Sunteți pe pagina 1din 1

TEST STANDARDE PROFESIONALE

1. Standardul profesional 21 reprezint:


a) Un standard specific aplicabil altor misiuni dect cele legate de situaiile financiare
b) Un standard de baz aplicabil tuturor misiunilor
c) Un standard specific aplicabil misiunilor legate de situaiile financiare
d) Un standard internaional de contabilitate
2. Competena este:
a) Norm de comportament profesional
b) Norm de lucru
c) Norm de raportare
d) O preedere cuprins !n ane"a la raportul de misiune
3. #emersul general al misiunii de inere a contabilitii cuprinde mai multe etape$ printre care %i
&'ucrrile de !nc(idere a e"erciiului financiar)* +recizai care dintre urmtoarele norme profesionale sunt
specifice etapei acestui demers:
a) controlul regularitii %i sinceritii contabilitii, !nc(iderea conturilor
b) delegarea i supravegherea lucrrilor; analiza critic a situaiilor financiare
c) organizarea contabilitii clientului
d) programarea lucrrilor, delegarea %i supraeg(erea lucrrilor, documentarea lucrrilor*
4. -ne"a la .aportul de misiune$ cuprinde o analiz a !ntreprinderii pe baza soldurilor
intermediare de gestiune* +recizai care dintre formulele de mai /os priind calculul 010 este corect:
a) 010 2 +roducia e"erciiului 3 4ar/a comercial,
b) 010 2 +roducia e"erciiului 3 4ar/a comercial 5 Consumurile e"terne ale e"erciiului,
c) 010 2 6aloarea adugat 3 Subenii de e"ploatare 5 C(eltuieli cu personalul,
d) EBE = aloarea adugat ! "ubvenii de e#ploatare $ %heltuieli cu personalul $ &mpozitele
i ta#ele;
5. 7n cadrul dosarului permanent 8ila intitulat 9est asupra softului contabil face parte din
seciunea:
a) %ontabilitate
b) :uridic
c) 8iscal
d) ;eneraliti
6. +recizai ce tipuri de raport de misiune priind inerea contabilitii$ !ntocmirea %i prezentarea
situaiilor financiare preede standardul profesional nr* 21:
a) raport de misiune cu obseraii, raport de misiune cu obseraii limitri,
b) raport de misiune fr obseraii, raport de misiune cu obseraii, raport de misiune cu
obseraii limitri,
c) raport de misiune cu observaii; raport de misiune fr observaii;
d) raport de misiune cu obseraii limitri, raport de misiune fr obseraii,
7. Standardul profesional nr* 22 preede ca etap a realizrii misiunii demersul priind Semnarea
%i prezentarea situaiilor financiare* +recizai care dintre urmtoarele te(nici sunt specifice acestei etape:
a) supraeg(erea lucrrilor,
b) controlul documentelor 'ustificative( situaii comparative; e#aminarea analitic; interiuri,
c) interiuri, controlul prin te(nici %i proceduri,
d) interiuri, izitarea !ntreprinderii*
1