Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA

Data: 25.04.2012
Unitatea de invatamant: Scoala cu clasele I-VIII Topoloveni
Grupa: Dislalie polimorfa
Profesor: Vitan Constantina Diana
Obiectul: Terapia tulburarilor de limba
Tipul lectiei! "i#area si consolidarea fonemelor! "$V$ S$ %$ &$ '
copul: "ormarea si de(voltarea capacitatii de e#primare orala corecta
Obiective de referinta:
! Corectarea pronun)iei sunetelor deficitare *i a tulbur+rilor de voce
- De(voltarea abilitatilor de comunicare
- De(voltarea abilitatilor de scriere-citire
Obiective operationale
a" Domeniul co#nitiv
- respectarea sunetelor formate initial! "$ V$ S$ %$ &$ '$
- sa recunoasca auditiv si optic fonemele$ respectiv ,rafemele-
- sa diferentie(e sunetele intre ele-
- sa descopere diferentele dintre cuvinte din ima,inile date-
- e#ersarea proceselor initiale de atentie$ memorare si ,andire.lo,ica.
b" Domeniul afectiv
- sa manifeste interes pentru activitatea terapeutica- lo,opedica-
- sa fie motivat si corect informat de cunostintele acumulate anterior prin
reluarea unor termeni$ tematici$ cunostinte$ materiale.
c" Domeniul psi$omotricitate:
- s+ e#ecute corect$ dup+ model$ anumite metode *i procedee utile
/ncorectarea dislaliei-
- s+ manipule(e corect materialul didactic
%etode si procedee! conversatia$ imitatia$ descrierea$ ,imnastica recuperatorie$
demonstratia$ comparatia$ e#plicatia$ e#ercitiul.
%ateriale: fise$ ima,ini$ calculator

DE%ERU& TERAPEUTIC
%omentele activitatii Activitatea terapeutului Activitatea
lo#opatilor
I' %oment
or#ani(atoric
0re,atirea materialelor necesare
desfasurarii activitatii terapeutice
II' Captarea si
orientarea
atentiei
1dresea(a intrebari le,ate de orientarea
temporala 23Ce (i este asta(i45- 3In ce
anotimp suntem45- 3Ce ora avem
acum456
7levii raspund la
intrebari..
III' Reactuali(area
cunostintelor
Se reali(ea(a cateva e#ercitii si ocuri
pentru!
- 8imnastica ,enerala-
- 8imnastica aparatului fonoarticulator-
- 7#ercitii pentru educarea respiratiei-
- 7#ercitii pentru de(voltarea au(ului
fonematic-
- Se pronunta in mod i(olat sunetele "$
V$ S$ %$ &$ '$ e#plicand elevilor
po(itia fiecarei componenta a
afaratului fonoarticulatorin ca(ul
fiecarui sunet-
7levii imita in mod
corect si pronunta
onomatopee.
9o,opatii emit
sunetele.
- :epetarea concomitent cu lo,opedul
a silabelor ce contin sunetele anterior
emise.
7levii imita
comportamentul
verbal.
IV' Enuntarea
scopului si a
obiectivelor
Se comunica tema activitatii si
obiectivele acesteia! se sublinia(a faptul
ca este important sa vorbim corect$ iar
pentru aceasta pronuntarea sunetelor
e#ersate anterior in cuvinte si
introducerea cuvintelor in propo(itii este
necesara.
Sunt atenti la
comunicarea temei
si a obiectivelor
activitatii.
V' Diri)area
invatarii
Se imita cuvintele ce contin sunetele S$
%$ "$ V$ &$ '$ cuvinte insotite de ima,ini
afisate pe calculator!
- in po(itie initiala cu vocale-
- in po(itie mediana cu vocale-
- in po(itie finala cu vocale-
- in po(itie initiala cu consoane-
- in po(itie mediana cu consoane-
Se introduc cuvintele in propo(itii!
- introducerea cuvintelor in
propo(itii simple si de(voltate
prin imitatie-
- introducerea cuvintelor in
propo(itii simple si de(voltate in
mod independent.
Imita corect
comportamentul
verbal.
"ormea(a propo(itii
ce respenta topica
limbii romane$
emitand corect
sunetele vi(ate.
VI' Obtinerea
performantei
Se pre(inta o fisa cu ima,ini$ elevii
denumesc ima,inile si se completea(a
cu ,rafemul corespun(ator elementul
lipsa al fiecarui cuvant 21ne#a I6.
Identifica si
denumeste
ima,inile$
completea(a cu
,rafemul
corespun(ator
sunetului.
VII' Evaluarea
finala
Indeamna elevii sa isi reactuali(e(e
cateva cuvinte care contin sunetele
vi(ate$ cuvinte care apoi vor fi introduse
in propo(itii simple si deavoltate in mod
independent.
Isi reactuali(ea(a
cunostintele.
VIII' *inali(area
activitatii
Se fac aprecieri asupra modului de
desfasurare a activitatii.
Se recompensea(a efortul depus de
elevi.
;ultumesc$ saluta
si se retra,.