Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA

Data: 25.04.2012
Unitatea de invatamant: Scoala cu clasele I-VIII Topoloveni
Grupa: Deficienta de auz
Profesor: Vitan Constantina Diana
Obiectul: terapia tulburarilor de liba!
ubiectul: Sunetul" litera" #rafeul $
Tipul lectiei: consolidare
copul: %&ersarea si consolidarea perceptiei esa!elor verbal- orale in practica
counicarii prin citire labiala de tip ideo-vizual-fonetic.
Obiective de referinta:
! 'orarea abilit()ii de vorbire reflectat( *i independent(
! Corectarea pronun)iei sunetelor deficitare *i a tulbur(rilor de voce
! Dezvoltarea abilitatilor de scris-citit.
Obiective operationale:
a"domeniul co#nitiv:
O$ - sa recunoasca" prin interediul citirii labiale" vocalele si consoanele pronuntate de
profesor+
O% - sa recunoasca" prin interediul citirii labiale" cuvintele" din vocabularul activitatii
pronuntate de profesor+
O& - sa intuiasca ia#inea de pe !eton si sa counice cuvantul corespunzator+
O' - sa scrie dupa dictare cuvinte si propozitii siple+
b"domeniul afectiv:
O( - sa anifeste interes pentru counicarea verbala
)* ! sa se obilizeze in vederea rezolvarii sarcinilor propuse.
c"domeniul psi+omotor:
O, - sa depuna efort pentru recunoasterea iscarilor aparatului verbo-otor" specifice
sunetelor si cuvintelor+
O- - sa e&ecute corect iscarile aparatului fonoarticulator pentru realizarea unei pronuntii
bune a sunetelor si cuvintelor+
O. - sa-si diri!eze efortul oculo-otor catre centrul de interes vizat de terapeut+
O$) - sa pastreze pozitia corecta a corpului in tipul scrierii.
/etode si procedee: deonstratia" e&ercitiul" dictarea labiovizuala
/aterial didactic: ia#ini" calculator.
CE0ARIU1 DIDACTIC
/omentele lectiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor
$2
Captarea si
orientarea atentiei
,si#ur conditiile optie pentru
desfasurarea lectiei.
-Ce zi este azi./
-Cu este afara./
-,cu ave ora de citire si scriere./
%fectuez e&ercitii de #inasica a
aparatului fonoarticulator
%levul este atent si raspunde la
intrebari.
%2 Reactuali3area
cunostintelor
invatate anterior
$ronunt cateva dintre foneele si
cuvintele invatate anterior si cer
recunoasterea acestora si forarea
propozitiilor cu a!utorul lor.
Solicit lo#opatului sa recunoasca ce a
pronuntat.
Corectez erorile de receptare
labiovizuala a counicarii si de
pronuntie.
0o#opatul este atent sa
recunoasca foneele si
raspunde la lectie.
&2
Enuntarea scopului
si obiectivelor
$recizez obiectivele lectiei1
- vreau sa fii atent la ine pentru ca
- sa poti citi de pe buze sunetele"
cuvintele si propozitiile
pronuntate de ine+
- sa poti reproduce esa!ele citite
de pe buze+
%levul este atent la e&plicatii.
'2
Diri4area invatarii
%&plic noua sarcina de lucru.
-Voi deonstra perceperea sc2eei
labio-vizuale a foneului $ prin
e&ercitii de asociere intre e&presia
%ste atent la e&plicatii si repeta
dupa odel.
vizuala a foneelui si perceptia tactil-
articulatorie+
- Voi deonstra perceperea sc2eei
labio-vizuale a silabelor si a cuvintelor
usor perceptibile in od deosebit a
celor iplicate in predarea citit-scrisului
3cuvinte din lectie4.
Solicit citirea de pe buze a foneelor si
cuvintelor utilizate.
Corectez erorile de receptare
labiovizuala a counicarii si de
pronuntie.
(2
Asi#urarea
feed!bac5!ului
Solicit elevului sa pronunte cuvantul
corespunzator ia#inii de pe laptop" sa
foreze propozitii cu acesta" sa scrie
structura #rafica a cuvantului aferent
ia#ii.
Corectez erorile de receptare
labiovizuala a counicarii si de
pronuntie.
Copilul este atent sa recunoasca
cuvintele si raspund la lectie.
*2
Evaluarea finala
Dictez cateva cuvinte si propozitii
siple.
Dictez cateva cuvinte cu care copilul
foreaza in od independent" in scris
propozitii siple.
%levul scrie dupa dictare.
,2
Anali3a re3ultatelor
Corectez lucrarile si evidentiez rezultate
bune.
0o#opatul este atent.