Sunteți pe pagina 1din 1

ACTE NECESARE MODIFICRII ACTELOR CONSTITUTIVE

ALE UNEI ASOCIAII

Cerere ctre Judectoria Timioara, motivat n fapt i n drept, care s cuprind numrul
de nregistrare a asociaiei n Registrul asociaiilor i fundaiilor;
Tax judiciar de timbru n cuantum de 100 lei;
Convocatorul adunrii generale, 1 ex. original + 2 copii;
Procesul verbal al adunrii generale, coninnd semnturile membrilor prezeni, 1 ex.
original + 2 copii;
Act adiional la actul constitutiv, respectiv la statutul asociaiei (dac este cazul), atestat
de avocat sau autentificat de notar, 3 ex. originale i o copie conform cu originalul;
Adeverin eliberat de asociaie din care s rezulte nr. total de membri ai acesteia, la data
ntrunirii adunrii generale, 1 ex. original;
Sentin de nfiinare + de modificare a actelor constitutive (dac este cazul), 1 copie;
Actul constitutiv i statutul asociaiei, n forma anterioar modificrii, 1 copie;
Certificat de nregistrare fiscal; 1 copie
Certificat de nscriere n Registrul asociaiilor i fundaiilor, 1 copie;
n situaiile de mai jos se mai anexeaz:
- la modificare denumire
Dovada disponibilitii denumirii eliberat de ctre Serviciul Comunicare i Relaii
Publice din cadrul Ministerului Justiiei, 1 original + 2 copii.
- la modificare sediu
Hotrrea consiliului director, 4 ex. originale; extras de carte funciar, contract de
comodat, 1 original + 2 copii.
- la modificare componen consiliu director
Copia crilor de identitate ale membrilor din consiliul director, 3 ex;
Certificatele de cazier fiscal ale membrilor din consiliul director, 1ex. original +2 copii.