Sunteți pe pagina 1din 5

Data : 24.09.

2014
Aria curricular:Arte
Tema: Desen liber
Subiectul:Fmilia mea
Tipul leciei : Formarea priceperilor i deprinderilor
Forme de organizare:frontal ,individual
Resurse temporale: 35 minute
Resurse umane: elevi,educatoare
Strategii didactice:
a) Metode i procedee: conversaia, explicaia, demonstraia, analiza,lucrul independent
b) Mijloace de nvmnt:fi e de lucru ,creoane colorate,carioci.
Bibliografie: -Programa activit ilor instrectiv educative n grdini a de copii-ucure ti !""#
-$ctivit i de educa ie plastic n grdini a de copii-%aleria Pop
-&'id (etodologic,ed. a )))-a , *a+orator Pre colar ,%,)ntegral,*iliana -zec'il,(i'aela Pi i
*zrescu,ucure ti-!"".
Subcompetene:
/ mnuiasc la nivel elementar instrumentele de lucru.
/ efectueze operaii plastice simple cu instrumente, materiale 0i suporturi variate.
/copul activit ii1
-stimularea expresivit ii i a creativit ii prin picture
-realizarea unor coresponden e ntre diferite elemente de lim+a2 plastic i forme din mediul ncon2urtor1
-cunoa terea i utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru i a te'nicilor specifice artelor plastice1
Obiectivele leciei:
31 -s aplice corect te'nica de lucru,n func ie de tema plastic1
32-s foloseasc culorile corespunztoare lucrrii ce urmeaz s fie efectuat1
33-s participe activ i con tient la activitate1
34-s ai+e o atitudine corect fa de munc1
3-s- i exprime opinia fa de lucrrile celorlal i,motiv4ndu- i prerile1
3! -s ai+ o pozi ie corect la msu e1
3"-s- i dezvolte deprinderi practice de m4nuire,prelucrare, m+inare a materialelor1
#adrul
g$ndirii
critice
%b&
Op.
#oninuturi
Strategii didactice
'(aluar
e
)etode *i
procedee
Forme de
lucru
)i+loace
instruc,
ionale
I.Evocarea
II.Realizarea
sensului
O3
O1
$erisesc sala de grup. $ran2ez mo+ilierul su+
forma de clasa. Pregtesc materialul didactic
necesar. $sigur ordinea i disciplina pentru +una
desf urare a activit ii.
5aptarea aten iei se va realiza cu a2utorul unei
imagini cu o familie .6i voi ruga pe copii sa
recunoasc persona2ele din imagine 7mama, tata,
fratele,sora,+unica,+unelul8.%om discuta putin
asupara imaginii.
%oi anun a copii ca vom desena famiile noaste...
9iecare copil primeste cte o fi a si creoane
colorate.
%oi ruga pe !-3 copii sa repete ce activitate au ei
de fcut.:upa ce copii au in eles ce au de fcut
eu voi demonstra la ta+la cum se deseneaz un
omule .
5opii vor incerca s deseneze pe fi mem+rii
familiilor lor.
:ac va fi nevoie ii voi a2uta pe copii in
realizarea lucrrilor;.
<ranzitii.ate vntul frunzele
5onversatia
:emonstra-
tia
9ronta
individual
imagine
9i e
-valu-
area
capacit-
ii de a
descope-
ri
-valua-
rea
-capacit-
tii de a
lucra
indivi-

S-ar putea să vă placă și