Sunteți pe pagina 1din 13

DIREC IA EDUCA IE SNGEREI

O ntmplare n ograda bunicu eiProiect de activitate integrat
Grupa de crePiticii
Educator:
Tamara Daraban
Gradinita -cre nr.1,Ghiocel,Sngerei
21.02.2014
Proiect de activitate integrat
Grupa de crePiticii
Educator:
Tamara Daraban
Gradinita -cre nr.1,Ghiocel,Sngerei
21.02.2014
Data: 21.02.2014
Proiectul tematic:In ograda la bunici
ema !ilei: O intamplare in ograda bunicii cu o gainusa motata
Grupa de cre " : Piticii
Aria curicular":Dezvoltarea limbaului !i a comunic"rii#$duca%ia prin arte&'unoa terea
lumii&dezvoltarea personal"
ipul de acti#itate: (ctivitate de transmitere i insu ire de noi cuno tin e& precum i de
)ormare de priceperi si deprinderi
$orma de reali!are: (ctivitate integrat"
Durata: o zi
SCOPU% ACI&I'(II: 'onsolidarea deprinderii de a audia o poveste !i de a desprinde
ideile principale !i mesaul educativ.
*mbog"%irea vocabularul activ !i pasiv pe baza proprii e+perien%ei& activit"%ii personale !i,sau a
rela%iilor cu ceilal%i !i simultan s" utilizeze un limba oral corect din punct de vedere gramatical#
O)IECI&E DE RE$ERIN(' :
- ." asculte cu aten%ie povestea spus" de educatoare#
- ." re%in" titlul si autorul povestirii#
- ." redea con%inutul povestirii pe baza imaginilor /n succesiunea cronologic" a des)"!ur"rii
evenimentelor#
0 s" )ie capabil s" realizeze lucr"ri practice&
* s" sesizeze modi)ic"riile materialelor /n urma prelucr"rii lor#
Domeniul limba si comunicare
+Gainu,a porumbac"- 1 povestirea educatoarei
Obiective operationale:
- ." asculte cu aten%ie povestea spus" de educatoare#
0 ." re%in" titlul povestirii#
0 ." redea con%inutul povestirii pe baza imaginilor /n succesiunea cronologic" a des)"!ur"rii
evenimentelor#
0 ." retina cuvintele si e+presiile noi in vederea /mbog"%irii vocabularul: g"inu " porumbac"../
// cuco el *pintenat-/ 0tantos-/ 0ou or de aur -/ 0crap"-/ a se sparge 0bate-/
+p1,enme-/mo ata2
0 .a participe activ !i cu interes la activitate.
0.a repete cuvintele impreuna cu educatorul si singur.
Obiective afectiv motivationale
0 .." e+prime aprobarea,dezaprobarea )aptelor personaelor#
0 ." e+prime pl"cerea !i interesul pentru activitate prin participare activ"#
CONSTRUCII: -
0 sa realizeze adaposturi,g"rdu din cuburi de lemn& lego#
0 sa colaboreze intre ei pentru realizarea sarcinii#

Resurse:
Procedurale: ocul& e+erci%iul& e+plica%ia& conversa%ia& observa%ia& demonstra%ia& aprecierea#
3ateriale: truse de construc%ie & cuburi& lego& pasari de curte 1 ucarii 2mulae3#
Arta
0Pui,orii gainu,ei motate- 1 activitate practica
Obiective operationale:
- .a manuiasca obiectele si materialele prezente pe masa de
lucru#
0 .a e+ecute di)erite miscari in vederea incalzirii musc4ilor mici ai mainii#
0 .a mototoleasca& bobineze& corect plastelina& con)orm indicatiilor primite& in vederea
realizari temei #
0." coloreze pui orii utilizind te4nica dactilo0pictura in realizarea lucrarii#
Obiective afectiv motivationale
* ." )ie capabil s" realizeze lucr"ri practice inspirate din natur" !i via%a cotidian"& valori)ic5nd
deprinderile de lucru /nsu!ite.
0 ." e+prime pl"cerea !i interesul pentru activitate prin participare activ"#
0 .a posede o atitudine grigulie )ata de pasarile de curte .
Resurse:
Procedurale: observa%ia& demonstra%ia& conversa%ia& e+plica%ia& turul galeriei.
Materiale :bucati de 4artie de servetel de dimensiuni di)erite& )asii de 4artie creponata galbena&
lipici& con)etii negre& triung4iuri din carton portocaliu pentru aplicarea ciocului si
picioarelor ,gua "&)i e de lucru ect#
Forme i metode de evaluare: evaluare curenta& aprecieri verbale& veri)icare orala& e+aminare
prin proba practica.

Ginu a cea mo at joc de miscare cu text si cant
Scopul activitii: 'onsolidarea deprinderii de a merge usor leganat pe ritmul melodiei
invatate.
'onsolidarea deprinderii de a e+ecuta miscarile sugerate de te+tul canectului.
$ducarea spiritului de disciplin" /n oc#
Obiective operationale:
0 sa )ie atenti la semnalul educatoarei#
1 s" se comporte civilizat /n oc& dezvolt5ndu0!i autocontrolul emo%iilor#
0 s"0!i dezvolte deprinderi motrice /nv"%ate: mers leg"nat !i alergare#
0 s" se orienteze corect /n spa%iu#
- sa respecte reegulile ocului !i indica%iile educatoarei.
Resurse:
Materiale: Ecusoane cu pui ori ,ginu ,cuco el.
Procedurale: explicatia, conversaia ,demonstraia, jocul.
Forme de organizare: frontal;
Bibliografie :
- 6etode interactive de grup074id metodic0$ditura (rves#
- .uport pentru aplicarea noului curriculum pentru invatamantul prescolar& nivel 809 ani&
$ditura Delta& Pitesti#
0 (plicatii ale noului curriculum pentru invatamantul prescolar& $ditura Didactica
Publis4ing :ouse& 2010.
* 0Povesti& povestiri& basme si legende 1 (ntologie pentru prescolari si scolari

Scenariul zilei
Rutina: Primirea copiilor
Salutul : ;<una dimineata& dragi .........=&
Prezenta: Dupa ce ne-am adunat/ Si frumos ne-am salutat/ Colegii ne-am intalnit/ Cine oare n-a
venit ?(se verifica copiii absenti cu ajutorul panoului Astazi sunt prezent ! )
Imparta,irea cu ceilalti :Daca0as )i o pasare de curte...
;'ine imi spune cum arata un cocos> o gaina& un puisor> .i cum vorbeste el> ?nde traieste>
Acti#itatea de grup: @oc de miscare Puisorul ca)eniu
Noutatea !ilei: <una dimineata.(stazi este vineri 21 )ebruarie&suntem in anotimpul iarna si
a)ara esteA#Omul zilei este A.#.(stazi vom petrece o zi in ograda bunicii si vom a)la o poveste
despre o gainusa porumbac" &mai apoi vom con)ectiona si vom realiza puisori pentru gainusa.
'opiii primesc apoi ecusoane reprezentand di)erite pasari din ograda bunicii.
ran!itie: ;Puisorul ca)eniu
( ie!it din ou la soare&
'el din urm" pui!or.
.e usuc" pe0aripioare
Bi0o porne!te bini!or.
Cip& tip& & Cipa& & tip&
Cipa& tipa& tipa& tip.
Rutina: servirea micului deun
ran!itie catre centre :Bat din palme clap,clap,clap
Din picioare trap,trap,trap,
Ne invartim ,ne rasucim
Bucurosi noi o sa fim,
Si spre centre apoi pornim
ran!itie !"nu-doi, unu-doi ,
#a $aie sa mergem noi,
%e maini sa ne spalam,
&poi pe pernute ne ase'am.
%a domeniul limba ,i comunicare copiii vor audia o poveste: &7ainusa porumbac"& povestit"
de catre educatoare.
ran!itie : D0a placut ziua petrecuta la bunica in ograda> Inca nu s0a terminat. :aideti sa cantam
si noi si sa ucam:7ainusa cea motata
?rmeaza apoi arta unde copiii vor realiza puisori de gaina mototolind doua bucati de 4artie de
marimi di)erite & apoi aplicandu0le prin lipire : ciocul& oc4ii si picioarele&colorarea puisorilor prin
metoda dactilopicturii&modelarea ousoarelor din plastelina.
(ctivitate recreativa :0 ocul de miscare cu te+t si cant ;Eatustele pe lac
De,4a,urarea acti#itatii

E#enimentul
didactic
Con5inut 6tiin5i4ic Strategii didactice E#aluare
3etode 3i7loace
823oment
organi!atoric
Pentru asigurarea unei bune des)"!ur"ri a activit"%ii se vor lua
urm"toarele m"suri:
0 aerisirea s"lii de grup"#
0 aranarea pernutelor /n semicerc& a panoului /n )a%a clasei#
0 introducerea copiilor /n sala de grup".
92 Captarea
aten5iei
.
O voi )ace /nc" din cadrul /nt5lnirii de diminea%"& c5nd /n sala de grup"
/!i )ac apari%ia o gainusa si un cocosel 0 marionete .
'onversatia 7ainusa si
cocosul
6ulae sau
marionete
de la teatru
de papusi
:2Anuntarea
temei ,i a
obiecti#elor
;'opii& voi azi am )ost in ospetie in curtea bunicutei si ne0am ucat cu
pasari de curte &am construit adaposturi pentru ele. (zi vreau sa va
spun o intamplare despre o gainusa porumbaca. Dreti sa a)lati ce s0a
intamplat> ;
:aideti sa a)lam povestea gainusei porumbace&urmarind teatrul de
masa.
;2
Pre!entarea
noului
continut ,i
diri7area
in#atarii
$ducatoarea va preciza titlul pove!tii: !(ainusa porum$aca.
.e vor preciza sarcinile copiilor: s" asculte cu aten%ie povestea
pentru a o putea povesti p"rin%ilor.
E<punerea teatrului de ma,a ,i a te<tului po#e,tirii
'on%inutul povestirii va )i prezentat clar& coerent& corect !i e+presiv& cu
un ton !i o mimic" adecvat"&insotita de o melodie linistita.
Planul de idei al povestirii:
1. Craia o data un mosneag si o baba si aveau ei o.......
2. Intr0o buna zi gainusa s0a ouat un......dar nu simplu ci de..............
8. <uneii saubucurat nespus de mult de ................
povestirea
conversa%ia
Plan!e cu
etapele
povestii
$v orala
Individuala
Frontala
4. 6osul a propus babei ....................
9. ( luat mosul oul si a inceput sa0l...............
G. ( luat baba oul si0l bate&bate ca sa0l ............#
H. Dar oul nu s0a ..................
I. Intretimp pe acolo )ugi un................
J. (tinse ousorul cu codita si l0a .............
10. <aba plinge............
11. 6osneagul.................
12. Iar gainusa ........................
18. Ku plinge baba&nu plinge.................
14. $u am sa va )ac alt ousor nu de aur ci .................. .
Pe parcursul prezentarii teatrului voi )olosi o serie de miloace prin
care voi nuan%a e+punerea /n )unc%ie de st"rile a)ective pe care te+tul
literar le implic" !i anume: tonul cald potrivit cu importan%a )aptelor&
modularea vocii pentru a imita personaele& marcarea pauzelor
determinate de punctua%ie& mimic" !i gesturi adecvate situa%iilor
prezentate.
CE(KLICI$:
Da placut e+ursia prin ograda bunicii > Inca nu s0a terminat. :aideti sa
ucam 1 oc muzical ;7ainusa cea motata sau Puisorul ca)eniu
Demonstratia
conversatia
e+ercitiul
Personagele
din
poveste
=2Obtinerea
per4ormantei
,i a,igurarea
retentiei
Pre!entarea continutului
()ara este cald & suntem cam pe la inceputul primaverii iar la bunica in
ograda gainusele se oua& le vor cloci si vor scoate puisori.
(cum & copii 4aideti sa )acem si noi puisori si sa0i punem in ograda.
Dreti sa stiti si voi cum sa )aceti unul la )el>
Dupa cum observati un puisor are cap& trunc4i si picioare. Ma cap are
doi oc4i si un cioc.
'e )acem noi inainte de a lucra>
Incal!irea mu,c>ilor mici ai mainii
)ana le$ada o fac*+are da mereu din cap*#e$edele-n jur
privesc*+apul apoi si-l rotesc*)ainile nu stau deloc*Si se pregatesc de
joc*Degetele-mi sunt petale*Se desfac ca la o floare*Si apoi le
rasfiram *Si la pian noi cantam
O mac4eta
cu ograda
bunicii
'osulete cu
bucati de
servetele&
$v. orala
Individuala
Frontala
$v. orala
individual"
)rontal"
Ploua& ploua mai tare& vine iarna si ninge# ninge mai tare# bate vantul
viscolind zapada& cad copiii pe g4eata&ne bucuram ca este iarna=
E<plicarea ,i demon,trarea modului de lucru
'opii vor mototoli bucati de servetel. Dupa aceasta operatiune le vor
aplica pe desenul prezentat de educator. Dor colora puisorul utilizind
te4nica dactilo0pictura in realizarea lucrarii..e va trece la e+ecutarea
lucrarii de catre copiii printr0un semnal sonor.
In timpul activitatii voi atrage atentia& ca )iecare copil sa participe la
colorarea puisorului si voi da indicatii suplimentare acolo unde este
cazul. .(ctivitatea se inc4eie tot la semnalul sonor.
Puisorii realizati vor )i nominalizati si e+pusi la e+pozitie in ograda
bunicii . Mucrarile vor )i analizate procedind la0 turul galeriei.
RAN?IIE
@ocul de miscare cu te+t si cant :Ratu,tele pe lac-
Curul
galeriei
de culoare
galbena&
portocalie&
maron&
con)etii
negre
pentru oc4i&
triung4iuri
portocalii
pentru
aplicarea
ciocului si
picioarelor&
lipici&
6asti de
ratuste
$v. orala
Individual"&
Frontal"
$+plicatia&
ocul
@2Inc>eierea
acti#itatii2
Dom )ace aprecieri asupra moudului cum au lucrat&individuale si
generale.Me voi da posibilitatea sa )ie critici si autocritici si sa isi
e+puna propriile pareri despre lucrari.Dor primi recompense dulci
atunci cand balonul surpriza iepuras se va sparge.
'onversatia
recompense
$valuarea
orala de
inc4eiere
Proiectul tematic:Pasarile din curtea bunicutei
Cema saptaminala:O intimplare in gradina bunicutei
Kumele
&Prenumele
copilului
Saptamina(a-II)17.02-21.02.2014
?
t
i
l
i
z
e
z
a

)
o
r
m
u
l
e

d
e

s
a
l
u
t

a
d
e
c
v
a
t
e

m
o
m
e
n
t
u
l
u
i

z
i
l
e
i
'
o
m
u
n
i
c
a

i
m
p
r
e
s
i
i

s
i

i
d
e
i

r
e
)
e
r
i
t
o
a
r
e

l
a

t
e
m
a

p
r
o
p
u
s
a
#
*
n
%
e
l
e
g
e

m
e
s
a

u
l

t
r
a
n
s
m
i
s

/
n

d
i
v
e
r
s
e

s
i
t
u
a
%
i
i

i
m
b
o
g
a
t
i
n
d
u
0
s
i

v
o
c
a
b
u
l
a
r
u
l

p
e

b
a
z
a
p
r
o
p
r
i
e
i

e
+
p
e
r
i
e
n
t
e
#
E
e
c
u
n
o
a
s
t
e

p
a
s
a
r
i
l
e

d
i
n

c
u
r
t
e


d
u
p
a

i
m
a
g
i
n
e

s
a
u

s
u
n
e
t
e
l
e

p
e

c
a
r
e

l
e

r
e
d
a
u
#
$
n
u
m
e
r
a


p
a
r
t
i
l
e

c
o
m
p
o
n
e
n
t
e
a
l
e

p
a
s
a
r
i
l
o
r
:
c
a
p
&
t
r
u
n
c
4
i
&
p
i
c
i
o
a
r
e
&
c
r
e
a
s
t
a
&
c
i
o
c
&
a
r
i
p
i
&
g
4
e
a
r
e
&
p
a
n
a
#
E
e
d
a

p
r
i
n

p
i
c
t
u
r
a

t
e
m
a

p
r
o
p
u
s
a


u
t
i
l
i
z
i
n
d


t
e
4
n
i
c
a

d
a
c
t
i
l
o
0
p
i
c
t
u
r
a
&

$
+
e
c
u
t
u
i
a
z
a

d
i
)
e
r
i
t
e

m
i
!
c
"
r
i
&

s
"
r
i
t
u
r
i
&

c
"
%
"
r
"
r
i
I
n
t
o
n
e
a
z
e

c
a
n
t
e
c
e

p
e
n
t
r
u

c
o
p
i
i

&
a
s
o
c
i
i
n
d

m
i
s
c
a
r
i
l
e

s
u
g
e
r
a
t
e

d
e

t
e
+
t
u
l

c
a
n
t
e
c
u
l
u
i

c
u


r
i
t
m
u
l

a
c
e
s
t
u
i
a
(
p
l
i
c
"

r
e
g
u
l
i

d
e

i
g
i
e
n
"

p
e
r
s
o
n
a
l
"
&

d
e

s
e
c
u
r
i
t
a
t
e

p
e
r
s
o
n
a
l
"

!
i

c
o
l
e
c
t
i
v
"
#
NN N 0
1.(c4ilina 7rigore N N N N N N N N N 0 J 0
2.(lcaz Ciana N 0 N NN N NN NN N NN 4 4 1
8.(rap 6i4ai a a a a a a a a a 0 0 0
4.<uga Iulian N N NN N N NN N NN N 8 G 0
9.'ondorac4i Miudmila NN NN NN NN NN NN NN NN NN J 0 0
G.'ucos Iana a a a a a a a a a 0 0 0
H.Dandara .tanislav NN NN NN NN NN N NN NN NN I 1 0
I.Detisin Felicia NN N NN N NN NN NN N NN G 2 0
J.7adirca 6aria N N N N NN NN N NN N 8 G 0
10.7uzun (le+andrina a a a a a a a a a 0 0 0
11.7irnet (na a a a a a a a a a 0 0 0
12. 6oldovanu Kicolae N 0 N N NN N N N NN 2 G 1
18.Dasilean 'iprian a a a a a a a a a 0 0 0
14..pinu 74eorg4e NN N N N 0 N N N N 1 H 1
19.Curcanu (ndrea a a a a a a a a a 0 0 0
1G.?ngureanu Dadim N 0 0 N 0 N 0 N N 0 9 4
1H.Eudnitc4i 6i4ai N N N N N N N N N 0 J 0
1I.'avca (le+andru a a a a a a a a a 0 0 0
4NN
HN
00
2NN
GN
80
4NN
GN
10
8NN
IN
00
9NN
4N
20
9NN
GN
00
4NN
GN
10
4NN
HN
00
9NN
GN
00
F.<:0H copii
<ine:04 copii
.lab:00 copii
(bsenti: H copiii
Kumele
&Prenumele
copilului
Tema zilei:O intimplare in ograda buniutei u o gainu!a motata"
21.02.2014
(
s
c
u
l
t
a

c
u

a
t
e
n
%
i
e

p
o
v
e
s
t
e
a

s
p
u
s
a

d
e

e
d
u
c
a
t
o
a
r
e


i
n
%
e
l
e
g
e

!
i

t
r
a
n
s
m
i
t
e

m
e
s
a

e

s
i
m
p
l
e
&

r
e
a
c
%
i
o
n
e
a
z
"


l
a

a
c
e
s
t
e
a
#
K
u
m
e
s
t
e

e
r
o
i
i
i

d
i
n

p
o
v
e
s
t
e
:

m
o
s
u
l
&

b
a
b
a
&

g
a
i
n
u
s
a
&
o
u
s
o
r
u
l

d
e

a
u
r
&
s
o
r
i
c
e
l
u
l
#
E
e
p
e
t
a

c
u
v
i
n
t
e
l
e

n
o
i

i
m
b
o
g
a
t
i
n
d
u
0
s
i

v
o
c
a
b
u
l
a
r
u
l

p
e

b
a
z
a

p
r
o
p
r
i
e
i

e
+
p
e
r
i
e
n
t
e

2
c
a
p
&
t
r
u
n
c
4
i
&
p
i
c
i
o
a
r
e
&
c
r
e
a
s
t
a
&
c
i
o
c
&
a
r
i
p
i
&
g
4
e
a
r
e
&
p
a
n
a
#
3
E
e
c
u
n
o
a
s
e

p
a
s
a
r
i
l
e

d
i
n

c
u
r
t
e

d
u
p
a

i
m
a
g
i
n
e

s
a
u

s
u
n
e
t
u
l

p
r
o
d
u
s

d
e

a
c
e
a
s
t
e
a
#
'
o
n
s
t
r
u
i
e
s
t
e

c
u
a

u
t
o
r
u
l


c
u
b
u
r
i
l
o
r

M
$
7
O


o
g
r
a
d
a
,
g
a
r
d

p
,
u

p
a
s
a
r
i
#
'
o
l
o
r
e
a
z
a

p
u
i
s
o
r
u
l

p
r
o
p
u
s

d
e

e
d
u
c
a
t
o
r

)
o
l
o
s
i
n
d
t
e
4
n
i
c
a

d
a
c
t
i
l
o
0
p
i
c
t
u
r
a
&
P
a
r
t
i
c
i
p
a

l
a

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

d
e

o
c

&

c
o
m
p
o
r
t
i
n
d
u
0
s
e

c
i
v
i
l
i
z
a
t
&
o
r
i
e
n
t
i
n
d
u
0
s
e

i
n

s
p
a
t
i
u

c
o
r
r
e
c
t

#
I
n
t
o
n
e
a
z
ac
/
n
t
i
c
e


p
e
n
t
r
u


c
o
p
i
i
i


r
e
p
e
t
i
n
d


m
i
s
c
a
r
i
l
e

r
i
t
m
i
c
e

s
u
g
e
r
a
t
e

d
e

r
i
t
m
u
l

m
e
l
o
d
i
e
i
#

6
a
n
i
)
e
s
t
a


p
r
i
e
t
e
n
i
e


&
t
o
l
e
r
a
n
t
a
&
d
r
a
g
o
s
t
e
&

)
a
t
a

d
e

s
i
n
e

s
i

s
e
m
e
n
i
&
d
e

p
a
s
a
r
i
l
e

d
i
n

c
u
r
t
e
#
NN
N 0
1.(c4ilina 7rigore a a a a a a a a a 0 0 0
2.(lcaz Ciana NN N N NN NN NN NN N NN G 8 0
8.(rap 6i4ai a a a a a a a a a 0 0 0
4.<uga Iulian NN N NN NN NN NN N NN N G 8 0
9.'ondorac4i Miudmila NN NN NN NN NN NN NN NN NN J 0 0
G.'ucos Iana a a a a a a a a a 0 0 0
H.Dandara .tanislav NN NN NN NN NN N NN NN NN I 1 0
I.Detisin Felicia NN N NN N NN NN NN N NN G 2 0
J.7adirca 6aria N N N N NN NN N NN N 8 G 0
10.7uzun (le+andrina a a a a a a a a a 0 0 0
11.7irnet (na a a a a a a a a a 0 0 0
12. 6oldovanu Kicolae NN N N N NN N N N NN 8 G 0
18.Dasilean 'iprian a a a a a a a a a 0 0 0
14..pinu 74eorg4e N N N N 0 N N N N 0 I 1
19.Curcanu (ndrea a a a a a a a a a 0 0 0
1G.?ngureanu Dadim N 0 0 N 0 N 0 N N 0 9 4
1H.Eudnitc4i 6i4ai NN N NN N N N N N N 2 H 0
1I.'avca (le+andru a a a a a a a a a 0 0 0
HNN 2NN 9NN 4NN HNN 9NN 4NN 4NN 9NN
Proiectul tematic:Pasarile din curtea bunicutei
F.<:09 copii
<ine:09 copii
.lab:00 copii
(bsenti: I copiii
Mesajul zilei
7(& 7(& 7( BI I(EOBI 7(&
(B( .P?K$ 7P.'( 6$(.
6('& 6('& 6(' .I I(EOBI 6('
.P?K$ E(Q( K$*K'$C(C.
7M?& 7M?& 7M? BI I(EOBI 7M?&
O.C( $ '?E'(K?M& K?>
'OC'OD(' BI 'OC'OD('
?K O? PEO(.POC (6 .( F('.
(B( $0K O7E(D( 6$(:
?K 'OK'$EC '?
7(&7(& 7(& 6('& 6('& 6('&
7M?& 7M?& 7M? BI 'OC'OD('.