Sunteți pe pagina 1din 7

Textul

Clasificare (dup scopul comunicrii):


1. Literar (fic ional) transfigurare a realului, fiind rodul imagina iei scriitorului, avnd scopul de a
emo iona cititorul
2. Nonliterar (nonfic ional) au un scop pragmatic, informnd asupra unor aspecte ale realit ii; sunt
concise, clare, fr ambiguit i.
Nr. Crt. Textul literar Textul nonliterar
1. caracter imaginar caracter real
2. func ia principal este cea poetic func ia principal este cea informativ
3. instan ele comunicrii sunt reale i imaginare instan ele comunicrii sunt reale
. scopul comunicrii e cel emotiv, estetic scopul comunicrii este pragmatic
!. utili"area cuvintelor cu sens preponderent
figurat
utili"area cuvintelor cu sens propriu
#. limba$ul este artistic, cu rol stilistic limba$ul este comun i are rol instrumental
%. respect calit ile particulare ale stilului respect calit ile generale ale stilului
&. pre"en a figurilor de stil i a procedeelor
artistice
operea" cu enun uri logice, cu concepte
'. face apel la emo iile i imagina ia cititorului e(prim un adevr istoric, tiin ific general
Textul de grani : se afl la grani a dintre cel literar i cel nonliterar. )(: $urnalul, memoriile, eseul literar. *e
individuali"ea" prin: caracterul nonfic ional, func ia informativ i estetic, pre"en a mrcilor stilistice i
subiective, personali"area discursului, e(isten a unui refrent real.
Structura operei literare
Tema (gr. thema, lat. thema+ subiect): repre"int aspectul fundamental de via pe ba"a cruia scriitorul , i
construie te subiectul, prin transpunere artistic. -ema difer ,n func ie de capacitatea de crea ie a scriitorului, de
genuri i specii literare, de curentele literare etc. )(.: istoria, via a, moartea, natura, iubirea, ura, copilria, r"boiul,
$ocul, familia, parvenitismul, banii, timpul etc.
Motivul literar (lat. motivus, movere ceva mobil, a mi ca): repre"int o situa ie cu caracter de generalitate, un
persona$, un obiect sau un numr simbolic, o ma(im, o formul care se repet ,n momente variate ale aceleia i
opere sau ,n crea ii diferite. )(.: codrul, teiul, salcmul, floarea albastr, lacul, luna etc.
Laitmotivul: repre"int motivul literar central care se repet (de e(emplu floarea albastr ,n crea ia eminescian cu
acela i nume).
.enul epic caracteristici
1. e(primarea indirect a gndurilor, ideilor, sentimentelor prin intermediul ac iunii i a persona$elor
2. pre"en a naratorului
3. ac iunea (subiectul, rela iile temporale i spa iale)
. pre"en a persona$elor
!. ,ntrebuin area unor moduri de e(punere specifice (nara iunea, descriere, dialogul, monologul)
#. pre"en a unor particularit i ale stilului narativ
%. poate fi ,n versuri (epopee, poem eroic, balada, fabula) sau ,n pro" (sc/i , povestire, nuvel, basm,
roman)
Romanul
Romanul oiectiv ! trsturi
1. , i propune s redea cu fidelitate realitatea, universul surprins fiind unul coerent i caracteri"at de coe"iune
2. naratorul este omniscient; nara iunea se desf oar obiectiv, la persoana a 000+a
3. perspectiva narativ este obiectiv
. evenimentele se derulea" ,n mod cronologic, de la e(po"i iune spre de"nodmnt, ,n func ie de memoria
voluntar
!. incipitul i finalul sunt construite ,n ideea reali"rii unui tot unitar cu scopul crerii aceleia i impresii de
realitate transfigurat fidel
Romanul suiectiv ! trsturi
1. a reac ionat ,mpotriva formulelor de roman tradi ional, manifestnd interes pentru via a interioar a
persona$elor
2. naratorul se identific cu persona$ul, fiind un narator subiectiv
3. persona$ele sunt fiin e comple(e, cu via interioar bogat i complicat, preocupate de autoanali" i
introspec ie, firi meditative
. conflictul interior coe(ist cu cel e(terior; realitatea e(terioar declan ea" de multe ori procese de
con tiin
!. nara iunea este subiectiv, la persoana 0
#. perspectiva narativ este subiectiv1 ,mpreun cu
%. cronologia faptelor este absent, apare acronia lipsa unei cronologii ,nlocuite cu un timp subiectiv,
interior ordonat de flu(ul con tiin ei
&. subiectivitatea se reali"ea" prin: memorie involuntar (procedeu de declan are a amintirilor ,n mod
spontan, nediri$at), introspec ia (modalitate de concreti"are a tririlor interioare ale persona$ului ,n romanul
de anali" psi/ologic + lanivel te(tual este redat prin monologul interior), nara iunea la persoana 0, flu(ul
con tiin ei (succesiune de gnduri, monologuri, idei personale)
Romanul tradi ional ! trsturi
1. este o crea ie care , i propune s observe aspectele sociale, mai ales pe cele rurale, tematica lui creionndu+
se ,n $urul vie ii social+istorice ( ranul, parvenirea)
2. lumea surprins este una obiectiv, iar persona$ul se supune legilor lumii1 colectivit ii
3. perspectiva narativ este obiectiv, naratorul este omniscient, obiectiv
. este construit ec/ilibrat, simetric
!. evenimentele se derulea" ,n mod cronologic, prin ,nln uirea logic a episoadelor narative
#. ac iunea este liniar (subiectul respect momentele subiectului)
%. persona$ele se ,ncadrea" tipologic, au o evolu ie epic previ"ibil
&. timpul i spa iul sunt bine preci"ate, obiective
'. stilul este elaborat
Romanul modern ! trsturi
1. este o crea ie de anali" psi/ologic, orientat spre universul citadin, construit pe o tematic a e(isten ei
individuale (condi ia intelectualului, cunoa terea, iubirea etc.)
2. lumea surprins se oglinde te ,n con tiin a eroului
3. naratorul este subiectiv, indentificndu+se cu persona$ul, perspectiva narativ poate fi subiectiv sau putem
avea mai multe puncte de vedere (pluriperspectivism)
. este construit cu discontinuit i, paralelisme
!. evenimentele nu se desf oar ,n mod cronologic, te(tul fiind caracteri"at prin analepse, prolepse, flas/+
bac2uri, simetrii inverse etc.
#. ac iunea nu este liniar, subiectul fiind construit dintr+o serie de e(perien e ale naratorului, iar conflictul
este preponderent interior, nee(clu"ndu+l pe cel e(terior
%. persona$ele au o evolu ie imprevi"ibil, ,ntruc/ipnd iposta"e e(isten iale
&. timpul i spa iul capt valori simbolice
'. stilul este caracteri"at de anticalofilism
"enul liric ! caracteristici
1. e(primarea ,n mod direct a gndurilor, ideilor, sentimentelor autorului
2. pre"en a eului liric prin sensibilitatea cruia se filtrea" realitatea
3. pre"en a figurilor de stil i a imaginilor artistice
. elementele de pro"odie
!. legtura dintre ideea poetic i mi$loacele artistice
#. se caracteri"ea" prin subiectivitate
Tipurile de lirism sunt determinate de felul ,n care sunt e(primate ideile poetice i strile afective ale eului liric:
Lirism suiectiv ! trsturi:
1. comunicarea direct a eului liric
2. mrci le(ico+gramaticale de persoana 0 i a 00+a
3. pre"en a afectivit ii
. absen a mimesisului
!. dup -udor 3ianu este 4lirica m tilor5
6irismul obiectiv trsturi:
1. )ul liric , i asum o iposta" diferit; apare substituit de alte pre"en e lirice:
a. 6irica m tilor e(primarea ideilor i sentimentelor sub o identitate strin (e(. Luceafrul de 7i/ai
)minescu)
b. 6irica rolurilor poetul se identific cu un 4persona$5 i e(prim sentimente care nu sunt propriu+"is ale
sale (e(. nger i demon de 7i/ai )minescu)
c. 6irica gnomic medita ii pe teme filosofice formulate la persoana a 000+a, aparent obiectiv, cci aceste
reflec ii sunt ale poetului, de fapt
d. 6irica descriptiv ascunde perspectiva subiectiv a poetului c/iar dac la nivelul te(tului 4se simte5
subiectivitatea (e(. Pasteluri de 3asile 8lecsandri)
2. 9re"en a predominant a persoanei a 000+a
3. 9re"en a mimesis+ului
. )(ploatarea e(teriorit ii
6irism obiectiv (lirica m tilor):
4*i+n treacat o cuprinse lin
:ntr+un ung/er degraba.
- ;a ce vrei, mari <atalin=
0a du+t de+ti ve"i de treaba.
- <e voi= 8s vrea sa nu mai stai
9e gnduri totdeauna,
*a r"i mai bine si sa+mi dai
> gura, numai una.
*i+i "ise+ncet: + :nca de mic
-e cunosteam pe tine,
*i guraliv si de nimic,
-e+ai potrivi cu mine...5
7. )minescu Luceafrul
6irism obiectiv (lirica rolurilor):
4 8u"i tu. mam, cte+mi spune=
*i+alearg+n sat s? mai adune
*i cte porecliri pe+ascuns
0mi pune.
;e+a@ sta s?+i dau @i eu rspuns,
6a cte legi am fi a$unsA
)a+mi sare+n drum, ca doar+doar
7+apuc s?+i spun o vorb+n poar,
*i daca tac, ,i vin clduri
*? moar.
*? ve"i tu, mam, +n$urturiA
<a ea cu m?+sa+s "ece guri.5
.. <o buc Du mancele
6irism obiectiv (lirica gnomic):
43iitorul @i trecutul
*unt a filei dou feBe,
3ede+n capt ,nceputul
<ine @tie s le+nveBe;
-ot ce+a fost ori o s fie
:n pre"ent le+avem pe toate,
;ar de+a lor "drnicie
-e ,ntreab @i socoate.
<ci acelora@i mi$loace
*e supun cte e(ist,
Ci de mii de ani ,ncoace
6umea+i vesel @i trist;
8lte m@ti, aceea@i pies,
8lte guri, aceea@i gam,
8mgit att de+adese
Du spera @i nu ai team.5
7. )minescu + Gloss
6irism obiectiv (lirica descriptiv):
49urtand cofita cu apa rece
9e ai sai umeri albi, rotun$ori,
Euna Fodica voioasa trece
9e langa $unii semanatori.
)i cu grabire ii sar in cale,
Gicand: Fodica, floare de crin,
0n plin sa+ti mearga vrerile tale,
9recum tu, draga, ne iesi cu plinA
*+a$ungi mireasa, s+a$ungi craiasaA
<alea sa+ti fie numai cu flori,
*i casa casa, si masa masa,
*i sanul leagan de pruncusoriA
<u grau de aur ei o presoara,
8poi cofita intreaga+o beu.
<opila rade si+n cale+i "boara,
*cuturand graul din parul sau.5
3. 8lecsandri Rodica