Sunteți pe pagina 1din 2

Denumire platitor: DASO FERCOM SRL

Adresa:
NICOLAE BLCESCU 9B Ni!olae
B"l!es!u
#udetul: BACU
Numar de inmatri!ulare la Re$istrul
Comertului:
#%& '(9% '%%)
A!t autori*are: +
Codul postal: ,%-.//
0ele1on: %.&/)9%
Fa2: %.&/)9%
Stare so!ietate: INRE3IS0RA0 din data %9 #ul4 %%)
O5ser6atii pri6ind so!ietatea !omer!iala: +
Data inre$istrarii ultimei de!laratii: 789 .% Au$ust %(.
Data ultimei prelu!rari: 7889 %& Septem5er %(.
Impo*it pe pro:t 7data luarii in e6identa9: (&+#UL+%)
Impo*it pe 6eniturile mi!rointreprinderilor
7data luarii in e6identa9:
NU
A!!i*e 7data luarii in e6identa9: NU
0a2a pe 6aloarea adau$ata 7data luarii in
e6identa9:
(&+#UL+%)
Contri5utia de asi$urari so!iale 7data luarii
in e6identa9:
%9+#UL+%)
Contri5utia de asi$urare pentru a!!idente
de mun!a si 5oli pro1esionale datorate de
an$a;ator 7data luarii in e6identa9:
%9+#UL+%)
Contri5utia de asi$urari pentru soma; 7data
luarii in e6identa9:
%9+#UL+%)
Contri5utia an$a;atorilor pentru Fondul de
$arantare pentru plata !reantelor so!iale
7data luarii in e6identa9:
%9+#UL+%)
Contri5utia pentru asi$urari de sanatate
7data luarii in e6identa9:
%9+#UL+%)
Contri5utii pentru !on!edii si indemni*atii
de la persoane ;uridi!e sau :*i!e 7data
luarii in e6identa9:
%9+#UL+%)
0a2a ;o!uri de noro! 7data luarii in
e6identa9:
NU
Impo*it pe 6eniturile din salarii si asimilate
salariilor 7data luarii in e6identa9:
%9+#UL+%)
Impo*it la titeiul si la $a*ele naturale din
produ!tia interna 7data luarii in e6identa9:
NU
Rede6ente miniere'<enituri din !on!esiuni
si in!=irieri 7data luarii in e6identa9:
NU
Rede6ente petroliere 7data luarii in NU
e6identa9: