Sunteți pe pagina 1din 6

Institutor-educator: Cristian Colonelu

Data
Nivel I grupa mare
Aria curriculara : Educatie muzicala
Tema : Toamna
Subiectul activitatii : cantec - Acum e toamna! da"#! de $r% Teodosiu
Tipul de activitate: dobandire de cunostinte% &ormare si consolidare de priceperi si deprinderi%
Scopul: &ormarea priceperilor si deprinderilor de a canta corect! coerent si e'presiv( dezvoltarea simtului ritmic
si a gustului estetic%
OBIECTIVE OPERATIONALE :
)* sa e'ecute corect e'ercitiile de respiratie si cultura vocala(
)+ sa povesteasca prin cuvinte proprii continutului cantecului(
), sa intoneze cantecul! respectand ritmul(
)- sa redea corect melodia si te'tul cantecului%
ST.ATE$IE DIDACTICA:
/etode: conversatia! e'plicatia! demonstratia! e'ercitiul(
/i0loace: orga! plansa despre toamna(
&orme de organizare: colectiv! individual! pe grupe%
D1.ATA: +2-+3 minute
N
r
cr
t
Etapele
activitatii

O
B
O
P
Continutul stiintific Strategia didactica Indicatori de
evaluare
metode mi0loace
&orma de
organizare
1. Evocare )* Crearea unor conditii
4avorabile necesare
des4asurarii activitatii
muzicale%
Asezarea copiilor in
semicerc%
E'ecutarea impreuna cu
copiii a unor e'ercitii de
respiratie 5mirosirea unei
4lori6 si de incalzire a vocii%
C
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
E
'
p
l
i
c
a
t
i
a
D
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
a
E
'
e
r
c
i
t
i
u
l
o
r
g
a
c
o
l
e
c
t
i
v
a
7rezentarea unui cos cu
4ructe si a unei planse
ilustrand anotimpul toamna si
adresarea unor intrebari pe
baza acesteia:
*% Ce observati in aceasta
plansa8
+% Despre ce anotimp e
vorba9
,% Ce se intampla
toamna9
Anuntarea cantecului Acum
e toamna! da" #
C
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
e
'
p
l
i
c
a
t
i
a
C
o
s

c
u

4
r
u
c
t
e
7
l
a
n
s
a
c
o
l
e
c
t
i
v
a
Raspunsurile
prescolarilor
Observarea
sistematica
2 .
E
A
:
I
;
A
.
E
A
S
E
N
)+
<oi canta cantecul model
clar! corect si e'presiv:
Acum e toamna,da!
*% A! a! a"
Acum e toamna! da%
Iarba-n camp se veste0este
&runza-n codru-
ngalbeneste%
A!a!a
Acum e toamna!da%
+% E!e!e"
7lacuta vreme e%
/ere pere in panere
Noi avem dupa placere
Conversatia
E'ercitiul
Demons-
tratia
Colectiva
individuala
Copiii asculta
S
1
:
1
I
),
)-
E!e!e%
7lacuta vreme e%
E'plicarea temenilor noi: se
veste0este codrul! panere(
apoi vor 4i pusi prescolarii sa
prezinte continutul
cantecului%
<oi canta model prima stro4a!
apoi impreuna cu copiii( cea
de-a doua stro4a! apoi cu
copiii si dupoa aceea tot
cantecul%
Solicitarea copiilor sa cante
singuri cantecul: impreuna!
apoi individual 5numesc +-,
copii6
O
O!
"i#area si consolidarea sub
forma unui concurs $intre
grupe%.
E#ercitiul
e#plicatia
orga Pe grupe Copiii canta
,
.e4le'ii
Apreciei generale si
individuale asupra
comportamentului
copiilor pe parcue=rsul
activitatii
Acordarea de recompense
5Diploma /icul
muzician#6
conversatia
Grdinia nr.22,,!"icu or

Proiect didactic
ARIA CURRICULAR: Educaia muzical

$rupa mare


Efectuat:Lungu Mariana

APROBAT:MO! TATIA"A
C#i$inu %&'(

S-ar putea să vă placă și