Sunteți pe pagina 1din 5

CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA ARGES CABINETUL LOGOPEDIC

PLAN MANAGERIAL AN SCOLAR OBIECTIVE TACTICE


Organizarea cabinetului logopedic

OBIECTIVE STRATEGICE
Organizarea cabinetului din punct de vedere al functionalitatii si dotarii cu materiale specifice,ludodidactice si psihologopedice necesare activitatii

CONCRETIZARE Amenajarea spatiului aferent. Verificarea materialelor existente; Crearea de materiale noi utile activitatii psihologopedice (pentru dislalii si dislexo-disgrafii).
Planificare activitatii de depistare,stabilirea ariei de evaluare si a documentelor utilizate. Utilizarea de material didactic specific(mape de teren) necesar examinarii populatiei scolareprescolare; studiul produselor activitatii la clasa-grupa cu verificarea conduitei verbale si lexico-grafice (prescolari-caiete speciale si scolari-caiete de lucru la clasa/acasa); exercitii de dictare si corectare,de citire; verificarea aspectului functional al vorbirii copiilor;stabilirea si inregistrarea unui diagnostic preliminar individual; consultarea cu cadrele didactice asupra cazurilor depistate, cu precadere asupra logopatilor cu deficiente de limbaj multiple si/sau asociate (tulburari de comportament, deficiente senzoriale, intellect,emotionale aspecte sociale etc);

TERMEN RESPONSABIL REALIZARE SEPTEMBRIE Professor logoped.

Identificarea logopatilor din zona arondata centrului

Depistarea preliminara a prescolarilor si scolarilor cu tulburari ale limbajului vorbit si/sau scris-citit arondati unitatilor scolare

SEPTEMBRIE Profesor logoped.

SEPTEMBRIE Profesor logoped

Consultarea cu apartinatorii logopatului si completarea fisei de evaluare complexa si de interventie specifica. Asigurarea cu materiale didactice moderne atractive interactive-jocuri fise evaluare,stimulare a invatarii si de corectare a tulburarilor (carti,pliante, fise autoevaluare etc.) Urmarirea traseului scolar al logopatului alte aspecte ulterior aparute Evidente statisticesi documente specificede lucru Realizarea satisticilor privind evidenta populatiei logopate din sectorul arondat centrului (completarea documentelor prevazute in regulamentul de functionare a centrelor logopedice interscolare /art.93) Intocmirea documentelor reglementate--formulare de identificare (individualizate); Evidentierea si prezentarea datelor de interes statistic (nr.copii evaluati nr. scolari/prescolari depistati, nr copii luati in tratament, nr. logopati pe categorii de deficiente de limbaj oral/scris;nr. copii corectati si ameliorati semestrial; Registru de evidenta logopedica. Catalog de prezenta saptamanala Fise de evaluare individualizata a logopatului (fisa de interventie). Caiete de logopedie personale(de la caz la caz cu antrenarea familiei in corectarea copilului). Modernizarea procesului educativ

Permanent

Profesor logoped

Periodic

Profesor logoped

Periodic

Profesor logoped

OCTOMBRIE Profesor logoped

OCTOMBRIE Profesor logoped

OCTOMBRIE Profesor logoped

Permanent

Profesor logoped

Stimularea si participa- Particularizarea interventiei psi- Permanent rea activa a logopatu- hologopedice pe tipul deficienlui la activitati tei logopatului.

Profesor logoped

Activitati organizatorice Configurarea grupelor terapeutice de interventie logopedica

Stabilirea datelor de contact cu logopedul si instiintarea parintilor, stabilirea programului de lucru (programari initiale) Stabilirea grupelor terapeutice (criteriul gravitatii,varsta)diagnostic diferential. stabilirea programului de interventie alocat. Proiectarea unor structuri tehnico-procedurale adaptate categoriilor de deficiente depistate; Structurarea,dupa caz,a modalitatilor de interventie individuala. Analiza cazurilor depistate; Elaborarea unui diagnostic initial (cu ocazia depistarilor de teren); Evidentierea diagnosticului final aferent unei analize globale a logopatului si a conditiilor care au condus la aparitia tulburarii prin consemnarea datelor de anamneza,examenul conduitei verbale, examenului psihomotricitatii, orientarea spatiotemporala,capacitatea intelectuala,date ale personalitatii copilului, investigatii medicale cu incidenta in conduita verbala

OCTOMBRIE Profesor logoped.

OCTOMBRIE Profesor logoped.

Dezvoltare curriculara

Adaptari curriculare.

Permanent

Profesor logoped

Dinamica activitatii de interventie psihologopedica

Organizarea interventiei psihologopedice

Aferent perioadei de depistare.

Profesor logoped

Permanent (in functie de cazurile luate in tratament, esalonat)

Profesor logoped

Realizarea Crearea conditiilor de activitatiide participare la interventie si monitorizarea activitatea de conduitei interventie verbale/scrise recuperativ a logopatilor logopedica si de dezvoltare armonioasa a personalitatii copilului Parteneriat psihopedagogic cu familia logopatului formarea unui climat de cooperare in efortul de corectare a logopatului Parteneriat cu cadrele didactice (educatori,invatatori profesori de sprijin pentru copiii cu CES). Formarea continua in domeniul activitatii didactice educative.

Cunoasterea Permanent deficientei si al peronalitatii copilului si antrenarea sa in dinamica procesului de corectare concomitent cu valorificare elementelor pozitive de personalitate. Utilizarea unor mijloace moderne de interventie si corectare a limbajului. Crearea posibilitatii de asistenta a parintilor la orele de terapie logopedica pentru asigurarea continuitatii ciclului terapeutic de corectare; Activitati de initiere si indrumare a cadrelor didactice pentru stimularea si dezvoltarea limbajului. Documente din literature de specialitate, reglementari,carti de profil documentare,internet. Participare la comisii metodice consfatuiri, Cercuri pedagogice etc Monitorizarea activitatii psiho-logopedice (evaluare,autoevaluare).

Profesorul logoped.

Conform programarilor stabilite anterior

Profesor logoped

DECEMBRIE Profesor logoped.

Perfectionare Profesionala

Permanent

Profesor logoped

Activitati metodice Management educational recuperativ integrativ Perfectionarea procedeelor de interventie psihologopedica

Planificare anticipata Periodic. Semestrial

Profesor logoped Profesor Logoped Profesor logoped

Cooptarea in efortul Permanent terapeutic a tuturor factorilor implicati(medic scolar/familie/educator/ invatator/familie/logopat) Analiza cu alti logopezi a cazurilor complexe (tulburari asociate,psihosenzoriale etc.).

Dotarea cabinetului cu mate- In functie de re- Profesor riale si/sau instrumente sursele existen- logoped. tehnico-didactice moderne te/alocate. (intuitive ludice ,figurative), moderne (IAC-instruire asistata de calculator). Asigurarea comunicarii logo- Permanent. Profesor

ped-scoala-familie. Cooptarea factorilor de condu- Periodic. cere din scoli in efortul de atragere a interesului fata de munca logopedului si beneficiile sale si a unor posibile fonduri/donatii. Stimularea dezvoltarii armonioase a personalitatii copiilor/ elevilor. Limitarea intarzierilor Desfasurarea de activitati Permanent. in asimilarea cunostin- logopedice variate si indivitelor si a esecului/ dualizate (prescolari si scolari) abandonului scolar. Evidentierea si incurajarea fie- Permanent. carui progres dobandit in procesul terapeutic parcurs (eventuale inregistrari ale evolutiei limbajului-inceput si sfarsit de terapie-ex.in caz de balbaiala). Intarirea interesului pentru propria activitate de corectare si sustinerea psihologica permanenta a logopedului si familiei-garantie a echilibrarii personalitatii logopatului si a a climatului din scoala/clasa sa de origine. Imbunatatirea rezultatelor scolare ale logopatului. PROFESOR LOGOPED Buchete Constantina Diana

logoped. Profesor logoped.

Profesor logoped. Profesor logoped.