Sunteți pe pagina 1din 2

27/07/2015

Schimbari la contabilitatea simpla PFA II IF II-IF-PFA

Schimbari la contabilitatea simpla PFA II IF


De la 1 martie 2015. intervin schimbri n inerea contabilitii simple, ceea ce in toate PFA-urile, II-urile
i IF-urile. Una din schimbri este c se poate decide inerea contabilitii n partid dubl dac
deintorul hotrte asta. OMFP nr. 170/2015 este actul normativ ce reglementeaz modul de tinere a
contabilitii n partida simpl.
Astfel, vor conduce contabilitatea n partid simpla dup noile reguli, persoanele fizice ce realizeaz
venituri supuse impozitrii n sistem real, din activiti independente; cedarea folosinei bunurilor, cnd
este cazul i cei care realizeaz venituri din activiti agricole, silvicultura i piscicultura, spune Hot News.
AvocatNet spune c:
Documentul simplifica actualele reguli de contabilitate n partida simpla i aduce nouti n ceea ce
privete persoanele fizice autorizate.
In primul rand, actul normativ, care va intra in vigoare la 1 martie, stabileste ca reglementarile contabile
privind contabilitatea in partida simpla se vor aplica de catre urmatoarele categorii de contribuabili:
persoanele fizice si asocierilor fara persoanalitate juridice, ale caror venituri sunt supuse
impozitului pe venit in conformitate cu Codul fiscal,al caror venit net anual este determinat in
sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obtinut din urmatoarele surse:
activitati independente;
cedarea folosintei bunurilor;
activitati agricole, silvicultura si piscicultura.
persoanele sau entitatile care, prin actul normativ de infiintare, prin legi speciale sau prin alte acte
normative, au obligatia tinerii contabilitatii in partida simpla, cu exceptia persoanelor juridice
fara scop patrimonial.
Aceiai specialiti de la Avocat.Net mai aduc cteva lmuriri preioase:
Contabilitatea in partida simpla, mai putin complicata
Dispozitiile care se vor aplica din 1 martie vor simplifica actualele reguli pentru conducerea evidentei
contabile in partida simpla. In acest sens, cele doua registre utilizate la conducerea contabilitatii in
partida simpla, Registrul-jurnal de incasari si plati si, respectiv Registrul-inventar se vor modifica.
Astfel, normele de intocmire si utilizare a Registrului-jurnal de incasari si plati vor cuprinde, spre
deosebire de cele actuale, continutul incasarilor si continutul platilor aferente operatiunilor
desfasurate.
Mai exact, incasarile din Registrul-jurnal de incasari si plati vor cuprinde:
sumele incasate din desfasurarea activitatii;
data:text/html;charset=utf-8,%3Ch1%20class%3D%22entry-title%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(164%2C%2022%2C%200)%3B%20font-family%

1/2

27/07/2015

Schimbari la contabilitatea simpla PFA II IF II-IF-PFA

aporturile in numerar si prin conturi bancare facute la inceperea activitatii ori in cursul desfasurarii
acesteia;
sumele primite sub forma de credite bancare sau de alte imprumuturi;
sumele primite ca despagubiri;
sumele primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii;
sumele primite reprezentand forme de sprijin cu destinatie speciala din fonduri externe
nerambursabile (subventii);
alte sume incasate (de exemplu restituiri de impozite, taxe si penalitati).
In ceea ce priveste platile, acestea vor cuprinde:
platile efectuate in cadrul activitatii desfasurate in scopul realizarii de venituri;
sumele reprezentand restituirea aporturilor in numerar si prin conturi bancare;
sumele reprezentand rambursarea de credite bancare sau de alte imprumutiri;
alte plati efecutate (de exemplu penalitati, amenzi platite).
Totodata, va fi introdusa posibilitatea ca Registrul inventar sa se poata completa prin preluarea
totalurilor din listele de inventariere a elementelor grupate dupa natura lor, se precizeaza in prevederile
recent publicate in Monitorul Oficial.
In prezent, documentul se completeaza prin inscrierea tuturor elementelor patrimoniale inventariate.
Mai mult decat atat, formularul Registrul-inventar se va simplifica, prinmentinerea a 3 coloane din
cele 10 cuprinse in actualele reglementari.
In plus, noile prevederi vor elimina obligatia parafarii celor doua registre contabile obligatorii la
ANAF.
Aceleasi dispozitii prevad reducerea numarului de formulare utilizate de persoanele care conduc
contabilitatea in partida simpla, de la 15 la 10.
Totodata, termenul legal de pastrare a documentelor justificative utilizate de persoanele care conduc
contabilitatea in partida simpla se va reduce de la 10 la 5 ani, cu exceptia statelor de salarii care vor fi
pastrate 50 de ani, se mentioneaza in actul normativ.

data:text/html;charset=utf-8,%3Ch1%20class%3D%22entry-title%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(164%2C%2022%2C%200)%3B%20font-family%

2/2