Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectant general:IPCT INSTALATII Proiect nr.

28/2010
Beneficiar: Primaria Sector 2.Bucuresti Elaborare documentatii tehnicoeconomice !entru
e"tindere retele !ublice de a!a si canali#are
$Com!letare stra#i %inclusi& bransamente si
racordurile !ana la limita de !ro!rietate
Cod CPV:713222-3.(SF+PT+DE+CS).e!.2
Str. "#$ri Tei.Sector 2
'a#a: PT()E
%&ST' C( C')T&T'T&%E DE %(C'&
CATEGORIA DE LUCRARI: "cord$ri de c"n"*i+"re *" rete"$" de c"n"*i+"re.
Nr.
crt
Cod articol Capitolul de lucrri
(denumirea i u!capitole de lucrri"
U.#.
Cantitate
$ % & ' (
% DG$)*% De+.im!r.a+altice pe +und. !eton,pe caroa!il mp '-,($
& DG$)C% Decap.im!r.a+alt turnat pe +undatie de !eton,pe trotuar mp &$,.$
' DG$-A%
/par0. i de+.!et. ciment pe upra+.limit.pt.e1ecutie racord
canal
mc %&
( DG$(*% De+acere !orduri !eton ae2ate pe !eton ml %$,.$
) DE%$A% *orduri pre+a!r. Din !eton &$1 &) cm ae2ate pe !eton ml %$,.$
- T/A$&3%
/apatura manuala de pamant in p. limit.,a4and u! %,$$m lat.
i adanc.$,$$5%,)$m e1ecut.cu talu2 4ertical. cu e4ac. man.teren
tare
mc )$
6 ACE%-A%
#ontare parapete i podete metalice de in4entar la anturi
pentru conducte
ml )&
. ACE$-*% /utineri din lemn pentru ca!luri i conducte in apaturi7uoare ml .
8
ACA %- A%
aimilat
Tu! cur0ere li!era tip 9:C5;G,montat in pam.,cu Dn %-$mm
pt. racorduri canal.
ml ((
%$
ACA%6A%
aimilat
9iea de le0atura din 9:C Dn %-$mm( cot ()
$
" ,a4and 0reutatea
pe !ucata pana la incl.%$ <0
!uc .
%%
ACA%. E%
aimilat
Im!inare piee de le0atura din 9:C Dn %-$mm !uc .
%& ACE$.A% Umplutura in ant la conducte canali2are cu niip mc %%
%' T/D$%C%
Impratierea cu lopata a pam.a+anat i a niipului in traturi
uni+orme de %$5'$ cm 0ro. printr5o aruncare pana la 'm din
0rame2i,incl. +aramarea !ul0arilor pam.pro4enind din teren
tare
mc &.
%( T/D$(*%
Compactare cu mai mana a umpluturilor e1ecutate in traturi
ori2ontale de %$ cm 0ro.
mc &$
%) T/D$)*%
Compactare cu maiul mecanic a umpluturilor e1ecutate in
traturi ori2ontale de &$5'$ cm 0ro.teren coe2i4
%$$mc $,%-
%-
TRI%AA$%C% Incarcarea materialelor 0rupa 0rele i marunte, prin aruncare
rampa au auto
to 8'
%6 DA%(A% 3undatie !eton ciment *%)$ la trotuare i caroa!il mc 8
%. D*$&C% Amor.upr.trat !a2a in 4ederea aplic.trat a+alt cu !itum taiat %$$mp $,)6
%8
D*&'*%
aimilat Aternere mi1turi a+altice prep.centrali2at to
-,.$
&$ C=$%$)E% 9reparare !eton *%)$ mc 8
&% TRA$%A%$
Tranport materiale,e1cedent pamant,piatra parta,niip,a+alt
cu auto!aculanta la dit. de %$ <m
to 8'
&& D3&(A%
/emnali2are rutiera pt. ai0. circulatiei in timpul e1ec. lucrarilor
cu indicatoare metalice
!uc (
&'
AC*%'3%
aimilat
Inc>idere capete tu! canali2are Dn %-$ mm pentru pro!a de
etanare
!uc %-
&(
?&@$6A%
aimilat
*anda de identi+icare din 9:C culoare maro ml ((
&)
ACA$8A%
aimilat
(manopera"
Control tu! canali2are cu camera 4ideo ml ((
:ERI3ICAT
In0. 9aula Ciu!otariu
9ROIECTANT,
in0. Teodor Dumitrecu