Sunteți pe pagina 1din 43

LEGE Nr.

567 din 9 decembrie 2004


privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanelor judectoreti
i al parchetelor de pe lng acestea i al personalului care funcioneaz n
cadrul Institutului Naional de Expertize Criminalistice
ext n vigoare ncepnd cu data de ! iulie "#!$
%E&'I(&)%* C)+,&NI& -E IN.)%+&IC/ NE&+0
ext actualizat prin produsul informatic legislativ 'E1 E1,E% n 2aza
actelor normative modificatoare3 pu2licate n +onitorul )ficial al %omniei3
,artea I3 pn la "4 iunie "#!$5
Act de baz
#B: 'egea nr5 6789"##:
Acte modificatoare
#M1: %ectificarea pu2licat n +onitorul )ficial al %omniei3 ,artea I3 nr5 :8
din !: ianuarie "##6
#M2: 'egea nr5 !89"##7
#M3: )rdonana de urgen a ;uvernului nr5 !##9"##8
#M4: 'egea nr5 <89"##4
#M5: )rdonana de urgen a ;uvernului nr5 !<69"##4
#M6: )rdonana de urgen a ;uvernului nr5 "$#9"##4=3 declarat
neconstituional prin -ecizia Curii Constituionale nr5 4"9"##< >#M7? i
respins prin 'egea nr5 "#49"##< >#M9?
#M7: -ecizia Curii Constituionale nr5 4"9"##<
#M8: 'egea nr5 !!49"##<
#M9: 'egea nr5 "#49"##<
#M10: 'egea nr5 "7$9"#!#
#M11: 'egea nr5 !679"#!!
#M12: 'egea nr5 "!:9"#!$
&ctele normative marcate cu asterisc >=? sunt n prezent modificate3 a2rogate
sau respinse i modificrile efectuate prin aceste acte normative asupra 'egii
nr5 6789"##: nu mai sunt de actualitate5
+odificrile i completrile efectuate prin actele normative enumerate mai
sus sunt scrise cu font italic5 @n faa fiecrei modificri sau completri este
indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv3
n forma #M13 #M2 etc5
#CIN
NOTE:
1. itlul actului normativ a fost modificat conform art5 A pct5 ! din 'egea nr5
!679"#!! >#M11?5
2. ,rin Botrrea ;uvernului nr5 "<#9"##6 au fost apro2ate Normele de
aplicare a prevederilor referitoare la sta2ilirea pensiilor de serviciu din 'egea
nr5 6789"##: privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanelor
judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea5
#B
Parlamentul Romniei adopt pre!enta le"e.
#$P. %
&i'po!i(ii "enerale
#M11
$R). %
,rezenta lege reglementeaz statutul personalului auxiliar de specialitate al
instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea3 precum i al
personalului de specialitate criminalistic i al personalului care ocup funcii
auxiliare de specialitate criminalistic din cadrul Institutului Naional de
Expertize Criminalistice5
#M11
$R). 2
>!? @n nfptuirea actului de justiie3 munca personalului auxiliar de
specialitate al instanelor judectoreti constituie un sprijin pentru judectori i
procurori3 competena acestei categorii de personal i ndeplinirea corect a
sarcinilor care i revin jucnd un rol important n 2una desfurare a ntregii
activiti a instanelor judectoreti i a parchetelor de pe lng acestea5
>"? &ctivitatea de efectuare a expertizelor criminalistice dispuse de instanele
judectoreti sau de organele de urmrire penal3 realizat de personalul care
funcioneaz n cadrul Institutului Naional de Expertize Criminalistice3
constituie un factor important n sporirea eficienei activitii organelor
judiciare3 n cadrul procesului de nfptuire a justiiei5
#M11
$R). *
>!? ,ersonalul auxiliar de specialitate funcioneaz n cadrul
compartimentelor auxiliare ale instanelor judectoreti i parchetelor de pe
lng acestea3 organizate potrivit art5 !!7 C !!4 din 'egea nr5 $#:9"##: privind
organizarea judiciar3 repu2licat3 cu modificrile i completrile ulterioare5
>"? ,ersonalul auxiliar de specialitate al instanelor judectoreti i al
parchetelor de pe lng acestea este format din grefieri3 grefieri statisticieni3
grefieri documentariti3 grefieri arhivari3 grefieri registratori i specialiti I5
>$? Corpul grefierilor este alctuit din grefieri cu studii superioare i grefieri
cu studii medii5
>:? Dunt conexe personalului auxiliar de specialitate al instanelor
judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea funciile de agent procedural3
aprod i ofer5
#M11
$R). *+%
>!? ,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup funcii
auxiliare de specialitate criminalistic funcioneaz n cadrul Institutului
Naional de Expertize Criminalistice i al la2oratoarelor interjudeene de
expertize criminalistice3 denumite n continuare INEC3 organizate potrivit
Botrrii ;uvernului nr5 $749!<<4 privind nfiinarea Institutului Naional de
Expertize Criminalistice C I5N5E5C53 cu modificrile ulterioare5
>"? ,ersonalul de specialitate criminalistic este format din experi
criminaliti i asisteni criminaliti5
>$? ,ersonalul care ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic este
format din tehnicieni criminaliti i secretariCdactilografi la2orator expertize
criminalistice5
#M11
$R). 4
,ersonalul prevzut la art5 $ i $E! este o2ligat ca3 prin ntreaga sa activitate3
s respecte drepturile i li2ertile persoanelor3 precum i egalitatea lor n faa
legii i s asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanilor
la procedurile judiciare3 indiferent de calitatea acestora3 s respecte normele
deontologice ale profesiei i s participe la formarea profesional continu5
#B
#$P. 2
Recrutarea per'onalului au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i
al parc/etelor de pe ln" ace'tea
0E#123NE$ %
Recrutarea "re4ierilor
$R). 5
Recrutarea "re4ierilor 'e 4ace5 de re"ul5 prin 6coala Na(ional de Gre4ieri.
$R). 6
7%8 #oncur'ul de admitere 9n 6coala Na(ional de Gre4ieri 'e or"ani!ea!
anual5 la ni:el na(ional5 de ctre 6coala Na(ional de Gre4ieri5 'ub coordonarea
#on'iliului 0uperior al ;a"i'traturii.
728 Numrul de locuri 'e 'tabile.te 9n 4unc(ie de nece'arul de per'onal cali4icat
al in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor de pe ln" ace'tea.
7*8 #oncur'ul 'e de'4.oar 'eparat5 pentru po'turile de "re4ieri cu 'tudii
'uperioare .i "re4ieri cu 'tudii medii.
$R). 7
;odul de or"ani!are .i de'4.urare a concur'ului de admitere 'e 'tabile.te
prin re"ulament5 aprobat de #on'iliul 0uperior al ;a"i'traturii.
0E#123NE$ a 2<a
Recrutarea "re4ierilor in4ormaticieni
$R). =
7%8 Gre4ierii in4ormaticiani 'e recrutea! prin concur' pentru ocuparea
po'turilor :acante.
728 #oncur'ul pentru ocuparea po'turilor :acante 'e or"ani!ea! la ni:elul
4iecrei cur(i de apel 'au 4iecrui parc/et de pe ln" curtea de apel ori5 dup
ca!5 la >nalta #urte de #a'a(ie .i ?u'ti(ie5 Parc/etul de pe ln" >nalta #urte de
#a'a(ie .i ?u'ti(ie 'au &irec(ia Na(ional $nticorup(ie5 cu 'pri-inul &irec(iei de
e,ploatare a te/nolo"iei in4orma(iei din cadrul ;ini'terului ?u'ti(iei5 care
coordonea! din punct de :edere pro4e'ional acti:itatea "re4ierilor
in4ormaticiani5 'au al compartimentului in4ormatic din cadrul >naltei #ur(i de
#a'a(ie .i ?u'ti(ie5 al Parc/etului de pe ln" >nalta #urte de #a'a(ie .i ?u'ti(ie
ori al &irec(iei Na(ionale $nticorup(ie5 dup ca!.
#M2
>$? Concursul se desfoar potrivit regulamentului apro2at de Consiliul
Duperior al +agistraturii3 la propunerea ministrului justiiei3 preedintelui
@naltei Curi de Casaie i Fustiie3 procurorului general al ,archetului de pe
lng @nalta Curte de Casaie i Fustiie i al -ireciei Naionale &nticorupie5
#M2
0E#123NE$ a *<a
%ecrutarea grefierilor arhivari3 a grefierilor registratori i a personalului
conex
#M2
$R). 9
>!? ;refierii arhivari3 grefierii registratori i personalul conex se recruteaz
prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante5
#B
728 #oncur'ul pentru ocuparea po'turilor :acante 'e or"ani!ea! la ni:elul
4iecrei cur(i de apel 'au5 dup ca!5 la >nalta #urte de #a'a(ie .i ?u'ti(ie5
Parc/etul de pe ln" >nalta #urte de #a'a(ie .i ?u'ti(ie 'au la &irec(ia Na(ional
$nticorup(ie5 cu 'pri-inul 6colii Na(ionale de Gre4ieri5 potri:it re"ulamentului de
or"ani!are .i de'4.urare a concur'ului5 aprobat de #on'iliul 0uperior al
;a"i'traturii.
#M2
$R). %0
;refierii arhivari i grefierii registratori care promoveaz concursul prevzut
la art5 < vor efectua un stagiu de specializare de dou luni n cadrul Gcolii
Naionale de ;refieri5
#B
#$P. *
6coala Na(ional de Gre4ieri
0E#123NE$ %
@r"ani!area .i 4unc(ionarea 6colii Na(ionale de Gre4ieri
$R). %%
7%8 6coala Na(ional de Gre4ieri e'te o in'titu(ie public5 cu per'onalitate
-uridic5 a4lat 9n coordonarea #on'iliului 0uperior al ;a"i'traturii5 care
reali!ea! 4ormarea ini(ial a "re4ierilor .i a celuilalt per'onal au,iliar de
'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor de pe ln" ace'tea5
precum .i 4ormarea pro4e'ional continu a ace'tora5 9n condi(iile le"ii.
728 6coala Na(ional de Gre4ieri nu 4ace parte din 'i'temul na(ional de
9n:(mnt .i educa(ie .i nu e'te 'upu' di'po!i(iilor le"ale 9n :i"oare cu pri:ire
la acreditarea in'titu(iilor de 9n:(mnt .i recunoa.terea diplomelor.
7*8 6coala Na(ional de Gre4ieri are 'ediul 9n municipiul Aucure.ti.
748 6coala Na(ional de Gre4ieri 9.i poate de'4.ura acti:itatea .i 9n teritoriu5
9n centre .i puncte !onale de 4ormare pro4e'ional5 or"ani!ate potri:it le"ii.
$R). %2
7%8 6coala Na(ional de Gre4ieri e'te condu' de con'iliul de conducere5 care
e'te 4ormat din 9 membri5 a't4el:
a8 un -udector .i un procuror de'emna(i de #on'iliul 0uperior al
;a"i'traturiiB
b8 2 repre!entan(i ale.i din cadrul per'onalului de in'truire al 6colii Na(ionale
de Gre4ieriB
c8 directorul 2n'titutului Na(ional al ;a"i'traturiiB
d8 un repre!entant al &irec(iei or"ani!area in'tan(elor .i re'ur'e umane din
cadrul #on'iliului 0uperior al ;a"i'traturiiB
e8 2 repre!entan(i ai cur'an(ilor5 unul dintre cur'an(ii cu 'tudii 'uperioare .i
unul dintre cur'an(ii cu 'tudii medii5 ale.i pe durata cur'urilorB
48 directorul 6colii Na(ionale de Gre4ieri5 care 4ace parte de drept din con'iliul
de conducere .i pre!idea! .edin(ele ace'tuia.
728 ;andatul membrilor con'iliului de conducere e'te de 4 ani5 cu e,cep(ia
mandatului repre!entan(ilor cur'an(ilor5 care 'unt ale.i pe durata 'tudiilor.
$R). %*
#on'iliul de conducere propune proiectul de bu"et .i /otr.te a'upra
problemelor care pri:e'c or"ani!area .i 4unc(ionarea 6colii Na(ionale de
Gre4ieri5 la propunerea directorului ace'tei in'titu(ii.
$R). %4
7%8 6coala Na(ional de Gre4ieri e'te 4inan(at de la bu"etul de 'tat5 prin
bu"etul #on'iliului 0uperior al ;a"i'traturii5 9n condi(iile le"ii.
728 &irectorul 6colii Na(ionale de Gre4ieri e'te ordonator ter(iar de credite.
$R). %5
7%8 Numrul ma,im de po'turi pentru 6coala Na(ional de Gre4ieri e'te
'tabilit prin /otrre a Gu:ernului.
728 0tructura or"ani!atoric5 'tatele de 4unc(ii .i 'tatele de per'onal ale 6colii
Na(ionale de Gre4ieri 'e aprob de #on'iliul 0uperior al ;a"i'traturii.
$R). %6
7%8 #onducerea curent a 6colii Na(ionale de Gre4ieri e'te a'i"urat de
director5 2 directori ad-unc(i .i un director economic.
#M2
>"? -irectorul i directorii adjunci sunt numii de Consiliul Duperior al
+agistraturii din rndul personalului de instruire care are calitatea de
judector sau procuror3 pentru o perioad de $ ani3 cu posi2ilitatea renvestirii
o singur dat5
>$? -irectorul economic se recruteaz prin concurs organizat de Consiliul
Duperior al +agistraturii5
#B
$R). %7
@r"ani!area .i 4unc(ionarea 6colii Na(ionale de Gre4ieri 'e 'tabile'c prin
re"ulament aprobat de #on'iliul 0uperior al ;a"i'traturii.
#M2
$R). %=
>!? ,ersonalul de instruire al Gcolii Naionale de ;refieri este numit de
Consiliul Duperior al +agistraturii dintre judectori sau procurori3 grefieri cu
studii superioare ori ali specialiti5
#B
728 Per'onalul pre:!ut la alin. 7%8 poate 4i numit de #on'iliul 0uperior al
;a"i'traturii .i prin deta.are 9n cadrul 6colii Na(ionale de Gre4ieri5 9n condi(iile
le"ii.
$R). %9
7%8 0alari!area per'onalului de conducere .i de in'truire 'e 4ace potri:it le"ii
de 'alari!are a per'onalului din cadrul or"anelor autorit(ii -udectore.ti.
#M2
>"? Dalarizarea personalului de instruire al Gcolii Naionale de ;refieri la
plata cu ora se face n funcie de numrul de ore de seminar sau de curs
susinute3 de indemnizaia 2rut lunar a funciei de judector de curte de apel
i de norma didactic sta2ilit conform art5 4# alin5 >"? din 'egea nr5
!"49!<<8=? privind Dtatutul personalului didactic3 cu modificrile i
completrile ulterioare3 pentru formatorii care desfoar activitate didactic
n cadrul formrii iniiale a grefierilor cu studii superioare juridice i conform
art5 :$ lit5 c? din aceeai lege=? pentru formatorii care desfoar activiti
didactice n cadrul formrii iniiale a grefierilor fr studii superioare juridice
sau n cadrul formrii continue5
#CIN
*) 'egea nr5 !"49!<<8 a fost a2rogat5 & se vedea 'egea nr5 !9"#!!5
#M2
$R). 20
>!? Cadrele didactice din nvmntul superior juridic care dein funcii de
conducere sau de execuie n cadrul Gcolii Naionale de ;refieri sunt asimilate
judectorilor i procurorilor3 pe perioada exercitrii funciilor5
#B
728 Gre4ierii cu 'tudii 'uperioare care de'4.oar acti:it(i de in'truire 9n
cadrul 6colii Na(ionale de Gre4ieri 'unt 9ncadra(i potri:it 4unc(iei
core'pun!toare din cadrul >naltei #ur(i de #a'a(ie .i ?u'ti(ie.
0E#123NE$ a 2<a
Cormarea ini(ial a per'onalului au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor
-udectore.ti .i al parc/etelor de pe ln" ace'tea
$R). 2%
7%8 Cormarea ini(ial 'e de'4.oar di4erit pentru "re4ierii cu 'tudii 'uperioare
-uridice5 "re4ierii cu 'tudii 'uperioare de alt 'pecialitate .i "re4ierii cu 'tudii
medii.
#M2
>"? ,entru grefierii cu studii superioare juridice3 durata cursurilor este de 7
luni i const n pregtirea teoretic i stagiu practic5
>$? ,entru grefierii cu studii superioare de alt specialitate sau studii medii3
durata cursurilor este de un an i include pregtire teoretic i stagiu practic5
#B
748 0ta"iile practice 'e de'4.oar la in'tan(ele -udectore.ti .i la parc/etele de
pe ln" ace'tea.
$R). 22
7%8 La ab'ol:irea cur'urilor 6colii Na(ionale de Gre4ieri cur'an(ii :or 'u'(ine
un e,amen 4inal.
728 ;edia de ab'ol:ire a 6colii Na(ionale de Gre4ieri e'te cel pu(in 6.
7*8 #ur'an(ilor care au promo:at e,amenul de ab'ol:ire a 6colii Na(ionale de
Gre4ieri li 'e eliberea! ate'tate.
$R). 2*
$b'ol:en(ii cu ate'tat ai 6colii Na(ionale de Gre4ieri :or 4i reparti!a(i5 9n
ordinea mediilor de ab'ol:ire5 pe po'turile :acante de la in'tan(ele -udectore.ti
.i parc/etele de pe ln" ace'tea 'au5 dup ca!5 la >nalta #urte de #a'a(ie .i
?u'ti(ie5 Parc/etul de pe ln" >nalta #urte de #a'a(ie .i ?u'ti(ie ori la &irec(ia
Na(ional $nticorup(ie5 pentru care au 'u'(inut concur'ul de admitere.
$R). 24
7%8 $b'ol:en(ii care au ob(inut media de ab'ol:ire cel pu(in 7 :or 4i 9ncadra(i
9n treapta pro4e'ional imediat 'uperioar celei de debutant.
728 $b'ol:en(ii care au ob(inut medii 9ntre 6 .i 7 :or 4i 9ncadra(i ca debutan(i.
#M5
>$? ,ersoanele ncadrate n condiiile prezentului articol nu pot fi delegate3
detaate3 transferate i nu pot promova la alte instane sau parchete timp de cel
puin un an de la numirea n funcie5
#B
$R). 25
7%8 >n perioada 'tudiilor5 6coala Na(ional de Gre4ieri acord cur'an(ilor o
indemni!a(ie lunar de cur'ant5 9n cuantum e"al cu 'alariul de ba! brut pentru
4unc(ia de "re4ier debutant5 9n raport cu ni:elul 'tudiilor ab'ol:ite.
728 2ndemni!a(ia pre:!ut la alin. 7%8 are natura .i re"imul -uridic al unui
drept 'alarial .i 'e plte.te din 4ondul pre:!ut 9n bu"etul anual aprobat al
#on'iliului 0uperior al ;a"i'traturii.
$R). 26
7%8 Perioada 9n care o per'oan a a:ut calitatea de cur'ant al 6colii Na(ionale
de Gre4ieri5 dac a promo:at e,amenul de ab'ol:ire a 6colii Na(ionale de
Gre4ieri5 con'tituie :ec/ime 9n munc .i :ec/ime 9n 'pecialitate.
#M2
>"? &testatul eli2erat a2solvenilor Gcolii Naionale de ;refieri constituie
actul doveditor pentru vechimea n munc5
>$? ,erioada de colarizare prevzut n contractul de colarizare va fi
asimilat vechimii n specialitate3 n raport cu nivelul studiilor de a2solvire5
#B
$R). 27
7%8 $b'ol:en(ii 6colii Na(ionale de Gre4ieri au obli"a(ia de a rmne 5 ani 9n
cadrul in'titu(iilor autorit(ii -udectore.ti.
728 >n ca!ul 9n care un ab'ol:ent al 6colii Na(ionale de Gre4ieri e'te eliberat
din 4unc(ie 9nainte de e,pirarea perioadei de 5 ani5 din ini(iati:a 'a ori din
moti:e care 9i 'unt imputabile5 ace'ta e'te obli"at ' re'tituie indemni!a(ia de
cur'ant .i c/eltuielile de .colari!are e4ectuate cu 4ormarea 'a5 propor(ional cu
timpul rma' pn la 9mplinirea termenului pre:!ut la alin. 7%8.
$R). 2=
0ta"iul de 'peciali!are pre:!ut la art. %0 are loc 9n cadrul in'tan(elor
-udectore.ti .i al parc/etelor de pe ln" ace'tea5 pentru care au 'u'(inut
concur'ul5 'ub 9ndrumarea per'onalului de in'truire al 6colii Na(ionale de
Gre4ieri.
0E#123NE$ a *<a
Cormarea pro4e'ional continu
$R). 29
7%8 Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al
parc/etelor de pe ln" ace'tea are obli"a(ia de a participa cel pu(in o dat la 5
ani la o 4orm de pre"tire pro4e'ional continu5 or"ani!at de 6coala Na(ional
de Gre4ieri.
728 >n ca!ul "re4ierilor in4ormaticiani5 pre"tirea pro4e'ional continu 'e
reali!ea! prin participarea5 cel pu(in o dat pe an5 la cur'uri de 'pecialitate
or"ani!ate la in'titu(ii de pro4il5 pe ba!a con:en(iilor de colaborare 9nc/eiate cu
cur(ile de apel ori cu parc/etele de pe ln" cur(ile de apel 'au5 dup ca!5 cu
>nalta #urte de #a'a(ie .i ?u'ti(ie5 Parc/etul de pe ln" >nalta #urte de #a'a(ie
.i ?u'ti(ie ori cu &irec(ia Na(ional $nticorup(ie.
$R). *0
7%8 Cormarea continu 'e de'4.oar 'ub 4orm de 'eminarii5 'e'iuni de
pre"tire5 con4erin(e5 :i!ite de lucru5 'ta"ii de 4ormare 9n 'trintate.
728 0eminariile .i 'e'iunile de 4ormare continu a "re4ierilor care 9.i
de'4.oar acti:itatea 9n cadrul in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor de pe
ln" ace'tea 'e reali!ea! pe ba!a unui pro"ram anual aprobat de #on'iliul
0uperior al ;a"i'traturii5 care e'te comunicat tuturor in'tan(elor -udectore.ti .i
parc/etelor de pe ln" ace'tea 9n luna decembrie a anului anterior.
7*8 Gre4ierii :or a:ea po'ibilitatea ' opte!e5 9n limita locurilor di'ponibile5
pentru acti:it(ile de 4ormare continu care 9i intere'ea!.
$R). *%
7%8 La '4r.itul 4iecrui 'eminar 'au 4iecrei 'e'iuni de 4ormare continu5
or"ani!at potri:it art. *05 per'onalul prime.te o ade:erin( 9n care 'unt
con'emnate .i re!ultatele ob(inute 9n urma e:alurii cuno.tin(elor acumulate.
#M2
>"? &2solvirea oricrei forme de pregtire continu3 organizat de Gcoala
Naional de ;refieri sau3 dup caz3 de instituiile de profil3 constituie un
punctaj care se are n vedere la evaluarea anual a personalului auxiliar al
instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea5
#M2
$R). *2
@n completarea formrii continue organizate de Gcoala Naional de ;refieri3
la nivelul fiecrei instane i al fiecrui parchet se vor organiza3 trimestrial3 ore
de pregtire profesional a personalului auxiliar de specialitate3 su2
ndrumarea unui judector sau procuror desemnat de conductorul fiecrei
instane judectoreti3 respectiv al fiecrui parchet de pe lng aceasta5
#M8
$R). *2+%
>!? Cheltuielile de cazare i mas ale personalului auxiliar de specialitate al
instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea3 ale cursanilor i
ale personalului de instruire al Gcolii Naionale de ;refieri3 care particip la
activitile de formare profesional continu organizate de Gcoala Naional de
;refieri3 se suport din 2ugetul acestei instituii5
>"? ,lafonul maxim al cheltuielilor prevzute la alin5 >!? se sta2ilete prin
decizie a preedintelui Consiliului Duperior al +agistraturii3 la propunerea
Gcolii Naionale de ;refieri5
>$? Cheltuielile de transport al personalului auxiliar de specialitate al
instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea3 care particip la
activitile de formare profesional continu organizate de Gcoala Naional de
;refieri3 se suport din 2ugetul instituiilor unde ndeplinesc funcia de 2az5
>:? Cheltuielile de transport al cursanilor i al personalului de instruire al
Gcolii Naionale de ;refieri3 care particip la activitile de formare
profesional continu organizate de Gcoala Naional de ;refieri3 se suport
din 2ugetul acestei instituii5
>6? ,ersonalul auxiliar de specialitate al instanelor judectoreti i al
parchetelor de pe lng acestea3 cursanii3 precum i personalul de instruire al
Gcolii Naionale de ;refieri3 care particip la activitile de formare organizate
de Gcoala Naional de ;refieri3 nu 2eneficiaz de diurn de delegare de la
instituiile unde ndeplinesc funcia de 2az5
>7? Cheltuielile de transport al mem2rilor Consiliului de conducere al Gcolii
Naionale de ;refieri care nu au domiciliul n municipiul Hucureti se suport
din 2ugetul Gcolii Naionale de ;refieri5
#B
#$P. 4
Numirea5 promo:area5 'u'pendarea .i eliberarea din 4unc(ie a per'onalului
au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor de pe ln"
ace'tea
0E#123NE$ %
Numirea 9n 4unc(ie
$R). **
7%8 Poate 4i numit 9n 4unc(ia de "re4ier per'oana care 9ndepline.te
urmtoarele condi(ii:
a8 are cet(enia romn5 domiciliul 9n Romnia .i capacitate deplin de
e,erci(iuB
b8 nu are antecedente penale5 nu are ca!ier 4i'cal .i 'e bucur de o bun
reputa(ieB
c8 cunoa.te limba romnB
d8 e'te apt5 din punct de :edere medical5 pentru e,ercitarea 4unc(ieiB
e8 are 'tudii 'uperioare de 'pecialitate 'au 'tudii medii5 cuno.tin(e de operare
pe calculator 'au de dactilo"ra4iereB
48 e'te ab'ol:ent a 6colii Na(ionale de Gre4ieri.
#M2
>"? 'a numirea n funcia de grefier3 pentru ndeplinirea condiiei prevzute la
alin5 >!? lit5 e?3 este necesar a2solvirea de studii superioare juridice sau de
studii medii5 ,ersoanele care au studii superioare de alt specialitate3 altele
dect cele prevzute la alin5 >$? i >:?3 sunt asimilate celor cu studii medii din
punct de vedere al ncadrrii5
#B
7*8 Pentru numirea 9n 4unc(ia de "re4ier 'tati'tician5 pentru 9ndeplinirea
condi(iei pre:!ute la alin. 7%8 lit. e85 e'te nece'ar ab'ol:irea de 'tudii
'uperioare economice5 'tudii 'uperioare -uridice 'au 'tudii medii economice.
748 Pentru numirea 9n 4unc(ia de "re4ier documentari't5 pentru 9ndeplinirea
condi(iei pre:!ute la alin. 7%8 lit. e85 e'te nece'ar ab'ol:irea de 'tudii
'uperioare -uridice5 'tudii 'uperioare de admini'tra(ie public 'au 4ilolo"ice ori
'tudii medii.
$R). *4
Pentru numirea 9n 4unc(ia de "re4ier in4ormatician 'unt nece'are 9ndeplinirea
condi(iilor pre:!ute la art. ** alin. 7%8 lit. a8 < d8 .i ab'ol:irea de 'tudii
'uperioare de 'pecialitate.
$R). *5
Cunc(iile de "re4ier in4ormatician pot 4i nominali!ate potri:it nomenclatorului
de 4unc(ii de 'pecialitate pre:!ute de le"e pentru 4unc(iile de 'pecialitate
in4ormatic.
#M2
$R). *6
>!? @n cazul n care activitatea instanelor sau parchetelor nu se poate
desfura n condiii normale din cauza numrului mare de posturi vacante3
recrutarea grefierilor se poate realiza prin concurs pentru ocuparea posturilor
vacante5 Concursul se desfoar la nivelul curilor de apel3 parchetelor de pe
lng curile de apel3 @naltei Curi de Casaie i Fustiie3 ,archetului de pe
lng @nalta Curte de Casaie i Fustiie i -ireciei Naionale &nticorupie3
potrivit regulamentului apro2at de Consiliul Duperior al +agistraturii5
>"? ,osturile de grefieri vacante temporar pot fi ocupate prin concurs
organizat de ctre instanele i parchetele prevzute la alin5 >!?3 potrivit
regulamentului apro2at de Consiliul Duperior al +agistraturii5
>$? 'a concurs pot participa persoanele care ndeplinesc condiiile prevzute
la art5 $$ alin5 >!? lit5 a? C e?5
#B
$R). *7
Gre4ierii .i "re4ierii in4ormaticiani 'unt numi(i prin deci!ie de ctre pre.edin(ii
cur(ilor de apel 'au5 dup ca!5 de procurorii "enerali ai parc/etelor de pe ln"
ace'tea5 9n a cror circum'crip(ie teritorial urmea! ' 9.i de'4.oare acti:itatea.
#M2
$R). *=
>!? ,oate fi numit n funcia de grefier arhivar3 grefier registrator3 agent
procedural3 aprod sau ofer persoana care are studii medii i ndeplinete
condiiile prevzute la art5 $$ alin5 >!? lit5 a? C d?5
#B
728 Numirea pe po'turile pre:!ute la alin. 7%8 'e 4ace pe ba! de concur'5
or"ani!at la ni:elul cur(ilor de apel5 al parc/etelor de pe ln" ace'tea 'au5 dup
ca!5 la >nalta #urte de #a'a(ie .i ?u'ti(ie5 la Parc/etul de pe ln" >nalta #urte de
#a'a(ie .i ?u'ti(ie 'au la &irec(ia Na(ional $nticorup(ie.
#M2
>$? +odul de organizare i desfurare a concursului se sta2ilete prin
regulamentul prevzut la art5 < alin5 >"?5
#M2
$R). *9
;refierii arhivari3 grefierii registratori3 agenii procedurali3 aprozii i oferii
sunt numii prin decizie de ctre preedinii curilor de apel sau3 dup caz3 de
procurorii generali ai parchetelor de pe lng acestea n a cror circumscripie
teritorial urmeaz s i desfoare activitatea5
#B
$R). 40
7%8 >nainte de a 9ncepe ' 9.i e,ercite 4unc(ia5 per'onalul au,iliar de
'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor de pe ln" ace'tea
depune -urmntul 9n 4a(a conductorului in'tan(ei -udectore.ti 'au al
parc/etului de pe ln" acea'ta5 la care e'te numit.
#M2
>"? -ispoziiile art5 $: din 'egea nr5 $#$9"##:3 repu2licat3 cu modificrile
ulterioare3 se aplic n mod corespunztor5
#B
$R). 4%
Gre4ierii in4ormaticiani 'unt 'ubordona(i5 din punct de :edere admini'trati:5
conductorului in'tan(ei 'au parc/etului din care 4ac parte .i5 din punct de
:edere pro4e'ional5 &irec(iei de e,ploatare a te/nolo"iei in4orma(iei din cadrul
;ini'terului ?u'ti(iei 'au5 dup ca!5 compartimentului core'pun!tor din cadrul
>naltei #ur(i de #a'a(ie .i ?u'ti(ie5 Parc/etului de pe ln" >nalta #urte de
#a'a(ie .i ?u'ti(ie ori &irec(iei Na(ionale $nticorup(ie.
0E#123NE$ a 2<a
Promo:area per'onalului au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i
al parc/etelor de pe ln" ace'tea
$R). 42
7%8 Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al
parc/etelor de pe ln" ace'tea5 9ncadrat pentru prima dat dup terminarea
'tudiilor5 are calitatea de debutant o perioad de 6 luni de la 9ncadrare5 4iind
de4initi:at 9n 4unc(ie pe ba! de e,amen5 cu e,cep(ia ab'ol:en(ilor pre:!u(i la
art. 24 alin. 7%8.
728 >n ca!ul nepromo:rii e,amenului de de4initi:are 9n 4unc(ie5 perioada
pre:!ut la alin. 7%8 poate 4i prelun"it cu 9nc 6 luni. Nepromo:area pentru a
doua oar a e,amenului de de4initi:are atra"e eliberarea din 4unc(ie ca
necore'pun!tor pro4e'ional.
$R). 4*
Promo:area 9n 4unc(ii de e,ecu(ie 'e 4ace prin concur' 'au e,amen5 9n 4unc(ia
imediat 'uperioar.
$R). 44
7%8 Promo:area 9n 4unc(ii de e,ecu(ie 9n "rade 'au trepte pro4e'ionale
'uperioare5 9n cadrul aceleia.i in'tan(e 'au aceluia.i parc/et5 'e 4ace prin
e,amen.
728 Promo:area la in'tan(e 'au parc/ete 'uperioare 'e 4ace numai prin
concur'5 or"ani!at la ni:elul cur(ilor de apel ori al parc/etelor de pe ln"
ace'tea 'au5 dup ca!5 la >nalta #urte de #a'a(ie .i ?u'ti(ie5 la Parc/etul de pe
ln" >nalta #urte de #a'a(ie .i ?u'ti(ie ori la &irec(ia Na(ional $nticorup(ie5
pentru per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al
parc/etelor de pe ln" ace'tea5 care are o :ec/ime de cel pu(in * ani 9n 4unc(ia
9n care e'te 9ncadrat .i cali4icati:ul D4oarte bineD 9n acea't perioad.
7*8 ;odul de or"ani!are .i de'4.urare a concur'ului 'au e,amenului 'e
'tabile.te prin re"ulament5 aprobat de #on'iliul 0uperior al ;a"i'traturii.
748 Pentru promo:area 9n 4unc(ii de e,ecu(ie 9n ca!ul "re4ierilor
in4ormaticiani5 la elaborarea re"ulamentului pre:!ut la alin. 7*8 :or 4i a:ute 9n
:edere5 dup ca!5 .i propunerile mini'trului -u'ti(iei5 ale pre.edintelui >naltei
#ur(i de #a'a(ie .i ?u'ti(ie .i ale procurorului "eneral al Parc/etului de pe ln"
>nalta #urte de #a'a(ie .i ?u'ti(ie.
#M2
$R). 45
>!? ,romovarea n funcii de conducere de primCgrefier3 de grefierCef3 grefier
ef secie sau de grefier informaticianCef se face prin concurs de verificare a
pregtirii profesionale i a aptitudinilor manageriale ale candidailor5
Concursul se organizeaz la nivelul curilor de apel3 al parchetelor de pe lng
acestea sau3 dup caz3 la @nalta Curte de Casaie i Fustiie3 la ,archetul de pe
lng @nalta Curte de Casaie i Fustiie sau la -irecia Naional &nticorupie3
n 2aza regulamentului apro2at de Consiliul Duperior al +agistraturii5
>"? 'a concursul pentru promovarea n funcii de conducere a grefierilor i
grefierilor informaticieni se are n vedere ndeplinirea urmtoarelor criterii*
a? o vechime de minimum $ ani n funcia de grefier3 respectiv de grefier
informatician5 @n cazul grefierilor cu studii superioare juridice este necesar o
vechime de minimum 7 luni n funcia de grefierI
2? activitate profesional deose2it3 evaluat cu calificativul J.oarte 2ineJ n
ultimii $ ani3 respectiv 7 luni5
#M2
$R). 46
>!? Numirea n funcia de primCgrefier3 grefierCef3 grefier ef secie se face
pentru o perioad de 6 ani3 cu posi2ilitatea renvestirii o singur dat3 prin
decizie a preedintelui curii de apel sau a procurorului general al parchetului
de pe lng aceast instan5
>!E!? @n cazul n care nu sunt candidai care s ntruneasc condiiile
prevzute de lege pentru prezentarea la concurs3 prin derogare de la dispoziiile
alin5 >!?3 persoanele numite n funciile de primCgrefier3 grefierCef3 grefier ef
secie pot fi renvestite n funcie3 pe durata a nc unui mandat3 prin decizie a
preedintelui curii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe
lng aceast instan5
>"? Numirea n funcia de grefier informaticianCef se face pentru o perioad
de $ ani3 cu posi2ilitatea renvestirii o singur dat3 prin decizie a preedintelui
curii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lng aceast
instan5
>"E!? @n cazul n care nu sunt candidai care s ntruneasc condiiile
prevzute de lege pentru prezentarea la concurs3 prin derogare de la dispoziiile
alin5 >!?3 persoana numit n funcia de grefier informaticianCef poate fi
renvestit n funcie pe durata a nc unui mandat3 prin decizie a preedintelui
curii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lng aceast
instan5
#B
7*8 >n ca!ul numirii 9n 4unc(ia de "re4ier in4ormatician<.e4 la >nalta #urte de
#a'a(ie .i ?u'ti(ie5 nu e'te nece'ar a:i!ul pre:!ut la alin. 728.
#M2
>:? 'a ncetarea mandatului funciei de conducere3 personalul auxiliar de
specialitate al instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea
poate ocupa3 n condiiile prevzute la art5 :63 o funcie de conducere la aceeai
instan sau la acelai parchet ori la alt instan sau parchet ori revin la
instanele sau parchetele de unde provin ori la o instan sau parchet unde au
dreptul s funcioneze potrivit legii5
#M2
$R). 47
-ispoziiile art5 :6 i :7 se aplic n mod corespunztor i n cazul
promovrii n funcia de grefier arhivarCef3 n cadrul instanelor i al
parchetelor de pe lng acestea la care aceast funcie se impune5
#B
0E#123NE$ a *<a
0u'pendarea din 4unc(ie a per'onalului au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor
-udectore.ti .i al parc/etelor de pe ln" ace'tea
$R). 4=
7%8 Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al
parc/etelor de pe ln" ace'tea e'te 'u'pendat din 4unc(ie 9n urmtoarele ca!uri:
#M2
a? cnd a fost pus n micare aciunea penal mpotriva sa prin ordonan
sau rechizitoriuI
#B
b8 cnd 'u4er de o boal p'i/ic5 care 9l 9mpiedic ' 9.i e,ercite 4unc(ia 9n
mod core'pun!torB
c8 cnd ':r.e.te o abatere di'ciplinar "ra:5 9n condi(iile art. ==.
#M2
>"? Duspendarea din funcie se dispune de preedintele curii de apel sau3
dup caz3 de procurorul general al parchetului de pe lng aceasta3 n a crui
circumscripie teritorial i desfoar activitatea persoana n cauz5 ,entru
personalul auxiliar de specialitate al @naltei Curi de Casaie i Fustiie3 al
,archetului de pe lng @nalta Curte de Casaie i Fustiie i al -ireciei
Naionale &nticorupie3 suspendarea din funcie se dispune de conductorii
acestora5
#B
7*8 >n perioada 'u'pendrii din 4unc(ie5 potri:it alin. 7%8 lit. a8 .i c85 celui
'u'pendat nu i 'e plte'c drepturile 'alariale. $cea't perioad nu con'tituie
:ec/ime 9n munc .i 9n 'pecialitate.
#M2
$R). 49
>!? @n cazul prevzut la art5 :4 alin5 >!? lit5 a?3 preedintele @naltei Curi de
Casaie i Fustiie3 procurorul general al ,archetului de pe lng @nalta Curte
de Casaie i Fustiie i al -ireciei Naionale &nticorupie3 preedintele curii
de apel sau3 dup caz3 procurorul general al parchetului de pe lng aceasta
comunic de ndat persoanei n cauz i conducerii instanei sau parchetului
unde aceasta funcioneaz hotrrea prin care sCa dispus suspendarea din
funcie5
#B
728 &ac 'e di'pune 'coaterea de 'ub urmrire penal5 9ncetarea urmririi
penale5 ac/itarea 'au 9ncetarea proce'ului penal 4a( de per'oana 9n cau!5
'u'pendarea din 4unc(ie 9ncetea!5 iar acea'ta e'te repu' 9n 'itua(ia anterioar5 i
'e plte'c drepturile bne.ti de care a 4o't lip'it pe perioada 'u'pendrii din
4unc(ie .i i 'e recunoa.te :ec/imea 9n munc .i 9n 'pecialitate pentru acea't
perioad.
7*8 Pre:ederile alin. 728 'e aplic 9n mod core'pun!tor .i 9n ca!ul pre:!ut la
art. 4= alin. 7%8 lit. c85 dac 'e con'tat ne:ino:(ia per'oanei 9n cau!.
#M12
$R). 50
>!? @n cazul prevzut la art5 :4 alin5 >!? lit5 2?3 2oala psihic se constat
printrCo expertiz de specialitate3 la sesizarea preedintelui instanei sau3 dup
caz3 a conductorului parchetului3 iar suspendarea din funcie se dispune pe
perioada recomandat de comisia medical de specialitate5 Comisia medical
de specialitate3 precum i condiiile concrete de expertizare a persoanelor care
sufer de o 2oal psihic se sta2ilesc prin ordin comun al ministrului justiiei i
al ministrului sntii5
#B
728 &up e,pirarea perioadei pre:!ute la alin. 7%85 pre.edintele cur(ii de apel
'au5 dup ca!5 procurorul "eneral al parc/etului de pe ln" acea'ta5 pe ba!a
unei noi e,perti!e5 poate /otr9 9ncetarea 'u'pendrii .i repunerea 9n 4unc(ie a
per'oanei 9n cau!5 prelun"irea ace'teia 'au5 dac boala e'te ire:er'ibil5 o
eliberea! din 4unc(ie.
7*8 >n perioada 'u'pendrii5 per'oanei 9n cau! i 'e plte'c drepturile de
a'i"urri 'ociale pentru boal5 potri:it le"ii.
$R). 5%
&eci!ia de 'u'pendare din 4unc(ie poate 4i conte'tat la tribunalul de munc .i
a'i"urri 'ociale 9n a crui circum'crip(ie teritorial 9.i are domiciliul
reclamantul.
0E#123NE$ a 4<a
Eliberarea din 4unc(ie a per'onalului au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor
-udectore.ti .i al parc/etelor de pe ln" ace'tea
$R). 52
Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor
de pe ln" ace'tea e'te eliberat din 4unc(ia de e,ecu(ie 'au de conducere 9n
urmtoarele ca!uri:
a8 demi'ieB
b8 pen'ionare5 9n condi(iile le"iiB
c8 con'tatarea nepre"tirii pro4e'ionale core'pun!toare 'au5 dup ca!5
9ndeplinirea necore'pun!toare a atribu(iilor 'peci4ice 4unc(iei de conducereB
d8 ne9ndeplinirea oricreia dintre condi(iile pre:!ute pentru numirea 9n
4unc(ieB
e8 ca 'anc(iune di'ciplinarB
48 condamnarea de4initi: pentru ':r.irea unei in4rac(iuni.
$R). 5*
7%8 Eliberarea din 4unc(ie 'e di'pune prin deci!ie a conductorului in'tan(ei
-udectore.ti 'au al parc/etului de pe ln" acea'ta5 care a di'pu' numirea 9n
4unc(ie.
728 Pentru per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al
parc/etelor de pe ln" ace'tea care a urmat cur'urile 6colii Na(ionale de
Gre4ieri5 deci!ia de eliberare din 4unc(ie pre:!ut la alin. 7%8 'e aduce la
cuno.tin( 6colii Na(ionale de Gre4ieri5 9n termen de *0 de !ile de la emitere5
dac eliberarea din 4unc(ie are loc 9nainte de 9mplinirea termenului de 5 ani
pre:!ut de art. 27 alin. 7%8.
7*8 Pentru "re4ierii in4ormaticiani5 9n ca!ul pre:!ut de art. 52 lit. c85 deci!ia
de eliberare din 4unc(ie 'e emite cu a:i!ul compartimentului de 'pecialitate
in4ormatic din cadrul ;ini'terului ?u'ti(iei 'au5 dup ca!5 din cadrul >naltei
#ur(i de #a'a(ie .i ?u'ti(ie5 al Parc/etului de pe ln" >nalta #urte de #a'a(ie .i
?u'ti(ie ori al &irec(iei Na(ionale $nticorup(ie.
$R). 54
&eci!ia de eliberare din 4unc(ie pre:!ut pentru ca!urile men(ionate la art. 52
lit. c8 < 48 poate 4i conte'tat la tribunalul de munc .i a'i"urri 'ociale 9n a crui
circum'crip(ie teritorial 9.i are domiciliul reclamantul.
#$P. 5
&ele"area5 deta.area .i tran'4erul per'onalului au,iliar de 'pecialitate al
in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor de pe ln" ace'tea
$R). 55
7%8 >n ca!ul 9n care o in'tan( -udectorea'c 'au un parc/et nu poate
4unc(iona normal datorit lip'ei temporare a unor cate"orii de per'onal au,iliar
de 'pecialitate5 a e,i'ten(ei de po'turi :acante ori a altor a'emenea cau!e5
pre.edintele cur(ii de apel 'au procurorul "eneral al parc/etului de pe ln"
acea't in'tan(5 la propunerea conductorului in'tan(ei ori al parc/etului de pe
ln" acea'ta5 poate dele"a per'onal au,iliar de 'pecialitate din circum'crip(ia
teritorial a aceleia.i cur(i de apel 'au a aceluia.i parc/et de pe ln" acea't
in'tan(.
728 &ele"area per'onalului au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti
.i al parc/etelor de pe ln" ace'tea 'e poate 4ace pe o perioad de cel mult 60
de !ile .i poate 4i prelun"it5 cu acordul per'oanei dele"ate5 cel mult 60 de !ile
9ntr<un an.
7*8 &ele"area "re4ierilor in4ormaticiani 'e poate di'pune cu a:i!ul prealabil al
compartimentului de 'pecialitate in4ormatic din cadrul ;ini'terului ?u'ti(iei5
re'pecti: al Parc/etului de pe ln" >nalta #urte de #a'a(ie .i ?u'ti(ie.
#M2
$R). 56
>!? ,reedintele curii de apel sau3 dup caz3 procurorul general al
parchetului de pe lng curtea de apel3 cu avizul conductorului instanei
judectoreti ori al parchetului de pe lng aceasta3 poate dispune detaarea
personalului auxiliar de specialitate n cadrul altor instane judectoreti sau
parchete de pe lng acestea3 n cadrul +inisterului Fustiiei3 Consiliului
Duperior al +agistraturii ori al unitilor su2ordonate acestora sau al celor
aflate n coordonarea acestora5
#B
728 &urata deta.rii e'te de cel mult un an. >n mod e,cep(ional5 durata
deta.rii poate 4i prelun"it5 pentru moti:e obiecti:e5 din 6 9n 6 luni5 cu
re'pectarea acelora.i condi(ii.
$R). 57
Pe perioada dele"rii .i deta.rii5 per'onalul au,iliar de 'pecialitate al
in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor de pe ln" ace'tea bene4icia! de toate
drepturile pre:!ute de le"e pentru per'onalul din unit(ile bu"etare. #nd
'alariul .i celelalte drepturi bne.ti pre:!ute pentru 4unc(ia 9n care e'te deta.at
per'onalul au,iliar de 'pecialitate 'unt in4erioare celor de care ace'ta bene4icia!
la in'tan(a -udectorea'c 'au la parc/etul de pe ln" acea'ta5 la care e'te
9ncadrat5 ace'ta 9.i p'trea! 'alariul de 9ncadrare .i celelalte drepturi bne.ti ale
4unc(iei pe care o de(ine.
$R). 5=
)ran'4erul per'onalului au,iliar de 'pecialitate 9ntre in'tan(ele -udectore.ti
'au parc/etele de pe ln" ace'tea 'e aprob5 la cererea ace'tuia ori a unit(ilor
intere'ate5 de pre.edin(ii cur(ilor de apel 'au5 dup ca!5 de procurorii "enerali ai
parc/etelor de pe ln" ace'te in'tan(e.
#$P. 6
&repturile .i 9ndatoririle per'onalului au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor
-udectore.ti .i al parc/etelor de pe ln" ace'tea
0E#123NE$ %
&i'po!i(ii "enerale
$R). 59
0tabilirea drepturilor .i 9ndatoririlor per'onalului au,iliar 'e 4ace (inndu<'e
'eama de locul .i rolul ace'tuia 9n de'4.urarea acti:it(ii de -u'ti(ie5 de
r'punderea .i comple,itatea 4iecrei 4unc(ii5 de interdic(iile .i
incompatibilit(ile pre:!ute de le"e pentru per'oanele care 'unt 9ncadrate 9n
in'titu(iile publice.
0E#123NE$ a 2<a
&repturile per'onalului au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al
parc/etelor de pe ln" ace'tea
$R). 60
7%8 Pentru acti:itatea de'4.urat5 per'onalul au,iliar de 'pecialitate al
in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor de pe ln" ace'tea are dreptul la o
'alari!are 'tabilit 9n raport cu ni:elul in'tan(ei 'au parc/etului5 cu 4unc(ia
de(inut5 cu :ec/imea 9n munc .i 9n 'pecialitate5 precum .i cu alte criterii
pre:!ute de le"e.
#M4
>"? === &2rogat
#B
7*8 Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al
parc/etelor de pe ln" ace'tea bene4icia! de 'alarii de ba!5 'por de :ec/ime5
prime .i de alte drepturi 'alariale5 9n condi(iile le"ii.
#M2
>:? Dalarizarea personalului auxiliar de specialitate3 a funcionarilor pu2lici
i a personalului contractual din cadrul instanelor judectoreti3 parchetelor
de pe lng acestea3 precum i din cadrul +inisterului Fustiiei3 Institutului
Naional al +agistraturii i Gcolii Naionale de ;refieri se sta2ilete prin lege
special=?5
>6? ,n la intrarea n vigoare a legii speciale de salarizare3 rmn
aplica2ile n continuare dispoziiile legale referitoare la salarizarea
personalului prevzut la alin5 >:?5
#CIN
*) & se vedea )rdonana ;uvernului nr5 49"##8 privind salarizarea
personalului auxiliar din cadrul instanelor judectoreti i al parchetelor de pe
lng acestea3 precum i din cadrul altor uniti din sistemul justiiei5
#B
$R). 6%
Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor
de pe ln" ace'tea e'te liber ' 'e a'ocie!e ori ' adere la or"ani!a(ii 'indicale5
precum .i la or"ani!a(ii pro4e'ionale5 locale5 na(ionale 'au interna(ionale5 9n
'copul aprrii intere'elor 'ale pro4e'ionale5 'ociale .i economice.
$R). 62
7%8 Per'onalului au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al
parc/etelor de pe ln" ace'tea 9i e'te recuno'cut dreptul la "re:5 9n condi(iile
le"ii5 cu re'pectarea principiilor continuit(ii .i al celerit(ii acti:it(ii de -u'ti(ie.
728 >n timpul "re:ei 'e :or a'i"ura 'er:iciile e'en(iale5 nu mai pu(in de o
treime din acti:itatea normal5 a'i"urndu<'e participarea "re4ierilor la .edin(ele
de -udecat 'au5 dup ca!5 la acti:it(ile de urmrire penal pentru 'olu(ionarea
cau!elor cu are'ta(i 9n materie penal .i 9n alte materii5 pentru cau!ele pri:ind
obli"a(iile de 9ntre(inere de orice 4el5 a'i"urarea do:e!ilor5 'olu(ionarea cererilor
de ordonan( pre.edin(ial5 precum .i 9n alte cau!e con'iderate ur"ente5 potri:it
le"ii5 'au apreciate ca atare de ctre in'tan(.
$R). 6*
7%8 Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al
parc/etelor de pe ln" ace'tea are dreptul de a<.i per4ec(iona 9n mod continuu
pre"tirea pro4e'ional.
728 Pe perioada 9n care per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor
-udectore.ti .i al parc/etelor de pe ln" ace'tea urmea! 4orme de
per4ec(ionare pro4e'ional5 bene4icia! de drepturile 'alariale cu:enite5 9n
'itua(ia 9n care ace'tea 'unt:
a8 or"ani!ate la ini(iati:a ori 9n intere'ul in'tan(ei 'au parc/etului la care e'te
9ncadratB
b8 urmate la ini(iati:a per'onalului au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor
-udectore.ti .i al parc/etelor de pe ln" ace'tea5 cu acordul pre.edintelui cur(ii
de apel 'au al procurorului "eneral al parc/etului de pe ln" acea'ta5 9n a cror
circum'crip(ie teritorial 4unc(ionea!B
c8 or"ani!ate de 6coala Na(ional de Gre4ieri5 de centrele !onale de 4ormare
continu5 9n condi(iile le"ii5 'au de alte in'titu(ii 'peciali!ate din (ar 'au din
'trintate.
7*8 >n ca!ul 9n care 4ormarea .i per4ec(ionarea pro4e'ional5 9n 4ormele
pre:!ute la alin. 7285 'e or"ani!ea! 9n a4ara localit(ii 9n care 9.i are 'ediul
in'tan(a 'au parc/etul5 per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor
-udectore.ti .i al parc/etelor de pe ln" ace'tea bene4icia! de drepturile de
dele"are5 9n condi(iile art. 57.
#M2
>:? ,entru acoperirea cheltuielilor programelor de formare i perfecionare
profesional a personalului auxiliar de specialitate3 organizate n condiiile
prevzute la alin5 >"? lit5 a? i c?3 curile de apel i parchetele de pe lng
acestea3 precum i3 dup caz3 @nalta Curte de Casaie i Fustiie3 ,archetul de pe
lng @nalta Curte de Casaie i Fustiie3 -irecia Naional &nticorupie i
Gcoala Naional de ;refieri au o2ligaia s prevad n 2ugetul anual propriu
sumele necesare pentru cheltuielile respective5
>6? Cheltuielile privind masa i cazarea personalului care particip la
cursurile de perfecionare profesional3 organizate n condiiile prevzute la
alin5 >"? lit5 c?3 se suport de Gcoala Naional de ;refieri3 iar cheltuielile de
transport3 de ctre instana sau parchetul al crui angajat este5
#B
$R). 64
2n'tan(ele .i parc/etele au obli"a(ia ' a'i"ure per'onalului au,iliar de
'pecialitate condi(ii normale de munc .i i"ien5 de natur ' le a'i"ure 'ntatea
.i inte"ritatea 4i!ic .i p'i/ic.
$R). 65
7%8 Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al
parc/etelor de pe ln" ace'tea bene4icia! anual de un concediu de odi/n
pltit de *0 de !ile lucrtoare.
728 >n perioada concediului de odi/n per'onalul au,iliar de 'pecialitate al
in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor de pe ln" ace'tea bene4icia!5 o
'in"ur dat pe an5 de tran'port "ratuit du'<9ntor' 9ntre localitatea de domiciliu .i
localitatea din (ar 9n care 9.i petrece concediul de odi/n.
7*8 #ondi(iile de e4ectuare .i de plat a concediului de odi/n 'e 'tabile'c prin
re"ulament aprobat de #on'iliul 0uperior al ;a"i'traturii5 9n condi(iile Le"ii nr.
5*E200* < #odul muncii5 cu modi4icrile ulterioare5 .i ale @rdonan(ei de ur"en(
a Gu:ernului nr. %2*E200* pri:ind cre.terile 'alariale ce 'e :or acorda
per'onalului din 'ectorul bu"etar5 aprobat cu modi4icri .i completri prin
Le"ea nr. %64E20045 cu completrile ulterioare.
$R). 66
7%8 Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al
parc/etelor de pe ln" ace'tea are dreptul la concedii 4r plat5 pentru 'tudii
'au pentru alte e:enimente5 9n condi(ii 'tabilite prin re"ulamentul pre:!ut la art.
65 alin. 7*8.
728 Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al
parc/etelor de pe ln" ace'tea are dreptul la concedii medicale5 potri:it
le"i'la(iei 9n :i"oare.
$R). 67
7%8 Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al
parc/etelor de pe ln" ace'tea5 9n acti:itate 'au pen'ionari5 precum .i
'o(ulE'o(ia .i copiii a4la(i 9n 9ntre(inerea ace'tuia bene4icia! 9n mod "ratuit de
a'i'ten( medical5 medicamente .i prote!e5 9n condi(iile re'pectrii di'po!i(iilor
le"ale pri:ind plata contribu(iei la a'i"urrile 'ociale de 'ntate.
728 #ondi(iile de acordare 9n mod "ratuit a a'i'ten(ei medicale5 a
medicamentelor .i prote!elor 'unt 'tabilite prin /otrre a Gu:ernului.
#M5
$R). 67+%
>!? ,ersonalul auxiliar de specialitate din cadrul instanelor judectoreti i
parchetelor de pe lng acestea are dreptul la atri2uirea unei locuine de
serviciu dac3 n localitatea unde i desfoar activitatea3 acesta3 soul9soia
sau copiii aflai n ntreinerea lui nu 2eneficiaz de locuin proprietate
personal ori nu i sCa atri2uit o locuin de ctre autoritile administraiei
pu2lice locale5
#M12
>"? ,ersonalul prevzut la alin5 >!?3 cruia nu i sCa acordat locuin de
serviciu de ctre ordonatorii principali de credite3 are dreptul3 n condiiile alin5
>!?3 la compensarea diferenei dintre chiria ce sCar sta2ili pentru o locuin de
serviciu3 potrivit legii3 i chiria pltit pe 2aza unui contract de nchiriere
ncheiat n condiiile legii5 &cest drept nu are caracter salarial i nu se
impoziteaz5 Compensarea nu se acord n cazul n care contractul de nchiriere
este ncheiat cu rude de gradul I sau II5 @n situaii excepionale3 determinate de
inexistena unui fond locativ adecvat n localitatea unde i desfoar
activitatea3 contractul de nchiriere poate avea ca o2iect o locuin situat n
alt localitate din circumscripia aceleiai curi de apel5
#M8
>$? ,lafonul n limita cruia se poate deconta chiria n condiiile alin5 >"? se
sta2ilete anual3 pe localiti3 potrivit limitei 2ugetului alocat n acest scop n
legea 2ugetului de stat3 prin ordin comun al ministrului justiiei i li2ertilor
ceteneti3 al preedintelui Consiliului Duperior al +agistraturii3 al
preedintelui @naltei Curi de Casaie i Fustiie3 al procurorului general al
,archetului de pe lng @nalta Curte de Casaie i Fustiie i al procuroruluiCef
al -ireciei Naionale &nticorupie5
#M5
>:? &u dreptul la locuin de serviciu potrivit alin5 >!? sau3 dup caz3 la
compensarea chiriei n condiiile alin5 >"? i >$? i cei delegai3 detaai sau
transferai n alt localitate dect cea de domiciliu3 dac ei3 soul9soia sau
copiii aflai n ntreinerea lor nu au n proprietate o locuin n localitatea n
care sunt delegai3 detaai sau transferai5
>6? ,ersonalul auxiliar de specialitate din cadrul instanelor judectoreti i
parchetelor de pe lng acestea3 care nu 2eneficiaz de locuin proprietate
personal ori cruia nu i sCa acordat locuin de serviciu n condiiile alin5 >!?
sau compensarea chiriei n condiiile alin5 >"? i >$?3 n localitatea n care i
desfoar activitatea3 are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport ntre
localitatea n care i are domiciliul sau reedina i localitatea unde se afl
sediul unitii5 @n situaia n care deplasarea se face cu autoturismul3 acesta
2eneficiaz de decontarea contravalorii a 836 litri car2urant la suta de
Kilometri3 pentru perioada n care a lucrat efectiv5
>7? 'ocuinele de serviciu nu pot fi vndute personalului auxiliar de
specialitate din cadrul instanelor judectoreti i parchetelor de pe lng
acestea5
>8? -ac personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanelor
judectoreti i parchetelor de pe lng acestea3 inclusiv soul9soia acestuia
sau copiii aflai n ntreinerea lor3 au nstrinat o locuin proprietate
personal dup data numirii n funcie n localitatea n care solicit drepturile
prevzute la alin5 >!? C >:?3 nu mai 2eneficiaz de aceste drepturi5
>4? @n cazul pensionrii3 titularul contractului de nchiriere i soul ori soia
acestuia i pstreaz drepturile locative pe tot parcursul vieii5
#M10
&%5 74 === &2rogat
#M3
$R). 6=+%
>!? Executorii judectoreti3 pensionai anterior intrrii n vigoare a 'egii nr5
!449"### privind executorii judectoreti3 cu modificrile i completrile
ulterioare3 2eneficiaz n mod gratuit de asisten medical3 medicamente i
proteze3 n condiiile respectrii dispoziiilor legale privind plata contri2uiei la
asigurrile sociale de sntate5
#M10
>"? === &2rogat
#M10
&%5 74E" === &2rogat
&%5 74E$ === &2rogat
&%5 74E: === &2rogat
#M2
$R). 69
>!? ,ersonalul auxiliar de specialitate cu o vechime continu n justiie de "6
de ani la data pensionrii sau a eli2errii din funcie pentru motive
neimputa2ile 2eneficiaz de o indemnizaie egal cu $ salarii de 2az de
ncadrare lunare 2rute3 care se impoziteaz potrivit legii5
#B
728 2ndemni!a(ia pre:!ut la alin. 7%8 'e acord o 'in"ur dat 9n decur'ul
acti:it(ii de per'onal au,iliar de 'pecialitate .i 'e 9nre"i'trea! 9n do'arul
per'onal5 potri:it le"ii.
7*8 Pre:ederile alin. 7%8 .i 728 'e aplic .i 9n ca!ul dece'ului per'onalului
au,iliar de 'pecialitate a4lat 9n acti:itate. >n ace't ca! indemni!a(ia 'e acord
'o(ului 'au5 dup ca!5 'o(iei .i copiilor care 'e a4lau 9n 9ntre(inerea per'oanei 9n
cau! la data dece'ului.
$R). 70
Gre4ierii cu 'tudii 'uperioare -uridice bene4icia! de :ec/ime 9n 'pecialitate
-uridic5 pentru perioada 9n care de'4.oar acea't acti:itate.
$R). 7%
7%8 Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al
parc/etelor de pe ln" ace'tea5 9n acti:itate5 cu o :ec/ime de 25 de ani .i5
re'pecti:5 20 de ani5 poate 4i di'tin' cu &iploma ;eritul -udiciar cla'ele 22 .i 2225
pre:!ut de Le"ea nr. *0*E20045 pentru merite deo'ebite 9n acti:itate5
re'pectarea 9n mod e,emplar a 9ndatoririlor de 'er:iciu .i ob(inerea 9n decur'ul
9ntre"ii acti:it(i numai a cali4icati:ului D4oarte bineD.
728 ;odalitatea de propunere .i condi(iile concrete pentru acordarea &iplomei
;eritul -udiciar cla'ele 22 .i 222 'e 'tabile'c prin re"ulament aprobat de #on'iliul
0uperior al ;a"i'traturii.
$R). 72
Gre4ierii de .edin( au dreptul la a'i"urarea 9n mod "ratuit a (inutei
:e'timentare core'pun!toare in'tan(ei la care 4unc(ionea!5 potri:it le"ii.
$R). 7*
Pe ln" drepturile pre:!ute de pre!enta le"e5 per'onalul au,iliar de
'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor de pe ln" ace'tea
bene4icia! .i de alte drepturi pre:!ute de le"i'la(ia muncii .i de le"i'la(ia
a'i"urrilor 'ociale.
$R). 74
7%8 $cti:itatea per'onalului au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti
.i al parc/etelor de pe ln" ace'tea e'te e:aluat anual de ctre conductorul
in'tan(ei -udectore.ti 'au al parc/etului de pe ln" acea'ta 9n care 9.i
de'4.oar acti:itatea5 prin acordarea cali4icati:elor D4oarte bineD5 DbineD5
D'ati'4ctorD .i Dne'ati'4ctorD.
728 E:alurile .i cali4icati:ele anuale 'e p'trea! la do'arul pro4e'ional
per'onal.
7*8 >n ca!ul "re4ierilor in4ormaticiani5 e:aluarea 'e reali!ea! cu 'pri-inul
compartimentului de 'pecialitate in4ormatic din cadrul ;ini'terului ?u'ti(iei
'au5 dup ca!5 din cadrul >naltei #ur(i de #a'a(ie .i ?u'ti(ie5 al Parc/etului de pe
ln" >nalta #urte de #a'a(ie .i ?u'ti(ie ori din cadrul &irec(iei Na(ionale
$nticorup(ie .i 'e 'emnea! att de pre.edintele cur(ii de apel 'au de procurorul
"eneral al parc/etului de pe ln" acea't in'tan(5 ct .i de ctre .e4ul
compartimentului in4ormatic din cadrul ;ini'terului ?u'ti(iei5 re'pecti: al >naltei
#ur(i de #a'a(ie .i ?u'ti(ie5 al Parc/etului de pe ln" >nalta #urte de #a'a(ie .i
?u'ti(ie 'au al &irec(iei Na(ionale $nticorup(ie.
$R). 75
7%8 E:olu(ia acti:it(ii per'onalului de la intrarea 9n -u'ti(ie .i pn la 9ncetarea
4unc(iei 'e con'emnea! 9n 4i.a pro4e'ional aprobat de #on'iliul 0uperior al
;a"i'traturii5 a4lat la do'arele pro4e'ionale care 'e 9ntocme'c .i 'e p'trea! de
curtea de apel 'au parc/etul de pe ln" acea't in'tan(5 9n a crui
circum'crip(ie teritorial 9.i de'4.oar acti:itatea ori5 dup ca!5 la >nalta #urte
de #a'a(ie .i ?u'ti(ie5 la Parc/etul de pe ln" >nalta #urte de #a'a(ie .i ?u'ti(ie
'au la &irec(ia Na(ional $nticorup(ie.
728 &atele con(inute 9n do'arul pro4e'ional 'unt con4iden(iale5 9n condi(iile
pre:!ute de le"e.
7*8 Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al
parc/etelor de pe ln" ace'tea are acce' la propriul do'ar pro4e'ional .i poate
ob(ine copii ale actelor e,i'tente 9n do'ar.
0E#123NE$ a *<a
>ndatoririle per'onalului au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i
al parc/etelor de pe ln" ace'tea
$R). 76
Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor
de pe ln" ace'tea are obli"a(ia ' 9.i 9ndeplinea'c 9ndatoririle de 'er:iciu cu
pro4e'ionali'm5 impar(ialitate .i celeritate5 9n con4ormitate cu le"ea5 .i ' 'e
ab(in de la orice 4apt care ar putea aduce pre-udicii per'oanelor 4i!ice 'au
-uridice ori pre'ti"iului -u'ti(iei.
#M2
$R). 77
>!? .uncia de grefier este incompati2il cu orice alte funcii pu2lice sau
private3 cu excepia funciilor didactice5
#B
728 Gre4ierilor le e'te inter!i':
a8 ' de'4.oare acti:it(i comerciale5 direct 'au prin per'oane interpu'eB
b8 ' de'4.oare acti:it(i de arbitra- 9n liti"ii ci:ile5 comerciale 'au de alt
naturB
c8 ' aib calitatea de a'ociat 'au de membru 9n or"anele de conducere5
admini'trare ori de control la 'ociet(i ci:ile5 'ociet(i comerciale5 inclu'i: la
bnci 'au la alte in'titu(ii de credit5 'ociet(i de a'i"urare ori 4inanciare5
companii na(ionale5 'ociet(i na(ionale 'au re"ii autonomeB
d8 ' aib calitatea de membru al unui "rup de intere' economic.
7*8 Prin dero"are de la re"ula pre:!ut la alin. 728 lit. c85 "re4ierii pot 4i
ac(ionari 'au a'ocia(i ca urmare a le"ii pri:ind pri:ati!area 9n ma'.
$R). 7=
7%8 Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al
parc/etelor de pe ln" ace'tea e'te obli"at ' p'tre!e 'ecretul pro4e'ional5
con4iden(ialitatea 9n le"tur cu 4aptele .i in4orma(iile de'pre care ia cuno.tin(
9n e,ercitarea 4unc(iei5 cu pri:ire la proce'e a4late 9n cur' de de'4.urare 'au
a'upra unor cau!e cu care a 4o't 'e'i!at parc/etul.
728 Per'onalului au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al
parc/etelor de pe ln" ace'tea nu 9i e'te permi' ' comente!e 'au ' -u'ti4ice 9n
pre' ori 9n emi'iuni audio:i!uale /otrrile 'au 'olu(iile date 9n do'arele de'pre
care a luat cuno.tin( 9n e,ercitarea atribu(iilor de 'er:iciu.
$R). 79
Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor
de pe ln" ace'tea e'te obli"at ' re'pecte pro"ramul de lucru .i ' re!ol:e
lucrrile 9n termenele 'tabilite.
$R). =0
7%8 Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al
parc/etelor de pe ln" ace'tea e'te obli"at ' aib5 9n timpul .edin(elor de
-udecat5 (inuta :e'timentar core'pun!toare in'tan(ei la care 4unc(ionea!.
728 1inuta :e'timentar 'e 'tabile.te prin /otrre a Gu:ernului .i 'e a'i"ur
potri:it art. 72.
$R). =%
Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor
de pe ln" ace'tea e'te obli"at ' pre!inte5 9n condi(iile .i la termenele
pre:!ute de le"e5 declara(ia de a:ere .i declara(ia de intere'.
#$P. 7
R'punderea per'onalului au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i
al parc/etelor de pe ln" ace'tea
$R). =2
Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor
de pe ln" ace'tea r'punde ci:il5 di'ciplinar5 admini'trati: .i penal5 dup ca!5
9n condi(iile le"ii.
$R). =*
Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor
de pe ln" ace'tea r'punde di'ciplinar pentru abaterile de la 9ndatoririle de
'er:iciu5 precum .i pentru comportrile care dunea! intere'elor 'er:iciului 'au
pre'ti"iului -u'ti(iei.
$R). =4
#on'tituie abateri di'ciplinare:
a8 9ntr!ierea ne-u'ti4icat 9n e4ectuarea lucrrilorB
b8 ab'en(ele nemoti:ate de la 'er:iciu5 precum .i 9nclcarea di'po!i(iilor din
re"ulamentele pri:ind or"ani!area .i 4unc(ionarea in'tan(elor -udectore.ti .i a
parc/etelor de pe ln" ace'tea5 re4eritoare la pro"ramul de lucruB
c8 inter:en(iile 'au 'truin(ele pentru 'olu(ionarea unor cereri pri:ind
'ati'4acerea unor intere'e per'onale5 ale membrilor 4amiliilor lui 'au ale altor
per'oane5 precum .i orice ale imi,tiuni 9n acti:itatea -udectorilor 'au a
procurorilorB
d8 atitudinile ire:eren(ioa'e 9n timpul e,ercitrii atribu(iilor de 'er:iciu 4a( de
-udectori .i procurori5 4a( de cole"i5 a:oca(i5 e,per(i5 martori5 -u'ti(iabili 'au
orice alt per'oan cu care intr 9n rela(iiB
e8 nere'pectarea con4iden(ialit(ii lucrrilor care au ace't caracterB
48 nere'pectarea di'po!i(iilor le"ale care re"lementea! modul de comunicare
4a( de ter(e per'oane a datelor .i in4orma(iilor re4eritoare la acti:itatea
in'tan(elor -udectore.tiB
"8 mani4e'tri care aduc atin"ere demnit(ii 'au probit(ii pro4e'ionaleB
/8 re4u!ul ne-u'ti4icat de a 9ndeplini o 9ndatorire ce 9i re:ine potri:it le"ii .i
re"ulamentelor pri:ind or"ani!area .i 4unc(ionarea in'tan(elor -udectore.ti .i a
parc/etelor de pe ln" ace'tea ori alte atribu(ii 'tabilite de conductorii
in'tan(elor -udectore.ti 'au ai parc/etelor de pe ln" ace'teaB
i8 ne"li-en(a "ra: ori ne"li-en(e repetate 9n re!ol:area lucrrilorB
-8 9nclcarea incompatibilit(ilor .i a interdic(iilor pre:!ute de le"eB
F8 omi'iunea "ra: de a<.i 9ndeplini atribu(iile ce 9i re:in potri:it le"iiB
l8 nere'pectarea pre:ederilor cuprin'e 9n #odul deontolo"ic al per'onalului
au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor de pe ln"
ace'tea.
$R). =5
7%8 0anc(iunile di'ciplinare care 'e pot aplica per'onalului au,iliar de
'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor de pe ln" ace'tea5 9n
raport cu "ra:itatea abaterilor5 'unt:
a8 a:erti'mentulB
b8 reducerea cu 5 < %5G a 'alariului .iE'au a indemni!a(iei de conducere5 pe o
durat de % < * luniB
c8 retro"radarea 9n "radul pro4e'ional 'au treapta pro4e'ional 9n cadrul
aceleia.i 4unc(ii5 pe o durat de % < * luniB
d8 re:ocarea din 4unc(ia de conducere ocupatB
e8 mutarea di'ciplinar la o alt in'tan( 'au parc/et din circum'crip(ia
teritorial a aceleia.i cur(i de apel 'au5 dup ca!5 a aceluia.i parc/et de pe ln"
curtea de apel5 pe o durat de % < * luniB
48 e,cluderea din pro4e'ie.
728 >n ca!ul nere'pectrii pre:ederilor cuprin'e 9n #odul deontolo"ic al
per'onalului au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor
de pe ln" ace'tea5 conductorul in'tan(ei 'au al parc/etului care aplic
'anc(iunea poate di'pune ca5 pe ln" 'anc(iunea di'ciplinar aplicat5 ace'ta '
urme!e cur'uri de deontolo"ie a pro4e'iei or"ani!ate de 6coala Na(ional de
Gre4ieri.
$R). =6
7%8 0anc(iunea pre:!ut la art. =5 alin. 7%8 lit. a8 'e aplic de conductorul
in'tan(ei 'au al parc/etului 9n cadrul cruia 9.i de'4.oar acti:itatea cel
'anc(ionat.
#M2
>"? Danciunile prevzute la art5 46 alin5 >!? lit5 2? C f? se aplic de ctre
preedintele @naltei Curi de Casaie i Fustiie3 procurorul general al
,archetului de pe lng @nalta Curte de Casaie i Fustiie sau al -ireciei
Naionale &nticorupie ori3 dup caz3 de preedintele curii de apel sau de
procurorul general al parchetului de pe lng curtea de apel n a crui
circumscripie teritorial i desfoar activitatea cel sancionat5
#B
$R). =7
7%8 >n ca!ul 9n care e,i't indiciile ':r.irii unei abateri di'ciplinare5
conductorii in'tan(elor -udectore.ti 'au ai parc/etelor de pe ln" ace'tea5
pre:!u(i la art. =65 :or di'pune e4ectuarea cercetrii prealabile.
#M2
>"? Cercetarea preala2il este o2ligatorie n toate cazurile i se efectueaz
prin judectori sau procurori desemnai de Colegiul de conducere al @naltei
Curi de Casaie i Fustiie3 al ,archetului de pe lng @nalta Curte de Casaie
i Fustiie3 al -ireciei Naionale &nticorupie ori3 dup caz3 de preedintele
curii de apel sau de procurorul general al parchetului de pe lng curtea de
apel5 Cercetarea preala2il se finalizeaz printrCun act de constatare5
>$? === &2rogat
#B
748 >n cadrul cercetrii prealabile 'e :or 'tabili 4aptele .i urmrile ace'tora5
9mpre-urrile 9n care au 4o't ':r.ite5 e,i'ten(a 'au ine,i'ten(a :ino:(iei5
precum .i orice date concludente.
758 #itarea .i a'cultarea per'oanei 9n cau! .i :eri4icarea aprrilor ace'teia
'unt obli"atorii.
768 Re4u!ul per'oanei cercetate de a 4ace declara(ii 'au de a 'e pre!enta la
cercetri 'e con'tat prin proce'<:erbal .i nu 9mpiedic 4inali!area cercetrii.
#M2
$R). ==
>!? ,e perioada cercetrii preala2ile3 conductorul instanei sau parchetului
prevzut la art5 47 va putea dispune3 n raport cu gravitatea faptei3 suspendarea
din funcie a persoanei n cauz5
#B
728 Per'oana cercetat poate conte'ta acea't m'ur 9n termen de *0 de !ile
de la data comunicrii5 la tribunalul de munc .i a'i"urri 'ociale 9n a crui
circum'crip(ie teritorial 9.i are domiciliul.
$R). =9
7%8 0anc(iunile di'ciplinare 'e aplic 9n termen de *0 de !ile de la data
9nre"i'trrii actului de con'tatare la cabinetul conductorului in'tan(ei 'au al
parc/etului competent ' aplice 'anc(iunea5 dar nu mai tr!iu de un an de la data
':r.irii abaterii di'ciplinare.
728 0anc(iunile di'ciplinare 'e aplic prin deci!ie emi' 9n 4orm 'cri'5 9n
termenul pre:!ut la alin. 7%85 .i 'e comunic per'oanei 'anc(ionate 9n cel mult 5
!ile de la data emiteriiB deci!ia produce e4ecte de la data comunicrii.
7*8 0ub 'anc(iunea nulit(ii ab'olute5 9n deci!ie 'e cuprind 9n mod obli"atoriu:
a8 de'crierea 4aptei care con'tituie abatere di'ciplinarB
b8 preci!area pre:ederilor din actele normati:e 9n :i"oare care au 4o't
9nclcate de cel 'anc(ionatB
c8 moti:ele pentru care au 4o't 9nlturate aprrile 4ormulate de cel 'anc(ionat
9n timpul cercetrii di'ciplinare prealabile ori moti:ele pentru care per'oana nu a
4o't citat 'au a'cultatB
d8 temeiul de drept 9n ba!a cruia 'e aplic 'anc(iunea di'ciplinarB
e8 termenul 9n care 'anc(iunea di'ciplinar poate 4i conte'tatB
48 in'tan(a competent la care 'anc(iunea di'ciplinar poate 4i conte'tat.
748 &eci!ia de 'anc(ionare poate 4i conte'tat 9n termen de *0 de !ile de la
comunicare5 la tribunalul de munc .i a'i"urri 'ociale 9n a crui circum'crip(ie
teritorial 9.i are domiciliul conte'tatorul.
758 #onte'ta(ia 4ormulat potri:it alin. 748 nu 'u'pend e,ecutarea. La cererea
conte'tatorului5 tribunalul poate di'pune 'u'pendarea e,ecutrii.
#M11
#$P. 7+%
,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup funcii
auxiliare de specialitate criminalistic din cadrul INEC
#M11
0E#123NE$ %
,rincipiile exercitrii profesiei de expert criminalist
#M11
$R). =9+%
Expertul criminalist care funcioneaz n cadrul INEC este independent n
formularea opiniilor exprimate n coninutul raportului de expertiz
criminalistic5
#M11
$R). =9+2
Expertul criminalist are o2ligaia s i ndeplineasc ndatoririle de serviciu
cu imparialitate3 profesionalism i o2iectivitate5
#M11
$R). =9+*
Expertul criminalist tre2uie s se a2in de la orice comportament3 act sau
manifestare de natur s altereze ncrederea n imparialitatea i independena
acestuia3 precum i de la orice fapt care ar putea aduce prejudicii prestigiului
justiiei i al instituiei n care funcioneaz5
#M11
$R). =9+4
Expertul criminalist tre2uie s cunoasc i s respecte limitele competenei
sale n activitatea de efectuare a expertizelor criminalistice5
#M11
0E#123NE$ a 2<a
Incompati2iliti i interdicii
#M11
$R). =9+5
.uncia de expert criminalist este incompati2il cu orice alte funcii pu2lice
sau private3 cu excepia funciilor didactice din nvmntul superior3 a celor
de instruire din cadrul instituiilor de formare profesional3 precum i a
funciilor de cercetare5
#M11
$R). =9+6
Experilor criminaliti le este interzis*
a? s participe la efectuarea expertizelor criminalistice n perioada n care
dein calitatea de experi criminaliti n cadrul INECI
2? s efectueze expertize criminalistice n afara celor realizate n cadrul
INECI
c? s exercite orice activiti de natur s lezeze prestigiul instituiei din care
fac parte5
#M11
$R). =9+7
Expertul criminalist nu poate acorda consultaii de specialitate3 n legtur
cu atri2uiile ce i revin3 persoanelor care nu funcioneaz n cadrul INEC5
#M11
$R). =9+=
>!? Expertul criminalist este o2ligat s dea3 anual3 o declaraie pe propria
rspundere n care s menioneze dac soul3 rudele ori afinii pn la gradul al
IAClea inclusiv exercit o funcie sau desfoar o activitate juridic ori
activiti de investigare sau cercetare penal3 precum i locul de munc al
acestora5
>"? -eclaraia se nregistreaz i se depune la dosarul profesional personal
al fiecrui expert5
#M11
$R). =9+9
>!? Experii criminaliti nu pot fi lucrtori operativi3 inclusiv acoperii3
informatori sau cola2oratori ai serviciilor de informaii5
>"? Experii criminaliti completeaz anual o declaraie autentic pe propria
rspundere3 potrivit legii penale3 din care s rezulte c nu sunt lucrtori
operativi3 inclusiv acoperii3 informatori sau cola2oratori ai serviciilor de
informaii5
>$? Consiliul Duprem de &prare a 0rii verific3 din oficiu sau la sesizarea
ministrului justiiei3 realitatea declaraiilor prevzute la alin5 >"?5
#M11
$R). =9+%0
-ispoziiile art5 88 alin5 >"? i >$?3 art5 843 8< i 4! se aplic n mod
corespunztor5
#M11
$R). =9+%%
,revederile prezentei seciuni se aplic i celorlalte categorii de personal
care funcioneaz n cadrul INEC5
#M11
0E#123NE$ a *<a
%ecrutarea i numirea n funcie a personalului de specialitate criminalistic
i a personalului care ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic
#M11
$R). =9+%2
%ecrutarea personalului de specialitate criminalistic i a personalului care
ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic se realizeaz prin concurs
pentru ocuparea posturilor vacante3 cu respectarea principiilor transparenei i
egalitii3 n condiiile legii5
#M11
$R). =9+%*
>!? 'a concursul pentru ocuparea funciilor de specialitate criminalistic se
poate nscrie persoana care ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii*
a? are cetenia romn i capacitate deplin de exerciiuI
2? are studii superioare de lung durat3 cu diplom de licen n domeniul
specializrii n care candideazI
c? nu are antecedente penale3 nu are cazier fiscal i se 2ucur de o 2un
reputaieI
d? cunoate lim2a romn i are domiciliul n %omniaI
e? are cunotine de operare pe calculatorI
f? este apt din punct de vedere medical i psihologic pentru exercitarea
funcieiI
g? nu a fost agent sau cola2orator al organelor de securitate ca poliie
politicI
h? cunoate o lim2 strin de circulaie internaional3 la nivel mediu5
>"? Concursul prevzut la alin5 >!? se organizeaz de INEC3 potrivit
regulamentului apro2at prin ordin al ministrului justiiei5
#M11
$R). =9+%4
>!? 'a concursul pentru ocuparea funciilor auxiliare de specialitate
criminalistic se poate nscrie persoana care ndeplinete cumulativ
urmtoarele condiii*
a? are cetenia romn3 domiciliul n %omnia i capacitate deplin de
exerciiuI
2? nu are antecedente penale3 nu are cazier fiscal i se 2ucur de o 2un
reputaieI
c? cunoate lim2a romn i are domiciliul n %omniaI
d? este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcieiI
e? are studii medii3 cunotine de operare pe calculator sau de
dactilografiere5
>"? Concursul prevzut la alin5 >!? se organizeaz de INEC3 potrivit
regulamentului apro2at de directorul institutului3 la propunerea Consiliului
institutului5
#M11
0E#123NE$ a 4<a
.ormarea profesional continu i evaluarea personalului de specialitate
criminalistic i a personalului care ocup funcii auxiliare de specialitate
criminalistic
#M11
$R). =9+%5
>!? .ormarea profesional continu a personalului de specialitate
criminalistic se realizeaz n scopul m2untirii pregtirii profesionale a
acestuia i al creterii calitii nivelului tiinific al rapoartelor de expertiz
criminalistic5
>"? .ormarea profesional continu tre2uie s in seama de evoluia
procedeelor tehnice de analiz i interpretare din diversele discipline tiinifice
care concur la investigarea pro2elor materiale din punct de vedere
criminalistic3 n concordan cu standardele interne i internaionale n materie5
>$? .ormarea profesional continu a personalului de specialitate
criminalistic se realizeaz innduCse seama de necesitatea specializrii
acestuia pe genuri de expertiz criminalistic5
#M11
$R). =9+%6
%esponsa2ilitatea pentru formarea profesional continu a personalului de
specialitate criminalistic revine conducerii institutului prin Consiliul acestuia3
efilor la2oratoarelor interjudeene3 precum i fiecrui expert i asistent n
parte3 prin pregtire individual5
#M11
$R). =9+%7
>!? ,ersonalul de specialitate criminalistic particip la programe de
formare profesional continu organizate de INEC3 de instituii de nvmnt
superior din ar i din strintate3 precum i la alte forme de perfecionare
profesional5
>"? -irectorul institutului apro2 anual programul de formare profesional
continu a personalului de specialitate criminalistic propus de Consiliul
institutului5
#M11
$R). =9+%=
>!? ,entru verificarea ndeplinirii criteriilor de competen i performan
profesional a personalului de specialitate criminalistic3 activitatea acestuia
este supus evalurii anuale5
>"? Evaluarea prevzut la alin5 >!? se realizeaz de superiorul ierarhic i se
avizeaz de directorul institutului5
>$? ,rin raportul de evaluare a activitii profesionale a personalului de
specialitate criminalistic se poate acorda unul dintre urmtoarele calificative*
foarte 2ine3 2ine3 satisfctor sau nesatisfctor5
>:? Experii criminaliti i asistenii criminaliti care nu sunt de acord cu
calificativul acordat pot face contestaie la Consiliul institutului3 n termen de
$# de zile de la comunicarea raportului de evaluare de ctre institut5 Botrrea
pronunat de Consiliul institutului este definitiv5
#M11
$R). =9+%9
>!? Experii i asistenii criminaliti care primesc calificativul JsatisfctorJ
n urma a dou evaluri consecutive sunt o2ligai s urmeze3 pentru o perioad
cuprins ntre $ i 7 luni3 cursuri speciale de formare profesional organizate
de INEC5
>"? Cursurile prevzute la alin5 >!? se ncheie prin susinerea unui examen5
>$? Expertul care primete n urma a dou evaluri consecutive calificativul
JnesatisfctorJ i care nu a promovat examenul prevzut la alin5 >"? este
eli2erat din funcie pentru incapacitate profesional3 la propunerea Consiliului
institutului3 de ctre director5
#M11
$R). =9+20
>!? Evaluarea i calificativele anuale o2inute de personalul de specialitate
criminalistic se pstreaz la dosarul profesional personal5
>"? -osarele profesionale personale ale personalului de specialitate
criminalistic se ntocmesc i se pstreaz de INEC5
>$? -ispoziiile art5 86 alin5 >"? i >$? se aplic n mod corespunztor5
#M11
$R). =9+2%
>!? &ctivitatea personalului care ocup funcii auxiliare de specialitate
criminalistic este evaluat anual de superiorul ierarhic3 prin acordarea
calificativelor prevzute la art5 4<E!4 alin5 >$?5
>"? -ispoziiile art5 4<E!4 alin5 >:? i art5 4<E"# se aplic n mod
corespunztor5
#M11
0E#123NE$ a 5<a
,romovarea n grade profesionale i accesul la funcii de conducere al
personalului de specialitate criminalistic i al personalului care ocup funcii
auxiliare de specialitate criminalistic
#M11
L!5 ,romovarea n grade profesionale
#M11
$R). =9+22
>!? ,romovarea personalului de specialitate criminalistic i a personalului
care ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic n grade profesionale
se face numai prin examen5 ransferul de la o structur la alta n cadrul INEC
nu constituie promovare5
>"? +odul de organizare i desfurare a examenului prevzut la alin5 >!? se
sta2ilete prin regulament apro2at de directorul institutului la propunerea
Consiliului institutului5
#M11
L"5 &ccesul la funciile de conducere din cadrul INEC
#M11
$R). =9+2*
-irectorul i directorul adjunct ai institutului sunt numii i eli2erai din
funcie prin ordin al ministrului justiiei dintre experii cu grad profesional
maxim i cu studii juridice care funcioneaz n cadrul institutului5
#M11
$R). =9+24
>!? Numirea n celelalte funcii de conducere se face de ctre directorul
institutului5
>"? ,entru numirea n funcia de ef la2orator interjudeean3 precum i pentru
numirea n funcia de ef de sector n cadrul institutului este necesar o vechime
de peste !# ani n profesia de expert criminalist i minimum $ ani vechime n
cadrul INEC5
>$? Numirea efilor de la2oratoare interjudeene nouCnfiinate se poate face
i prin derogare de la condiiile de vechime prevzute la alin5 >"?3 dar numai n
situaia n care numirea nu se poate face n condiiile alin5 >"?5
#M11
0E#123NE$ a 6<a
Duspendarea din funcie a personalului de specialitate criminalistic i a
personalului care ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic
#M11
$R). =9+25
>!? ,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup funcii
auxiliare de specialitate criminalistic este suspendat din funcie n cazurile
prevzute la art5 :4 alin5 >!?5
>"? Duspendarea din funcie se dispune de ctre directorul institutului3 cu
avizul Consiliului institutului3 prin decizie motivat5
>$? -ispoziiile art5 :4 alin5 >$? se aplic n mod corespunztor5
#M11
$R). =9+26
-ecizia prevzut la art5 4<E"6 alin5 >"? este comunicat de ndat de ctre
directorul institutului persoanei mpotriva creia sCa dispus msura suspendrii
din funcie5
#M11
$R). =9+27
-ispoziiile art5 :< alin5 >"? i >$?3 art5 6# i 6! se aplic n mod
corespunztor5
#M11
0E#123NE$ a 7<a
Eli2erarea din funcie a personalului de specialitate criminalistic i a
personalului care ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic
#M11
$R). =9+2=
>!? ,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup funcii
auxiliare de specialitate criminalistic este eli2erat din funcia de execuie sau
de conducere n cazurile prevzute la art5 6"5
>"? Eli2erarea din funcie se dispune prin decizie a directorului institutului5
>$? ,revederile art5 6: sunt aplica2ile i pentru categoriile de personal
prevzute la alin5 >!?5
#M11
0E#123NE$ a =<a
-elegarea3 detaarea i transferul personalului de specialitate criminalistic
i al personalului care ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic
#M11
$R). =9+29
>!? @n cazul n care institutul sau un la2orator interjudeean din su2ordinea
acestuia nu poate funciona normal datorit volumului prea mare de lucrri3 a
lipsei temporare a personalului3 a existenei de posturi vacante ori a altor
asemenea cauze o2iective3 directorul institutului poate delega3 prin decizie
motivat3 personal de specialitate criminalistic sau personal care ocup funcii
auxiliare de specialitate criminalistic din cadrul INEC5
>"? -ispoziiile art5 66 alin5 >"? se aplic n mod corespunztor5
#M11
$R). =9+*0
,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup funcii
auxiliare de specialitate criminalistic poate fi detaat sau transferat prin
decizie motivat a directorului institutului n condiiile prevzute la art5 67 i
643 care se aplic n mod corespunztor5
#M11
$R). =9+*%
,revederile art5 68 sunt aplica2ile i n cazul delegrii sau detarii
personalului de specialitate criminalistic sau a personalului care ocup funcii
auxiliare de specialitate criminalistic5
#M11
0E#123NE$ a 9<a
-repturile i ndatoririle personalului de specialitate criminalistic i ale
personalului care ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic
#M11
$R). =9+*2
Dta2ilirea drepturilor i ndatoririlor personalului de specialitate
criminalistic i ale personalului care ocup funcii auxiliare de specialitate
criminalistic se face innduCse seama de locul i rolul acestora n
desfurarea activitii de justiie3 de rspunderea i complexitatea ndeplinirii
funciei deinute3 de interdiciile i incompati2ilitile prevzute de lege pentru
aceste categorii de personal i urmrete garantarea independenei i
imparialitii acestora5
#M11
$R). =9+**
,entru activitatea desfurat3 personalul de specialitate criminalistic i
personalul care ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic din cadrul
INEC au dreptul la o remuneraie sta2ilit n raport cu funcia deinut3 cu
vechimea i cu alte criterii prevzute de lege5
#M11
$R). =9+*4
>!? ,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup funcii
auxiliare de specialitate criminalistic pot participa la ela2orarea de pu2licaii
sau studii de specialitate3 a unor lucrri literare ori tiinifice5
>"? ,ersonalul prevzut la alin5 >!? poate fi numit mem2ru al unor comisii de
examinare3 de acreditare sau al unor comisii de ela2orare a proiectelor de acte
normative3 precum i a unor documente interne ori internaionale5
>$? ,ersonalul prevzut la alin5 >!? poate fi mem2ru al societilor tiinifice
ori academice3 precum i al asociaiilor sau fundaiilor care au scop tiinific
ori profesional5
#M11
$R). =9+*5
>!? ,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup funcii
auxiliare de specialitate criminalistic au dreptul i ndatorirea de aCi
perfeciona n mod continuu pregtirea profesional5
>"? ,e perioada n care personalul prevzut la alin5 >!? urmeaz forme de
perfecionare profesional3 2eneficiaz de drepturile salariale cuvenite3 n
situaia n care acestea sunt*
a? organizate la iniiativa ori n interesul INECI
2? urmate la iniiativa acestuia3 cu acordul directorului institutuluiI
c? organizate de +inisterul Fustiiei sau de alte instituii specializate din ar
ori din strintate5
>$? @n cazul n care formarea i perfecionarea profesional3 n formele
prevzute la alin5 >"?3 se organizeaz n afara localitii n care i are sediul
la2oratorul3 personalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup
funcii auxiliare de specialitate criminalistic 2eneficiaz de drepturile de
delegare3 n condiiile prezentei legi5
>:? ,entru acoperirea cheltuielilor programelor de formare i perfecionare
profesional a personalului de specialitate criminalistic i a personalului care
ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic3 organizate n condiiile
alin5 >"? lit5 a? i c?3 INEC i +inisterul Fustiiei au o2ligaia s prevad n
2ugetul propriu fondurile necesare5
#M11
$R). =9+*6
>!? INEC are o2ligaia s asigure personalului de specialitate criminalistic
i personalului care ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic
condiii normale de munc i igien3 de natur s le asigure sntatea i
integritatea fizic i psihic5
>"? ,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup funcii
auxiliare de specialitate criminalistic au dreptul la asigurarea n mod gratuit a
echipamentului de protecie adaptat specificului activitii desfurate n cadrul
INEC5
#M11
0E#123NE$ a %0<a
%spunderea personalului de specialitate criminalistic i a personalului
care ocup funcii auxiliare de specialitate criminalistic
#M11
$R). =9+*7
,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup funcii
auxiliare de specialitate criminalistic rspund disciplinar3 civil3 administrativ
i penal3 n condiiile legii5
#M11
$R). =9+*=
,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup funcii
auxiliare de specialitate criminalistic rspund disciplinar pentru a2aterile de
la ndatoririle de serviciu3 precum i pentru faptele care afecteaz prestigiul
justiiei5
#M11
$R). =9+*9
Constituie a2ateri disciplinare*
a? refuzul de a executa la timp sarcinile ncredinate n mod legal de
superiorul ierarhic3 precum i neexecutarea acestora din neglijen3 n
condiiile cerute i conform indicaiilor primiteI
2? prsirea locului de munc i lipsa de la serviciu fr apro2area celui n
drept s acorde nvoiriI
c? nclcarea normelor de protecie3 igien i securitate a muncii3 precum i a
regulilor de prevenire i stingere a incendiilorI
d? nclcarea normelor de comportare civic i etic sau folosirea unui
lim2aj inadecvat n cadrul relaiilor de munc5
#M11
$R). =9+40
>!? Constituie a2atere disciplinar grav oricare dintre urmtoarele fapte*
a? a2sena nemotivat de la serviciu timp de $ zile consecutivI
2? plecarea n concediu de odihn sau concediu fr plat nainte ca acesta
s fie apro2at de angajatorI
c? refuzul repetat de a executa la timp sarcinile ncredinate n mod legal de
superiorul ierarhic3 precum i neexecutarea acestora din neglijen3 n
condiiile cerute i conform indicaiilor primiteI
d? asumarea de o2ligaii sau responsa2iliti fa de persoane3 organe ori
organizaii3 interne sau internaionale3 n numele INEC sau n nume propriu3 pe
2aza calitii de salariat3 fr acordul sau mputernicirea preala2il a
angajatorului5
>"? Dvrirea de ctre salariat a oricreia dintre a2aterile disciplinare grave
prevzute la alin5 >!? se sancioneaz cu desfacerea disciplinar a contractului
individual de munc3 independent de existena unor antecedente disciplinare ale
acestuia5
#M11
$R). =9+4%
,entru a2aterile disciplinare svrite de personalul de specialitate
criminalistic sau de personalul care ocup funcii auxiliare de specialitate
criminalistic3 n raport cu gravitatea acestora3 se aplic sanciunile
disciplinare prevzute la art5 46 alin5 >!? lit5 a? C d? i f?5
#M11
$R). =9+42
>!? Nicio sanciune3 cu excepia celei prevzute la art5 46 alin5 >!? lit5 a?3 nu
poate fi aplicat nainte de efectuarea unei cercetri disciplinare preala2ile5
>"? Cercetarea preala2il este efectuat de comisia de disciplin3 numit de
directorul INEC5
>$? @n vederea desfurrii cercetrii disciplinare preala2ile3 salariatul va fi
convocat n scris de comisia de disciplin care realizeaz cercetarea3
preciznduCse o2iectul3 data3 ora i locul ntrevederii5
#M11
$R). =9+4*
Comisia de disciplin are urmtoarele atri2uii principale*
a? cerceteaz a2aterile disciplinare pentru care a fost sesizatI
2? sta2ilete persoanele care urmeaz s fie audiateI
c? audiaz salariatul a crui fapt constituie o2iectul sesizrii3 persoana care
a formulat sesizarea3 precum i orice alte persoane ale cror declaraii pot
nlesni soluionarea cazuluiI
d? poate solicita declaraii scrise persoanelor prevzute la lit5 c?I
e? poate solicita orice documente care sunt de natur s nlesneasc
soluionarea cazuluiI
f? propune aplicarea uneia dintre sanciunile disciplinare3 n raport cu
gravitatea a2aterii disciplinare svriteI
g? ntocmete rapoarte cu privire la cauzele pentru care a fost sesizat3 pe
care le nainteaz directorului institutului5
#M11
$R). =9+44
>!? Cercetarea disciplinar preala2il se efectueaz n termen de $# de zile
de la data lurii la cunotin a svririi a2aterii disciplinare3 dar nu mai
trziu de un an de la data svririi faptei5 Danciunea disciplinar este dispus
de ctre directorul institutului3 prin decizie3 emis n termen de cel mult !# zile
de la data finalizrii cercetrii disciplinare5
>"? -ecizia se comunic persoanei sancionate n cel mult 6 zile de la data
emiterii i produce efecte de la data comunicrii5
>$? ,revederile art5 4< alin5 >$? C >6? se aplic n mod corespunztor5
#B
#$P. =
&i'po!i(ii tran!itorii .i 4inale
$R). 90
Pre:ederile pre!entei le"i 'e aplic .i per'onalului au,iliar de 'pecialitate de
la in'tan(ele .i parc/etele militare5 precum .i de la 0ec(ia militar a Parc/etului
de pe ln" >nalta #urte de #a'a(ie .i ?u'ti(ie .i 0ec(ia de combatere a
in4rac(iunilor de corup(ie ':r.ite de militari a &irec(iei Na(ionale $nticorup(ie.
#M3
$R). 90+%
,revederile prezentei legi se aplic n mod corespunztor i personalului
conex al instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea3 cu
excepia dispoziiilor art5 743 74E"3 74E$ i 74E:5
#M4
$R). 90+2
>!? .uncionarii pu2lici i personalul contractual din cadrul instanelor
judectoreti3 parchetelor de pe lng acestea3 al +inisterului Fustiiei3
Institutului Naional de Expertize Criminalistice3 Institutului Naional al
+agistraturii i al Gcolii Naionale de ;refieri sunt salarizai potrivit
dispoziiilor legale aplica2ile acelorai categorii de personal din aparatul
Consiliului Duperior al +agistraturii5
>"? )rdonatorii de credite pot acorda premii lunare n limita a !#M din
cheltuielile cu salariile aferente funciilor pu2lice i personalului contractual
prevzute n statul de funcii3 cu ncadrarea n fondurile apro2ate anual prin
2uget cu aceast destinaie5 ,remiile se pot acorda n cursul anului
funcionarilor pu2lici i personalului contractual care au realizat sau care au
participat direct la o2inerea unor rezultate n activitate3 apreciate ca valoroase5
Dumele neconsumate pot fi utilizate n lunile urmtoare3 n cadrul aceluiai an
2ugetar5
#B
$R). 9%
7%8 Per'onalul au,iliar de 'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al
parc/etelor de pe ln" ace'tea5 a4lat 9n 4unc(ie la data intrrii 9n :i"oare a
pre!entei le"i5 'e con'ider c 9ndepline.te condi(iile le"ale pentru ocuparea
4unc(iilor 9n care e'te numit.
#M2
>"? ;refierii dactilografi ale cror posturi au fost transformate n posturi de
grefieri urmeaz s fie salarizai corespunztor legii speciale de salarizare5
ehnicienii criminaliti din cadrul parchetelor sunt asimilai grefierilor5
>$? 'a intrarea n vigoare a prezentei legi3 registratorii i informaticienii n
funcie vor fi ncadrai ca grefieri registratori3 respectiv grefieri informaticieni3
prin transformarea corespunztoare a posturilor3 urmnd s fie salarizai
corespunztor legii speciale de salarizare5
#B
$R). 92
&i'po!i(iile pre:!ute de pre!enta le"e pentru pre.edin(ii cur(ilor de apel .i
procurorii "enerali ai parc/etelor de pe ln" ace'te in'tan(e5 9n le"tur cu
numirea5 promo:area5 'u'pendarea5 'anc(ionarea .i eliberarea din 4unc(ie5
precum .i cu alte a'pecte pri:ind raporturile de 'er:iciu ale per'onalului au,iliar
de 'pecialitate 'e e,ercit de pre.edintele >naltei #ur(i de #a'a(ie .i ?u'ti(ie5 de
procurorul "eneral al Parc/etului de pe ln" >nalta #urte de #a'a(ie .i ?u'ti(ie .i
de procurorul "eneral al &irec(iei Na(ionale $nticorup(ie5 pentru per'onalul
au,iliar de 'pecialitate din ace'te in'titu(ii.
#M3
$R). 9*
>!? Constituie vechime n specialitate perioada n care personalul auxiliar al
instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea a ndeplinit
oricare dintre funciile prevzute la art5 $3 precum i perioadele n care a
ndeplinit3 n cadrul instanelor judectoreti3 parchetelor de pe lng acestea3
procuraturii3 fostelor ar2itraje de stat sau departamentale i fostelor notariate
de stat3 funcia de* impiegat3 secretar3 secretar ajutor3 secretar dactilograf3
dactilograf3 executor judectoresc3 conductor de carte funciar3 arhivar3
registrator3 arhivarCregistrator3 curier3 referent3 stenodactilograf3 ef de ca2inet3
funcionar3 statistician3 grefier dactilograf3 grefier analist programator3
informatician5
#M2
>"? Constituie vechime n specialitate i perioada n care personalul auxiliar
de specialitate al instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea
a ndeplinit funcia de executor judectoresc3 pn la data intrrii n vigoare a
'egii nr5 !449"###3 cu modificrile i completrile ulterioare5
>$? ,erioada n care personalul auxiliar de specialitate al instanelor
judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea a exercitat funcii de aceeai
natur n cadrul Curii Constituionale sau n cadrul fostelor structuri
jurisdicionale ale Curii de Conturi constituie vechime n specialitate5
#M3
>:? ,entru grefierii informaticieni constituie vechime n specialitate i
perioadele lucrate n acelai domeniu3 n alte uniti5
#B
$R). 94
7%8 >n termen de 90 de !ile de la intrarea 9n :i"oare a pre!entei le"i5 #on'iliul
0uperior al ;a"i'traturii aprob #odul deontolo"ic al per'onalului au,iliar de
'pecialitate al in'tan(elor -udectore.ti .i al parc/etelor de pe ln" ace'tea.
728 >n termenul pre:!ut la alin. 7%85 #on'iliul 0uperior al ;a"i'traturii
aprob re"ulamentele pre:!ute la art. 75 art. = alin. 7*85 art. 9 alin. 7285 art. %75
art. *= alin. 7*85 art. 44 alin. 7*85 art. 65 alin. 7*8 .i art. 7% alin. 728.
$R). 95
7%8 Liti"iile 9n le"tur cu aplicarea pre:ederilor pre!entei le"i 'e 'olu(ionea!
de tribunalele de munc .i a'i"urri 'ociale.
728 Pn la 9n4iin(area tribunalelor de munc .i a'i"urri 'ociale5 liti"iile
pre:!ute la alin. 7%8 'e 'olu(ionea! de 'ec(iile 'au completele 'peciali!ate
pentru 'olu(ionarea con4lictelor de munc.
$R). 96
Pre!enta le"e intr 9n :i"oare la data de % ianuarie 20055 cu e,cep(ia
di'po!i(iilor pri:ind 4ormarea pro4e'ional5 care intr 9n :i"oare la %6 iulie 2005.
#CIN
NOTE:
1. %eproducem mai jos prevederile art5 AI i art5 AII din 'egea nr5 !89"##7
>#M2?5
#M2
J&%5 AI
>!? ,ersonalul auxiliar de specialitate din cadrul instanelor judectoreti i
al parchetelor de pe lng acestea3 care la data intrrii n vigoare a prezentei
legi ndeplinete condiiile de pensionare prevzute la art5 74 alin5 >!E!?3 va fi
eli2erat din funcie la mplinirea unui termen de $ luni de la intrarea n vigoare
a prezentei legi5
>"? Consiliul Duperior al +agistraturii va lua msurile necesare pentru
ocuparea n termen de : luni de la intrarea n vigoare a prezentei legi a
posturilor care devin vacante prin pensionarea persoanelor prevzute la alin5
>!?5J
#M2
J&%5 AII
,rezenta lege intr n vigoare la data intrrii n vigoare a legii speciale de
salarizare3 prevzut la art5 7# alin5 >:?3 cu excepia dispoziiilor art5 I pct5 !! i
$63 care intr n vigoare la $ zile de la data pu2licrii legii n +onitorul )ficial
al %omniei3 ,artea I5J
#CIN
2. %eproducem mai jos prevederile art5 IA din )rdonana de urgen a
;uvernului nr5 !##9"##8 >#M3?5
#M3
J&%5 IA
,entru femei3 atingerea vrstei de pensionare de 7# de ani prevzute de
prezenta ordonan de urgen se va realiza ealonat n termen de un an i $
luni de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen3 prin
creterea vrstei de pensionare3 porninduCse de la 64 de ani i dou luni3 la data
de ! octom2rie "##83 la 7# de ani3 la data de $! decem2rie "##43 dup cum
urmeaz*

____________________________________________________________________
__________
| Perioada de pensionare | Data naterii persoanei | Vrsta de
pensionare|
| | | pentru
femei |
|_____________________________|__________________________|
_____________________|
| Octombrie 2007 | Iulie 199 | !" de ani
i 2 luni |
|_____________________________|__________________________|
_____________________|
| #oiembrie $ decembrie 2007 | %u&ust 199 | !" de ani
i ' luni |
|_____________________________|__________________________|
_____________________|
| Ianuarie $ februarie 200" | (eptembrie 199 | !" de ani
i luni |
|_____________________________|__________________________|
_____________________|
| )artie $ aprilie 200" | Octombrie 199 | !" de ani
i ! luni |
|_____________________________|__________________________|
_____________________|
| )ai $ iunie 200" | #oiembrie 199 | !" de ani
i * luni |
|_____________________________|__________________________|
_____________________|
| Iulie $ au&ust 200" | Decembrie 199 | !" de ani
i 7 luni |
|_____________________________|__________________________|
_____________________|
| (eptembrie $ octombrie 200" | Ianuarie 19!0 | !" de ani
i " luni |
|_____________________________|__________________________|
_____________________|
| #oiembrie $ decembrie 200" | +ebruarie $ martie 19!0 | !" de ani
i 9 luni |
|_____________________________|__________________________|
_____________________|
| Ianuarie 2009 | | *0 de ani
|
|_____________________________|__________________________|
_____________________|,
#CIN
3. %eproducem mai jos prevederile art5 AI C AIII din 'egea nr5 !679"#!!
>#M11?5
#M11
J&%5 AI
,ersonalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup funcii
auxiliare de specialitate criminalistic aflat n funcie n cadrul INEC la data
intrrii n vigoare a prezentei legi se consider c ndeplinete condiiile legale
pentru ocuparea funciilor n care este numit5J
#M11
J&%5 AII
'itigiile n legtur cu aplicarea prevederilor referitoare la personalul de
specialitate criminalistic i personalul care ocup funcii auxiliare de
specialitate criminalistic care funcioneaz n cadrul INEC se soluioneaz de
instanele specializate pentru soluionarea conflictelor de munc5J
#M11
J&%5 AIII
'a data intrrii n vigoare a prezentei legi3 orice alte dispoziii contrare se
a2rog5J
#B
<<<<<<<<<<<<<<<