Sunteți pe pagina 1din 3

Proiectant general:IPCT INSTALATII Proiect nr.

28/2010
Beneficiar: Primaria Sector 2.Bucuresti Elaborare documentatii tehnicoeconomice !entru
e"tindere retele !ublice de a!a si canali#are
$Com!letare stra#i %inclusi& bransamente si
racordurile !ana la limita de !ro!rietate
Cod CPV:713222-3.(SF+PT+DE+CS).e!.2
Str."i#$ie%ti.Sector 2
F$&$: PT+DE+CS
3.'.P()*" DE C(+T(, PE F*-E DETE".+*+TE
n conformitate cu prevederile Legii 10/1995, a Regulamentului privind controlul de stat al calitii n construcii (! nr" #$#/199%& 'i (rocedurii privind
controlul statului n fa)ele de e*ecuie determinante pentru re)istena 'i sta+ilitatea construciilor, se sta+ile'te pre)entul program de control la lucrarea,
-Co/01et$re %tr$&i2inc13%i!e 4r$n%$/ente %i r$cord3ri 0$n$ 1$ 1i/it$ de 0ro0riet$te5-E6tindere rete$ de c$n$1i&$re /en$7er$ %i r$cord3ri 0$n$ 1$
1i/it$ de 0ro0riet$te-Str."i#$ie%ti2Sector 2."3nici0i31 83c3re%ti

(articipanii la recepia lucrrilor vor fi anunai cu 10 )ile nainte de a.ungerea n fa)a de e*ecuie determinant sau care se recepionea), prin gri.a
antreprenorului"
+r.
crt
Den3/ire$ 13cr9ri1or ce %e rece0:ione$&9 %$3 ;$&$ de
e6ec3:ie deter/in$nt9 0entr3 re&i%ten:$ <i
%t$4i1it$te$ =n con%tr3c:ii
P$rtici0$n:i:
-..S.C.S2.83c: .-8
-.n!e%titor: .
-E6ec3t$nt: E
-Proiect$nt: P
+3/9r <i d$t$:
-Proce% !er4$1 de rece0:ie c$1it$ti!9 (PVC)
-Proce% !er4$1 de rece0:ie $ 13cr9ri1or =n ;$&e
deter/in$nte (PVCFD)
.-8
. E P
0 1 2 3 > ' ?
1. .. E@E,E EATE.(*E C*+*, S. *C(DB.
1"1 (redare amplasament si trasare * * (/R0
1"# 0ontrolul e*ecutiei sapaturilor pentru po)area retelelor
de,
1canali)are mena.era
1racorduri pana la limita de proprietate
1camine
* * * (/R0
1"2
0ontrolul po)arii conductelor pentru retelele de,
1canali)are mena.era
1racordurilor pana la limita de proprietate
1camine
* * * (/R0
1"%
3fectuarea pro+elor de etanseitate la conductele de
1canali)are mena.era
1racordurilor pana la limita de proprietate
1camine
3fectuarea controlului calitatii lucrarii cu camera video
* * * * (/045
1"5
Recepia la terminarea lucrrilor de reele de canal si
racorduri
* * * * (/R0
(roiectant,
6(07 6897:L:;66 6"9"0"<ucuresti 9ector #
6nspector specialitate
ing 7eodor 5umitrescu
6nvestitor