Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectant general:IPCT INSTALATII Proiect nr.

28/2010
Beneficiar: Primaria Sector 2.Bucuresti Elaborare documentatii tehnicoeconomice !entru
e"tindere retele !ublice de a!a si
canali#are
$Com!letare stra#i %inclusi& bransamente si
racordurile !ana la limita de !ro!rietate
Cod CPV:713222-3.(SF+PT+DE+CS).e!.2
Str. "n#. "orce$n% S&iridon.Sector 2
'a#a: PT()E
'(TE)'S*'T+'E

C$te#ori$ de ,%cr$ri:E-tindere rete$ de c$n$,i.$re .
1.Decap.imbr. cu strat pana la 7 cm gros.formate din asfalt turnat pe fundatie de beton.
5 m x 1,20 m=6,0 mp
Rotund=6,0 mp
2.Sparg. si desf. bet. cim. pe supraf.limit.pt.executie retea canaliare
5 m x 1,20 m x 0,15 m= 0,!0mc
Rotund=1,00 mc
".Sapatura mecanica cu exca#ator pe pneuri de 0,21$0,"! mc ,cu motor cu ardere interna
,cu comanda %idraulica.
$canale
&'( 200 mm$) m x 0,!0 m x 1,20 m=),6* mc
&'( "15 mm$!2,60m x 0,!0 m x 1,!0 m= 15),"5 mc

$camine
2 buc. x 1,50m x1,50 m x 2,12 m=!,5*mc
$guri de scurgere
2 buc x 1,00 m x 1,00 m x 1,)5 m=",70 mc
+otal= 1)0,2"mc
Rotund= 1,)0 sute mc

*.Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,a#and sub 1,00 m latime si max. *,50 m adanc.
execut.fara spri,iniri,cu e#ac. manuala. -ultimi 25 cm.
$canale
&'( 200 mm$) m x 0,!0 m x 0,25 m=1,)0 mc
&'( "15 mm$!2,60m x 0,!0 m x 0,25 m= 20,)* mc
+otal=22,6* mc
Rotund=2" mc
5. Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,a#and peste 1,00 m latime si max. *,50 m adanc.
execut.fara spri,iniri,cu e#ac. manuala. -ultimi 25 cm.

$camine
2 buc. x 1,50m x1,50 m x 0,25 m=1,125mc
$guri de scurgere
2 buc x 1,00 m x 1,00 m x 0,25 m=0,5 mc
+otal=1,625 mc
Rotund= 2,00mc
6./ontare parapete si podete metalice de in#entar la santuri pentru conducte
100ml 0 10 ml=110 ml
Rotund= 110ml
7.Sustineri din lemn pentru cabluri si conducte in sapaturi
Rotund= 5 ml
). +ub scurgere libera &'($12 ,S3 ) .mont. in pam.in ext. Dn 200 mm ptr. racorduri gura scurgere

Rotund=) ml
!. +ub scurgere libera &'($12,S3 ),.mont. in pam.in ext. Dn "00 mm ptr. colector canal
$ !2,60 ml
Rotund=!" ml
10.&iesa de legatura din poliester a#and greut. pe buc pana incl. 10 4g
$ ptr.camine
Dn "15 mm= * buc.
$ ptr. racorduri 5ramificatie inegala Dn "156 160 mm= 7 buc
$ ptr. guri scurgere Dn 200 mm=2 buc
Rotund= 1" buc.
11. 7mbinare piese de legatura Dn160mm
Rotund= 7 buc.
12. 7mbinare piese de legatura Dn200mm
Rotund= 2 buc.
1". 7mbinare piese de legatura Dn"15mm
Rotund= * buc.
1*.(apac si rama fonta ptr.camine cu piesa suport,carosabil 7'

Rotund= 2 buc.
15.(amin #iitare cu camera de lucru 8(=2m din tub beton cu cep si bua la canale
Dn "15 mm.
Rotund= 2 buc.
16. 2ura de scurgere cu sifon si depoit,carosabila.
Rotund= 2 buc
17.3isip pentru conducte
Dn 200 mm$. ) ml x 0,!0 m x 0."5 m=2,52 mc
Dn "15 mm$ !2,60 ml x 0,!0m x 0,*0 m= "","* mc

+otal= "5,)6 mc
Rotund= "6mc
1).&roba de etansare a tuburilor de canaliare
Dn "15 mm$!2,60ml
Rotund=!2,60 ml
1!.7mprastiere nisip pam.si piatra sparta cu lopata ptr. umpluturi in sant.
$nisip
$Dn 200 mm$2,52 mc
$Dn "15 mm$"","* mc
$pamant
$Dn 200 mm$ ) ml x 0.!0 ml x 0,60 m=*,"2 mc
$ Dn "15mm$ !2,60 ml x 0,!0m x 0,*0 m= "","* mc
$2 buc x ",16 mc=6,"2 mc
$ 2 buc.x 1,05 mc=2,10 mc
$piatra sparta ptr.suport carosabil
$Dn "15 mm$0,!0 m x 0,20m x 5,00 ml= 0,!0mc

+otal =)2,)*mc
Rotund = )",00 mc
20.(ompactare nisip si pamant cu mai mana
$nisip
$Dn 200 mm=2,52 mc
$Dn "15 mm="","* mc
$pamant
$Dn 200 mm=*,"2 mc
$ Dn "15mm="","* mc
$2 buc.camin=6,"2 mc
$ 2 buc.gura scurgere=2,10 mc
+otal=*6,0)mc
Rotund= *6,00 mc
21.7mprastire pamant cu buldoerul
$pamant $)6 mc
Rotund= 0,)6 sute mc
22.(ompactare pamant si piatra sparta cu mai mecanic tip broasca
$pamant=)6 mc
$piatra sparta=0,!0mc
+otal=)6,!0 mc
Rotund= 0,)7 sute mc
2". 7ncarcarea a materialului din spargeri,decapari, nisip,excedent pamant,piatra sparta
si asfalt in autobasculanta
$material din spargeri =1mc x 2,* to6mc=2,*to
$material din decapari= 0," mc x 1,") to6mc=0,*1 to
$excedent pamant
$canale
$ Dn 200 mm$) ml x 0,020 mp=0,16 mc x 1,60 to6mc=0,26 to
$Dn "15mm$!0 ml x 0,070mp=6,"0 mc x 1,6 to6mc=10,0) to

$camine$ 2 buc.x 0,7)5 mp x 1,60 m= 2,52 mc x 1,6 to6mc=*,02 to
$nisip="5,)6 mc x 2,1 to6mc=52,65 to
$piatra sparta=0,!0 mc x 1,6" to6mc=1,*7 to
$asfalt=0," mc x 1,") to6mc=0,*1 to
$beton=1 mc x 2,* to6mc=2,*0 to
$tub canaliare=5 to
$camin =" to
+otal= )2,10to
Rotund= )2to
2*. +ransport material, excedent pamant,piatra sparta,nisip si asfalt cu autobasculanta
$
Rotund= )2to
25.9undatie beton ciment la strai carosabile
$ 1mc
Rotund= 1mc
26. &reparare beton ciment pt. fundatie la strai carosabile
$ 1 mc
Rotund= 1 mc
27.:mors.supraf.strat baa cu bitum taiat
$ 6 mp
Rotund=6mp
2).:sfalt turnat pe part. caros.gros * cm astern.man.
$ 6 mp x 0,0* m=0,2* mc
Rotund= 0,2* mc
2!. 7nspectie cu camera #ideo a tubului de canaliare

'erificat &roiectant
7ng. &aula (iubotariu 7ng. +eodor Dumitrescu