Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 1B

(Anexa nr. 1B la normele metodologice)


COMUNICARE privind ocparea locrilor de mnc! declarate vacante
A. "ate de identi#icare ale anga$atorli%
1. Denumirea/Numele ..SC AUDIT FINANCAIR EXPERT SRL
2. Codul unic de nrei!"rare 1#$%$&#$
$. Forma de 'ro'rie"a"e .PRI(ATA
). Forma de orani*are ...........SRL
#. +,rime -num,r de 'er!onal. .....$
%. Adre!a ......STR. CUCU NR. 1/
0. Per!oana de con"ac" ..........+A1DICI FL2RIN...........................
&. Tele3on/Fa4 ......50##6%&16&1/
/. E6mail ......3lorin.madici78a9oo.com
B. "ate privind ocparea locrilor de mnc! declarate vacante
Nr.crt.
Ocpa&ia
Nmarl de
locri de mnc!
comnicate
vacante care a
#o't ocpate
(ocalitatea )i
$de&l *n care
'e a#l! locl de
mnc!
comnicat
vacant care a
#o't ocpat
"ata la care a
#o't comnicat
vacant locl de
mnc! ocpat
(++,ll,aa)
-ita&ia privind
locrile de
mnc! vacante
*n care a #o't
comnicat
vacant locl de
mnc! ocpat
(data 'ita&iei
completate de
anga$ator *n
#ormlarl
re'pectiv)
(++,ll,aa)
.o+i&ia locli
de mnc!
ocpat *n
'ita&ia prin
care ace'ta a
#o't comnicat
vacant (de
exempl 1/ 0
etc.)
"ata ocp!rii
locli de
mnc!
comnicat
vacant
(++,ll,aa)
"enmirea Cod COR (1 caractere)
1. Con!. :uridic 2%115$ 1 Ia!i 10.5/.251) 10.5/.251) 10.5/.251)

"irector general 'a alt! per'oan! atori+at!/
adm. Co'tan Marlc2
"ata 'ita&iei31)% ....14.56.0517