Sunteți pe pagina 1din 79

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea de Matematic i Informatic


Catedra Informatic i Optimizare Discret
A. otaru! O. "ender#c$i
Teoria %ro&a&ilit'ilor
i #tati#tica matematic
(Lucrri de laborator)
Aprobat de Consiliul
metodico-tiinific
i editorial al USM
Chiinu 2004
CEP USM
CZU xxxxx
P xx
Lucrrile de laborator sunt alctuite conform programei cursului Teoria
probabilitilor i statistica matematic pentru specialitile: matematic, matematic
aplicat, matematic i informatic, informatic, informatic i limbi moderne . a.
Laboratorul ce-l preentm, are drept scop de!oltarea intuiiei probabiliste i
familiariarea studenilor cu prelucrarea unor date statistice.
"ecenent: Dumitru (am&i'c$i, doctor #n tiine fiico-metematice,
confereniar uni!ersitar.
Recomandat de Consiliul profesoral
al Facultii de Matematic i Informatic
$ A. %otaru, &. 'endersc(i, )**+
$ USM, )**+
ISBN 9975
)
De#crierea )I a )amerei Na'ionale a )r'ii
%otaru, A.
,eoria probabilitilor i statistica matematic
-Lucrri de laborator.. - A. %otaru, &. 'endersc(i
1 Metoda Monte )arlo
,ermenul ,,Metoda Monte Carlo/ este sinonim cu termenul
,,Metoda e0perimentelor statistice/. Apariia acestei metode se
raportea de obicei la anul 12+2, #n care apare articolul ,,,(e Monte
Carlo met(od/ -Metropolis 3., Ulam S... 4ntemeietorii metodei sunt
considerai americanii 5. 3eumann i S. Ulam care, #n legtur cu
lucrrile efectuate pentru crearea bombei atomice, au propus s se
utiliee aparatul teoriei probabilitilor pentru reol!area unor
probleme cu caracter aplicati! la calculatoarele electronice.
6e fapt, ideea utilirii fenomenelor aleatoare #n domeniul
calculelor de apro0imare poate fi raportat la anul 1789, c:nd a aprut
o lucrare a lui ;all despre determinarea numrului cu a<utorul
aruncrilor la #nt:mplare a unui ac pe o foaie de (:rtie pa care s-au
trasat drepte paralele.
Metoda Monte Carlo este o metod de rezolvare numeric a
problemelor matematice, bazat pe modelarea variabilelor aleatoare.
=ie o !ariabil aleatoare. S efectum n e0perimente
independente astfel, #nc:t fiecare s se #nc(eie cu o !aloare a lui -ne
putem imagina c #n fiecare e0periment, pur i simplu, se msoar
!aloarea lui .. Acest proces de construire pentru a n !alori x
1
, x
2
, >,
x
n
repreint modelarea variabilei aleatoare , iar !alorile x
i
se
numesc realizrile lui .
6ac este !orba de studierea unor fenomene reale, atunci
modelarea !ariabilelor aleatoare, legate de ele, este
numit ,,simulare/.
%rocedeul principal de elaborare a metodei Monte Carlo pentru
reol!area unei probleme const #n reducerea acesteia la calculul
!alorilor medii. Mai e0act, pentru a calcula !aloarea apro0imati! a
unei mrimi scalare a -care poate fi rdcina unei ecuaii, !aloarea
unei integrale definite etc.. trebuie s gsim o !ariabil aleatoare ,
astfel #nc:t s a!em M ? a. Atunci, model:nd !ariabila aleatoare ,
adic construind pentru ea n realiri x
1
, x
2
, >, x
n
, !om considera:
9
.
1
1

n
i
i
x
n
a
Mrimea a -deci i . poate fi at:t scalar, c:t i !ectorial.
Metoda Monte Carlo poate fi aplicat, #n primul r:nd, problemelor
care admit o descriere probabilist. 6ar, aa cum !om !edea, #n multe
cauri se poate construi un model probabilist i pentru probleme strict
deterministe.
=ie c dorim s estimm aria S
G
a
unei figuri plane mrginite G.
%entru aceasta alegem un dreptung(i
D cu aria S
D
care s includ pe G -=ig.1..
4n D lum la #nt:mplare n puncte. =ie prin
n-G. numrul punctelor care nimeresc #n
G. @ste e!ident c dac n e mare, atunci
=ig.1
( )
,
D
G

n
G n

de unde reult estimaia


( )
D G

n
G n
. 4n acest e0emplu !ariabila
aleatoare este preent implicit i are dou !alori posibile: S
D
, dac
punctul nimerete #n A, i * dac punctul nimerete #n DBG. Se !erific cu
uurin c M ? S
G
, iar

( )
D
n
i
i

n
G n
x
n

1
.
%e l:ng noiunea de modelare a variabilei aleatoare mai putem
!orbi i despre modelarea unui eveniment aleator sau a unui
experiment i, #n general, a unui !enomen. 6e fiecare dat prin
modelare !om sub#nelege recrearea, reproducerea cu a<utorul
calculatorului electronic a funcionrii modelului probabilist al
fenomenului.
!emplu de modelare" modelarea !ariabilei aleatoare cu legea
uniform de repartiie pe C*,1D.
+
6
A
S aruncm de # ori o moned simetric i s punem $
i
? 1 sau $
i
? *
dup cum la aruncarea i, i%1, 2, &, #, cade stema sau banul. @ste
e!ident c suma
#
# #

)
1
...
)
1
)
1
)
) 1
+ + +
este un numr pe C*,1D i repreint o !ariabil aleatoare discret cu )
#
!alori posibile. 6ac # este mare - +* # ., atunci repartiia !ariabilei
aleatoare S
#
coincide practic cu repartiia !ariabilei aleatoare, uniform
repartiate pe C*,1D. Mai e0act se poate demonstra c, cu probabilitatea 1,

#
i
i
i
# 1
)
lim

are legea uniform de repartiie pe C*,1D.
%rin urmare, dac !rem s modelm !ariabila aleatoare cu
repartiie uniform pe C*,1D, atunci n realiri x
1
, x
2
, >, x
n
pentru le
putem obine arunc:nd o moned simetric de n# ori: fiecare #
aruncri ne dau o realiare x
i
.
Ealorile x
1
, x
2
, &, x
n
ale !ariabilei aleatoare uniforme pe C*,1D, se
numesc numere aleatoare.
6ac pentru !ariabila cu repartiie uniform pe C*,1D a fost
obinut un numr necesar de realiri, acestea pot fi #nmagainate #n
memoria calculatorului -spre a fi folosite ulterior.. ,abele de numere
aleatoare se gsesc #n crile de teoria probabilitilor i statistic
matematic. Astfel de tabele au fost alctuite cu mult #nainte de
apariia metodei Monte Carlo #n forma ei actual. 3ecesitatea lor
apare #n legtur cu aplicarea procedeelor de alegere la #nt:mplare, la
planificarea di!erselor e0perimente #n biologie, medicin, agricultur
etc.
%entru alctuirea tabelelor de numere aleatoare Fendall folosea
ruleta, alctuit dintr-un disc di!iat #n ece sectoare egale
corespuntoare cifrelor *, 1, ), 9, +, G, H, 8, 7, 2. ,ot #n acest scop a
fost folosit un dispoiti! special cu aciune rapid I ruleta electronic,
care ser!ea ca generator de numere aleatoare, baat pe nite principii
fiice -de generare de impulsuri aleatoare..
G
,otodat, se #ntreprindeau msuri de precauie pentru a asigura
imparialitatea e0perimentelor. 4n plus se aplica un comple0 de teste pentru
a !erifica dac numerele care se obineau erau #ntr-ade!r aleatoare.
6ac dispunem de un tabel suficient de cuprintor de numere
aleatoare, atunci problema sursei de realiri independente ale
!ariabilei aleatoare uniform repartiate pe C*,1D poate fi considerat
reol!at #n principiu. ,otui, din punct de !edere practic, pstrarea
unui tabel amplu #n memoria calculatorului este destul de incomod,
de aceea tabelele de numere aleatoare practic nu se utiliea.
4n calculele practice realirile !ariabilei aleatoare uniform
repartiate pe C*,1D se obin cel mai simplu cu a<utorul unui algoritm.
3umerele obinute pe aceast cale se numesc pseudoaleatoare -spre
deosebire de numerele aleatoare, care se obin, de e0emplu, cu
a<utorul monedei.. @!ident, se impune condiia ca obinerea acestor
numere s aib loc #ntr-un timp suficient de scurt de funcionare a
calculatorului.
4n limba<ul %ASCAL e0ist un 'enerator de numere
pseudoaleatoare I funcia "A36&M. 4nainte de a folosi #n program
funcia "A36&M, apelm obligatoriu la funcia "A36&MJK@, ce
iniia procesul de generare a !ariabilei aleatore.
Utili:nd acest generator, putem scrie un program care ia la
(nt)mplare un numr de pe C*,1D:
Program Punct;
Var x :real;
Begin
randomize;
x:= random;
Writeln( abscisa punctului, x:1:!;
"nd#
La modelarea !ariabilei aleatoare cu le'ea de repartiie
uni!orm pe *a, b+, !om folosi formula
( ) , + a b a
unde este o !ariabil aleatoare cu repartiie uniform pe C*,1D.
H
%rin urmare realirile ,
1
, ,
2
, &, ,
n
ale lui se obin din
realirile x
1
, x
2
, &, x
n
ale lui conform formulei:

( ) ,
i i
x a b a , +
i %1, 2, ..., n.
4n %ASCAL e0ist, de asemenea funcia "A36&M-#. care ia la
(nt)mplare un numr din mulimea L-, 1, 2, &, # . 1M. 6ac trebuie s
se aleag un numr din mulimea L1, ), >, #M, atunci #n program se !a
scrie "A36&M-#. N1.
Eom scrie un program care modelea o aruncare a arului:
Program $ar1;
Var x:integer;
Begin
randomize;
x:=random(%! & 1;
'riteln( (umarul de puncte este : , x!;
"nd#
%utem modela un e0periment mai complicat, i anume, aruncarea
a dou aruri p:n c:nd ambele !or cdea cu aceeai fa, cu afiarea
numrului de aruncri:
Program $ar);
Var z1, z), * :integer;
Begin
randomize;
repeat
z1:=random(%!&1;
z):=random(%!&1;
'riteln(z1, , z)!;
*:=* &1;
until z1=z);
'riteln( (umarul de aruncari: , *!;
"nd#
*.*. Modelarea +aria&ilelor aleatoare cu re%arti'ii
a&#olut continui.
Metoda in+er#rii func'iei de re%arti'ie
8
Consider:nd c dispunem de un mod de obinere a unor realiri
independente ale !ariabilei aleatoare cu repartiie uniform pe C*,1D,
!om modela alte !ariabile aleatoare.
=ie / o !ariabil aleatoare cu funcia de repartiie 0

-x. continu.
Se tie c !ariabila aleatoare % 0
/
-/. are repartiie uniform pe C*,1D.
Cum 0

-x. este continu, reult c


( )


1
0
, unde
1

0
este
in!ersa funciei =

.
Aceast relaie ne ofer o metod de modelare a !ariabilei
aleatoare : se modelea !ariabila cu repartiie uniform pe C*,1D,
adic se construiesc pentru ea n realiri x
1
, x
2
, &, x
n
, dup care
realirile lui se obin astfel:

( ) . ,..., ) , 1 ,
1
n i x 0 ,
i i

-1.
3ea<unsul acestei metode deri! din dificultile analitice care
apar la determinarea funciei
.. -
1
x 0

%entru unele repartiii -de


e0emplu pentru acea normal. aceast funcie nu poate fi scris
e0plicit.
E,em%le-
1. =ie o !ariabil aleatoare cu densitatea de repartiie
( )
( ) [ ]
[ ]

'

. , * , *
. , * , )
)
1
)
a x
a x x a
a
x !
Atunci
( ) ( ) ( ) [ ]

+ +
x
a x x ax
a
dt t a
a
x 0
*
)
) )
. , * ,
)
1
)
)
1
%rin urmare,
( ) ( ) . 7 1 1
)
1
x
a
x 0 + +

4n consecin realirile ,
i
ale lui se obin din realirile x
i
ale
!ariabilei cu repartiie uniform pe C*,1D conform formulei:
( ) . ,..., ) , 1 , 7 1 1
)
n i x
a
,
i i
+ +
4n acest e0emplu in!ersa funciei =-x. a putut fi scris #n mod e0plicit.
). =ie o !ariabil aleatoare cu repartiie e0ponenial de
parametru .
7
6eoarece

'

<

. * , *
. * , 1
. -
x
x e
x 0
x

ecuaia ? =

-. de!ine ?1 I e
-
sau

. 1 ln-
. 6eci,
( ) .
. 1 ln-
1

x
x 0

%rin urmare, realirile ,


i
ale lui se !or
obine conform formulei:

. , ... , ) , 1 ,
. 1 ln-
n i
x
,
i
i
i

-).
-Aici x
1
, x
2
, &, x
n
sunt, dup cum s-a menionat de<a, realiri ale
!ariabilei cu repartiie uniform pe C*,1D .. 6eoarece i 1- sunt
identic repartiate, #n loc de -). !om folosi formula:

. , ... , ) , 1 ,
ln
n i
x
,
i
i
i

-9.
Oi #n acest ca in!ersa funciei 01x2 a putut fi scris #n mod e0plicit.
*... Modelarea +aria&ilei aleatoare normale N/0!*1
=ie x
1
, x
)
, >, x
P
!ariabile aleatoare independente cu repartiie
uniform pe C*,1D. Ealoarea medie a sumei

#
i
i
x
1
este
)
#
, iar
dispersia ei este
.
1)
#
%rin urmare, !ariabila aleatoare

,
_


#
3
3
x
#
#
1
)
1 1)
. -
-+.
are !aloarea medie egal cu * i dispersia egal cu 1. 4n baa teoremei
limit centrale pentru n repartiia acestei !ariabile aleatoare tinde
2
ctre repartiia normal 3-*,1.. 4n practic se consider c pentru
# ? 1), c:nd -+. are o form deosebit de simpl:


1)
1
H . 1) -
i
3
x
, -G.
se obine o apro0imare destul de bun a legii normale 4-*,1.. 6esigur,
la reol!area unor probleme concrete trebuie s inem seama c, dac
e0ist abateri mari, -1). nu poate da reultate bune.
=ormula -+. se folosete mai ales atunci c:nd nu suntem interesai
de !alori mari ale lui

. %entru #mbuntirea apro0imaiei a fost


propus formula
#
# #
# #
)*
. - 9 . -
. - . -
9+ .
6ac suntem interesai de !alori mari ale lui

sau dac a!em


ne!oie de foarte multe realiri, atunci ne putem folosi de formule
e0acte care cer mai puine numere aleatoare:
., ) sin- ln )
) 1 1
.. ) cos- ln )
) 1 )

Aici !ariabilele aleatoare
1
i
2
!or fi independente cu repartiia
normal 3-*,1., dac
1
i
)
sunt independente uniform repartiate pe C*,1D.
%entru modelarea !ariabilei aleatoare N/a! 1 se folosete relaia:


?

2 a, unde N/0! *1.
*.3. Modelarea +aria&ilei aleatoare
cu re%arti'ia oi##on de %arametru
Modelarea !ariabilei aleatoare cu repartiia %oisson de
parametru se baea pe faptul c

'

<


e #
#
3
3
*
: min
! dac

*
,
1
,
)
, > sunt !ariabile aleatoare independente uniform repartiate
pe 40!*5.
6e aici reult formula pentru realirile lui :
1*
, : min
*

)

'

<


e x # ,
#
3
3 i
unde x
1
, x
2
, ... sunt numere aleatoare.

*.6. Modelarea +aria&ilei aleatoare
cu re%arti'ia &inomial
p
n
5
%entru a obine o realiare , a lui !om construi mai #nt:i n
realiri x
1
, x
2
, ..., x
n
pentru !ariabila uniform repartiat pe C*,1D dup
care considerm , egal cu numrul caurilor c:nd x
i
Q p.
E,erci'ii
S se modelee:
1. un punct luat la #nt:mplare #n dreptung(iul Ca, bD Cc, dDR
). un punct luat la #nt:mplare #n cercul x
2
N ,
2
r
2
R
9. !ariabila aleatoare egal cu numrul bilelor albe scoase la
e0tragerea a 9 bile din urna conin:nd G bile albe i ) bile negre. S
se considere ambele sc(eme de e0tragereR
+. !ariabila aleatoare discret cu repartiia %- ? x. ? p
i
, i ? 1, ), > .
*.7. A%lica'ii
4n continuare ne !om opri asupra a trei probleme, ce pot fi
reol!ate prin metoda Monte Carlo.
*. )alculul %ro&a&ilit'ii unui e+eniment aleator
6ac e!enimentul aleator 6 se produce #n e0perimentul dat cu o
probabilitate necunoscut %-6., atunci conform metodei Monte Carlo,
!aloarea apro0imati! a acestei probabiliti se calculea astfel: se
modelea e0perimentul dat de n ori i se pune
n
6 n
6 7
. -
. - , n-6.
fiind numrul de apariii ale lui 6 #n e0perimentele efectuate.
.. )alculul +alorii medii a unei +aria&ile aleatoare
6ac cunoatem n realiri x
1
, x
2
, ..., x
n
ale !ariabilei aleatoare ,
atunci considerm c
11

n
i
i
x
n
M
1
1

.
%rincipala problem de calcul, care se reol! de obicei prin
metoda Monte Carlo, este problema estimrii !alorii medii a unei
!ariabile aleatoare, adic problema calculului unei integrale de tip
8ebes'ue #n raport cu o anumit msur de probabilitate.
3. )alculul inte8ralei definite
=ie

G
dx x ' 9 . -
, x ? -x
1
, x
)
, >, x
s
. , A "
s
, g-x. - mrginit.
6istingem dou cauri.
1. =ie domeniul G "
s
mrginit. 4n acest ca #nscriem G #ntr-un
paralelipiped D drept -cu laturile paralele a0elor de coordonate..
%utem scrie:
dx
D
x 9 x ' D dx
D
D x ' dx x ' 9
G
D G


. -
1
. - . - . -
. -
1
. - . - . -

,
unde

'

G x
G x
9
G
, *
, 1
,
iar -D. este msura 8ebes'ue a lui G -lungimea, aria, !olumul..
6eci, 9 ? M-., unde -. ? -D.g-.J
A
-., fiind o !ariabil
aleatoare -!ector aleator. cu repartiie uniform #n D, adic este un
punct luat la #nt:mplare #n D.
%rin urmare,


n
i
i G i
x 9 x ' D
n
9
1
., - . - . -
1

unde x
1
, x
)
, >, x
n
sunt n realiri ale lui , adic n puncte luate la
#nt:mplare #n D.
). =ie A un domeniu oarecare, e!entual nemrginit. Atunci lum
o densitate de repartiie f-x. oarecare, care nu se anulea #n G -de
e0emplu, repartiia normal., i scriem:
1)
., - . -
. -
. - . -
. -
. -
. -
. -

M dx x !
x !
9 x '
dx x !
x !
x '
dx x ' 9
s
:
G
G G


unde
. -
. - . -
. -!
9 '
G

, iar este o !ariabil cu densitatea de


repartiie f-x..
Model:nd aceast !ariabil obinem n realiri x
1
, x
2
, &, x
n
, dup
care !om considera

n
i
i
i G i
x !
9 x '
n
9
1
. -
. - . - 1
.
Remarc. Se poate demonstra c pentru un ni!el de #ncredere
fi0at eroarea apro0imrii descrete la fel ca
n
1
, indiferent de
dimensiunea s, dac

<
G
dx x ' . -
)
.
Spre deosebire de formulele de cuadratur deterministe metoda
Monte Carlo la creterea lui n folosete i !alorile funciei calculate
mai #nainte.
E,em%lu- S se calculee integrala

G
dxd, , x . , -
, unde
domeniul A?L-x, ,.: , x
)
, x N , ), , *, x * M.
Soluie-algoritm
1. 4nscriem domeniul G #ntr-un dreptung(i,
de e0emplu, #n dreptung(iul 65C; -=ig.).R
). S ? *.
9. %entru
n i , 1
efectum:
#n ptratul 65C; lum la #nt:mplare
punctul -x
i
, ,
i
.R =ig.)
dac -,
i
x
i
)
& ,
i
) - x
i
., atunci J
G
-x
i
, ,
i
.?1R
dac nu are loc -,
i
x
i
)
& ,
i
)- x
i
., atunci J
A
-x
i
, ,
i
.?*R
S? SN -x
i
, ,
i
.J
A
-x
i
, ,
i
..
6. J ? )SSn.
19
T
A
C
) *
' A
A
C
) *
' A
*.9. reci:ia metodei Monte )arlo
Am menionat de<a c metoda Monte Carlo se baea pe
calculul !alorilor medii. Astfel apare problema preciiei formulei

n
i
i
x
n
M
1
1

-x
1
, x
2
, >, x
n
sunt n realiri obinute #n urma modelrii lui .:
pentru ce n cu o probabilitate nu mai mic dec:t are loc
inegalitatea

M x
n
n
i
i
1
1
- U *, -*, 1..V
Astfel, fiind dai U * i -*, 1., se cere s determinm acea
!aloare a lui n care satisface relaia:

,
_

<

M x
n
7
n
i
i
1
1
sau
.
1 1

,
_

<

<

,
_

<

<


D
n
nD
nM x
D
n
7
n
nM x
7
n
i
i
n
i
i
4n !irtutea teoremei limit centrale pentru !ariabile aleatoare
independente identic repartiate -x
1
, x
2
, &, x
n
sunt atare !ariabile.,
ultima egalitate de!ine

,
_

D
n
<
*
)
.
Astfel trebuie s reol!m ecuaia
)
*

,
_

D
n
<
, adic
1+

.
)
1
*

,
_

<
D
n
-H.
Mrimea
,
_

)
1
*

<
, pe care o notam prin x

, o gsim #n tabelul
!alorilor funciei .
)
1
. -
*
)
*
)

x u
du e x <

6e e0emplu, pentru
?*.2G gsim x

? 1.2H, adic
. 2H . 1
)
2G . *
1
*

,
_

<
"eol!:nd ecuaia -H. obinem
)
)


x D
n

. -8.
Astfel, dac
1
)
)
+
1
1
]
1


x D
n
, preciia este asigurat.
E,em%lu. 4ntr-o urn sunt #
1
bile albe, #
2
bile negre, #
=
bile roii.
6in ea se alege la #nt:mplare c:te o bil p:n c:nd !or fi e0trase dou
bile albe consecuti! -#n caul sc(emei fr #ntoarcere s-ar putea
#nt:mpla s fie scoase toate bilele fr a fi scoase dou bile albe
consecuti!.. =ie numrul de bile e0trase. S se calculee M i %-6.,
unde 6?Lau fost e0trase dou bile negre consecuti!M. S se analiee
ambele sc(eme: cu i !r #ntoarcere.
%rima problem const #n Wrecunoaterea/ culorilor bilelor. %entru
aceasta !om considera c bilele sunt numerotate #n felul urmtor:
numerele de la 1 p:n la #
1
sunt atribuite culorii albe, numerele de la
#
1
>1 p:n la #
1
>#
2
sunt atribuite culorii negre, iar toate celelalte I culorii
roii. Aleg:nd cu a<utorul funciei random un numr x din mulimea L1,
), ..., #
1
> #
2
> #
=
M, !om raiona astfel: dac x #
1
, aceasta #nseamn c s-
a ales o bil alb, dac #
1
Q x #
1
>#
2,
aceasta #nseamn c s-a ales o bil
neagr, iar dac x #
1
>#
2
>1 I c s-a ales o bil roie.
A!:nd aceasta #n !edere !om modela e0perimentul respecti!,
adic !om e0trage c:te o bil p:n c:nd !or fi scoase dou bile
consecuti! sau p:n c:nd !or fi scoase toate bilele din urn -in:nd
cont de sc(ema e0tragerilor.. 4n consecin, lui #i !om atribui ca
!aloare numrul bilelor scoase.
1G
"epetm e0perimentul de n ori.
3umrul n #n prealabil trebuie gsit #n funcie de e0actitatea
-!ei formula 8.. %entru aceasta !om estima 6 cu a<utorul formulei


,
_


* *
1
)
1
*
)
*
1 1
n
i
n
i
i i
x
n
x
n
D , x
1
, x
)
, ...,
*
n
x
fiind n
-
realiri ale lui
, n
-
)*.
,e0tul unui program-model #n limba<ul %ascal
Caul sc(emei cu #ntoarcere
program bile;
uses +,-;
.ar *1,*),*,i,/,ind:longint;
x1,x),csi,ia,n0,ing:longint;
s1,s),disp,p,1a,eps,xb: extended;
s,n,na:longint;
B"23(
clrscr;
randomize;
'riteln(45+6"17 8" "9-,72"," +: 3(-;7,+","4!;
'riteln(4introdu exactitatea epsilon:4!;
read(eps!;
'riteln(4introdu xb tabelar:4!; read(xb!;
'riteln(43ntrodu numarul de experimente n0 pentru
calcularea dispersiei:4!;
read(n0!;
'riteln;
'riteln(43ntrodu numarul de bile albe *1:4!;
read(*1!;
'riteln(43ntrodu numarul de bile negre *):4!;
read(*)!;
'riteln(43ntrodu numarul de bile rosii *:4!;
read(*!;
s1:=0; s):=0;
<or i:=1 to n0 do
begin
x1:= random(*1&*)&*!&1;
1H
i< x1==*1 t>en 'rite(4 a4!
else i< x1==*1&*) t>en 'rite(4 n4!
else 'rite(4 r4!;
ia:=0; csi:=1; ?ia indica daca s@au ales
consecuti. doua bile albeA
repeat
x):=random(*1&*)&*!&1;
i< x)==*1 t>en 'rite(4 a4!
else i< x)==*1&*) t>en 'rite(4 n4!
else 'rite(4 r4!;
i< (x1==*1! and (x)==*1! t>en ia:=1;
csi:=csi&1;
x1:=x);
until ia=1; ?se .eri<ica daca s@au ales
consecuti. doua bile albeA
'riteln;
'riteln(4 csi=4,csi!;
s1:=s1&csiBn0;
s):=s)&csiCcsiBn0;
end;
disp:=s)@s1Cs1; ?se calculeaza dispersiaA
'riteln(48ispersia 8=4,disp:1:D!;
n:=trunc(xbCxbCdispB(epsCeps!!; ?se calculeaza
numarul de experimenteA
'riteln(4n=4,n!;
read*eE;
s:=0; na:=0; ?in indica daca s@au ales doua bile
negre consecuti.eA
<or i:=1 to n do
begin
x1:= random(*1&*)&*!&1;
ia:=0; csi:=1; ing:=0;
repeat
x):=random(*1&*)&*!&1;
i< (x1==*1! and (x)==*1! t>en ia:=1;
i< (*1==x1!and (x1==*1&*)!and(*)==x)!and(x)==*1&*)!
t>en ing:=1;
csi:=csi&1;
18
x1:=x);
until ia=1;
i< ing=1 t>en na:=na&1; ?numarul de cazuri
<a.orabile e.enimentului 7A
s:=s&csi;
end;
'riteln;
1a:=sBn;
'riteln(4Valoarea medie 1a=4,1a:1:!;
P:=naBn;
'riteln(4Probabilitatea P=4,P:1:!;
read*eE;
"(8#
Re:ultatul.
5+6"17 8" "9-,72"," +: 3(-;7,+","
3ntrodu exactitatea eps: 0#01
3ntrodu cuantila xb tabelara: 1#F%
3ntrodu numarul de experimente n0 pentru
calcularea dispersiei: )0
3ntrodu numarul de bile albe *1: )
3ntrodu numarul de bile negre *):
3ntrodu numarul de bile rosii *: )
n r n a n a n r n n a a csi=1)
n n a n n r n n r n r r r n r n r n n n r a n n a n
r n a n n r n a n a r n n n r n n n n r a a
csi=DG
r n r a n r a a csi=G
n a a csi=
n n a a csi=D
a a csi=)
n n a r r n a n n r a a csi=1)
r n n n n a a csi=H
n n r r r a n n a a csi=10
n a n r a n r a r n n r r n r a r a r a n r n a n n
r n n r n a r a n n n n n r n r n n r n r n a r r r
r n r a n n r a r a n a n n r n n r n a n a r a r n
n n n n n r n a r a a csi=GF
n a a csi=
n r r n n r n r n a a csi=11
17
n n n r a r r n n n r a a csi=1
n n n n n n n a a csi=F
r a rn r n a n n n r n a n n a n n r n n r r a r n
n n n a n n n n r a r n a n n a r a a
csi=DI
r n n a n n r r r r n n n a r a n a a
csi=1F
a r n n n n n r r n a acsi=1) r r n r a n n n a a
csi=10
n n n n r a r n n r r r r n a n a n a n a n n n a n
a a csi=)G
a r a a csi=D
8ispersia 8 = D)#HDHI
n =1%)HG%G
Valoarea medie 1a=1I#HII
Probabilitatea P=0#H1G
)a:ul Sc$emei fr ;ntoarcere
program bile;
uses +,-;
.ar *1, *), *, *01,*0),*0,i, /:integer;
x1, x),csi,ia,n0,ing,calba,cneagra:integer;
disp,p,1a,eps,xb:real; s1,s),s,n,na:longint;
B"23(
clrscr;
randomize;
'riteln(45+6"17 J7,7 3(-;7,+","4!;
'riteln(43ntrodu exactitatea epsilon:4!; read(eps!;
'riteln(43ntrodu xb tabelar:4!; read(xb!;
'riteln(43ntrodu numarul de experimente pentru
calcularea dispersiei n0:4!;
read(n0!;
'riteln;
randomize;
'riteln(43ntrodu numarul de bile albe *1:4!;
read(*01!;
'riteln(43ntrodu numarul de bile negre *):4!;
read(*0)!;
'riteln(43ntrodu numarul de bile rosii *:4!;
12
read(*0!;
s1:=0; s):=0;
<or i:=1 to n0 do
begin
*1:=*01; *):=*0); *:=*0;
x1:= random(*1&*)&*!&1;
calba:=0; ?calba @ indica daca culoarea bilei
este albaA
i< (x1==*1! t>en begin 'rite(4 a4!;
*1:=*1@1;
calba:=1;
end
else i< x1==*1&*) t>en begin 'rite(4 n4!;
*):=*)@1;
end
else begin 'rite(4 r4!;
*:=*@1;
end;
ia:=0; csi:=1;
repeat
x):=random(*1&*)&*!&1;
i< (x)==*1!and (*1= K0! t>en begin
'rite(4 a4!;
i< calba=1 t>en ia:=1;
*1:=*1@1;
calba:=1;
end

else
i< (x)==*1&*)!and(*)=K0! t>en
begin
'rite(4 n4!;
*):=*)@1;
calba:=0;
end
else i< (*=K0! t>en begin
'rite(4 r4!;
*:=*@1;
calba:=0;
end;
)*
csi:=csi&1;
x1:=x);
until (ia=1!or(*1&*)&*=0!;
'riteln;
'riteln(4 csi=4,csi!;
s1:=s1&csi;
s):=s)&csiCcsi;
end;
disp:=s)Bn0@sLr(s1Bn0!;
'riteln(48ispersia 8=4,disp:1:D!;
n:=trunc(xbCxbCdispB(epsCeps!!;
'riteln(4n=4,n!; read*eE;
s:=0; na:=0;
<or i:=1 to n do
begin
*1:=*01; *):=*0); *:=*0; calba:=0; cneagra:=0;
?cneagra M indica daca culoarea bilei este neagraA
x1:= random(*1&*)&*!&1;
i< x1==*1 t>en begin *1:=*1@1; calba:=1; end
else i< x1==*1&*) t>en begin *):=*)@1;
cneagra:=1;end
else *:=*@1;
ia:=0; csi:=1; ing:=0;
repeat
x):=random(*1&*)&*!&1;
i< (x)==*1! and (*1=K0! t>en
begin
i< calba=1 t>en ia:=1;
*1:=*1@1;
calba:=1;
cneagra:=0;
end
else
i< (*)=K0!and (x)==*1&*)! t>en
begin
i< cneagra=1 t>en ing:=1;
*):=*)@1;
cneagra:=1;
calba:=0;
end
)1
else
i< *=K0 t>en
begin
*:=*@1;
calba:=0;
cneagra:=0;
end;
csi:=csi&1;
x1:=x);
until (ia=1!or(*1&*)&*=0!;
i< ing=1 t>en na:=na&1;
s:=s&csi;
end;
1a:=sBn;
'riteln(4Valoarea medie 1a=4,1a:1:!;
P:=naBn;
'riteln(4Probabilitatea P=4,P:1:!;
read*eE;
"(8#
Re:ultatul
5+6"17 8" "9-,72"," J7,7 3(-;7,+","
3ntrodu exactitatea eps: 0#01
3ntrodu cuantila xb tabelara: 1#F%
3ntrodu numarul de experimente n0 pentru
calcularea dispersiei: )0
3ntrodu numarul de bile albe *1: )
3ntrodu numarul de bile negre *):
3ntrodu numarul de bile rosii *: )
n a n r r a n csi=H
a a csi=)
r n a n n a r csi=H
r n n n a a csi=%
a n n r n a r csi=H
r r n n a a csi=%
r a n n n a r csi=H
a r n r a n n csi=H
a n r n a n r csi=H
r a n a r n n csi=H
r a r n n a n csi=H
))
n a a csi=
a n r n n a r csi=H
n a n a r n r csi=H
a a csi=)
n r a n r a n csi=H
r n a r n a n csi=H
n a r r n n a csi=H
n r a n a r n csi=H
r r a n n n a csi=H
8ispersia 8=)#H%00
n=10%0
Valoarea medie 1a=%#)1
Probabilitatea P=0#IH0
)9
*.<. LU)RAREA DE LA"ORATOR NR.*
)alculul +alorii medii! a inte8ralei definite
i a %ro&a&ilit'ii unui e+eniment aleator
Aceast lucrare are ca tematic modelarea variabilelor aleatoare
i aplicarea metodei Monte Carlo la calculul valorii medii,
probabilitii i a inte'ralei de!inite.
Sarcinile indi!iduale ale lucrrii conin o variabil aleatoare i
un eveniment aleator pentru care urmea a fi calculate !aloare medie,
respecti! probabilitatea -integrala !a fi propus de profesorii
responsabili de laborator.. %entru calculul !alorii medii se !or modela
n !alori ale !ariabilei aleatoare, iar pentru calculul probabilitii se !a
modela de n ori e!enimentul aleator dat -i e0perimentul respecti!..
=iecare lucrare de laborator care presupune #ndeplinirea unei !ariante
concrete se !a #nc(eia cu preentarea drii de seam, ce !a include:
1. =ormularea problemei -!arianta concret..
). @0punerea succint a metodei -testului, algoritmului. aplicate.
9. ,e0tul programului ce realiea metoda aplicat elaborat
#ntr-un limba< algoritmic.
+. "eultatele testrii programului.
G. "eol!area teoretic a problemei -cel puin pentru unele
cauri particulare..
%robleme propuse
*.
& urn conine n
1
bile albe, n
2
bile negre i n
=
bile roii. Conform
sc(emei cu #ntoarcere se e0trage c:te o bil p:n c:nd apare o bil
alb sau una neagr. - numrul de bile roii e0trase. 6?Lultima bil
e0tras este albM.
..
& persoan scrie n scrisori la n persoane. %une fiecare scrisoare #n
plic, #nc(ide plicurile i apoi scrie la #nt:mplare adresele pe plicuri. -
numrul scrisorilor care a<ung la destinatarul su. 6?Lcel puin o
scrisoare a<unge la destinatarul suM. -M?1, %-6. 1- e
-1
..
)+
3.

1
,
)
,>,
n
sunt !ariabile aleatoare independente cu repartiia
'ernoulli: %-
i
?1. ? p, %-
i
?*.??, ? ? 1 - p. 6efinim !ariabilele
aleatoare
P
, # ?1,),>, n - 1, astfel:
#
? * dac
#
?
#N1
i
#
? 1 dac

#

#N1
.
n
?
1
N
)
N>N
n I 1
. 6?L
n
?
n.2
M.
6.

1
i
)
sunt !ariabile aleatoare independente cu repartiia
normal 3-*,1..
{ }. + . * .
)
)
)
1
)
)
)
1
< + 6
7.
Se consider ecuaia g-x. ? x
)
@ 2ax > b % -. =ie a i b !ariabile
aleatoare independente cu repartiie uniform pe C*,1D. este !aloarea
minimal a funciei g-x.. 6?Lrdcinile ecuaiei sunt realeM.
9.
4n condiiile problemei nr.G a i b urmea legea de repartiie
e0ponenial de parametru . - este !aloarea minimal a funciei
g-x.. 6?L *M.
<.
4n condiiile problemei nr.G este !aloarea ma0imal a funciei
g-x. pe segmentul C-1, GD. 6?Lg-x. atinge !aloarea ma0imal #n
punctul x?GM -M?)*.G, %-6.?1..
=.
4n condiiile problemei nr.G a i b au repartiie uniform pe
C-1, )D. este !aloarea minimal a funciei g-x., 6?Lg-x. *M.
>.
4n condiiile problemei nr.G a i b urmea legea de repartiie
3-*,1.. este !aloarea minimal a funciei g-x., 6?Lg-x. *M.
*0.
Eariabila aleatoare are repartiia e0ponenial de parametru .
?CD. 6?

'

<
n
1

, n ? 1, ), > , 1*.

,
_

e
e
M
1
.
**.
4ntr-un ptrat se iau la #nt:mplare punctele 6 i 5. Acest
e0periment se repet p:n c:nd cercul, al crui diametru este
)G
segmentul 65, se !a conine #n #ntregime #n ptrat. - numrul
e0perimentelor. 6?L?1M.
*..
%e un cerc de raa 1 se iau la #nt:mplare punctele 6, 5 i C. -
aria triung(iului 65C. 6?Ltoate ung(iurile triung(iului sunt ascuiteM.
- %-6.?1S+..
*3.
4n prima urn sunt #
1
bile albe i #
2
negre, iar #n a doua urn sunt
m
1
bile albe i m
2
bile negre. 6in prima urn se e0trage o bil la
#nt:mplare care se pune #n a doua urn. 6e aici se iau la #nt:mplare
dou bile. - numrul bilelor albe e0trase din a doua urn. 6?L?)M.
*6.
4ntr-o urn sunt #
1
bile albe, #
2
bile negre i #
=
bile roii. Una c:te
una se scot toate bilele. - numrul de ordine al e0tragerii #n care
prima dat este scoas o bil alb. 6?Lo bil de culoare alb este
scoas #nainte de a fi scoas o bil de culoare neagrM.
*7.
4n condiiile problemei nr.1+ X este numrul bilelor albe scoase #n
primele #
1
e0trageri. 6?L#n primele #
1
e0trageri i #n ultimele #
1
e0trageri este scos acelai numr de bile albeM.
*9.
4n condiiile problemei nr.1+ este numrul de bile roii scoase
#ntre prima i a doua bil alb. 6?LX ? *M.
*<.
6in mulimea L1, 2,&, 4M se e0trage cu #ntoarcere de s ori c:te
un numr. este numrul ma0imal e0tras. 6?Lnumrul ma0imal este
e0tras o singur datM.
*=.
4n condiiile problemei nr.18 X este numrul minimal e0tras.
6?LX Y )M.
*>.
4n condiiile problemei nr.18 X este numrul de numere care nu
au fost e0trase nici o dat. 6?L1 i 4 nu sunt e0traseM.
.0.
4n ptratul ;65C cu !:rfurile #n punctele ; ?-*,*., 6?-*,1.,
5?-1,1., C?-1,*. se ia la #nt:mplare c:te un punct p:n c:nd #n
triung(iul ;65 nimeresc s puncte. - numrul punctelor luate #n
)H
ptrat. 6?Lnumrul de puncte ce nimeresc #n triung(iul ;65 difer cu
cel mult ) de numrul punctelor ce nimeresc #n triung(iul ;5CM.
.*.
4n condiiile problemei nr.)* X este numrul punctelor care
nimeresc #n Z65C. 6?Lnumrul punctelor care nimeresc #n Z65C
difer de numrul celora care nimeresc #n Z;6C cu cel mult )M.
...
4n condiiile problemei nr.)* X este numrul acelor puncte luate
#n ptrat, abscisele crora sunt mai mici dec:t 1S). 6?L#n Z;5C
nimerete un numr par de puncteM.
.3.
4ntr-o urn sunt #
1
bile albe i #
2
bile negre. Se e0trage c:te o bil fr
#ntoarcere p:n sunt scoase toate bilele albe. X este numrul e0tragerilor.
6?Leste scoas o bil alb #nainte de a fi scoas o bil neagrM.
.6.
4n condiiile problemei nr.)9 este numrul de bile negre
e0trase. 6?Lprima bil e0tras este albM.
.7.
4ntr-o urn sunt #
1
bile albe i #
2
bile negre. Se e0trage c:te o bil
cu #ntoarcere p:n c:nd #n s e0trageri succesi!e sunt scoase numai
bile de culoare neagr. X este numrul e0tragerilor. 6?Lsunt scoase
succesi! cel puin trei bile negreM -pentru #
1
?9, #
2
?8 MX [ 1H.GM.
.9.
4ntr-un cerc de ra ) se ia c:te un punct p:n c:nd se obin dou
puncte situate de la centru la o distan ce nu #ntrece 1. este numrul
punctelor luate. 6?Ldistana de la centrul cercului a celui de-al doilea
punct nu #ntrece 1M.
.<.
4n condiiile problemei nr.)H este numrul punctelor luate dup
primul ,,succes/. 6?L7\ X \ 1*M.
.=.
Se arunc dou aruri p:n c:nd apar doi de H de 9 ori.
X - numrul aruncrilor. 6?LX Y +M.
.>.
4n condiiile problemei nr.)7 X este numrul de apariii ale
perec(ilor -1, 1., -), )., ..., -H, H.. 6?Ldintre toate perec(ile -i, i. cea
mai frec!ent este -H, H.M.
)8
30.
Se arunc dou aruri p:n c:nd de ) ori se obine suma de G
puncte cute !a fi egal cu G. - numrul aruncrilor. 6?Lcel puin o
dat cad doi de HM.
3*.
Se arunc dou aruri p:n c:nd de ) ori suma punctelor !a fi G. -
numrul apariiilor sumei 2. 6?LX ? )M.
3..
6in mulimea L1, 2, &, 4M se e0trage c:te un numr cu
#ntoarcere p:n c:nd numrul 1 este scos de ) ori. X este numrul
e0tragerilor efectuate. 6?Lnumrul 4 este scos de cel puin dou oriM.
33.
4n condiiile problemei nr. 9) X este numrul acelor numere care
nu sunt scoase nici o dat. 6?Ltoate numerele sunt scoase cel puin
c:te o datM.
36.
Se arunc trei aruri p:n c:nd cel puin dou dintre ele cad cu H
puncte. - numrul aruncrilor efectuate. 6?LXC)9,91DM.
37.
4n condiiile problemei nr. 9+ este numrul de H ce cad la
penultima aruncare. 6?Lla ultima aruncare cad trei de HM.
39.
6in mulimea L1,),>,3M se e0trage cu #ntoarcere c:te un numr p:n
c:nd sunt scoase s numere di!iibile cu G. este numrul e0tragerilor
efectuate. 6?Lnumrul e0tragerilor este di!iibil cu GM.
3<.
4n condiiile problemei nr. 9H este numrul ma0imal e0tras.
6?LX este parM.
3=.
Se iau la #nt:mplare dou numere de pe segmentul C*,1D: a
-primul. i b -al doilea.. ? ma0-x
1
, x
)
., unde x
1
, x
2
sunt rdcinile
ecuaiei x
)
N ax N )b ? *. 6?LX U 1M.
3>.
4n condiiile problemei nr. 97 ? min-x
1
, x
)
., 6?LX U *M.
60.
Se arunc arul p:n c:nd faa cu H puncte cade de s ori. X
i
- numrul
de apariii ale feei cu i puncte, i ? 1, ), 9, +, G, H. 6? LX
1
? X
)
M.
)7
6*.
%e segmentul C*, 9D se ia la #nt:mplare c:te un punct p:n c:nd acesta
!a nimeri pe segmentul C), 9D. - numrul de puncte luate. 6?Lpe C*,1D
sunt luate mai multe puncte dec:t pe C1, )DM.
6..
4n condiiile problemei nr. +1 este numrul de puncte luate pe
C*,1D. 6?Lpe C1, )D nu este luat nici un punctM.
63.
%e segmentul C*,9D se iau la #nt:mplare s puncte. X este numrul
ma0imal de puncte care nimeresc pe unul dintre segmentele C*,1D,
C1,)D, C),9D. 6?Lnumr ma0imal de puncte nimeresc pe C*,1DM.
66.
%e segmentul C*, 9D se ia la #nt:mplare c:te un numr p:n c:nd
pe segmentul C1, )D nimeresc s puncte. este numrul de puncte luate.
6?Lpe C*,1D nimeresc mai puine puncte dec:t pe C),9DM.
67.
4n condiiile problemei nr. ++ este numrul de puncte ce
nimeresc pe segmentul C*,1D. 6?Lpe C*,1D nimeresc mai multe puncte
dec:t pe C), 9DM.
69.
Se modelea c:te o !aloare x
i
a !ariabilei cu repartiia 3-a, .,
p:n c:nd se obine o !aloare ce nu aparine inter!alului -a - 9,
a N 9.. X este numrul !alorilor modelate. 6?Lultima !aloare
modelat este mai mare dec:t a N 9M.
6<.
4n condiiile problemei nr.+H X este numrul !alorilor modelate
care nimeresc #n inter!alul -*, a N 9H.. 6?Lpe -a - 9, a. i -a, a N 9.
nimerete apro0imati! acelai numr de !alori -diferena ).M.
6=.
Se modelea c:te o !aloare a !ariabilei aleatoare cu repartiie
e0ponenial de parametru p:n c:nd #n inter!alul C), 9D nimeresc s
!alori. X este numrul !alorilor modelate. 6?LM X Q X Q )M X M.
6>.
4n condiiile problemei nr.+7 X este !aloarea ma0imal modelat.
6?LX U 9M.
70.
& particul se afl iniial #n punctul ; al a0ei numerice. %este o
secund ea trece #n punctul 1 sau #n -1 cu probabilitatea p, respecti! ],
)2
p N ] ? 1. %este #nc o secund din punctul #n care se afl particula trece
din nou cu o unitate la dreapta sau la st:nga cu probabilitatea p, respecti!
] .a.m.d. X
t
I coordonata particulei peste t secunde. 6?LX
t
U*M.
7*.
4n condiiile problemei nr. G* X este numrul de re!eniri ale
particulei #n punctul ; dup t sec. 6?Lcea mai mare parte de timp
particula se afl pe partea poiti! a a0eiM.
7..
4n condiiile problemei nr. G* X este coordonata ma0imal a
particulei #n inter!alul de timp C*,tD, 6?LX Ct S)DM.
73.
6in mulimea L*, 1, ), >, 2M se ia de H ori c:te un numr cu
#ntoarcere i aceasta se repet p:n c:nd suma primelor trei cifre !a fi
egal cu suma ultimelor trei cifre. X - numrul e0perimentelor.
6?LX ? 1M. -%-6. ? *.**G)G)..
76.
4n condiiile problemei nr. G9 X este suma ultimilor trei cifre
e0trase. 6 ?LX ? sM, s ? 1*, 11, 1).
77.
Se arunc arul p:n c:nd suma punctelor prima dat #ntrece
1***. X - numrul aruncrilor.

'

s n n x ma 6
3 i
3 i,
, s ? 1, ), 9,
>, unde n
i
este numrul feelor care cad cu i puncte, i ? 1, ), >, H.
79.
6in mulimea L-,1,2,&,4M se e0trage c:te un numr cu
#ntoarcere p:n c:nd sunt e0trase r numere diferite. X - numrul
e0tragerilor. 6?L1 a fost e0tras cel mai desM. -3?1*, r ? G, MX 1H,GR
%-A.?*,G..
7<.
4n condiiile problemei nr.GH X este lungimea ma0imal a unei
iteraii de numere e0trase de<a cel puin o dat. 6?Lultimul este scos
numrul 1M.
7=.
4n ptratul C*,1D C*,1D se iau la #nt:mplare 9 puncte 6, 5, C i
acest e0periment se repet p:n c:nd aria triung(iului 65C #ntrece
prima dat !aloarea *,+G. X - numrul e0perimentelor. 6?LX?1M.
9*
7>.
4n condiiile problemei nr.G7 este perimetrul ultimului triung(i
65C. 6?LX U )M.
90.
4n ptratul C*,1D C*,1D se ia la #nt:mplare un punct -x, ,. i acest
e0periment este repetat p:n c:nd !a fi satisfcut condiia
|x I ,|Q *,)G. X - numrul e0perimentelor. 6?LX ? 1M.
9*.
Sunt date dou urne cu bile albe, negre i roii. %rima urn
conine )#
1
bile albe, #
2
bile negre i #
=
bile roii, iar a doua conine
respecti!, )r N )#
1
, m
2
i m
=
bile. 6in prima urn se e0trage la
#nt:mplare o bil care se introduce #n a doua urn dup care din
aceasta se e0trage la #nt:mplare o bil care se introduce #n prima urn
. a. m. d. p:n c:nd se egalea numrul de bile albe #n urne. X -
numrul de e0trageri din prima urn. 6?LX )rM.
9..
4n condiiile problemei nr.H1 X este numrul de bile roii e0trase
din urna a doua. 6?LX este parM.
93.
Se arunc o moned p:n c:nd stema cade succesi! de trei ori. X -
numrul aruncrilor monedei. 6?Lbanul cade cel puin o dat de trei
ori succesi!M. -MX 1+,%-6. *.G)..
96.
4n condiiile problemei nr.H9 X este numrul iteraiilor de steme.
6?L GM.
97.
Se consider un ir de e0perimente 'ernoulli.
P
I numrul de
ordine al e0perimentului #n care apare al #-lea succes. 6?L
P
? # N )M.
-M
P
? #Sp..
99.
4n triung(iul cu !:rfurile #n punctele -*, *., -), 1., -), *. se ia la
#nt:mplare un punct. X este abscisa, iar - ordonata punctului.
6?L N > )M. -M ? +S9, M ? GS1)..
9<.
Eariabilele aleatoare
1
,
)
,
9
sunt independente i au repartiia
3-*, 1..
)
9
9 ) 1
1

+
+

. 6?L< *M.
91
9=.
Eariabila aleatoare are repartiie e0ponenial de parametru
?1. ? LM. 6?L ? M -%-6.?1- e
-1
..
9>.
6in mulimea L-, 1, 2, &, 4M se e0trage c:te un numr cu
#ntoarcere p:n c:nd suma numerelor e0trase prima dat #ntrece
!aloarea
)
. 1 - 4 4 +
. X - numrul e0tragerilor. 6?Lcel puin unul
dintre numerele 1 i 3 nu este e0tras nici o datM.
<0.
4n condiiile problemei nr.H2 X este numrul acelor numere care
nu sunt e0trase nici o dat. 6?L1 este scos e0act o datM.
<*.
Se efectuea un ir de e0perimente 'ernoulli, succesul a!:nd
probabilitatea p #n fiecare e0periment. este numrul e0perimentelor
p:n la apariia primei sec!ene **. 6?L?9M.
. 1 ,
1
)

,
_


+
p ?
?
?
M
<..
4n condiiile problemei nr.81 X este numrul e0perimentelor p:n
la apariia primei sec!ene 111. 6?L?GM.
.
1
9
)

,
_

+ +

p
p p
M
<3.
4n condiiile problemei nr.81 X este numrul e0perimentelor p:n
la apariia primei sec!ene *1. 6?L ? +M.

,
_

p?
M
1

.
<6.
%e segmentul C*,1D se ia la #nt:mplare un ir de numere
1
,
2
, &
. I acea !aloare a lui # pentru care suma
1
>
2
> &>
#
prima dat
#ntrece 1. A?L
1
>
2
> &>
#
< xM.
.
^
. - ,

,
_


n
x
6 7 e M
n

<7.
Eariabilele aleatoare
1
,
)
, > ,
n
sunt independente a!:nd
repartiia normal 3-*, 1..
n
#

+ + +

...
) 1
.
.
... ...
) 1
)
) 1
1

'

+ + +
<
+ + +

n n
6


.
1

,
_

n
M
9)
<9.
4n condiiile problemei nr.8G !ariabilele aleatoare au densitatea
de repartiie f-x. ? cx
)
dac xC*, )D i f-x. ? *, dac xC*,)D.
<<.
Eariabilele
1
,
)
, > ,
n
sunt independente, uniform repartiate
pe C*,1D.
.
1
1

+

n
i
i i

6?L).81<
1
N
)
N >N
#
< ).8)M.
-M?nS9..
<=.
4ntr-o urn sunt M
#
bile numerotate cu #, #? 1, ), >, 3. Se scot
fr #ntoarcere n bile. - numrul de numere care nu sunt scoase nici
o dat. 6 ? LM < < )MM. -


n
i
n n
#
M M M M
1
D C D C
S . -
, M? M
1
N
>NM
n
..
<>.
6in mulimea L-, 1, 2, &, 4M se e0trage de P ori c:te un numr
fr #ntoarcere. X - suma numerelor e0trase. 6?Lprimele trei numere
e0trase x
1
, x
)
, x
9
formea o sec!en cresctoare:
x
1
< x
2
< x
=
M.

,
_

+
#
4
M
)
1

.
=0.
Se efectuea un ir de e0perimente 'ernoulli, succesul a!:nd
probabilitatea p #n fiecare e0periment. Considerm c #n e0perimentul
i -i ). apare sec!ena **, dac reultatele e0perimentelor i-1 i i sunt
*.
**
I numrul sec!enelor ** #n n e0perimente. 6?La!em s sec!ene
** succesi!eM, s ? 1, ), 9, > . -M
**
? -n-1.?
)
, ??1- p..
=*.
4n condiiile problemei nr.7* considerm c #n e0perimentul i -i
9. apare sec!ena 111, dac reultatele e0perimentelor i-), i-1 i i sunt
1.
111
I numrul sec!enelor 111 #n n e0perimente. 6?La!em s
sec!ene 111 succesi!eM s ? 1, ), 9, > . -M
111
? -n-).p
9
..
=..
Se efectuea # e0perimente 'ernoulli, succesul i insuccesul
a!:nd #n fiecare e0periment probabilitatea p, respecti! ?, p N ? ?1.
I numrul iteraiilor de succese i de insuccese. 6?Lultima iteraie
este de succeseM. -p?*.9, M7.27..
99
=3.
4n condiiile problemei nr.7) este lungimea ma0imal a unei
iteraii. 6?Literaia de lungimea ma0imal este alctuit din succeseM.
-P ?)*, p? *.G, M+.H8R P ?G*, p? *.G, MH..
=6.
4n condiiile problemei nr.7) este numrul iteraiilor de
lungimea 1. 6?Lprima i ultima iteraie au aceeai lungimeM.
=7.
4n condiiile problemei nr.7) este numrul iteraiilor de
lungimea ). 6?L ? 1M.
=9.
6in mulimea L-,1,2,&,4M se e0trage c:te un numr cu
#ntoarcere p:n c:nd sunt e0trase toate numerele pare. X I numrul de
numere impare care nu sunt e0trase nici o dat. 6?L1 este scos cel
puin de dou oriM.
=<.
4n condiiile problemei nr.7H este numrul ma0imal de
e0trageri ale unui numr. 6?L?PM, P ? G, H, 8, 7, 2, 1*.
==.
Se arunc arul p:n c:nd cad toate feele cel puin c:te o dat.
- numrul aruncrilor. 6?L 1)M.
=>.
Se arunc arul p:n c:nd cad toate feele pare cel puin c:te o
dat. - numrul aruncrilor. 6?Lcel mai des cade faa cu H puncteM.
>0.
4n condiiile problemei nr.72 este numrul de fee impare care
nu apar nici o dat. 6?L ? 1M.
>*.
Se arunc arul p:n apar primele trei fee. - numrul
aruncrilor . 6?L G M, 5 ? Lapar toate feele aruluiM.
>..
6in mulimea L1, ), >, 3M se e0trag unul c:te unul toate
numerele i acest e0periment se repet p:n c:nd ele sunt scoase #n
ordinea 1, ), >, 3. X I numrul e0perimentelor efectuate.
6?L U MM. -3 ? +R M ? )).2R p *.9H..
9+
>3.
4n planul A;B se consider dreptung(iul ;65C cu !:rfurile #n
punctele ; ? -*, *., 6 ? -*, 1., 5 ? -), 1., C?-), *.. %e laturile ;6 i
5C se ia la #nt:mplare c:te un punct C, respecti! :. - lungimea
segmentului C:. 6?L U ).)M.
>6.
%e segmentul C*,1D se iau la #nt:mplare dou puncte. Aceste
puncte di!iea segmentul C*,1D #n alte trei segmente. @0perimentul
este repetat de # ori.
#
I numrul caurilor c:nd din cele trei segmente
se poate forma un triung(i. 6?L ? 1M.
.
+
1
. -

,
_

6 7
>7.
%e segmentul C*,1D se ia la #nt:mplare un punct. I lungimea
celui mai mare dintre cele dou segmente care se obin.
6?LC*.GG,*.HGDM.
.
+
9
. -

,
_

6 7
>9.
4n condiiile problemei nr.2G I lungimea celui mai mic dintre cele
dou segmente care se obin. 6?LC*.),*.9DM. -%-6. ? 1S+..
><.
6intr-o urn care conine #
1
bile albe, #
2
bile negre i #
=
bile roii
se scoate c:te o bil cu #ntoarcere p:n c:nd se obin s iteraii de bile
albe. - numrul bilelor e0trase. 6?Lbile negre sunt scoase mai multe
dec:t roiiM.
>=.
4n condiiile problemei nr.28 este numrul iteraiilor de bile
negre e0trase. 6?Lbile albe sunt scoase mai multe dec:t negreM.
>>.
4n condiiile problemei nr.28 este numrul total al iteraiilor de
bile albe, negre i roii. 6?Lprima iteraie corespunde culorii albeM.
*00.
6intr-o urn care conine #
1
bile albe, #
2
bile negre i #
=
bile
roii se scoate c:te o bil cu #ntoarcere p:n c:nd se obine o iteraie
9G
alctuit din s bile albe. - numrul iteraiilor de bile albe. 6?Lprima
iteraie corespunde culorii albeM.
*0*.
6intr-o urn care conine #
1
bile albe, #
2
bile negre i #
=
bile
roii se scoate c:te o bil cu #ntoarcere p:n c:nd se obine cel puin o
iteraie de bile pentru fiecare culoare. - numrul bilelor e0trase.
6?Lprima iteraie corespunde culorii roiiM.
*0..
4n condiiile problemei nr.1*1 este numrul bilelor #n cea
mai lung iteraie. 6?Lcea mai lung este iteraia ce corespunde culorii
albeM.
*03.
Se modelea un ir de !alori ale !ariabilei aleatoare cu
repartiie %oisson de parametru p:n c:nd se obine o !aloare x
i
din
segmentul C), 9D. - numrul !alorilor modelate. 6?Lse obine cel
puin o !aloare mai mare dec:t 9M.
*06.
4n condiiile problemei nr.1*9. este numrul !alorilor
modelate mai mici dec:t . 6?Lnumrul !alorilor modelate, mai mici
dec:t , difer de numrul !alorilor mai mari dec:t cu cel mult )M.
*07.
Se modelea un ir de !alori x
i
ale !ariabilei aleatoare cu
repartiie %oisson de parametru p:n c:nd se obin s !alori mai mari
dec:t . - numrul !alorilor modelate. 6?Lcel puin una dintre
!alorile x
1
, x
2
este mai mare dec:t M.
*09.
Se efectuea n e0perimente 'ernoulli, succesul a!:nd
probabilitatea p #n fiecare e0periment.
n
I numrul iteraiilor de
succese. 6?L
n
? *M, 5?L
n
? 1M. -M
n
? np? N p
)
, %-6. ? ?
n
, %-5. ?
n?
n
-? - p. - p-?
n
- p
n
. dac p ?R %-5. ?
)
1 + n
C )
-n
, dac p ? ? ? 1S)..
*0<.
%e segmentul C*, GD apar la #nt:mplare unul dup altul
punctele t
1
, t
)
, > , t
n
. Se cere s #ntrerupem acest proces pe c:t este
posibil la punctul de abscis ma0imal ? ma0Lt
1
, t
)
, > , t
n
M.
9H
Considerm urmtoarea strategie: fi0m un numr m -#n funcie
de 3. i urmrim acest proces p:n apar primele m puncte de ,,prob/,
oprindu-ne apoi la primul punct abscisa cruia este mai mare dec:t
abscisele primelor m puncte -sau la ultimul punct..
m
- abscisa
primului punct la care ne oprim. 6?
,
1
G

'


m
m

-m ? 1, ), >, 3-
1.. -M
m
este ma0imal pentru m 3Se..
*0=.
Eariabilele aleatoare
1
,
)
i
9
sunt independente, a!:nd aceeai
lege de repartiie cu !aloare medie finit -normal, uniform, e0ponenial
etc... =ie
-1.

-).

-9.
seria !ariaional a lor.
1
? -
-9.
-
-1.
.,
,
) 1 )

6?L
-).
-
-1.
>
-9.
-
-).
M. -M-
-1.
-
-).
. ? 9S) M
) 1

..
*0>.
4n spaiul "
9
se consider triung(iul isoscel ;65, format din
!ectorul unitar ;6, situat pe a0a ;A i !ectorul unitar ;5 care
formea cu ;6 un ung(i cu repartiie uniform pe segmentul C*, )D.
- lungimea laturii 65. C ? Ltriung(iul ;65 se conine #n primul
octantM. -M ? 7SH..
**0.
%e cercul de raa 1 se iau la #nt:mplare punctele 6
1
, 6
2
, >, 6
n
. -
lungimea celui mai mic arc al cercului ce conine aceste puncte. 6 ?
L < xM, x 1S). - %-6. ?nx
n-1
..
***.
6in mulimea L-, 1, 2, &, 4M se e0trage c:te un numr cu
#ntoarcere p:n c:nd numrul 1 este scos de # ori. X I !aloarea
minimal a lui # pentru care toate numerele ), 9, >, 4 sunt scoase cel
puin c:te o dat. 6?L) i 9 sunt scoase de acelai numr de oriM.
**..
Eariabila aleatoare este determinantul matricei
i3
a
-
n n
,
unde a
i3
sunt !ariabile aleatoare independente, uniform repartiate pe
C-1, 1D. 6?Lprima linie a matricei conine numai elemente poiti!eM.
-M ? *..
98
**3.
4n condiiile problemei nr.11) a
i3
urmea legea de repartiie
normal 3-*,1.. 6?Lprima coloan conine numai elemente negati!eM.
-M ? *..
**6.
6in mulimea L1,), >,4M conform sc(emei fr #ntoarcere se
e0trag numerele x
1
, x
2
, &, x
#>1
, # 4 - 1. %rimele P numere e0trase se
scriu #n ordine cresctoare: x
112
< x
122
< &< x
1#2
. X ? x
1#2
, 6
l
?L x
1l2
< x
1#>12
<
x
1l>12
M, l ? 1, ), .., #-1.

,
_

1
1
. -
#
6 7
l
.
**7.
4n planul de coordonate A;B se consider triung(iul isoscel
format din !ectorul unitar ;6, situat pe a0a ;A, i !ectorul unitar ;5,
ce formea cu ;6 un ung(i aleator, care are repartiie uniform pe
segmentul C*, D. - aria triung(iului ;65, C ? Ltriung(iul ;65 se
situea #n primul cadranM. -M ? 1S..
**9.

1
,
)
, >,
n
sunt !ariabile aleatoare independente, a!:nd
repartiie uniform pe segmentul C*,1D.
n
?
-n.
-
-1.
. 6?L
-).
-
-1.
<
1
1
+ n
M.

,
_

1
1
n
n
M
n

.
**<.
4n condiiile problemei nr.11H ?
-9.
-
-).
, 6?L >
.
1
1

'

+
>
n
6
**=.
4n interiorul sferei de ra 1 cu centrul #n originea de coordonate
se iau dou puncte la #nt:mplare. - distana dintre punctele luate.
6?Lambele puncte nimeresc #n primul octantM. -M ? 9HS9G..
97
**>.

1
,
)
, >,
n
sunt !ariabile aleatoare independente, a!:nd
repartiie e0ponenial de parametru .
i
?
-i.
-
-i-1.
,

'

+
<
i
i
6
i
1
.

,
_

. 1 -
1
i #
M

.
*.0.
%e cercul cu centrul #n originea de coordonate * se iau la
#nt:mplare n puncte 6
1
, 6
2
, &, 6
n
. - numrul minimal n pentru care
poligonul con!e0 cu !:rfurile 6
1
, 6
2
, &, 6
n
conine punctul *.
6?Ln > 9M. -M ? G..
*.*.
%e cercul cu centrul de ra r se iau la #nt:mplare punctele 6
1
,
6
2
, &, 6
n
. 3otm cu 6
112
, 6
122
, &, 6
1n2
punctele 6
1
, 6
2
, &, 6
n
scrise #n
ordinea #n care le #nt:lnim pe cerc la parcurgerea lui #n sensul micrii
acelor ceasornicului. - lungimea arcului 6
112
6
122
. 6?Larcul 6
122
6
1=2
e
mai mare dec:t arcul 6
112
6
122
M. -M ? )rSn..
*...
4n condiiile problemei nr.1)1 notm prin
i
lungimea arcului
A
-i.
A
-i N 1.
. ? ma0L
1
,
)
, >,
n
M. 6?L ?
1
sau ?
)
M.

n
#
# n
r
M
1
R
1 )

dac n e mare
. ln
)

,
_
n
n
r
M

*.3.
%e cercul de ra 1se iau la #nt:mplare punctele 6, 5 i C. -
aria triung(iului 65C. D ? Ltriung(iul 65C nu conine centrul
cerculuiM-M ? 9S) ? *.+88+>..
*.6.
4n condiiile problemei nr.1)9
1
este perimetrul triung(iului
65C,
)
I raa cercului #nscris #n triung(iul 65C. D ? L 65C >S) M
-M
1
? 1)S 9.7128, M
)
? 1)S
)
-1 *.)1G7..
*.7.
4n figura plan con!e0 G, a!:nd aria 1, se iau la #nt:mplare
punctele 6
1
, 6
2
, 6
=
, 6
D
. - aria triung(iului 6
1
6
2
6
=
. 6 ? L#n!eliul con!e0
al punctelor 6
1
, 6
2
, 6
=
, 6
D
este un triung(iM. S se considere caul c:nd G
este un triung(i cu !:rfurile #n punctele -*, *., -), *., -*, 1..
92
*.9.
4n condiiile problemei nr.1)G G este un dreptung(i cu
!:rfurile #n punctele -*, *., -), *., -*, *.G., -), *.G..
*.<.
4n condiiile problemei nr.1)G G este ptratul cu !:rfurile #n
punctele -*, *., -1, *., -*,1., -1, 1..
*.=.
4n condiiile problemei nr.1)G G este cercul de ra : ?

1
cu centrul #n originea de coordonate.
%roblemele nr. 1)2-191 au ca tematic permutrile mulimii
A ? L1, ), >, nM. Amintim c o permutare a mulimii A ? L1, ), >, nM
este o aplicaie bi<ecti! a mulimii A pe ea #nsi. 6ac f este o
permutare a mulimii _, atunci !om repreenta-o astfel:
.
. - ... . ) - . 1 -
... ) 1

,
_

n ! ! !
n
!
3otm, de asemenea: f
)
-P. ? f-f-P.., f
9
-P. ? f-f-f-P..., ... . =ie #
un numr din A. 4n irul #, f-#., f
)
-#., > primul element care se repet
este #. =ie r cel mai mic e0ponent pentru care # # !
r
. - . %ermutarea

,
_

. - ... . - . -
. - ... . -
)
1
# ! # ! # !
# ! # ! #
!
r
r
se numete ciclu i se notea CP, f-P., f
)
-P.,>, f
r-1
-P. D.
Se poate demonstra c orice permutare poate fi scris #n mod
unic ca un produs de cicluri - fr elemente comune.. Aceste cicluri se
determin astfel:
se consider sec!ena 1, f-1., f
)
-1., > i se formea ciclul care #l
conine pe 1, dac f-1. ?1, ciclul este format din 1 i se notea C1D.R
din mulimea A? L1, ), >, nM se elimin elementele ce se conin #n
ciclul format de<aR
se notea cu i
1
cel mai mic element al mulimii obinute i se
formea sec!ena i
1
, f -i
1
., f
)
-i
1
., > .
Astfel se obine ciclul care #l conine pe i
1
. 6up aceasta #n mod
analog se construiete urmtorul ciclu . a. m. d.
Mulimea A fiind finit, acest proces se #nc(eie dup un
numr finit de pai.
+*
E,em%lu.

,
_

9 H 8 7 + 1 ) 2 G
2 7 8 H G + 9 ) 1
!
?C1, G, +D C), 2, 9D CH, 7D
C8D.
*.>.

n
este numrul ciclurilor unei permutri a mulimii A? L1, ),
>, nM, luate la #nt:mplare. 6 ? Le0ist cel puin un ciclu de lungimea
1M. -M
n
?

n
3
3
1
1
? ln n N c N o-1., c ? *.G88)..
*30.

l
este numrul ciclurilor de lungimea l ale unei permutri a
mulimii A? L1, 2, &, nM, luate la #nt:mplare. 6?Le0ist cel puin un
ciclu de lungimea 1M. -%entru n are repartiie %oisson de
parametru ?1Sl, %-6. 1-1Sl..
*3*.
Se ia la #nt:mplare o permutare a mulimii A? L1, 2, &, nM.


- lungimea ciclului care #l conine pe 1. 6?L ? 1M
,
_

)
1 n
M
.
*3..

n
este numrul ciclurilor de lungimea 9 al unei permutri a
mulimii A? L1, ), >, nM luate la #nt:mplare. 6?L1, ) i 9 formea un
ciclu de lungimea 9M. -%entru n
n
are repartiie %oisson de
parametru 1S9, %-A. ?)S-n-n-1.-n-)...
*33.

n
este numrul ciclurilor de lungimea 1 ale unei permutri a
mulimii A ? L1, 2, &, nM luate la #nt:mplare. 6?Lelementul 1
formea ciclu de lungimea 1M. -M 1, %-A.
n
1
..
*36.
4n 4 urne se plasea c:te o bil la #nt:mplare p:n c:nd #n
fiecare urn nimerete cel puin c:te o bil. Se presupune c fiecare
bil poate nimeri #n oricare dintre urne cu probabilitatea
4
1
.
i
I
+1
numrul urnelor #n care nimeresc e0act c:te i bile. 6?L
1
<
9
M.
-3? )*, M 9.H, %-6. *.+829..
*37.
4n condiiile problemei nr.19+ este numrul ma0imal de bile
care nimeresc #ntr-una din urne. 6?L 4S1* M. %entru ce 4 are loc
%- G. ? 1V
*39.
4n condiiile problemei nr.19+ este numrul bilelor plasate.
A?L #4 M # ?1, ), 9, +, G.
*3<.
4n 4 urne se plasea c:te o bil la #nt:mplare p:n c:nd #ntr-
una din urne nimeresc # bile. I numrul bilelor plasate. 6?L#n toate
urnele nimerete cel puin c:te o bilM.
*3=.
4n condiiile problemei nr.198 este numrul urnelor #n care
nimeresc #.1 bile. 6?L ? 1M.
*3>.
4n 4 urne se plasea c:te o bil la #nt:mplare p:n c:nd #n
fiecare urn nimerete cel puin o bil. I numrul bilelor plasate.
6?L#n prima urn nimeresc # bileM.
*60.
4n 4 urne se plasea c:te o bil la #nt:mplare p:n c:nd #n s
urne nimeresc cel puin c:te ) bile. I numrul urnelor #n care nu
nimerete nici o bil. A?L?#M, # ? *, 1, ), >, 4.s.
*6*.
4n 4 urne se plasea c:te o bil la #nt:mplare p:n c:nd #n
primele s urne nimerete cel puin c:te o bil. I numrul urnelor #n
care nu nimerete nici o bil. A?L?#M, # ? *, 1, ), >, 4.s.
*6..
4n 4 urne se plasea la #nt:mplare n bile. =ie
r
-n, 4.
numrul urnelor #n care nimeresc e0act c:te r bile, r *. 6?L
*
-n, )n.
<
1
-n, )n.M.
+)
4n problemele nr.1+1-1+9 % este matricea probabilitilor de
trecere la un pas a unui lan MarPo! omogen, iar %
*
este repartiia
iniial.
*63.

,
_

* * * 1
* G . * )G . * )G . *
G . * * G . * *
9 . * ) . * * G . *
7
, %
*
?-*.G, *, *.G, *.
- numrul pailor dup care sistemul trece prima dat #n
starea +. 6?L ? )M.
*66.

,
_

G . * * * G . *
) . * * * 7 . *
1 . * * * 2 . *
* G . * G . * *
7
, %
*
?-*.G, *.G, *, *.
- numrul pailor dup care sistemul trece prima dat #n
starea +. A?L #M, # ? ), 9, >, 1*.
*67.

,
_

1 * * *
* 2 . * 1 . * *
1 . * 7 . * * 1 . *
* * 1 . * 2 . *
7
, %
*
?-1, *, *, *..
Urmrim e!oluia sistemului din momentul * p:n c:nd nimerete #n
starea +.

i
- numrul de treceri prin starea i, i ? 1, ), 9. 6?L 9
ma0
i
i
M.
+9
?. Verificarea i%ote:elor de concordan'
Eerificarea ipoteelor este legat #ntr-o form sau alta de
compararea diferitor ipotee cu date obinute prin obser!aii. @ste
limpede c dac datele -faptele. obser!ate nu sunt compatibile cu
ipotea formulat aceasta trebuie s fie respins. 6ac #ns datele sunt
compatibile cu aceast ipote, atunci ea poate fi acceptat.
Defini'ie. Eom numi ipotez statistic orice presupunere pri!ind
repartiia necunoscut -funcia de repartiie, densitatea de repartiie
etc.. a unei !ariabile aleatoare sau !alorile necunoscute ale
parametrilor unei repartiii.
6ac a fost formulat o ipote -care de obicei se numete
ipotez principal sau nul i se notea prin E
-
., atunci problema
const #n elaborarea unui algoritm -procedeu., care, #n baa
reultatelor unor obser!aii-care se mai numesc date statistice. ne-ar
permite s acceptm sau s respingem ipotea dat. Un astfel de
algoritm se numete test statistic.
%resupunem c obiectul obser!aiilor noastre este o !ariabil aleatoare
cu funcia de repartiie =

-x.. Mulimea !alorilor posibile ale lui #n


statistic se numete populaie statistic cu !uncia de repartiie =

-x..
6ac efectum n e0perimente independente, #n fiecare
,,msur:ndu-se/ !aloarea !ariabilei aleatoare , atunci ca reultat
obinem n !alori x
1
, x
2
, &, x
n
, care constituie o selecie de volum n din
populaia statistic cu funcia de repartiie =

-x..
..* Te#tul de concordan'
.
/ear#on1
=ie c este o !ariabil aleatoare, funcia de repartiie =

-x. a
creia nu o cunoatem. %resupunem c #n baa unor raionamente
-teoretice, intuiti!e etc.. am a<uns la concluia c aceasta ar putea fi o
anumit funcie =-x. -de e0emplu, normal, %oisson etc... Atunci se
formulea ipotea:
E
*
: =

-x. ? =-x.,
care se numete ipotez de concordan.
++
,estul de concordan cu a<utorul cruia se poate !erifica ipotea
;
*
const #n urmtoarele:
1. 4n baa seleciei se estimeaz parametrii necunoscui ai legii
de repartiie ipotetice a lui -dac e0ist astfel de parametri..
6e e0emplu, ca estimaie pentru !aloarea medie M se ia media
de selecie
,
1
1

n
i
i
x
n
x
pentru dispersia 6 se ia dispersa de
selecie
. . -
1
1
) )


n
i
i
x x
n

). Mulimea de !alori posibile a lui se #mparte #n r clase


dis3uncte dou c)te dou
1
,
)
, >,
r
-clasele pot fi inter!ale, dac
este absolut continu i pot consta din !alori aparte, dac este
discret..
1
sau
r
, sau c(iar ambele clase pot fi nemrginite.
Se calculea n
i
- numrul de elemente ale seleciei care aparin
clasei
i
, i ? 1, ), >, r.
@ste e!ident c n
1
N n
2
N>N n
r
? n.
9. Cu a<utorul funciei de repartiie ipotetice =-x. se calculea
probabilitatea p
i
ca !aloarea lui s aparin clasei
i
: p
i
? %-
i
., i
? 1, ), >, r.
@ste e!ident c p
1
N p
2
N>N p
r
? 1.
6ac, de e0emplu,
i
? Cu
i-1
, u
i
D, atunci p
i
? = -u
i
. I =-u
i-1
..
6e asemenea, se calculea !recvenele teoretice -ipotetice. np
i
,
i ? 1, ), >, r.
+. Se calculea funcia

r
i
i
i i
n
np
np n
1
)
)
. -
, A ? -x
1
, x
2
, &, x
n
.,
care se numete statistica testului
2
.
Remarca *. Se obser! c aceast funcie:
a. se anulea dac i numai dac e0ist o concordan
perfect dintre ipotea emis i obser!aii, #n sensul c #n acest
ca frec!enele obser!ate n
i
ale e!enimentelor
i
coincid cu
frec!enele teoretice np
i
R
+G
b. are o !aloare mai mare dac e0ist o neconcordan
puternic dintre ipotea emis i selecie.
& !aloare mic corespunde intuiti! la #ntrirea con!ingerii #n
!alabilitatea ipoteei E
-
, iar o !aloare mare conduce la respingerea lui E
-
.
Jpotea E
-
este !erificat cu a<utorul !alorii obser!ate a
statisticii
.. -
)
A
n

=ie T mulimea !alorilor posibile ale statisticii .. -


)
A
n
%entru
un numr U *, suficient de mic, ales dinainte, !om determina o
submulime T
1
T astfel, #nc:t probabilitatea e!enimentului aleator L
. -
)
A
n

T
1
M #n caul c:nd ipotea E
-
este ade!rat -simbolic %-
. -
)
A
n
T
1
S;
*
. . s satisfac condiia:
%-
. -
)
A
n

T
1
S E
-
. .
Mulimea T
1
se numete re'iune critic a ipoteei E
-
, iar -
nivel 1sau pra'2 de semni!icaie al testului i poate fi considerat
probabilitate de respin'ere 'reit a ipoteei E
-
.
"emarca ne sugerea forma regiunii critice T:
T
1
? Ct

, .,
t

urm:nd a fi ,,calculat/.
&dat stabilit regiunea critic T
1
, esena algoritmului de
!erificare a ipoteei E
-
poate fi formulat astfel:
6ac pentru selecia A ? -x
1
, x
2
, &, x
n
. a!em . -
)
A
n
T
1
,
atunci aceasta #nseamn c s-a produs un e!eniment foarte puin
probabil i ipotea trebuie respins ca necorespuntoare datelor
statistice. 4n ca contrar -adic
. -
)
x
n

T F T
1
. nu a!em moti!e s
respingem ipotea formulat i, prin urmare, o acceptm, constat:nd
c obser!aiile nu sunt #n contradicie cu ipotea.
G. Construirea regiunii critice a testului.
,eorema ce urmea <ustific teoretic alegerea regiunii critice.
Teorem -%earson.. 6ac ipotea E
*
e ade!rat, atunci
!ariabila aleatoare
. -
)
A
n

tinde #n repartiie, c:nd n , ctre o


+H
!ariabil aleatoare cu repartiie
)
cu # ? r.s.1 grade de libertate
cu funcia de repartiie:

,
_
x
u s r
s r # t
du e u
s r
x 0
*
) )
1
)
1 . -
)
1
)
1
. -
, x *.
-Aici s este numrul de parametri necunoscui ai funciei =-x., estimai
#n baa datelor statistice x
1
, x
2
, &, x
n
..
%entru construirea regiunii critice, aceast teorem se folosete
astfel: se alege un ni!el de semnificaie i consider:nd c
. -
)
A
n
urmea -apro0imati!. legea de repartiie
)
cu # ?r . s . 1 grade de
libertate, #n tabela de !alori a funciei de repartiie a acestei legi gsim

`
pentru care statistica
. -
)
A
n
satisface condiia:
%-
. -
)
A
n
Q
`
. ? 1 I .
@!ident,
`
nu este altce!a dec:t ,,1 - I cuantila/ !ariabilei
aleatoare
)
cu # % r . s . 1 grade de libertate i se notea
.
)
1 , 1 s r
Atunci, #n baa teoremei, pentru n suficient de mare cu o
probabilitate egal apro0imati! cu , are loc egalitatea:
,
. -
. -
1
)
1 , 1
)
)

r
i
s r
i
i i
n
np
np n
A


4n consecin regiunea critic se alege astfel:
T
1
? C
)
1 , 1 s r

, ..
Astfel testul
)
de !erificare a ipoteei de concordan E
-
este
construit i se aplic #n felul urmtor: dac
, . -
)
1 , 1
)

s r n
A


atunci ipotea E
-
este respins ca nefiind #n concordan cu datele
statistice x
1
, x
2
, &, x
n
R dac
)
1 , 1
)
. -

<
s r n
A


, atunci ipotea E
-
este acceptat ca fiind #n concordan cu datele statistice x
1
, x
2
, &, x
n
.
6e reinut c dac !aloarea . -
)
A
n
a statisticii nu nimerete #n
regiunea critic, aceasta nu este o demonstraie a !eridicitii ipoteei
+8
;
*
R aceasta #nseamn doar c datele statistice i presupunerile teoretice
concord destul de bine -,,la ni!elul /..
+7
Remarca .. %entru !erificarea aceleiai ipotee pot fi
construite mai multe teste de concordan, iar pentru a alege #ntr-o
situaie concret un test sau altul trebuie s a!em un criteriu conform
cruia testele ar putea fi comparate.
3umrul r al claselor
i
trebuie ales nu prea mare. Se
recomand s se aleag astfel, #nc:t np
i
G, n
i
G -n G*.. %entru
respectarea acestor condiii e!entual unele clase pot fi unite.
%entru # ? 1, ),>, 1* dm c:te!a cuantile ale repartiiei
)
.
P B 1-
*.2* *.2G *.22*
1 ).81 9.71 H.H9
) +.H1 G.22 2.)1
9 H.)G 8.71 11.9
+ 8.87 2.+2 19.9
G 2.)+ 11.1 1G.1
H 1*.H 1).H 1H.7
8 1).* 1+.1 17.G
7 19.+ 1G.G )*.1
2 1+.8 1H.2 )1.8
1* 1H.* 17.9 )9.)
E,em%lul *. Cu scopul de a determina reistena la rupere #n Pg a
unor fire de bumbac s-au ales 9** de g(eme cu a din bumbac.
"eultatele x
i
ale e0perimentului, grupate pe inter!ale, sunt date #n
tabelul 1.

,abelul 1
i
inter!alul
i
n
i
i
inter!alul
i
n
i
1 *.G* I *.H+ 1 7 1.+7 I 1.H) G9
) *.H+ I *.87 ) 2 1.H) I 1.8H )G
9 *.87 I *.2) 2 1* 1.8H I 1.2* 12
+ *.2) I 1.*H )G 11 1.2* I ).*+ 1H
G 1.*H I 1.)* 98 1) ).*+ I ).17 9
H 1.)* I 1.9+ G9 19 ).17 I ).97 1
+2
*
*@
)
, 1 #


x
. -
. -
)
x !
#
8 1.9+ I 1.+7 GH --- ----------------- ------
S se !erifice ipotea E
*
c !ariabila aleatoare ce repreint
reistena la rupere a firelor din bumbac are repartiie normal
-considerm ni!elul de semnificaie ? *.*G..
Solu'ie. Ealoarea medie a i dispersia
)
nu sunt cunoscute. %rin
urmare, !a trebui s estimm aceti doi parametri. %entru aceasta !om
folosi estimaiile:


n
i
i
x
n
x a
1
1
a
,


n
i
i
x x
n

1
) ) )
. -
1
a
.
6eoarece inter!alele din tabelul 1 nu sunt prea largi, putem
presupune, c:nd calculm x i
)

, c obser!aiile sunt plasate #n


mi<locul inter!aluluiR notm mi<locul fiecrui inter!al prin
`
i
x
. Astfel,
din tabelul 1 obinem urmtorul tabel:

,abelul )
i
`
i
x
n
i
i
`
i
x
n
i
1 *.G8 1 7 1.GG G9
) *.81 ) 2 1.H2 )G
9 *.7G 2 1* 1.79 12
+ *.22 )G 11 1.28 1H
G 1.19 98 1) ).11 9
H 1.)8 G9 19 ).)7 1
8 1.+1 GH ----- ----- -----
6in acest tabel obinem: aa ? 1.+1, a ? *.)H. 6eoarece primele
dou i ultimele dou inter!ale sunt prea mici 1n
i
Q G., unim primele
dou inter!ale cu al treilea, iar ultimele dou cu al 11-lea inter!al.
Astfel, numrul inter!alelor se reduce de la 19 la 2. 4n plus, e0tindem
primul inter!al p:n la - , iar ultimul p:n la N -in:nd cont de
faptul c o !ariabil aleatoare cu repartiie normal are ca mulime de
!alori posibile inter!alul --,N . ..
6up aceasta trebuie s calculm probabilitile p
i.
Eom obser!a
c dac
i
? Cu
i - 1
,u
i
., i ? 1, ), >, r -u
-
? -, u
r
?., atunci
G*
<

dt e dx e u 0 u 0 u u 7 7 p
i
i
i
i
i
a u
a u
t
u
u
a x
i i i i i i

a
a
)
)
1
. a -
a )
1
1 1
1
1
)
)
)
1
a
)
1
. - . - . - . -
<

dt e dx e u 0 u 0 u u 7 7 p
i
i
i
i
i
a u
a u
t
u
u
a x
i i i i i i

a
a
)
)
1
. a -
a )
1
1 1
1
1
)
)
)
1
a
)
1
. - . - . - . -

,
_

,
_
a
a
a
a
1
a u a u
i i
.
6e e0emplu, p
1
? %-
i
. ? %- - Q Q *.2). ?

,
_

,
_

)H . *
+1 . 1
)H . *
+1 . 1 2) . *
? b-- 1.77. - b--. ? 1-
b-1.77. ? ? 1 I *.2H22 ? *.*9*1R
p
)
? %- C*.2), 1.*H. . ?

,
_

,
_

)H . *
+1 . 1 2) . *
)H . *
+1 . 1 *H . 1
? ? 1 I <-1.9+H. I -1 I
<-1.77G.. ? *.2H22 I *.211G ? *.*G7+.
4n mod analog calculm p
9
, p
+
, .., p
2
i trecem aceste probabiliti
#n tabelul 9.
,abelul 9
i inter!alul
i
n
i
p
i
n
i
p
i
1 - I *.2) 1) *.*9*1 2.9
) *.2) I 1.*H )G *. *G7+ 18.G)
9 1.*H I 1.)* 98 *.1)*G 9H.1G
+ 1.)* I 1.9+ G9 *.17+H GG.97
G 1.9+ I 1.+7 GH *.)1)7 H9.+
H 1.+7 I 1.H) G9 *.17+H GG.97
8 1.H) I 1.8H )G *.1)*G 9H.1G
G1
7 1.8H I 1.2* 12 *.*G7+ 18.G)
2 1.2* I N )* *.*)2) 7.8H
,otal --------------- 9** -------- 9**.*
cin:nd cont de aceste date obinem:

2
1
)
)
9**
9**
. 9** -
. -
i
i
i i
p
p n
A
? )).*8.
6eoarece au fost estimai doi parametri -s ? )., numrul gradelor
de libertate este H: # ? r . s - 1 ? 2 - ) - 1 ? H. 6in tabelele de repartiie

)
pentru # ? H i ? *.*G gsim cuantila
)
H , 2G . *
? 1).H. Cum
H . 1)
)
9**
>
, ipotea E
-
este respins.
Remarca 3 4n tabelul ) am efectuat nite uniri de inter!ale. 6e
reinut c alt !ariant mai simpl ar fi unirea #ntr-o singur clas a
tuturor inter!alelor i, la care n
i
i np
i
sunt mai mici dec:t G. 4n caul
tabelului ) am putea uni #ntr-o clas aparte patru inter!ale: primele
dou i ultimele dou.
Remarca 6. %entru a calcula probabilitatea
, * ,
)
1
. -
)
)
1


x
t
x dt e x

putem aplica formula apro0imati!


, . - 1 . -
G
1 i
i
i

G a x x
unde
px
G
+

1
1
,
)
)
1
)
1
. -
x
e x

p ? *.)91H+12, a
1
? *.912971G, a
)
? - *.9GHGH97, a
9
? 1.871+87,
a
+
? - 1.7)1)GH, a
G
? 1.99*)8+. @roarea ma0imal este 81*
-8
.
Remarca 7. %entru a calcula !aloarea lui x care satisface ecuaia

x
t
dt e p
)
)
1
)
1

, -* Q p G.,
putem aplica formula apro0imati!
G)


9
*
i
i
i
)
* i
i
G b
G a
G x
,
-1.
unde
)
1
ln
p
G
-).
a
-
? ).G1GG18, a
1
? *.7*)7G9, a
)
? *.*1*9)7,
b
1
? 1.+9)877, b
)
? *.172)H2, b
9
? *.**19*7.
6ac p U *.G, atunci #n -). p este #nlocuit cu 1 - pR lui x i se
sc(imb semnul.
E,em%lul .. & moned simetric este aruncat #n sus p:n c:nd
cade stema. =ie numrul aruncrilor monedei. S-au efectuat n ? +2*
e0perimente. "eultatele -!alorile respecti!e ale lui . sunt date #n
tabelul +. S se !erifice ipotea E
-
c !ariabila aleatoare are
repartiie geometric: %- ? i. ? p-1 I p.
i-1
, i ? 1, ), .. -p ? 1S) ..
Se !a lua ni!elul de semnificaie ? *.*G.
i 1 ) 9 + G H 8
n
i
)+9 112 H8 )7 1) 1* 11 n ? +2*
Solu'ie- Calculm probabilitile p
i
conform formulei %- ? i. ?
p-1 I p.
i-1
? -1S).
i
i completm tabelul +.

,abelul +
i n
i
p
i
np
i
1 )+9 *.G )+G
) 112 *.)G 11)
9 H8 *.1)G H1l.G
+ )7 *.H)G 9*.H)G
G 1) *.*91)G 1G.91)G
H 1* *.*1GH)G 8.HGH)G
G9
8 11 *.*1GH)G 8.HGH)G
3u reproducem detaliile calculrii statisticii:

87 . 9
+2*
. +2* -
8
1
)
)
+2*

i
i
i i
p
p n
.
6eoarece s ? *, i ? 1, r ? 8, numrul gradelor de libertate # ? 8 I * I1
? H. 6in tabelele repartiiei
)
pentru # ? H i ? *.*G gsim
)
H , 2G . *
? 1).H. 6eoarece
)
H , 2G . *
Q 1).H, ipotea este acceptat.
E,em%lul 3. Un contor Aeiger a #nregistrat emisiile de particule
pe parcursul a )H*7 de inter!ale -cu durata de 8.G secunde fiecare..
"eultatele cu pri!ire la numrul de inter!ale n
i
#n care au fost
#nregistrate i particule sunt trecute #n tabelul G:
,abelul G
i n
i
i n
i
* G8 H )89
1 )*9 8 192
) 979 7 +G
9 G)G 2 )8
+ G9) 1* 1H
G +*7 n ? )H*7
S se !erifice ipotea E
-
c numrul de particule emise #ntr-un
inter!al de timp de 8.G sec. urmea repartiia %oisson. Considerm
ni!elul de semnificaie ? *.*G.
Solu'ie. "epartiia %oisson este determinat de un singur
parametru . 6eoarece nu este cunoscut #l estimm #n baa datelor
din tabel:
78* . 9
1
a
1*
*


i
i
in
n

. Calculm probabilitile teoretice p


i
de a fi emise e0act i particule #ntr-un inter!al de 8.G secunde:
^
. 78* . 9 -
78* . 9
i
e
p
i
i

-pentru aceasta putem folosi tabelele


repartiiei %oisson..
G+
"eultatele i calculele de mai departe le trecem #n tabelul H:
,abelul H
i p
i
np
i
n
i
@ np
i
1n
i
@ np
i
2
2
i
i i
np
np n
)
. -
* *.*)1 G+.7 ).) +.7+ *.*77
1 *.*71 )11.) - 7.) H8.)+ *.917
) *.1GH +*H.7 - )9.7 GHH.++ 1.92)
9 *.)*1 G)+.) *.7 *.H+ *.**1
+ *.12G G*7.H )9.+ G+8.GH 1.**8
G *.1G1 929.) 1+.) )*1.H+ *.G1)
H *.*28 )G9.* )*.* +**.** 1.G71
8 *.*G+ 1+*.7 - 1.7 9.)+ *.*)9
7 *.*)H H8.7 - )).7 G12.7+ 8.HH8
2 *.*11 )7.8 - 1.8 ).72 *.1*1
1* *.**8 17.9 - ).9 G.)2 *.)72
---- 1.*** -------- ---------- ------------
n
)
? 19.*+2
6eoarece a fost estimat un parametru determinat -s ? 1., numrul
gradelor de libertate este 2: # ? r I s I 1 ? 2. 4n tabelul repartiiei
)
pentru
P ? 2 i ? *.*G gsim
2 . 1H
2 , 2G . *
)
1

. 4ntruc:t
n
)
Q 1H.2,
ipotea este acceptat.
E,em%lul 6. 4n ptratul C*,1DdC*,1D se ia la #nt:mplare un punct
H-x, ,.. =ie aria triung(iului 6HD. S se !erifice ipotea c are
urmtoarea funcie de repartiie: =-x. ? * dac x *R =-x. ? )x dac *Q
x *.G i =-x. ? 1 dac x U *.G.
x
GG
6
C '
A
F-0,T.
,
La #nceput analim domeniul de !alori al !ariabilei aleatoare .
&bser!m c !aloarea minim este * -c:nd H nimerete pe latura 6D., iar
!aloarea ma0im este S ? *.G -c:nd H nimerete pe latura 5C.. Astfel, #n
program #mprim inter!alul -min, ma0. ? -*, *.G. #n inter!ale egale
aleg:nd numrul inter!alelor #, de e0emplu, conform formulei lui
Sturges: # ? 1 >=.=22l' n i lungimea inter!alelor I.
,e0tul unui program-model #n limba<ul %ascal
program ipoteza;
uses +,-;
.ar i,/,*,n:integer;
min,max,>,csi,s,al<a,comp:real;
niu:arraEN1##1000O o< integer;
p:arraEN1##1000O o< real;
Junction J,(x:real!:real;
begin
i< x==0 t>en J,:=0
else i< x==0#I t>en J,:=)Cx ?.alorile <unctiei
de repartitieA
else J,:=1;
end;
Begin
clrscr;
randomize;
'riteln(43ntrodu al<a4!; read(al<a!;
'riteln(43ntrodu .olumul selectiei4!; read(n!;
min:=0; max:=0#I;
*:=,ound(1&#))Cln(n!Bln(10!!; ?numarul de
inter.aleA
>:=(max@min!B*; ?lungimea inter.alelorA
'riteln(4(umarul de inter.ale *=4,*!;
'riteln(4 Pungimea inter.alului >=4,>:1:!;
<or i:=1 to n do
begin
csi:=0#IC1Crandom; ? 'rite(4 4,csi:1:!;A
GH
<or /:=1 to * do
i< ((min&(/@1!C>!==csi!and(csi=(min&/C>!!
t>en niuN/O:=niuN/O&1;
end;
<or /:=1 to * do pN/O:=J,(min&/C>!@J,(min&(/@1!C>!;
s:=0;
'riteln;
'riteln(43nter.alele4,4Q ni4:H,4Q nCpi4:1!;
'riteln(4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@4!;
<or /:=1 to * do
begin
s:=s&sLr(niuN/O@nCpN/O!B(nCpN/O!;
'riteln(min&(/@1!C>:1:),4 : 4,min&/C>:1:),4
Q4:D,niuN/O:I,4
Q4:%,nCpN/O:H:!;
end;
'riteln;
'riteln(4s63R)=4,s:1:D!;
'riteln;
'rite(43ntrodu .aloarea din tabel pentru 63R):(4,*@
1,4,4,al<a:1:),4!= 4!;
read(comp!;
'riteln;
i< s=comp t>en 'riteln(s:1:),4 = 4,comp:1:),4
3poteza se accepta!
else 'riteln(s:1:),4 K 4,comp:1:),4
3poteza nu se accepta4!;
read*eE;
end#
Re:ultatul
3ntrodu al<a
0#0I
3ntrodu .olumul selectiei
)00
(umarul de inter.ale *=F
Pungimea inter.alului >=0#0I%
3nter.alele Q ni Q nCpi
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
0#00 : 0#0% Q 1F Q ))#)))
G8
0#0% : 0#11 Q )H Q ))#)))
0#11 : 0#1H Q 1I Q ))#)))
0#1H : 0#)) Q )I Q ))#)))
0#)) : 0#)G Q )I Q ))#)))
0#)G : 0# Q )D Q ))#)))
0# : 0#F Q )) Q ))#)))
0#F : 0#DD Q ) Q ))#)))
0#DD : 0#I0 Q )0 Q ))#)))
s63R)=D#F00
3ntrodu .aloarea din tabel pentru 63R):(G, 0#0I!=
1I#I1
D#F = 1I#I1 3poteza se acceptS#
G7
.... Te#tul Aolmo8oro+
Acest test de concordan se aplic #n caurile c:nd !uncia de
repartiie ipotetic =-x. a !ariabilei aleatoare -a populaiei statistice.
este continu. tatistica acestui test este funcia
D
n
? D
n
-x. ?
. - . - sup x 0 x 0
n
x

< <
.
Aici 0
n
-x. repreint !uncia empiric de repartiie a !ariabilei aleatoare
, ce corespunde seleciei x
1
, x
)
, >, x
n
, i este definit prin relaia
n
x 0
x
n

. - ,
unde
x
repreint numrul !alorilor de selecie inferioare lui x, - Q x Q
.
4n opoiie cu funcia empiric de repartiie, funcia de repartiie
=-x. a lui se numete !uncie teoretic de repartiie.
6e menionat c pentru orice x =
n
-x. este o estimaie optimal a
funciei teoretice de repartiie. 6eci, la creterea !olumului n al
seleciei, =
n
-x. se apropie de =-x.. %rin urmare, cel puin pentru !alori
mari ale lui n, #n acele cauri c:nd ipotea
E
-
: =

-x. ? =-x.
este ade!rat, !aloarea D
n
nu trebuie s difere substanial de ero. 6e
aici reult c re'iunea critic a testului baat pe statistica D
n
trebuie s aib forma:
T
1
? Lt: t t

M.
Folmogoro! a demonstrat c pentru orice funcie de repartiie
continu =-x. are loc relaia:
n 7
n
- lim

D
n

<
3
3 3
e H x
) )
)
. 1 - . - . . -


G2
%entru n )* repartiia statisticii D
n
practic nu depinde de n. %rin
urmare, dac n )*, atunci punem lua
T
1
, ,
,
_


unde H-

. ? 1 - .
6e e0emplu, pentru ? *.*G a!em

? 1.9G71R pentru ? *.*1


a!em

? 1.H)8H. Alte !alori putem gsi #n tabelele funciei F-.. Astfel,


dac !aloarea calculat t ? D
n
-x. a statisticii satisface condiia

t n ,
adic
n
t

, atunci ipotea E
-
este respins, iar #n ca contrar ;
*
este
acceptat.
E,em%lul 7. 4n tabelul 8 sunt trecute reultatele obser!aiilor
asupra temperaturii medii #n grade C #n decursul a doueci i patru de
ore timp de 9)* de ile.
,abelul 8
i inter!alul
i
? Cu
i-1
, u
i
. n
i
i
i
? Cu
i.1
, u
i
. n
i
1 --+*. I --9*. G H 1* I )* 71
) --9*. I --)*. 11 8 )* I 9* 9H
9 --)*. I --1*. )G 7 9* I +* )*
+ --1*. I * +) 2 +* I G* 7
G * I 1* 77 1* G* I H* +
Aplic:nd testul lui Folmogoro!, s se !erifice ipotea E
-
c
temperatura medie urmea o repartiie normal cu !aloarea medie a ?
7.8G i abaterea medie ptratic ? 1H.7G-considerm ? *.*G..
Solu'ie. Mai #nt:i reducem inter!alele Cu
i.1
, u
i
. la inter!alele
H*
, ,
1

,
_


a u a u
i i
dup care calculm frec!enele cumulati!e,
funcia empiric de repartiie =
n
-x. i funcia teoretic de repartiie #n
punctele
.

a u
i

"eultatele le trecem #n tabelul 7.
,abelul 7
i
[ )
i i i
u u ,
1

,
_

a u a u
i i
i
,
1
,

,
_

a u a u
i 1 i
i
=rec!e
na
Cumul
at

,
_

a u
0
i
9)*

,
_

a u
0
i

,
_

a u
0
i
9)*
-

,
_

a u
0
i
1 -+* I --9*. C-).72, -).)9. G *.*1GH *.*1)2 *.**)8
) -9* I --)*. C-).)9, -1.81. 1H *.*G** *.*+9H *.**H+
9 -)* I --1*. C-1.81, -1.11. +1 *.1)71 *.199G *.**G+
+ -1* I * C-1.11, -*.G). 79 *.)G2+ *.991G *.*8)1
G * I 1* C-*.G), *.*8. 181 *.G9++ *.G)82 *.**HG
H 1* I )* C*.*8, *.H8. )G) *.878G *.8+7H *.*972
8 )* I 9* C*.H8, 1.)H. )77 *.2*** *.72H) *.**97
7 9* I +* C1.)H, 1.2). 9*7 *.2H)G *.28)H *.*1*1
2 +*I G* C1.2), ).+G. 91H *.278G *.22)2 *.**G+
1* G*I H* C).+G, 9.*+. 9)* 1.*** *.2277 *.**1)
6in acest tabel obser!m c D
n
? *.*8)1 i, deci,
n
D
n
%
*8)1 . * 9)* ? 1.)722. 6eoarece pentru ? *.*G a!em

?
1.9G7 i 1.)722 Q 1.)G7, ipotea E
-
este

acceptat.
H1
3.3 LU)RAREA DE LA"ORATOR NR..
Verificarea i%ote:ei #tati#tice
cu %ri+ire la le8ea de re%arti'ie
a unei +aria&ile aleatoare
Ea fi aplicat testul de concordan
)
iSsau testul Folmogoro!.
Sarcinile indi!iduale conin o !ariabil aleatoare i o ipote E despre
funcia de repartiie =-x., densitatea de repartiie sau repartiia
ipotetic a acestei !ariabile aleatoare. 4ndeplinirea lucrrii urmea s
#nceap de la generarea unei selecii de n !alori ale !ariabilei aleatoare
date, dup care acestei selecii i se !a aplica testul respecti!.
ro&leme %ro%u#e
4n problemele 1IG !ariabila aleatoare urmea legea de
repartiie e0ponenial de parametru .
*.
? )=

-x. N1R E : are repartiie uniform pe segmentul C1, 9D.


..
? R E : =

-x. ? 1-
)
x
e

dac x * i =

-x. ? * dac x < * .


3.
?
)
R E : f

-x. ?
x
e
x
)
)


dac x > * i f

-x. ? * dac x * .
6.
?LM -partea frecionar.R E : f

-x. ?
x
e
e

1
dac
x C*,1D i f

-x. ? * dac xC*,1D.


7.
? 1- e
-
R E : are repartiie uniform pe segmentul C*,1D.
4n problemele nr.HI1+
1
,
)
i
9
sunt !ariabile aleatoare
independente, a!:nd repartiie uniform pe C*,1D.
9.
?
)
)
1

R E : =

-x. ?
9
1
dac * < x 1, =

-x. ?
) S 9
9
1
x
dac 0
> 1 i =

-x. ? * dac x *.
<.
?
1

)
R E : =

-x. ? * dac x *, =

-x. ?
,
_

)
ln 1
)
x x
dac
* < x ) i =

-x. ? 1 dac x > ).


H)
=.
?
1
N
)
R E :=

-x. ? * dac x *, =

-x. ?
)
)
1
x
dac * < x
1.
>.
?
1
)
R E : f

-x. ?
x )
1
dac x -*,1. i f

-x. ? * dac
x-*, 1..
*0.
? - ln-1-
1
.R E: are repartiie e0ponenial de parametru
? 1.
**.
?
1
-
)
R E :f

-x. ? -1-
x
. dac
x
1 i f

-x. ? *
dac
x
> 1.
*..
?
)
)
1

R E :f

-x. ?
)
1
dac x C*,1D, f

-x. ?
)
)
1
x
dac x >
1 i f

-x. ? * dac x <*.


*3.
? min-
1
,
)
,
9
.R E :=

-x. ? x-9 I 9x N x
)
. dac x C*,1D,
=

-x. ? * dac x * i =

-x. ? 1 dac x > 1.


*6.
? ma0-
1
,
)
,
9
. R E:=

-0. ? x
9
dac x C*,1D, =

-x. ? *
dac x * i =

-x. ? 1 dac x > 1.


*7.
4n triung(iul cu !:rfurile #n punctele -*, *., -), 1., -), *. se ia
la #nt:mplare punctul -
1
,
)
.. ?
1
R E : =

-x. ? * dac x < *, =

-x. ?
)
+
1
x
dac x C*, )D, =

-x. ? 1 dac x > ).


*9.
4n condiiile problemei nr.1G ?
)
R E : =

-x. ? * dac x < *,


=

-x. ? 1 - -1 I x.
)
dac x C*,1D, =

-x. ? 1 dac x > 1.


*<.
4n planul A;B se consider triung(iul isoscel ;65 format de
!ectorul unitar ;6, aparin:nd a0ei ;A, i !ectorul unitar ;5, ce
formea cu ;6 un ung(i care are repartiie uniform pe segmentul
C*, D. - aria triung(iului &A'R E : =

-x. ? * dac x *,
=

-x. ?
)
arcsin
1 x

dac x
,
_

)
1
, *
i =

-x. ? 1 dac x > 1S).


H9
4n problemele nr.17I)* !ariabilele aleatoare
1
i
)
sunt !ariabile
aleatoare independente, a!:nd repartiie e0ponenial de parametru .
*=.
?
1
9
R E: =

-x. ? * dac x * , =

-x. ?
9
1
x
e

dac x > * .
*>.
? ma0-
1
,
)
9
. R E:=

-x. ? * dac x *, =

-x. ?
( )( )
9
1 1
x x
e e


dac x > *.
.0.
? 9 N )
1
R E: =

-x. ? * dac x 9, =

-x. ?
. 9 -
)
1

x
e

dac x > 9.
4n problemele nr.)1I)+ !ariabilele aleatoare
1
i
)
sunt !ariabile
aleatoare independente, a!:nd repartiie e0ponenial de parametru ?1.
.*.
?
1
N
)
R E: f

-x. ? * dac x *, f

-x. ? xe
- x
dac x > *.
...
?
1
-
)
1 R E :f

-x. ? * dac x *, f

-x. ? e
- x
dac x > *.
.3.
?
)
1

, E: f

-x. ? * dac x *, f

-x. ?
)
. 1 -
1
x +
dac x > *.
.6.
?
) 1
1

+
, E: f

-x. ? 1 dac x C*,1D, f

-x. ? * dac
xC*,1D.
.7.

1
i
)
sunt !ariabile aleatoare independente cu repartiie
uniform pe segmentul C*,1D, respecti! C*, )D. ?
1
N
)
R E: =

-x. ? *
dac x * , =

-x. ?
)
+
1
x
dac x C*,1D, =

-x. ?
+
1
)

x
dac x -1,
)D, =

-x. ?
)
. 9 -
+
1
1 x
dac x -), 9D, =

-x. ? 1 dac x > 9.


.9.

1
i
)
sunt !ariabile aleatoare independente, a!:nd repartiie
uniform pe segmentul C*,1D, respecti! repartiie e0ponenial de
parametru ? 1. ?
1
N
)
R E: f

-x. ? * dac x *, f

-x. ? 1- e
-x
dac
x C*,1D i f

-x. ? e
--x-1.
I e
-0
dac x > 1.
.<.

1
i
)
sunt !ariabile aleatoare independente: %-
1
? *. ? %-
1
? 1. ? 1S), iar
)
are repartiie uniform pe segmentul C*,1D. ?
1
N
)
,
E: f

-x. ? 1S) dac x C*, )D, f

-x. ? * dac x C*, )D.


H+
4n problemele nr.)7I91
1
i
)
sunt !ariabile aleatoare
independente cu repartiie uniform pe C-1, 1D.
.=.
?
1
9
R E: =

-x. ? * dac x -1, =

-x. ?
)
1
)
1
9
+ x dac x--
1, 1D, =

-x. ? 1 dac x > 1.


.>.
? ma0-
1
,
)
9
.R ; : =

-x. ? * dac x -1, =

-x. ?
( ) ( ) 1 1
+
1
9
+ + x x
dac x--1, 1D, =

-x. ? 1 dac x > 1.


30.
?
1
-
)
1 R E: =

-x. ? * dac x *, =

-x. ?
+
)
x
x
dac
x-*, )D, =

-x. ? 1dac x > ).


3*.
? 9 N )
1
R E: =

-x. ? * dac x 1 , =

-x. ? ( )
)
1
9
+
1
+ x
dac x-1, GD, =

-x. ? 1 dac x > G.


3..
are repartiie uniform pe segmentul Ca, bD. - aria cercului
de ra S)R E: =

-x. ? * dac x
+
)
a
, =

-x. ?

,
_

a
x
a b
)
1
dac x

,
_

+
,
+
) )
b a
, =

-x. ? 1 dac x >


+
)
b
.
33.
4n condiiile problemei nr.9) are repartiie e0ponenial de
parametru R ;: =

-x. ? * dac x * , =

-x. ?

x
e
)
1

dac x > *.
4n problemele nr.9+I98 !ariabila aleatoare are repartiie
Cauc(T:
. 1 -
1
. -
)
x
x !
+

, x--,..
36.
?
)
)
1

+
R E: =

-x. ? * dac x * , =

-0. ? x arcsin
)

dac x -*, 1D, =

-x. ? 1 dac x U 1.
37.
?
)
1
)

R E: are repartiie Cauc(T.


HG
39.
?

1
R E: are repartiie Cauc(T.
3<.
?
)
1
1
+
R E: =

-x. ? * dac x *, =

-x. ? x arcsin
)

dac x -*, 1D, =

-x. ? 1 dac x U 1.
3=.
4n triung(iul cu !:rfurile #n punctele ; ? -*, *., 6 ? -1, 1., 5
? -), *. se ia la #nt:mplare punctul C. - distana lui C de la latura
;5. E: =

-x. ? * dac x *, =

-x. ? 1- -1- x.
)
dac x -*,1D, =

-x. ? 1
dac x U 1.
3>.
Eariabila aleatoare are repartiie uniform pe
1
]
1

)
,
)

.
? sin. E:
)
1
1
. -
x
x !

dac x --1, 1., f

-x. ? * dac x--


1, 1..
60.
%e segmentul C*, lD se iau la #nt:mplare dou puncte. -
distana dintre ele. E: =

-x. ? * dac x *, =

-x. ?
)
)
)
l
x lx
dac x
-*, lD, =

-x. ? 1 dac x U l.
6*.
Eariabila aleatoare are repartiie exponenial de parametru
. ? CD. E: are repartiie geometric de parametru p ? 1- e
-
.
6..

1
i
)
sunt !ariabile aleatoare independente,
1
are repartiie
exponenial de parametru ?1, iar
)
are densitatea de repartiie f

-x.
?
)
12
9
x
dac x C), 9D i f

-x. ? * dac x C), 9D. ? maxL


1
,
)
M. E: =

-x. ? * dac x ) , =

-x. ?
( )( )
x
e x

1 7
12
1
9
dac x -),
9D, =

-x. ? 1 I e
-x
dac x U 9.
63.
4n condiiile problemei nr.+) ? minL
1
,
)
M. E: =

-x. ? *
dac x ), =

-x. ?
( )
x x
e x e

+ 7
12
1
1
9
dac x -), 9D, =

-x. ? 1
dac x U 9.
HH
4n problemele nr.++I+G se efectuea un ir de experimente
'ernoulli, succesul a!:nd probabilitatea p #n fiecare experiment.
66.
- lungimea primei iteraii -de succese sau insuccese.R E: %-
? #. ? p
#
? N ?
#
p, # ? 1, ), > .
67.
- lungimea celei de a doua iteraii -de succese sau
insuccese.R E: %- ? #. ? p
2
?
#.1
N ?
2
p
#.1
, # ? 1, ), > .
4n problemele nr.+H-+8 !ariabila aleatoare are funcia de
repartiie =-x..
)

+
R E: =

-x. ? * dac x * , =

-x. ? =-x. dac


x U *.
69.
=-x. ? -x..
6<.
=-x. I funcia de repartiie uniform pe C1, )D.
4n problemele nr.+7IG+ !ariabilele aleatoare
1
,
)
, >,
P
sunt
independente a!:nd aceeai lege de repartiie.
1
1
1

#D
#M
#
i
i

, #
1*R E: are repartiia 3-*, 1..
6=.

1
are repartiie uniform pe segmentul Ca, bD.
6>.

1
are repartiie exponenial de parametru .
70.

1
are repartiie %oisson de parametru .
7*.

1
este numrul de aruncri ale monedei simetrice p:n la
obinerea a dou steme.
7..

1
este numrul ma0imal obinut #n urma a s extrageri cu
#ntoarcere din mulimea L1, 2, &, 4M.
73.

1
este numrul de bile albe obinute #n urma a # extrageri cu
#ntoarcere dintr-o urn care conine n
1
bile albe, n
2
bile negre i n
=
bile
roii.
76.

1
este numrul iteraiilor de steme obinute la aruncarea unei
monede simetrice de s ori.
H8
77.

1
,
)
, >,
P
sunt !ariabile aleatoare independente cu
repartiie e0ponenial de parametru .
#
#

+ + + + ...
9 )
9 )
1
R E:
=

-x. ? * dac x * i =

-x. ?
( )
#
x
e

1
dac x U *.
79.
4n condiiile problemei nr.GG
i
?
-i.
-
-i -1.
R E: =
i
-x. ? * dac x
*, =
i
-x. ?1-e
- -P- i N1.x
dac x U *.
7<.
4n condiiile problemei nr.GG ?
9 ) 1
1

+ +
R E: f

-x. ?)-1-
x. dac x C*,1D, f

-x. ?* dac xC*,1D.


4n problemele nr.G7IH*
1
,
)
, >,
P
sunt !ariabile aleatoare
independente identic repartiate, a!:nd funcia de repartiie =-x.. ?

-i.
R E:
.. - .. - 1 .- -
.^ - .^ 1 -
^
. -
1 1
. -
x ! x 0 x 0
i # i
#
x !
# i
i

7=.
=-x. ? * dac x * , =-x. ?1-e
-x
dac x U*.
7>.
=-x. - funcia de repartiie uniform pe C-1,1D.
90.
=-x. ?
)
8
9
x dac x C1, )D i =-x. ? * dac x C1, )D.
9*.
4ntr-un ptrat de latur 1 se ia la #nt:mplare punctul 6. -
distana lui 6 de la cea mai apropiat latur a ptratuluiR E: =

-x. ? *
dac x * , =

-x. ? 1- -1 I )x.
)
dac x -*, eD, =

-x. ? 1 dac x U *.G.


9..
Se consider triung(iul dreptung(ic 65C: 6C ?
)
, 65
?5C ? 1. %e latura 6C se ia la #nt:mplare punctul D. ? minLaria
65D, aria 5DCM. E: =

-x. ? * dac x * , =

-x. ? +x dac
x -*, 1S+D, =

-x. ? 1 dac x U 1S+.


93.
4n condiiile problemei nr.H) ? ma0Laria 65D, aria
5DCMR E: =

-x. ? * dac x 1S+, =

-x. ? +x - 1 dac x -1S+, 1S)D,


=

-x. ? 1 dac x U 1S).


96.
4n triung(iul dreptung(ic isoscel 65C cu laturile 65 ? 1, 6C
? 1, 5C ?
)
se ia la #nt:mplare punctul D.
H7
=ie d-D, 65. i d-D, 6C. distana lui D de la latura 65, respecti!
de la 6C. ? minLd-D, 65., d-D, 6C. MR E: =

-x. ? * dac x *,
=

-x. ? +x-1-x. dac x -*, e D, =

-x. ? 1 dac x U e.
97.
6intr-o urn #n care se conin n
1
bile albe i n
2
bile negre se
e0trag una c:te una toate bilele. - numrul iteraiilor de bile albeR ;:
%- ? #. ?
1
) 1
) 1
1
1
1
n
n n
#
n
#
n
C
C C
+
+

, # ? 1, ) > .
99.
4n condiiile problemei precedente
n
este numrul bilelor
negre, e0trase #nainte de a fi e0tras a n-a bil alb. E: %-
n
? P. ?
1
) 1
)
) 1
1
n
n n
#
n #
# n
# n n n
C
C C
+
+

+
, # ? 1, ) > .
9<.

1
i
)
sunt !ariabile aleatoare independente,
1
are repartiie
exponenial de parametru , iar
)
are repartiie cu densitatea
x x !
2
)
. -
dac x C*, 9D i f-x. ? * dac x C*, 9D. ?
ma0L
1
,
)
M. E: =

-x. ? * dac x *, =

-x. ?
2
1
x
)
-1 - e
-x
. dac x
-*, 9D, =

-x. ? 1- e
-x
dac x U 9.
9=.
4n condiiile problemei precedente ? minL
1
,
)
MR E:
=

-x. ? * dac x * , =

-x. ? 1- e
-x
N
2
1
x
)
-1 - e
-x
. dac x -*, 9D,
=

-x. ? 1 dac x U 9.
9>.
4n planul A&B din originea de coordonate se duce la
#nt:mplare o ra p:n la intersecia cu dreapta l, paralel cu &A i
situat la distana 1 de la aceasta. Considerm ung(iul format de
ra cu direcia poiti! a axei &A ca a!:nd repartiie uniform pe C*,
D. - abscisa punctului de intersecie a raei cu dreapta lR ;: =

-x. ?
,
1
1 x arct'


x--, ..
H2
<0.
Eariabila aleatoare are repartiie uniform pe C*,1D.
? sin
)

,
_

R E: =

-x. ? * dac x * , =

-x. ?
x arcsin
)

dac
x -*, 1D, =

-x. ? 1 dac x U 1.
<*.
%e cercul x
)
N ,
)
? 1 se ia la #nt:mplare un punct. - proiecia
punctului luat pe axa &A. E: f-x. ? e , dac
x
1 i f

-x. ? * dac
x
U 1.
<..
Se consider mersul simetric al unei particule prin punctele
de abscise #ntregi ale a0ei numerice. %articula pornete din punctul *.
- numrul de re!eniri ale particulei #n originea de coordonate #n
decursul a )n paiR E: %- ? P. ?
# n
n
# n
C

)
)
)
, # ? *, 1, ) >, n.
<3.
6in mulimea L1, 2, &, 4M se e0trage de s ori c:te un numr
cu #ntoarcere. - numrul ma0imal e0trasR E: %- ? #. ?
s
s s
4
# # . 1 -
, # ? 1, ) >, 4.
4n problemele nr.8+I8H
1
i
)
sunt !ariabile aleatoare
independente,
1
are funcia de repartiie uniform pe segmentul
C-1, 1D, iar
)
are repartiie =-x.. ?
1
N
)
R E: =

-x. ?
. . -
)
1
1
1

x
x
dt t 0
<6.
=-x. ? * dac x * , =

-x. ? 1- e
-x
dac x U 1.
<7.
=-x. ? * dac x 1 , =

-x. ? . 1 -
9
1
)
x dac x-1, )D, =-x. ?
1 dac x U ).
<9.
=-x. ? * dac x
)

, =

-x. ? . 1 -sin
)
1
+ x dac x
1
]
1

)
,
)

, =-x. ? 1, dac x U
)

.
8*
4n problemele nr.88I82 #n 4 urne se plasea la #nt:mplare n bile
astfel #nc:t fiecare bil nimerete cu probabilitatea 1S4 #n fiecare urn.
3otm prin
r
-n, 4. numrul urnelor #n care nimeresc c:te r bile.
<<.

,
. , -
. , - . , -
*
* *
4 n D
4 n M 4 n

unde 4 9HG, n ? c4,

,
_

,
_

1 ,
)
1
c
R E: are repartiia 3-*, 1..
<=.
?
*
-n, 4., n ? 3
+S9
, 3 9HGR E: are repartiia %oisson.
<>.
?
r
-n, 3., r 1, n ? 4
GS+
, 3 9HGR E: are repartiia
%oisson.
=0.
%e segmentul C-1, )D se iau la #nt:mplare 1* puncte care se
scriu #n ordine cresctoare: x
-1.
Q x
-).
Q> Qx
-1*.
. ? x
-2.
- x
-7.
R E: are
repartiie uniform.
=*.

1
,
)
,
9
sunt !ariabile aleatoare independente a!:nd
repartiia normal 3-*, 1..
. ) - . 9 -
. 1 - . ) -

R E: =-x. ? * dac x *,
=-x. ?
x
x
arct'
)
9 9

dac x-*, 1D i =-x. ? 1 dac x U 1.


=..
%e segmentul C*,1D se iau la #nt:mplare trei puncte, care #l
di!iea #n patru inter!ale mai mici. este lungimea celui mai mic
dintre eleR E: =-x. ? 1- C1- +xD
9
dac x C*, 1S+D, =-x. ? * dac x Q *,.
=-x. ? 1 dac x U 1S+.
=3.
Se efectuea s e0perimente 'ernoulli, succesul a!:nd
probabilitatea p #n fiecare e0periment. este lungimea celei mai lungi
iteraii de succeseR E: are repartiie %oisson.
=6.
%e sfera x
)
N ,
)
N z
)
? 1 se ia la #nt:mplare un punct A?-
1
,

)
,
9
.. ?
1
R E: f

-x. ?1S) dac


x
1 i f-x. ? * dac
x
U 1.
81
=7.
4n interiorul unei sfere de ra : se iau la #nt:mplare dou
puncte. - distana dintre aceste dou puncte. E: =

-x. ? * dac x *,
=

-x. ?
H
H
+
+
9
9
9) 1H
2
:
x
:
x
:
x
+ dac x -*, )"D, =

-x. ? 1 dac x U ):.


=9.
4ntr-un cerc de ra : se ia la #nt:mplare un punct. -
distana de la centru cercului p:n la punctul luat. E: =

-x. ? * dac
x *, =

-x. ?
)

,
_

:
x
dac x -*, "D, =

-x. ? 1 dac x U :.
=<.
3umim ciclu irul de experimente 'ernoulli efectuate p:n la
primul insucces. @0perimentele efectuate dup primul insucces p:n
la apariia urmtorului insucces, de asemenea, repreint un ciclu . a.
m. d. S
r
I numrul de succese #n primele r cicluriR E: %-S
r
? #. ?
p ? C
r #
# r 1 +
, # ? *, 1, ), > .
==.
4n condiiile problemei nr.78 : este numrul ciclurilor
consecuti!e p:n la al -lea succes -adic al - lea succes aparine
ciclului al "-lea.R E: %-" ? r. ?
1 1
)

+
r
v r
? p C

, r ? 1, ), > .
=>.
%e cercul x
)
N ,
)
? :
)
se ia la #nt:mplare punctul 6 prin care
se duce tangenta la cerc p:n la intersecia ei cu axa &A #ntr-un punct
5. - lungimea segmentului 65R E: f

-x. ? * dac x *,
f

-x. ?
) )
)
: x
:
+


dac xC*,1D.
>0.
%e segmentul C*,1D se iau la #nt:mplare n puncte. 3otm prin
x
-#.
- abscisa celui de-al # - lea punct la parcurgerea punctelor de la
st:nga spre dreapta -x
-1.
I punctul cel mai din st:nga, x
-n.
I punctul cel
mai din dreapta.. ? x
-n . 1.
. E: =

-x. ?

n
n 3
n 3 3
n
x x C
1
1
. 1 -
dac x
C*,1D i =

-x. ? * dac x C*,1D.


>*.
4n condiiile problemei nr.2* ? x
-n.
- x
-1.
. E: f

-x. ?n-n-1.x
n-
)
-1-x. dac x C*,1D i f

-x. ? * dac x C*,1D.


8)
>..
%e segmentul C*,1D se iau la #nt:mplare n puncte. Aceste
puncte di!iea segmentul C*,1D #n n N1 segmente, lungimile crora
le notm -de la st:nga spre dreapta. prin
1
,
)
, >,
nN1
. E:
i
are
repartiie uniform pe segmentul
1
]
1

+1
1
, *
n
.
>3.
4n condiiile problemei nr.2) ?
1
N
)
R E: =

-x. ? * dac x
*, =

-x. ?
)
)
1
x
dac x
1
]
1

+1
1
, *
n
, =

-x. ?
( )
)
)
1
1
)
)
1
1 +

,
_

+
n x
n
dac x
1
]
1

+ + 1
)
,
1
1
n n
i =

-x. ? 1 dac x
U
1
)
+ n
.
>6.
4n condiiile problemei nr.2) ? minL
1
,
)
, >
nN1
M. E: =

-x. ?
* dac x *, =

-x. ? 1 IC1 I-nN1.xD


n
dac x
1
]
1

+1
1
, *
n
i =

-x. ? 1 dac
x U
1
1
+ n
.
>7.
4n planul A&f se consider cercul unitar cu centrul #n
originea de coordonate. %rin punctul -1, *. se duce la #nt:mplare o
coard -ceea ce presupune c ung(iul format de ea cu axa &A are
repartiie uniform pe C-S), S)D.. - lungimea coardeiR E: =

-x. ? *
dac x *, =

-x. ?
)
arccos
)
1
x

dac x -*, )D i =

-x. ? 1 dac x
U).
>9.
4n planul A&f se consider triung(iul isoscel &A' format de
!ectorul unitar &A ce aparine axei &A i !ectorul unitar &', care
formea cu &A un ung(i cu repartiie uniform pe C*, )D.
- lungimea laturii A'. E: =

-x. ? * dac x *, =

-x. ?
)
arcsin
) x

dac x -*, )D, =

-x. ? 1 dac x U).


89
><.
Se consider !ariabila aleatoare din problema precedent #n
caul spaiului "
9
. E: =

-x. ? * dac x *, =

-x. ?
)
+
1
x
dac x
-*, )D, =

-x. ? 1 dac x U).


>=.
Se consider triung(iul dreptung(ic isoscel 65C: 65C ?
S), 65 ? 5C, 6C ? +. 4n acest triung(i se ia la #nt:mplare punctul D.
- distana lui D de la cea mai apropiat laturR E: =

-x. ? * dac
x *, =

-x. ?
+
.. 1 ) - ) -
1
)
+

x
dac x -*, )-
)
-1.D, =

-x. ? 1
dac x U)-
)
-1..
>>.
Se efectuea m experimente 'ernoulli cu probabilitatea
succesului p ?
m )
1
i a insuccesului ? ? 1 I p.
m
I numrul
iteraiilor de succeseR E: %- ? #. ?
^ #
e
#


, # ? *, 1, ), >, unde ?
M.
*00.
%e cercul de ra r se iau la #nt:mplare punctele 6
1
,
6
2
, >, A
n
. 3otm aceste puncte cu 6
112
, 6
122
, >, 6
1n2
#n ordinea #n care
le #nt:lnim pe cerc la parcurgerea lui #n sensul micrii acelor
ceasornicului. - lungimea arcului 6
112
6
122
R E: =

-x. ? * dac x *,
=

-x. ?
1
)
1 1

,
_


n
r
x

dac x -*, )rD, =

-x. ? 1 dac x U)r.


*0*.
Se consider un ir de m -m G*. experimente
'ernoulli, succesul a!:nd probabilitatea p #n fiecare experiment.

*
-p. I numrul iteraiilor de 1 i *R E:
*
-p. are repartiie %oisson
de parametru ? mp?.
*0..
4n condiiile problemei precedente
. 9 1 -
. -
. -
*
*
p? mp?
mp? p
p

. E:
*
-p. are repartiia 3-*, 1..
*03.
Se ia la #nt:mplare o permutare -a
1
, a
2
, &, a
n
. a
numerelor 1, ), >, n. @lementele a
i
i a
3
formea o in!ersiune dac a
i
8+
U a
3
, iar i Q 3. 3otm prin
n
numrul in!ersiunilor permutrii luate.
n
n n
n
D
M

R E:
n
are repartiia 3-*, 1..
*06.
4n permutarea -a
1
, a
2
, &, a
n
. a numerelor 1, ), >, n
elementele a
i
i a
3
formea o cretere dac a
i
Q a
i>1
. Apriori !om
considera c a
1
formea o cretere. =ie
n
numrul creterilor #ntr-o
permutare luat la #nt:mplare.
1)
)
n
n
n
n

R E:
n
are repartiia 3-*,
1..
4n problemele nr.1*GI1*7 se consider un ptrat a crui latur
este egal cu 1. 4n acest ptrat se iau la #nt:mplare # puncte v
1
, v
2
, >,
v
#
i se construiete un graf neorientat #n felul urmtor:

1..!:rfuri ale grafului sunt considerate punctele luateR
). orice perec(e de puncte -v
i
, v
3
. repreint o muc(ie cu probabilitatea
p, p-*, 1..
*07.
- numrul !:rfurilor terminale ale grafuluiR E: are
repartiia %oisson.
*09.
este numrul de componente cone0e ale grafuluiR E:
are repartiia %oisson.
*0<.

i
este numrul !:rfurilor de grad iR E:
i
are repartiia
%oisson.
*0=.
este numrul de cicluri simpleR E: are repartiia
%oisson.
*0>.
este numrul muc(iilor grafuluiR E: urmea
repartiia binomial de parametru p.
**0.
este lungimea celei mai mici muc(iiR E: are
funcia de repartiia =-x. ? * dac x *, =-x. ? 1 I -1- xSc.
np
dac * Q x
8G
c, =-x. ? 1 dac x U c -s se ,,#ncerce/ !alorile c ?
)
1*
)
#
, # ?
*, 1, ), >, 2..
8H
"i&lio8rafie
1. @rmaPo! S. M.. Metoda Monte Carlo i probleme #nrudite.
-'ucureti: @ditura ,e(nic, 128H.
). Josifescu M., Mi(oc A. ;., ,(eodorescu ".. ,eoria probabilitilor
i statistica matematic. -'ucureti: @ditura ,e(nic, 12HH.
9. %otaru A., Lea(u A.. %robabilitate, procese aleatoare i aplicaii.
-C(iinu: Otiina, 1221.
+. ghijkhi l. m.. nopqirjst quvoi u uw xyuztjtjut. Imkv{hi:
bujijvs u n|i|uv|u{i, 127+.
G. ghqtj{k }. g., mt~ht~th . g.. mi|tzi|uqtv{i v|i|uv|u{i. I
mkv{hi: l, 127+.
H. p{kh . m., nthiv|jkh . ., uv|{kh l. . nkyju{
i~iq xk |tkyuu htyk|jkv|tr. -mkv{hi: ip{i, 1272.
8. kokh m. l.. otztj|s |tkyuu htyk|jkv|tr h xyuztyiw u
i~iqiw. Imkv{hi: g~-hk m}, 122*.
7. ykwkykh . l., i{kh l. }., i{kh . }.. i~iqu xk |tkyuu
htyk|jkv|tr. Imkv{hi: ip{i, 127H.
2. nkyju{ i~iq xk zi|tzi|u{t -~o h|pkh.. tkyu
htyk|jkv|tr u zi|tzi|uqtv{i v|i|uv|u{i. k~ yt~. . l.
uzkhi. Imkv{hi: ip{i, 122*.
1*. nkyju{ i~iq xk |tkyuu htyk|jkv|tr, zi|tzi|uqtv{kr
v|i|uv|u{t u |tkyuu vopqirjsw pj{ur. k~ yt~. . .
nhtju{khi. -mkv{hi: ip{i, 128*.
11. btooty l.. lht~tjut h |tkyu htyk|jkv|tr u tt
xyuoktju. . 1. Imkv{hi: muy, 127+.
88
)URINS
1 Metoda Monte )arlo >>>>>>>>>>>>>>>>....9
1.1 Modelarea !ariabilelor aleatoare cu repartiii
absolut continui. Metoda in!ersrii funciei
de repartiie >>>>>..>>>>>>>>.>>>>>>>.8
1.) Modelarea !ariabilei aleatoare normale 3-*,1. >..>>>>>...2
1.9 Modelarea !ariabilei aleatoare cu
repartiia %oisson de parametru >>>>>>...>>>>...1*
1.+ Modelarea !ariabilei aleatoare
cu repartiia binomial
p
n
5 >.>>>>.>>>>>>>>>
1*
1.G Aplicaii >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>11
1.H %reciia metodei Monte Carlo >>>>>>>>>>>>>..19
1.8 Lucrarea de laborator nr.1 >>>>>>>>>>>>>>>)9
?. Verificarea i%ote:elor de concordan' >>>>>>>>.>.92
).1 ,estul de concordan
)
-%earson.>>>>>..>>>>>>.92
).) ,estul Folmogoro!>>>>>>>>>>>>>>>>>...G)
).9 Lucrarea de laborator nr.)>>>>>>>>>>>>>>>.GG
"i&lio8rafie>>>>>>>>>>>>>>>>>..>>>>..H7
87
A. otaru! O. "ender#c$i
TEORIA RO"A"ILITBCILOR
DI STATISTI)A MATEMATI)B
(Lucrri de laborator)
"edactor u"enia #$L$%
Mac(etare computeriat i coperta &italie IL$'C(
'un de tipar 2=.-J.2--D. =ormatul K-xLD 1M1K.
Coli de tipar +,2. Coli editoriale ),2.
Comanda xx. ,ira<ul G* ex.
Centrul @ditorial-poligrafic al USM
str. A.Matee!ici, H*. C(iinu, M6 )**2
82