Sunteți pe pagina 1din 2

Problema 2.

1
Se da volumul de producie anual i factorii de producie utilizai pe o perioada de 10 ani, fora de munc i
capitalul. (tab 1.0)

Anul,t

Productia anuala, Capitalul


(mii lei), Yt
(mii lei), Kt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

44,9
45,6
46,9
48,9
48,6
48,4
52,5
53,3
52
54,4

Munca
(mii omora), Lt
t

30,5
31,6
30,8
34,4
36,8
34,8
34
37,6
39
39,3

13,1
14,4
15,7
19,4
20,7
18,2
21,6
22,8
23
24,1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

lnYt

lnK

lnL

3,804438
3,819908
3,848018
3,889777
3,883624
3,8795
3,960813
3,975936
3,951244
3,996364

3,417727
3,453157
3,427515
3,538057
3,605498
3,549617
3,526361
3,627004
3,663562
3,671225

2,572612
2,667228
2,753661
2,965273
3,030134
2,901422
3,072693
3,126761
3,135494
3,182212

SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0,953279
R Square
0,908741
Adjusted R
Square
0,882668
Standard Error
0,022952
Observations
10

ANOVA
df
Regression
Residual
Total

Intercept
lnK
lnL

2
7
9

SS
0,036721
0,003688
0,040409

Coefficients
3,381817
-0,15551
0,364161

MS
0,018361
0,000527

Standard
Error
0,514917857
0,214984925
0,095184216

F
34,85259

t Stat
6,567683
-0,72338
3,825859

Significance
F
0,000229592

P-value
0,000314
0,492907
0,006493

Lower 95%
2,164229981
-0,66387338
0,139086471

Upper
95%
4,599404
0,352844
0,589236

S-ar putea să vă placă și