Sunteți pe pagina 1din 4

Competena instanelor judectoreti

INTRODUCERE. Procesul civil !" pa#ini


C$PITO%U% I& CON'IDER$(II )ENER$%E PRI*IND CO+PETEN($ IN'T$N(E%OR
,UDEC-TORE.TI
SECIUNEA I: Noiuni generale
SECIUNEA A III-A: Principiile reglementrii competenei
C$PITO%U% II& /E%URI%E CO+PETEN(EI
SECIUNEA I: Competena absolut i competena relativ
SECIUNEA A II-A: Competena material a instanelor !u"ectoreti
#$%$ Noiune
#$#$ Competena material &uncional 'ratione o&icii(
#$)$ Competena material procesual civil
A$ C*+PEENA +AE,IA-. P,*CESUA- CI/I-. A 0U1EC.*,II-*,
2$ C*+PEENA +AE,IA-. P,*CESUA- CI/I-. A ,I2UNA-E-*,
C$ C*+PEENA +AE,IA-. P,*CESUA- CI/I-. A CU,I-*, 1E APE-
1$ C*+PEENA +AE,IA-. P,*CESUA- CI/I-. A 3NA-EI CU,I 1E CASAIE SI
0USIIE
SECIUNEA A III-A: Competena teritorial a instanelor !u"ectoreti
)$%$ Noiunea "e competen teritorial 'ratione personae velloci(
)$#$ 4elurile competenei teritoriale: regula general i e5cepiile
)$)$ Competena teritorial general
)$6$ Competena teritorial alternativ
)$7$ Competena teritorial e5cepional
C$PITO%U% III& INTINDERE$ CO+PETEN(EI INT0I 'E'I1$TE
'EC(IUNE$ I& Consi"eraii generale
SECIUNEA A II-A: Competena instanei sesi8ate 9n privina aprrilor "irecte
SECIUNEA A III-A: C:estiunile pre!u"iciale
'EC(IUNE$ $ I*!$& Incidentele de procedur
6$%$ Noiune
6$#$ Inci"entele simple i competena instanei sesi8ate "e a le soluiona
6$)$ Cererile inci"ente: noiunea i gruparea lor
6$6$ Probleme "eterminrii instanei competente "e a soluiona cererile inci"ente
6$7$ 1eterminarea competenei 9n ca8ul cererilor a"iionale
6$;$ 1eterminarea competenei 9n ca8l cererilor reconvenionale
6$<$ Competena 9n ca8ul cererilor "e intervenie
'EC(IUNE$ $ *!$: Prorogarea "e competen
7$%$ Noiunea i &elurile prorogrii "e competen
7$#$ ,egulile generale ce trebuie respectate c=n" se pune problema unei prorogri "e competen
7$)$ Prorogarea legal "e competen
7$6$ Prorogarea !u"iciar "e competen
7$7$ Prorogarea convenional "e competen
C$PITO%U% I*. E2CEP(II%E .I CON/%ICTE%E DE CO+PETEN(-
SECIUNEA I: Consi"eraii generale
SECIUNEA A II-A: E5cepia "e necompeten
SECIUNEA A III-A: E5cepia "e litispen"en
SECIUNEA A I/-A: E5cepia "e cone5itate
SECIUNEA A /-A: Con&lictele "e competen
SECIUNEA A /I-A: Proce"ura re8olvrii con&lictelor "e competen
C$PITO%U% *. INCIDENTE PROCEDUR$%E PRI*IND $TRI3U(II%E IN'T$N(EI .I $%E
,UDEC-TORI%OR
SECIUNEA I: Preliminarii
SECIUNEA A II-A: Incompatibilitatea
SECIUNEA A III-A: Abinerea i recu8area
SECIUNEA A I/-A: Strmutarea pricinilor i "elegarea instanei
CONC%U1II
3I3%IO)R$/I$