Sunteți pe pagina 1din 2

Instrumente Structurale

2007 - 2013

UNIUNEA EUROPEAN

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013


co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional
Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient
Domeniul major de intervenie D1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, n special a IMM
Operaiunea Sprijin pentru consolidarea i modernizarea sectorului productiv prin investiii
tangibile i intangibile pentru ntreprinderi

ANEXA 2
OPIS DOCUMENTE
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Tip document

Formularul
Cererii
de
finanare
completat
corespunztor Anexa 1
Declaraia de eligibilitate n formatul solicitat Model
1A
Declaraia de angajament n formatul Model 1B

Perioada
de
valabilitat
ea
document
ului
Permanent

Nr.
Pag.
(de
la...p
n la)

Permanent
Permanent

Plan de afaceri cu anexe conform modelului prezentat Maximum 1


n Model 1C
an vechime
Scrisoare de naintare Model 1D
Bilanul ntreprinderii i bilanul consolidat auditat
(dac e cazul) aferent ultimului exerciiu financiar
complet, inclusiv Contul de Profit i Pierdere (copie)
cu meniunea conform cu originalul i documentele
justificative prin care se atest numrul de locuri de
munc la data depunerii cererii de finanare, dac este
cazul (copie)
Act constitutiv de nfiinare a societii - actualizat
(copie)

Hotrrea AGA/CA de aprobare a investiiei, inclusiv


cu precizarea reprezentantului legal (copie)
9. CV urile persoanelor implicate n echipa de proiect
Model 1E
10. mputernicire pentru persoana care depune dosarul
direct la sediul AM POS CCE
11. Autoevaluarea n raport cu criteriile de mediu Model
1F

N/A

Permanent

Permanent
N/A
Permanent
N/A

DA
sau
N/A

Instrumente Structurale
2007 - 2013

UNIUNEA EUROPEAN

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013


co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional
Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient
Domeniul major de intervenie D1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, n special a IMM
Operaiunea Sprijin pentru consolidarea i modernizarea sectorului productiv prin investiii
tangibile i intangibile pentru ntreprinderi

12. Formularul completat conform Anexei 2- Calculul


pentru ntreprinderile partenere sau legate din Legea
nr. 346/2004 cu modificrile i completrile
ulterioare dac este cazul Model 1G

n vigoare la
data depunerii
Cererii de
finanare

Subsemnatul(a) n calitate de reprezentant al(a) . declar pe propria


rspundere c documentele depuse sunt n total concordan cu cerinele prevzute n Ghidul
solicitantului. Sunt contient de faptul c orice nepotrivire ntre documentele existente n
plicurile depuse i situaia real poate duce automat la respingerea cererii de finanare/rezilierea
contractului i returnarea sumelor rambursate, fr a crea nicio obligaie din partea Autoritii de
Management.

Data

Semntura i tampil