteneri media: Realitatea TV, Ziua de Vest, Timiş Expres, Timişoreni.ro, TION.ro

Parteneriat internaţional pentru Aniversare 10 ani DINA


angajarea persoanelor cu dizabilităţi Prima locuinţă protejată din România
În luna noiembrie s-a lansat un nou proiect internaţional Se împlinesc 10 ani de la înfiinţarea primei locuinţe protejate pentru
Pathways to work (Cărări spre angajare), care va fi adulţi cu dizabilităţi intelectuale din România: Casa DINA!
coordonat de Colegiul Vocaţional Keskuspuisto din Înfiinţată în 1999, de către Fundaţia „Pentru Voi”, cu sprijinul financiar al
Finlanda, şi implementat de Fundaţia „Pentru Voi” în unui donator din Olanda, DINA a fost prima locuinţa protejată a Fundaţiei
parteneriat cu organizaţia finlandeză, Colegiul Gorseinon „Pentru Voi” şi prima de acest gen din România.
din Marea Britanie, Fundaţia “Salva Vita” din Ungaria şi Casa DINA a luat naştere ca răspuns la nevoia acută a societăţii
Centrul de Reabilitare Vocaţionala Astangu din Estonia. româneşti de a oferi servicii rezidenţiale pe baze comunitare pentru
Proiectul este finanţat de UE prin programul Leonardo tinerii cu dizabilităţi intelectuale. Statul român oferea doar instituţii
da Vinci şi urmăreşte realizarea unor schimburi de ex- rezidenţiale de tip cămin spital - structuri segregaţioniste, unde calitatea
perienţă şi dezvoltarea unui model de recrutare care va vieţii asistaţilor era foarte scăzută.
îmbunătăţi şi va intensifica şansele în angajare a per- Locuinţa DINA şi-a deschis porţile găzduind 6 persoane cu dizabilităţi
soanelor cu nevoi speciale. intelectuale, dintre care 4 erau provenite din instituţii, care au făcut
Următoarea întâlnire va avea loc în martie 2010 în dovada vie că şi persoanele cu dizabilităţi, etichetate ca
Marea Britanie când se va pune la punct programul de irecuperabile, pot învăţa şi pot trăi o viaţă demnă, în comunitate.
training al modelului de recrutare ce urmează a fi În 16 decembrie va avea loc o cină aniversară organizată cu sprijinul
elaborat. financiar al prietenului nostru Victor Wahlstrom din Suedia.
Conferinţă internaţională: E timpul schimbării! Autismul şi incluziunea socială
Peste 150 de specialişti din ţară şi din străinătate s-au întâlnit în 12 şi 13 octombrie la Hotel Timişoara, în Timişoara, pentru a
dezbate situaţia adulţilor cu autism din România, în cadrul conferinţei internaţionale cu
tema „E timpul schimbării! Autismul şi incluziunea socială”, organizată de Fundaţia
„Pentru Voi” şi Federaţia Internaţională SOFT. Principalele concluzii ale conferinţei:
* Modificarea legislaţiei în vigoare privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
intelectuale în general şi a celor cu autism în special
* Dezvoltarea de servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi de dezvoltare prin
alocarea de resurse finaciare de la bugetul de stat şi din surse externe.
* Dezvoltarea programelor de instruire în muncă adaptate nevoilor persoanelor cu
dizabilităţi, inclusiv celor cu autism.

Concert simfonic extraordinar susţinut de Filarmonică “Banatul” Timişoara


Deschiderea oficială a conferinţei a avut loc în data de 11 octombrie, la Filarmonica „Banatul” din Timişoara, printr-un
concert simfonic extraordinar, menit să atragă atenţia asupra problematicii deosebite pe care o prezintă autismul. Cuvântul de
deschidere a fost oferit de domnul Gheorghe Ciuhandu, primarul Municipiului Timişoara, doamna Laila Onu, director general executiv
al Fundaţiei „Pentru Voi” şi domnul Joszef Katos, preşedinte al Federaţiei Internaţionale SOFT. Concertul a fost finanţat de Primăria
Municipiului Timişoara şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Foto: Cristian Tzecu

Masă rotundă Sesiune de formare


Fundaţia „Pentru Voi” a În cadrul aceluiaşi proiect*, în
organizat în data de 20 perioada 25-27 noiembrie, a
noiembrie, la Hotel Delpack, avut loc la Hotel Continental
masa rotundă cu tema din Timişoara, un curs de
„Incluziunea socială a formare pe tema autismului la
persoanelor adulte cu adulţi, susţinut de Conf. Dr.
autism, de la deziderat la Psih. Julie Beadle-Brown,
realitate”, în cadrul proiectului “Autismul nu dispare la 18 ani!*”, Universitatea Kent, Marea Britanie, şi Manuela Oprea, Fundaţia
finanţat prin PHARE 2006. Evenimentul şi-a propus crearea unui “Pentru Voi”. Cei 25 de participanţi au învăţat despre
grup de advocacy care să acţioneze pe plan local în vederea caracteristicele, diagnosticul, cauzele şi teoriile privind autismul,
dezvoltării unor politici sociale inclusive pentru persoanele cu abordări privind suportul acordat persoanelor cu TSA, aspecte
autism, urmărindu-se dezvoltarea de noi servicii pentru creşterea ale calităţii vieţii acestor persoane şi ale familiilor acestora, dar
calităţii vieţii lor şi a familiilor acestora. mai ales metode concrete de lucru cu adulţii cu autism.

Primul studiu privind nevoile Start profesional pentru


adulţilor cu autism din România persoanele cu dizabilităţi intelectuale
În realizarea acestui studiu, s-a pornit de la munca cu adulţii cu Acest proiect, demarat la începutul lunii noiembrie, abordează o
autism, integraţi în Centrul de Servicii Sociale “Pentru Voi” şi de nouă latură a angajării persoanelor cu dizabilităţi - pregătirea
la observarea particularităţilor şi a nevoilor lor. S-a realizat un pentru muncă prin practică desfăşurată la firme pe piaţa liberă
demers explorator, de cercetare a stării de sănătate mentală şi a muncii.
somatică şi a calităţii vieţii a 30 de adulţi diagnosticaţi în copilărie
Prin acest proiect vom organiza mai multe întâlniri cu cât mai
cu autism, analizând ulterior şi starea de sănătate a familiilor,
multe firme de pe piaţă, şi astfel vom promova şi următorul pas –
impactul dizabilităţii asupra familiei, dar şi o analiză concretă a
angajarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale, atât pe piaţa
nevoilor de sprijin şi servicii sociale.
liberă cât şi prin unitatea protejată “Pentru Voi”.
Raportul a fost realizat şi tipărit în 300 exemplare prin proiectul
“Autismul nu dispare la 18 ani!”, urmând să fie distribuit la nivel Proiectul va fi implementat pe parcursul unui an de zile şi este
naţional ONG-urilor şi instituţiilor de profil. finanţat de Fundaţia United Way România.
Unitatea Protejată “Pentru Voi” în anul 2009
În 2009 Unitatea Protejată “Pentru Voi” a crescut şi s-a dezvoltat, având peste 40 de
contracte de parteneriat semnate şi un maxim de 66 angajaţi pe parcursul anului.
Pe lângă activităţile conturate pe parcursul celor 2 ani de la înfiinţare, în 2009 am re-
deschis Brutăria “Pentru Voi”, mai modernă şi mai performantă.
În 2009 UP „Pentru Voi” a avut 7 echipe mobile formate din angajaţi, persoane cu
dizabilitate intelectuală, dintre care trei echipe funcţionale pe tot parcursul anului.
Astfel, au fost deplasări la diverse firme: pentru a ambala ciorapi (Laura Baldini), pentru
a realiza ambalaje (SCA Packaging), pentru mentenanţă parcare (Contitech), pentru
curăţenie (Temeco), pentru activităţi de sortare, ambalare, etichetare (Continental),
pentru asamblare decoraţiuni Crăciun şi amenajare spaţiu exterior (P&G) şi pentru
amenajare spaţii verzi.
2009 a fost un an în care angajaţii Unităţii Protejate “Pentru Voi” s-au străduit să lucreze cât mai bine în realizarea comenzilor şi au
reuşit să treacă cu succes peste un an de criză economică. De aceea mulţumim în primul rând clienţilor noştri pentru că ne ţin
ocupaţi şi sperăm ca 2010 să fie un an şi mai bun!
Elisabeta Varga, Coordonator UP “Pentru Voi”

Accesaţi Catalogul de Crăciun la www.pentruvoi.ro

Conferinţa Naţională pentru Autoreprezentanţi, ediţia a IV-a


În luna septembrie am organizat la Mamaia, cea de-a IV-a ediţie a Conferinţei
Naţionale pentru Autoreprezentanţi, cu tema “Angajarea în muncă a
persoanelor cu dizabilităţi de dezvoltare”.
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Economia Socială - O şansă
pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale”, cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013”, „Investeşte în oameni!”. La conferinţă au participat 48 de persoane,
din care 24 de persoane cu dizabilităţi de dezvoltare şi însoţitorii lor, precum şi
reprezentanţi ai organizaţilor din domeniul dizabilităţii din România.

Parteneriat pentru comunitate Ratificarea Convenţiei


Proiectulul va fi implementat de Centrul de Resurse pentru Fundaţia „Pentru Voi” şi Institutul pentru Politici Publice
participare publica în parteneriat cu Fundaţia “Pentru Voi” şi solicită autorităţilor române să aplice principiile asumate
Asociaţia “Sprijiniţi Copiii“. prin semnarea, de către România, a Convenţiei ONU pentru
Scopul proiectului este acela de a creşe capacitatea ONGurilor drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
furnizoare de servicii sociale de a determina autorităţile să aloce Convenţia ONU este primul document oficial referitor la
mai multe resurse publice serviciilor sociale furnizate de ONGuri drepturile omului ratificat de un număr impresionant de ţări din
şi să încheie parteneriate public-private. toată lumea – 143 ţări au semnat Convenţia şi 74 au ratificat-o
Unul dintre rolurile “Pentru Voi” în acest proiect este acela de a deja de la intrarea în vigoare în mai 2008.
promova modelul de bună practică şi experienţa parteneriatul În calitate de ţară semnatară, România are datoria de a finaliza
public-privat desfăşurat împreună cu Consiliul Local şi Primăria acest proces prin ratificarea Convenţiei la începutul sesiunii
Municipiului Timişoara, în ultimii 13 ani. legislative viitoare.

Premiu “Pentru Voi” www.autism.info.ro Noi filmuleţe “Pentru Voi”


Fundaţia “Pentru Voi” a câştigat premiul Websitul a fost realizat prin proiectul Fundaţia „Pentru Voi” vă invită să vizionaţi
pentru cel mai bun material informativ pe “Autismul nu dispare la 18 ani!”* două noi filmuleţe pe situl www.pentruvoi.ro:
teme de incluziune socială, în cadrul Con- desfăşurat în perioada noiembrie 2008 - * Tavi - povestea singurei persoane cu
ferinţei regionale pentru promovarea dia- decembrie 2009, şi cuprinde informaţii autism din România, angajată în muncă
logului în domeniul incluziunii sociale, despre autism şi despre rezultatele * Colegi de serviciu - prezintă o zi de lucru a
care s-a desfăşurat în 22 – 23 octombrie proiectului, dar şi alte informaţii utile şi unei echipei mobile din cadrul Unităţii
la Timişoara. relevante pentru domeniul autismului. Protejate “Pentru Voi”.

* Evenimentul face parte din proiectul “Autismul nu dispare la 18 ani!”, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006 - Suport
pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală şi dezinstituţionalizarea persoanelor cu probleme de sănătate mentală.
Excursie pentru beneficiarii programului “Un Prieten pentru Tine!”

Fundaţia "Pentru Voi" a organizat în data de 17 octombrie 2009 o excursie de o zi la Castelul Corvinilor în judeţul Hunedoara,
pentru 28 dintre beneficiarii programului de voluntariat "Un Prieten pentru Tine!". Evenimentul face parte din proiectul
“Economia socială - o şansă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” - cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Op-
eraţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!” Excursia a avut ca scop implementarea activită-
ţii de mentorat şi promovarea interacţiunii între persoane cu şi fără dizabilităţi intelectuale. Participanţii au fost încântaţi de excursie şi
speră să se mai organizeze şi altă dată asemenea evenimente.

Portret de voluntar 2009 Voluntarul anului la “Pentru Voi”


În data de 4 decembrie 2009, ProVobis a lansat publicaţia anuală Fundaţia „Pentru
”Portret de Voluntar”, care îşi propune să surprindă diversitatea volun- Voi” a acordat în
tarilor şi a activităţilor pe care aceştia le desfăşoară în cadrul organiza- cadrul Galei “Pentru
ţiilor din România. În cuprinsul acestei ediţii se regăseşte şi unul dintre Voi” 2009, distincţia
voluntarii Fundaţiei "Pentru Voi" - Alexandru Marcovici, care este alături “Voluntarul anului”
de Fundaţia noastră de mai bine de 2 ani. domnului Morten
Mulţumim tuturor voluntarilor pen- Jensen, CEO
tru implicarea şi dedicaţia investite Smithfield Prod,
în lucrul cu beneficiarii Fundaţiei pentru implicarea
“Pentru Voi” în 2009. activă la construirea
Sunteţi o resursă inestimabilă pen- Locuinţei protejate
tru dezvoltarea organizaţiei, pentru Cristian.
care vă suntem recunoscători!

Carnavalul Toamnei pentru persoanele cu autism


„Ne-am dorit ca prin acest eveniment să punem în valoare talentul artistic al persoanelor
cu autism, să ducem bucurie în inimile lor, făcând astfel încă un pas spre incluziunea lor
socială.” a declarat Laila Onu, director general executiv al Fundaţiei „Pentru Voi”.
Beneficiarii, costumaţi în cele mai năstruşnice personaje ne-au încântat privirea şi şi-au
pus în joc talentul şi priceperea pentru titlul de regele şi regina carnavalului, într-o paradă
a costumelor care s-a desfăşurat în cadrul aceluiaşi eveniment.
La carnaval au participat alături de cei 30 tineri cu autism şi alte persoane cu dizabilităţi
de dezvoltare, beneficiare ale serviciilor Fundaţiei „Pentru Voi” dar şi voluntari.

Crăciunul este acea sărbătoare minunată


care ne aduce aminte să fim mai buni,
mai generoşi mai curajoşi.
Să îndrăznim să visăm şi să sperăm mai mult,
să credem cu tărie că anul care va începe
va fi rodnic şi fericit, dar totodată,
să avem mulţumire sufletească pentru ceea ce avem.
“Pentru Voi” vă urează un Crăciun Fericit
şi un An Nou Prosper!