Sunteți pe pagina 1din 5

Apararea drepturilor reale principale

Se folosesc mai multe notiuni


- Ocrotire
- Garantare
- Aparare
- Protective
Trebuie sa facem dif intre cele 2 dimensiuni in care se manif dr reale
- Pe verticala : relatiile care se stab intre titularii ac dr si autoritati. Este vb de posibilele
incalcari ale dr de autoritati. Mijl d aparare sunt de dr public : mijl constitutionale ;
contolul constitutionalitatii ; actiuni in contencios adm, actiuni penale.
- Pe orizontata relatiile care se stabiles cintre particulari. Dr privat asigura ac protectie. Vb
de re privat dar nu e exclus sa intervina dr public, spre ex dreptul penal.
Ocrotirea si garantarea se face prin instr de dr pb.
Apararea are ca instrumente mijl de dr privat
Mijloacele de drept civil :
1. Mijloace directe de apararea a drepturilor reale principale : actiunile reale. Petitorii care
se intemeiaza direct pe ac dr : act in revendicare, care are un regim special cand e vb de
propr pb si un regilm general cand e vb de propr privata si oate apara dr de superficie si
de nuda propr : actiunea negatorie care vizeaza dr de propr si act in granituire, sfera ei
fiind mai lagra oputandu-se aplica si dezm, actiunea confesorie care apara dezm cu exc
dr de superficie, act confesorie care apara dr reale imtemeiate pe dr de propr pb
2. Mijloace indirecte : actiuni personale, care nu se intm pe dr reale ci pe dr de creanta,
dar aparand ac dr de creanta se apara dr princ. Avem act contractuale de ex : dr de
creanta al uzufrctuarului de a primi bunul ; actiuni delictuale
3. Actiuni de carte funciara : act in prestatie tabulara, actiunea in rectificare de carte
funciara, actiunea de justificare : are in vedere prez ac doc rin care se transf o inscriere
provizoarie intr-o inscriere permanenta.
4. Actiunile posesorii
5. Actiunea in constatare care este o prima etapa a act in revendicare.


Actiunea in revendicare
Reg jur se intemeiaza pe dr de propr privata. Cand se vb de sc se aplica si dr de superficie se
dr de nunda propr.
Actiunea este un ansamblu de instr procesualre care sunt reglem de dr procesual civil.
Actiunea in revendicare este actiunea prin care reclamantul care pretinde ca are un dr de
propr privata asupra unui bun, dar nu are stapanirea materiala asupra bunului, il cheama in
jud pe parat care are stapanirea materiala, si solicita instantei sa ii recunoasca dr de pripr si
ca atare sa dispuna de stapanirea materiala a bunului.
Persoana care are calitatea de reclamant : poate fi reclamant si un superficiar dar si nudul
proprietar.
O ipoteza speciala se refera la calitatea de titular cand e vb de o coproprietate pe cote parti.
Reclam poate fi oricare dintre coproprietari.
Sintagma de proprietar neposesor nu este exacta, doarece titularul are animus, dar nu
are corpus, in lus, act poat fi introd nu numai impotr unui posesor si si impotr unui dtentor
precar.
Nu se afrima ca propr a pierdut posesia materiala, ci ca nu o are, chiard aca in trecut a avtu-
o sau nu.
Nu e nevoie sa precizam daca e vb de un bun indiv determ, deoarece este clar.
Trasaturi
1. Este o act petitorie, nu se intem pe posesie ci pe dr de propr
2. Este o actiune reala, sub un dublu aspect
- Dr de propr este un dr real
- Actiunea se refera la un bun indiv det.
3. Este de regukla imprescriptibila extinctiv, chiard aca opereaza posesia de buna cred.
4. Este o actiune in realizare iar nu in constatare.
Actiunea in realizare este o actiune care permite pronuntarea unei hot jud susceptibile de
executare silita. Paratul cu asemenea act este obligate sa afca ceva sau este obligat sad ea
sa faca sau sa nu faca ceva concret.
Act in constatarea pres doar recunoasterea unui dr. Fara ca paratul sa faca ceva. Mai exact
nu este vb de executare silita. Ac sunt utile pro de cate ori dr este consestat de cineva.
Actiunea in revendiacre este o actiune in realizare. Sub aspect probatoriu, indif daca e vb de
o act in realizare sau constatare, relam face acelasi demers probatoiu. Act in constatare este
o prima etapa a actiunii in revendicare.
Restituirea stapanirii material este o consecinta a recunoasterii drepului.

Actiunea in revendicare imobiliara

In principui, act in revendiacre imobiliara este imprescriptibila. Paratul poate opune uzucap
sau posesia de buna credinta.
Ca exceptie e posibil ca act in revend sa fie prescriptibila; cand e vb de vanzarea la licitare
pubilca, act se prescrie in term de 3 ani de la data la care actuk de adjudecare a fost
inregistrat in cartea funciara.
Proba dr de proprietate
Regula in materie procesuala actor incumbit probation reclamantului ii revine sarcina de
a face proba, in speta dr de propr. Paratul beneficiaza de 2 prezumtii
- Pers care are elem corpus are si animus
- Cine e posesor este si proprietare
Notiunea de titlu de proprietate
1. Este modul de dobandire a dre de propr : constract, mostenire legala, uzucapiune,
accesiune. Dintre ac tipuri f imp sunt modurile originare( cel care dob propr nu o dob de
la altcineva printr-o transmisiune). Sunt imp pt ca cine face dovada lui, nu mai are alta
problema asupra dovedirii. Cand e vb de moduri care impl o transmitere de la o pers la
alta, apar dificultati sub ascpet probatoriu, pt ca insisi transmitatorul treb sa faca dovada
ca a fost proprietar,
2. Se refera la inscrisurile probatorii : hot jud prin care se constata uzucapiunea, un
contract de vanzare cumparare. In ce prov ac accept putem avea o mult de inscrisuri
prin care se poate proba proprietatea. Val probatorie este insa diferita.
Chestiunea publicitatii imobiliare este foarte imp in materie probatorie : art 565 c civ.
1. Ipoteza in care ambele parti prez titlui de propr, in sensuri de inscrieri probatorii. Se
distinge intre :
- Titlui care provin de la aceeasi persoana. Mai intai treb sa fie vb de un titlu valabil. Daca
un titlu este nul sau anulabil, cel interesat poate obt anularea lui. Priin ipoteaza ambele
titlui sunt valabile, va avea castig de cauza cel care a indeplinit primul formalitatile de
publicitate imobiliara. Daca numai o parte le-a facut, va avea castig de cauza. Daca
niaioc parte nu a facut ac formalitati, cel care are propr cea mai veche, dov printr-o data
certa, va castiga. Daca niciun titl nu are data certa, va castiga cel care dov prin orice mijl
de probla
- Cele 2 part au un titlu ce prov de la autori dif. Este necesara compararea titlui, va castiga
partea care are cel mai puternic titlu. Judecatorul este oblig sa analizeze nu numai
titluirle cat si autorii. Se coboara ini timp pana la un autor originar. Daca nu se poate
cobor un timp, se coboara pana la un autor comun se plica sol de la 1. Daca nu e posibila
niciuna din solutii se pot aplica sol de la 2.
2. Numai o parte are un asemenea titlu. Daca numai paratul are titlu el va castiga. Daca
numai reclam are titlu el va castiga dar exista o restr ; titlul sa prov de la un tert nu de la
el insusi si titlui reclam sa fie ant posesiei paratului ( ac idee nu e impartasita).
3. Niciuna dintre parti nu are ac titlu de proprietate. Este cea mai dificila, dar in ac caz in
practica si in doctr s=au conturat catvea sol.
- Daca niciunul nu a fost posesor. Daca reclam nu a avut niciodata posesia bunului,
paratul va castiga
- Daca ambele parti au avut posesia bunului, fiecare posesie genereaza o prezumtie de
propr. Vom avea un confl intre prezumtii care opereaza pe de o parte in fav reclam si in
fav paratului. Exista grade dif a prez dr de propr, ac diferente de forta jur se stab
comparand cele 2 posesii. Intr-o asemena situatie va castga partea a care prezumtii este
cea mai puternica : durata, posesia de buna sau rea credinta, utilitatea.
Actiunea in rev mobiliara poate fi invocata in urm situatii :
1. Act import uzurpatorilor
2. Cand e vb de un posesor de buna cred, dar care a dob bunul
3. Cand posesorul e de rea credinta
4. Cand e de buna cred dar titl nu e valabil


Actiunea negatorie

Art 564.
Se indr impotr :
Caractere :
1. Este o act reala
2. Petitorie
3. Imporescriptibila
4. In constatare : negativa ( nu are un dr real) pozitiva ( are un dr nedezm si negrevat)
Actiunea in granituire
Daca se conteste ininderea sau existanta propr nu e vb de act in granituire ci de actiune in
revendicare.

Corelatia dinre dr de propr si act prin care se apara ac dr prin legi speciale

Legile privind restituirea imobilelor preluate abuziv in perioada comunista.
A existat o ezitate icp solutia, in sensul ca nu a stiut pana unde se va merge cu ac restituire