Sunteți pe pagina 1din 59

Anexa 8

CONTRACT DE FINANARE

Cod SMIS

CONTRACT DE FINANARE
Variant informativ
Nr................................ /...................................
ntre:
Ministerul Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management a Programului Operaional
Sectorial Creterea Competitivitii Economice, reprezentat prin doamna Adina Moga, avand functia
de Director General, cu sediul n Bucuresti, Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1,
Bucureti, tel./fax 0372 838 743 cod postal 011171, cod de nregistrare fiscal 20897750, pe de o parte
i
SC .., Cod Unic de nregistrare .., Nr. de nregistrare la Registrul Comerului
, cu sediul n , Tel. .., Fax, E-mail. .., reprezentat prin
domnul , cu funcia de .., identificat prin B.I/C.I.. Seria .,
Nr.. eliberat de la data de ., CNP , n calitate de Beneficiar, pe de
alt parte,
au convenit ncheierea prezentului Contract pentru acordarea finanrii nerambursabile n baza Cererii de
Finanare nr. ., n urmtoarele condiii:
Interpretare
(1) n prezentul contract, cu excepia cazului cnd contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
a) Cuvintele care indic singularul includ i pluralul, iar cuvintele care indic pluralul includ i
singularul;
b) Cuvintele care indic un gen includ toate genurile;
c) Cuvintele care indic persoane vor include persoane fizice i/sau juridice, dup caz.
(2) Referinele la orice acte normative se consider a face referire i la orice acte normative subsecvente
prin care acestea sunt modificate.

(3) Termenele i duratele stabilite n prezentul contract se calculeaz de la data intrrii n vigoare a
contractului fr luarea n calcul a zilei n care a nceput, dar cu luarea n calcul a zilei n care se
sfresc.
(4) n cadrul prezentului contract, prin zile se nelege zile calendaristice dac nu este specificat altfel.
(5) Prin perioada de implementare a proiectului se nelege perioada n care se finalizeaz toate activitile
aferente proiectului prevzute n Calendarul activitilor din cadrul Cererii de finanare, anexa VI la
contract.
(6) Prin perioada de durabilitate a proiectului se nelege perioada de meninere obligatorie a investitiei dup
finalizarea implementrii proiectului.
(7) Termenul de transmitere a documentelor solicitate ncepe cu ziua lucrtoare urmtoare generrii
obligatiei de a trimite/primirii de ctre beneficiar a solicitrii i se ncheie cu data primirii de ctre AM
a documentelor solicitate.
ARTICOLUL 1 OBIECTUL CONTRACTULUI
(1) Obiectul prezentului Contract l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre Autoritatea de
Management pentru Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (AM POS
CCE), pentru implementarea Proiectului aflat pe lista ...................(se va scrie de aprobare/de rezerv, in funcie de
punctajul obinut i bugetul disponibil)

cod SMIS intitulat: . , denumit n

continuare Proiect.
(2) Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i condiiile stabilite n prezentul
Contract i n anexele care fac parte integrant din acesta, pe care Beneficiarul declar c le cunoate i le
accept la semnarea acestora.
(3) n cazul proiectelor incluse pe lista de rezerv (cele care obin peste punctajul minim de calitate 60 pct.
dar care nu pot fi finanate n limita bugetului iniial al apelului specific):
A. obligaia AM de a acorda Beneficiarului finanarea nerambursabil n termenii stabilii n prezentul
Contract i n anexele care fac parte integrant din acesta, survine numai n condiiile identificrii
resurselor financiare necesare rambursrii cheltuielilor aferente implementrii proiectelor n cauz i de
la data notificrii corespunztoare a Beneficiarului.
B. Obligaiile beneficiarului survin de la data intrrii n vigoare a contractului de finanare.
(4) Cererea de finanare, astfel cum a rezultat n urma verificrilor, modificrilor i completrilor efectuate
pe parcursul procedurii de evaluare i selecie, devine anex la prezentul Contract, fcnd parte integrant
din acesta.
(5) n cazul oricror diferene (fie de form, fie de fond) ntre varianta electronic a Cererii de finanare ce a
stat la baza evalurii i varianta pe format hrtie a Cererii de finanare depus de beneficiar n etapa de
contractare primeaz varianta electronic.
(6) Beneficiarul accept finanarea nerambursabil i se angajeaz s implementeze Proiectul pe propria
rspundere, n conformitate cu prevederile cuprinse n prezentul Contract, cu legislaia naional i
comunitar aplicabil i cu instruciunile emise de Autoritatea de Management.
2

ARTICOLUL 2 DURATA CONTRACTULUI I PERIOADA DE IMPLEMENTARE A


PROIECTULUI
(1)Contractul intr n vigoare la data semnrii lui de ctre ultima parte.
(2)Perioada de implementare a Proiectului de ..luni., cu posibilitatea de a fi prelungit, pana cel trziu la
data de 31 decembrie 2015.
(3)Data de la care ncepe implementarea Proiectului este ziua urmtoare intrrii n vigoare a prezentului
Contract.
(4)Perioada de durabilitate a proiectului este de 3 ani pentru IMM i 5 ani pentru ntreprinderi mari de la
finalizarea implementrii proiectului.
(5)Contractul i nceteaz valabilitatea 5 ani de la data nchiderii oficiale/pariale a POS CCE, conform
reglementrilor naionale i comunitare n vigoare, pentru obligaia prevzuta la art.8-alin 35.

ARTICOLUL 3 VALOAREA PROIECTULUI


(1) Valoarea total a Proiectului care face obiectul finanrii nerambursabile este
lei () din care:
a) valoare totaleligibiln valoare de lei
b) valoare neeligibiln valoare de lei
conform datelor din tabelul nr.1
Tabel nr.1
Valoarea
Valoarea
total
a total
Proiectului, eligibil a
din care:
Proiectului,
(lei)
din
care:
(lei)

Valoarea
eligibil

Valoarea
eligibil

Valoarea
eligibil

Cofinanarea

1=2 + 8

2=3 + 6

3=4 + 5

4=3 x 86 %

5=3 x 14 %

6=2 - 3

7=6/2 x 100

8=1 - 2

(2)

Rata
de Valoarea
cofinanare a neeligibil
a
eligibil a
nerambursabil, nerambursabil nerambursabil Beneficiarului beneficiarului
din valoarea Proiectulu
din care: (lei)
finanat
din finanat
din (lei)
i (lei)
total
FEDR (lei)
bugetul
eligibil
a
national (lei)
Proiectului
(%)

AM POS CCE se angajeaz, s acorde o finanare nerambursabil de maximum ..lei


(litere), din care.% FEDR i % Buget de stat, n cazul n care, la sfritul perioadei de
implementare a Proiectului, valoarea total eligibil este mai mic dect valoarea total eligibil
contractat, suma acordat de Autoritatea de Management se va reduce corespunztor.

(3)Valoarea eligibil nerambursabil aprobat prin prezentul contract nu poate fi modificat n sensul
majorrii acesteia.
3

(4)n cazul n care valoarea totala a Proiectului crete fa de valoarea convenita prin prezentul contract de
finanare, diferena rezultat fa de finanarea nerambursabil maxim menionat la alin. (2) este suportata
n ntregime de Beneficiar.
(5)Beneficiarul se angajeaz s asigure co-finanarea tuturor cheltuielilor Proiectului.
(6) Beneficiarul poate efectua modificri asupra bugetului, dac acestea nu afecteaz scopul principal al
proiectului i impactul financiar se limiteaz la transferul intre categorii de maximum 10% din suma
nscris iniial n cadrul fiecrei categorii de cheltuieli eligibile, fr a se modifica valoarea total eligibil a
proiectului. Beneficiarul va transmite la AM POS CCE o notificare privind bugetul astfel modificat, n
termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data modificrii acestuia si cu cel putin 10 zile inainte de
termenul de depunere al cererii de rambursare ce poate fi afectata de aceasta modificare.
(7) Modificrile cu impact bugetar mai mare de 10% ntre categoriile bugetare se pot face numai cu act
adiional, n baza unei riguroase justificri a beneficiarului legate de aceste modificri.
(8) Modificarea/modificrile bugetului proiectului nu trebuie s conduc la depirea limitelor maxime
impuse de prevederile regulamentelor comunitare, sau de legislaia naional sau/i de regulile de
eligibilitate, evaluare i selecie specifice POS CCE.
ARTICOLUL 4 ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR
(1) Sunt eligibile acele cheltuieli, realizate n conformitate cu prevederile HG nr. 759/2007, cu completrile
i modificrile ulterioare, Ordinului Ministrului Economiei i Finanelor nr. 184/2008 privind aprobarea
listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 1.1.a "Sprijin pentru
consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile" - Domeniul Major
de Interventie 1.1 - Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special
a IMM, si 1.3.b "Sprijin pentru consultanta acordat IMM" - Domeniul Major de Interventie 1.3 - Dezvoltarea
durabila a antreprenoriatului, in cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient" din
cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) 2007-2013
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 93/06.02.2008, cu modificrile ulterioare, cu
respectarea cerinelor legale aplicabile n domeniul achiziiilor publice.

Tabelul nr. 2
Nr.
crt.

Finanarea nerambursabil

Denumirea cheltuielii*

Contribuia proprie

Valoarea
total

Valoarea
total a
cheltuielii
cu TVA
(lei)

eligibil a
cheltuielii
(lei)

Prevederile
legale

2 = 3+8

3= 6+7

Valoarea
la
Cheltuieli
valoarea
finanrii
Procentul
conexe i
nerambursabile eligibil a
(%)
neeligibile
cheltuielii
(lei)
(lei)
(lei)
5

Mijloace fixe
- Tangibile
- Intangibile
Consultanta (numai pt.
IMM)
Alte cheltuieli
- ....
TOTAL

(2) TVA deductibil este o cheltuial neeligibil.


(3) Asigurarea sumelor necesare plii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea beneficiarului.
(4) Pentru a fi eligibile cheltuielile trebuie s fie realizate (facturate ctre beneficiar i pltite) n perioada de
implementare prevzut la Art. 2 din prezentul Contract; excepie fac cazurile n care contractul de achiziie
prevede un termen de plat de maxim 90 de zile de la data facturrii, cu recepia i livrarea n perioada de
implementare.
ARTICOLUL 5 PREFINANAREA
(1) Prefinanarea se acord integral n baza unei cereri de prefinanare din partea Beneficiarului (conform
Anexei 9), nsoit de unul sau mai multe contracte de furnizare de bunuri/prestare de servicii ncheiat(e)
ntre Beneficiar i unul sau mai muli operatori economici i n baza unui instrument de garantare emis n
condiiile legii, in conformitate cu prevederile HG 218/2012, art.14, alin 1 lit.d).
(2) Beneficiarul care solicit prefinanare are obligaia de a furniza AM POS CCE documente care atest
capacitatea financiar de implementare a proiectului
conformitate cu legislatia in vigoare.

pentru suma aferent prefinanrii solicitate, in

(3) Pentru obinerea prefinanrii, beneficiarii au obligaia deschiderii unui cont la trezoreria statului/cont
bancar, conform legislaiei n vigoare, dedicat exclusiv pentru primirea prefinanrii i efectuarea
cheltuielilor aferente proiectului.

(4) Valoarea maxima a prefinanrii este de ...................... lei (......................... lei) reprezentnd.......%
(maxim 35 %) din valoarea nerambursabil a proiectului acordat din fonduri publice.
(5) Cererea de prefinanare i documentele nsoitoare prevzute la alin. (1) i (2) vor fi depuse la AM POS
CCE in conformitate cu graficul de prefinanare din tabelul de mai jos.
Cerere de prefinanare nr

Data depunerii

Suma estimativ

(6) a) Plata prefinanrii se va efectua de ctre Unitatea de Plat din cadrul AM POS CCE, n lei, n
urmtorul cont dedicat exclusiv prefinanrii:
1. cod IBAN: ;
2. titular cont:;
3. denumire/ adresa Banca comercial:.
b) Diferena dintre dobnda acumulat n contul prevzut la litera a), corespunztoare sumelor de
prefinanare rmase disponibile n cont i valoarea impozitelor aferente i a comisioanelor de gestionare a
contului respectiv se raporteaz AM POS CCE i se deduce de aceasta din sumele rambursate
Beneficiarului, pn la plata final, inclusiv.
(7) Operaiunile derulate prin contul dedicat exclusiv prefinanrii vor respecta strict prevederile legislaiei
n vigoare cu privire la prefinanare.
(8) Sumele existente n contul de prefinanare se vor utiliza pentru cheltuielile proiectului (eligibile i
neeligibile).
(9) Recuperarea se efectueaz ncepnd cu prima cerere de rambursare, prin deducere, conform garficului de
rambursare a cheltuielilor din prezentul Contract astfel nct suma aferent prefinanrii s se recupereze
integral nainte de ultima cerere de rambursare.
(10) Prefinanarea acordat se restituie de ctre Beneficiar, in conditiile prevazute de HG 218/2012, cu
modificarile si completarile ulterioare, dac nicio cerere de rambursare, care s justifice achiziia de bunuri
ori servicii, nu a fost depus de acesta.
(11) Dac prefinanarea nu poate fi recuperat integral pn la ultima cerere de rambursare, ca urmare a
diminurii valorii eligibile, diferena de prefinanare se va restitui de ctre Beneficiar n contul AM POS
CCE, n termen de maximum 30 de zile de la notificarea transmis acestuia.
(12) n cazul nerespectrii clauzelor contractuale, garania se execut corespunztor sumei de recuperat.
(13) Beneficiarul are obligaia s in pentru proiect o eviden contabil distinct, folosind conturi
analitice dedicate, att pentru sumele ncasate reprezentnd prefinanarea, ct i pentru cheltuielile efectuate
aferente implementrii proiectului.

(14) n cazul n care beneficiarul decide s renune la prefinanare, va trebui s notifice n acest sens AM
POSCCE cu cel putin 10 zile inainte de expirarea termenului stabilit n graficul de prefinanare pentru
depunerea cererii.
ARTICOLUL 6 - CONSTITUIREA DE GARANTII ASUPRA ACTIVELOR FIXE CE FAC
OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANTARE
(1) n cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, beneficiarul poate
constitui garanii n favoarea unei instituii de credit, asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de
finanare, n conformitate cu prevederile HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor msuri de accelerare a
implementrii instrumentelor structurale, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Beneficiarul este obligat s transmit Autoritii de Management, dup caz, copii ale contractelor de
credit i ale celor accesorii acestora, dup caz, de ipotec i ale oricror alte documente corespunztoare,
ncheiate cu instituia bancar n scopul menionat la alin. (1), n termen de maximum 10 zile lucrtoare de
la semnarea acestora.
(3)Valoarea creditului obinut cu garania constituit conform prevederilor alin. (1) nu va putea depi
valoarea contribuiei beneficiarului la finanarea proiectului, respectiv valoarea nsumat a procentului din
cheltuielile eligibile aferent contribuiei proprii i a cheltuielilor neeligibile, conform contractului de
finanare.
(4) n situaia n care beneficiarul nu a solicitat acordarea de prefinanare i n contractul de finanare este
prevzut o singur cerere de rambursare, valoarea creditului obinut cu garania constituit conform
prevederilor prezentului contract poate include i valoarea asistenei financiare nerambursabile prevzute n
contractul de finanare cu condiia ca n termen de maxim cinci zile lucrtoare de la data efectiv a plii
cererii de rambursare s fie ndeplinite prevederile de la alin. (3).
(5) n cazul n care contractul de credit ncheiat n condiiile alin. (1) i (2), prevede alt moned dect cea
naional, verificarea respectrii prevederilor alin.(3) i (4) se va face prin transformarea n lei a valorii
creditului corespunztor garaniei, la cursul de schimb oficial al BNR valabil la data contractrii creditului.
(6)Instrumentul de garantare a activelor fixe care fac obiectul garaniei va fi cesionat instituiilor de creditare
bancare n favoarea crora se constituie respectiva garanie.
ARTICOLUL 7 RAMBURSAREA CHELTUIELILOR
(1) n termen de maximum 20 de zile lucrtoare de la data depunerii de ctre Beneficiar la AM POS CCE a
cererilor de rambursare ntocmite conform contractului de finanare i nsoite de documentele
justificative corespunztoare, aceasta va informa Beneficiarul cu privire la plata aferent cheltuielilor
autorizate din cererea de rambursare.
(2) Rambursarea se va efectua de ctre Unitatea de plat pentru POS CCE, n urmtorul cont:
1.cod IBAN:
2.titular cont:
3.denumire/adresa Banca comercial:

(3) AM POS CCE poate prelungi termenul prevzut la alin.(1), de maximum dou ori pentru perioade de
pn la 5 zile lucrtoare, n situaia solicitrii unor documente adiionale sau clarificri. Nedepunerea de
ctre Beneficiar a documentelor sau clarificrilor solicitate, n termenul prevzut poate atrage
respingerea, parial sau total, dup caz, a cererii de rambursare.
(4)Beneficiarul poate depune i facturi de avans la solicitarea rambursrii cheltuielilor eligibile, cu condiia
ca acestea s fie nsoite de instrumente de garantare din partea prestatorilor de servicii/furnizorilor de
bunuri/ executantilor de lucrri emise, n conformitate cu prevederile art.4 din HG 264/2003 cu modificrile
si completrile ulterioare, de o societate bancar sau o societate de asigurri. Instrumentul de garantare
privind returnarea avansului trebuie s fie acoperitor att pentru recuperarea avansului acordat, ct i pentru
repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor, n cazul nendeplinirii sau
ndeplinirii necorespunztoare a obligaiilor contractuale ce deriv din acordarea avansului. Aceast
prevedere nu se aplic pentru ultima cerere de rambursare.
(5)Beneficiarul va depune la AM POS CCE pentru rambursarea cheltuielilor eligibile urmtoarele
documente (sau alte documente cu valoare probatorie echivalent):

Cerere de rambursare (Anexa 3) 3 exemplare;

Raport de progres (Anexa 4) 2 exemplare;

Copii certificate n dou exemplare care s conin meniunea conform cu originalul, tampila
Beneficiarului i semntura reprezentantului legal al acestuia, dup urmtoarele documente:
facturi (trebuie s specifice detaliat bunul achiziionat sau serviciul prestat), documente de plat,
extrase bancare i alte documente justificative, precum note contabile, balane de verificare i
fie de cont analitice care fac dovada nregistrrii documentelor primare n eviden contabil;

Pentru procedura de achiziii: documentele prevzute n Anexa 7;

Pentru informare i publicitate: fotografii, anunuri, comunicate, documente pentru evidenierea


plii publicitii radio/TV 1 exemplar;

Pentru achiziii de bunuri: copie certificat NIR, copie certificat dup procesul verbal de
predare-primire a bunurilor sau dup procesul verbal de punere n funciune 1 exemplar;

Pentru execuie lucrri de montaj echipamente i instalaii tehnologice: PV de preluare la


montaj, PV de terminare montaj pe echipamente, grupuri de echipamente sau total instalaie,
devize pe obiect, liste de echipamente, liste de lucrri;

Pentru prestri servicii: aprobarea Beneficiarului pentru documentele remise n cadrul


consultanei;

Beneficiarul are obligaia ca pn la plata final inclusiv s prezinte facturile definitive n


original i toate documentele justificative menionate mai sus sau solicitate de AM POS CCE
pentru justificarea sumelor ce i-au fost rambursate n baza facturilor de avans.

(6)Facturile originale trebuie s menioneze detaliat bunul achiziionat, serviciul prestat sau lucrarea
efectuat. Pentru evitarea dublei finanri toate facturile vor fi inscripionate, sub semntura
8

reprezentantului legal al Beneficiarului, cu numrul contractului de finanare i programul prin care este
finanat (POS CCE).
(7) Beneficiarul care efectueaz pli n valut n cadrul Proiectului vor solicita la rambursare
contravaloarea n lei a acestora la cursul Bncii Naionale a Romniei din data ntocmirii documentelor de
plat n valut.
(8)AM POS CCE are dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor neclariti.
Beneficiarul este obligat s rspund n termen de 5 zile lucrtoare de la data primirii solicitrii de
clarificare. Nerespectarea acestui termen atrage prelungirea perioadei alocate rambursrii sumelor solicitate,
fr a crea nicio obligaie din AM POS CCE.
(9) Cererea de rambursare se poate depune pentru fiecare achiziie de bunuri numai dup ntocmirea
procesului verbal de predare-primire, precum i pentru prestri servicii, dup acceptarea rezultatelor
acestora de ctre Beneficiar, urmnd ca procesul verbal de punere n funciune s fie prezentat pn la
ultima cerere de rambursare. Se pot depune Cereri de rambursare i pentru decontri de pli n avans la
furnizori, dac aceste facturi de avans au la baz garanii emise de acetia, n cuantumul avansurilor pltite.
(10) Beneficiarul poate opta pentru depunerea unei singure cereri de rambursare la sfritul perioadei de
implementare a Proiectului, n cazul n care nu solicit prefinanare.
(11) Fiecare cerere de rambursare transmis de Beneficiar trebuie s reflecte separat, cheltuielile efectuate
de acesta.
(12)

Rambursarea cheltuielilor aferente achiziiilor necesare implementrii proiectului se realizeaz

conform graficului de rambursare Tabel 3 cu obligaia beneficiarului de a depune prima cerere de


rambursare n termen de 90 de zile calendaristice de la momentul semnrii contractului de finanare, cu
excepia acelor achiziii ce implic un termen de livrare a utilajelor peste acest termen.
Tabel nr.3

Cerere de
rambursare
nr.

Suma estimativ
(Lei)

Deducere
prefinantare
(lei)* nu trebuie
s depeasc
86% din suma
estimativ

1
2
3
Total buget

Suma estimativa de
rambursat
(lei)

Data depunerii

(13) n vederea modificrii graficului de rambursare Beneficiarul are obligaia de a solicita aprobarea AM
POS CCE prin notificare, justificat corespunztor cu cel puin 10 zile nainte de data stabilit prin
respectivul grafic, fr a aduce atingere altor prevederi contractuale. Notificarea cuprinznd graficul de
rambursare modificat, aprobat de ctre AM POS CCE se va constitui anex la contractul de finanare, fr
a fi necesar ncheierea unui act adiional.
(14) Plata final pe baza ultimei cereri de rambursare va fi de minimum 20% din valoarea finanat din
fonduri publice, conform contractului de finanare i se va efectua numai dac vor fi ndeplinite urmtoarele
condiii:
a) se dovedete obinerea performanelor tehnice prevzute, demonstrate prin realizarea punerii n funciune
a acestuia, efectuarea testului de performan, realizarea recepiei finale sau, dup caz, realizarea recepiei la
finalizarea lucrrilor i preluarea de ctre personalul de exploatare, fiecare dintre acestea dovedite prin
mijloacele de prob necesare prevzute la alin. (9);
b) obinerea unui raport de audit final independent favorabil;
c) se dovedete ndeplinirea indicatorilor de realizare asumai prin Contract;
d) ultima cerere de rambursare este depus conform graficului cererilor de rambursare. n cazuri justificate,
beneficiarul poate solicita modificarea datei de depunere a ultimei cereri de rambursare, prin notificare,
numai cu acordul Autoritii de Management si fara sa depaseasca data de 31 decembrie 2015.
e) prefinanarea acordat a fost integral recuperat, dac e cazul.
(15) n situaia n care Beneficiarul nu ndeplinete indicatorii de realizare asumai prin Contract dar
obiectivul Proiectului este atins, finanarea nerambursabil acordat va fi redus conform evaluarii din
bugetul proiectului a indicatorilor de realizare respectivi, cu excepia cazurilor temeinic justificate in
conditiile legale in vigoare si in conformitate cu prevederile OUG 66/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare.
(16) Indicatorii de realizare sunt cei prevzui n Tabelul nr. 4.
Tabel nr. 4 Indicatorii de realizare
Indicatorii de realizare

Valoarea la sfritul perioadei


de
implementare

Valoarea la sfritul perioadei de


meninere obligatorie a investiiei
(3 ani/5 ani)

Active tangibile/intangibile
achiziionate prin proiect (numr)

(17) n cazul n care Beneficiarul nu realizeaz indicatorii de realizare asumai prin Contract i obiectivul
Proiectului nu este atins, finanarea nerambursabil va fi retras integral.
(18) AM POS CCE poate suspenda, aproba parial sau respinge la plat o cerere de rambursare n cazul
detectrii unei cheltuieli neeligibile sau n cazul nerespectrii de catre beneficiar a prevederilor contractuale
sau legale aplicabile. Respingerea la plata va fi comunicata Beneficiarului in termen de 20 de zile, astfel
incat acesta sa poata formula punctul sau de vedere/contestatie.
10

(19) AM POS CCE are dreptul de a efectua corecii financiare constnd din excluderea de la finanare parial
sau n totalitate a cheltuielor aferente unei cereri de rambursare, n cazul constatrii unor cheltuieli
neeligibile i/sau n cazul nerespectrii/nclcrii prevederilor contractuale i/sau legale, naionale i/sau
comunitare, aplicabile. Coreciile se vor comunica Beneficiarului odat cu rezultatul verificrii cererilor de
rambursare. Acestea sunt operate direct asupra sumelor aferente cererii de rambursare. Beneficiarii pot
contesta corectiile aplicate in conditiile legii.
ARTICOLUL 8 OBLIGAIILE PRILOR
A) Obligaiile Beneficiarului
1.Beneficiarul trebuie s asigure implementarea Proiectului n conformitate cu cele asumate prin prezentul
Contract. Beneficiarul va fi rspunztor n faa AM POS CCE pentru implementarea Proiectului.
2.Indicatorii de rezultat sunt cei prevzui n Tabelul nr. 5 de mai jos:

Tabel nr. 5 Indicatorii de rezultat


Valoarea de
referin

Indicatorii de rezultat

[n cifre]

Valoare la sfritul
perioadei
de meninere obligatorie a
investiiei (3 ani/5ani)

Creterea cifrei de afaceri fa de bilanul


ultimului exerciiu financiar (%)
Numrul locurilor de munc
create *
Numrul locurilor de
munc meninute *
Creterea exportului (%)*
aceti indicatori vor trebui corelai cu obligaiile asumate prin cererea de finanare
3. Beneficiarul are obligaia s ndeplineasc indicatorii de realizare i de rezultat, aa cum au fost prevzui
n prezentul Contract (Tabelul nr.4 i Tabelul nr.5).
4. Beneficiarul are obligaia s raporteze ndeplinirea indicatorilor de rezultat pe toat perioada de
durabilitate a Proiectului, ncepnd cu anul urmtor celui n care s-a finalizat Proiectul, asigurndu-se c
pn la sfritul perioadei de durabilitate toi indicatorii de rezultat asumai prin contract vor fi atini; n caz
contrar AM POS CCE poate s solicite Beneficiarului returnarea sumelor primite in functie de gradul de
11

afectare a factorilor de evaluare si selectie care au stat la baza acordarii finantarii nerambursabile si a
obiectivelor proiectului.
5. n cazul subcontractrii n tot sau n parte a managementului de Proiect, n condiiile legii,
responsabilitatea revine n exclusivitate Beneficiarului.
6. n scopul monitorizrii ajutoarelor de stat Beneficiarul are obligaia s pstreze i s pun la dispoziia
AM POS CCE, la solicitarea acesteia, toate documentele necesare precum i s in o eviden specific a
ajutoarelor de care a beneficiat conform Ordinului ministrului fondurilor europene nr. . privind
aprobarea schemei de ajutor de stat.
a Implementare
7. Beneficiarul are obligaia de a menine investiia finanat prin prezentul contract cel puin 3 ani pentru
IMM i 5 ani pentru ntreprinderi mari dup finalizarea implementrii proiectului (durabilitatea proiectului).
8.Beneficiarul are obligaia de a respecta planul achiziiilor, calendarul activitilor i graficul de depunere a
cererilor de rambursare cuprinse n Cererea de finanare, anexa VI la contract.
9. n vederea modificrii listei achiziiilor, calendarului activitilor i graficului de depunere a cererilor de
rambursare, Beneficiarul are obligaia de a solicita aprobarea AM POS CCE prin notificare, justificat
corespunztor, anterior datelor stabilite prin respectivul grafic/calendar/list, fr a aduce atingere altor
prevederi contractuale. Notificrile aprobate de ctre AM POS CCE se vor constitui anexe la contractul de
finanare, fr a fi necesar ncheierea unui act adiional.
10. Beneficiarul are obligaia s asigure un management eficient al proiectului inclusiv prin asigurarea
resurselor umane i materiale necesare implementrii corecte i n termenele stabilite prin prezentul
Contract a activitilor proiectului.
11. Beneficiarul se oblig s implementeze Proiectul pe propria rspundere, n conformitate cu prevederile
prezentului Contract i ale legislaiei comunitare i naionale n vigoare. Beneficiarul va fi singurul
rspunztor n faa AM POS CCE pentru ndeplinirea obligaiilor asumate prin Contract, pentru
implementarea Proiectului i pentru realizarea obiectivelor prevzute n Anexa 6 Cererea de finanare la
prezentul Contract, Beneficiarul trebuie s implementeze Proiectul cu profesionalism, eficien i vigilen
n conformitate cu cele mai bune practici n domeniul vizat i n concordan cu prevederile acestui
Contract.
12.Beneficiarul este obligat s furnizeze AM POS CCE orice documente, date i/sau informaii solicitate n
legtur cu implementarea Proiectului i executarea prezentului Contract, n termenul i condiiile
specificate n solicitarea respectiva
13. Beneficiarul este obligat s realizeze toate msurile de informare i publicitate n conformitate cu
obligaiile asumate prin Anexa 6 Cererea de finanare la prezentul Contract, cu respectarea prevederilor din
Anexa 2 Msurile de informare i publicitate la prezentul contract.
14. Beneficiarul are obligaia de a ntocmi i transmite ctre AM POS CCE, conform graficului de depunere
a cererilor de rambursare, cererile de rambursare i rapoartele de progres ce nsoesc aceste cereri, precum i
12

documentele justificative ce nsoesc cererea de rambursare, n conformitate cu prevederile prezentului


Contract.
15.Cererile de rambursare, rapoartele de progres, notificrile, precum i orice alt document oficial transmis
AM POSCCE pentru implementarea proiectului vor fi semnate de ctre reprezentantul legal al
Beneficiarului sau de ctre persoana mputernicit n acest sens de ctre Beneficiar.
16. Indiferent de numrul i data de depunere a cererilor de rambursare, Beneficiarul are obligatia intocmirii
si transmiterii de rapoarte trimestriale de progres; acestea se vor transmite ctre AM in termen de 10 zile de
la ncheierea trimestrului de raportare sau ori de cte ori AM POSCCE solicit aceasta.
17. Beneficiarul este obligat s informeze AM POSCCE despre orice situaie care poate determina ncetarea
sau ntrzierea executrii Contractului, n termen de maximum 5 (cinci) zile lucrtoare de la data lurii la
cunotin despre o astfel de situaie. n urma analizei situaiei aprute, AM POSCCE poate decide
suspendarea/rezilierea Contractului cu aplicarea corespunztoare a prevederilor art. 18 din prezentul
Contract.
18. n situaia n care beneficiarii aplic mecanismul decontrii cererii de plat conform Ordonanei de
Urgen a Guvernului nr. 64/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, modificarea graficului
cererilor de rambursare nu mai este necesar.
19. Beneficiarul i va asuma integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa sa pe
parcursul implementrii proiectuluiAM POS CCE va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile
cauzate terilor din culpa Beneficiarului.

b Control i Audit
20. Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice informaii de natur tehnic sau financiar legate de Proiect
solicitate de ctre AM POS CCE, Autoritatea de Certificare i Plat, Autoritatea de Audit, Comisia
European sau orice alt organism abilitat s verifice sau s realizeze controlul/auditul asupra modului de
implementare a proiectelor cofinanate din instrumente structurale.
21. Beneficiarul are obligaia s asigure toate condiiile pentru efectuarea verificrilor, punnd la dispoziie,
la cerere i n timp util, toate documentele solicitate i s asigure disponibilitatea i prezena personalului
implicat n implementarea proiectului, precum i a managerului proiectului verificat sau auditat, pe ntreaga
durat a verificrilor.
22. Beneficiarul se angajeaz s asigure i s acorde dreptul de acces la locurile i spaiile unde se
implementeaz sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la toate
documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar a Proiectului.
23. Beneficiarul are obligaia de a realiza, la termenele specificate, toate msurile incluse n planurile de
aciune pentru implementarea recomandrilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale Comisiei
Europene i/sau ale Autoritii de Audit de pe lng Curtea de Conturi a Romniei, astfel cum aceste
planuri de aciune sunt agreate cu AMPOSCCE.
13

Politici comunitare i naionale

24. Beneficiarul este obligat s respecte prevederile cuprinse n cererea de finanare referitoare la asigurarea
conformitii cu politicile Uniunii Europene i naionale, n special cele privind ajutorul de stat, egalitatea de
anse, dezvoltarea durabil, informarea i publicitatea.

Achiziii

25.Pentru implementarea prezentului Proiect, Beneficiarul are obligaia de a respecta prevederile legislaiei
naionale n domeniul achiziiilor publice dac se ncadreaz n prevederile art.8 sau, dup caz, n
prevederile art. 9, lit. c) i c) din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i
completrile ulterioare.
26. Beneficiarii POS CCE care nu intra sub incidenta prevederilor OUG 34/2006 cu modificrile i
completrile ulterioare au obligaia s respecte legislatia specifica in vigoare conform Anexei nr. 7 la
prezentul contract.
27. Pentru achiziiile aferente proiectului Beneficiarul trebuie s ntocmeasc i s pstreze cte un dosar al
fiecrei achiziii.
271 Beneficiarul are obligaia de a publica invitatia/anuntul de participare mpreuna cu documentaia
aferent achiziiei activelor tangibile sau intangibile pe SEAP sau pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro,
dup caz, in 30 zile de la data intrrii in vigoare a contractului de finanare pentru achiziiile care intra
sub incidena prevederilor OUG nr. 34/2006, cu modificrile si completrile ulterioare, respectiv 5 zile
lucrtoare de la data intrrii in vigoare a contractului de finanare, pentru cele crora le sunt aplicabile
dispoziiile Anexei nr. 7 la prezentul contract.
e Asigurarea cofinanrii i a cheltuielilor neeligibile
28. Beneficiarul este obligat s plteasc din surse proprii sumele necesare asigurrii cofinanrii eligibile
i a finanrii cheltuielilor neeligibile n vederea implementrii Proiectului, ce i revin conform art.3 din
prezentul Contract.
f Evaluarea Programului/Proiectului
29. Beneficiarul i asum obligaia de a furniza AM POS CCE, Comisiei Europene i/sau agenilor lor
autorizai orice document sau informaie, n termenul solicitat, n vederea realizrii evalurii POS CCE
i/sau a Proiectului implementat. Rezultatul evalurii proiectului Beneficiarului, va putea fi transmis, la
cererea acestuia, cu acordul Autoritii de Management.

g Eviden contabil distinct

14

30. Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil distinct, folosind conturi analitice distincte pentru
Proiect. Sistemul contabil utilizat va fi n conformitate cu legislaia naional n vigoare.
31. In vederea efecturii reconcilierii contabile ntre conturile contabile ale AM POS CCE i cele ale
Beneficiarului pentru operaiunile gestionate n cadrul prezentului contract, Beneficiarul are obligaia
transmiterii Formularului 9 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind
gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, cu
modificarile si completarile ulterioare, din care s rezulte sumele primite/pltite de la/ctre AM POS CCE.

h Pstrarea documentelor
32. Beneficiarul are obligaia de a pstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile privind
activitile i cheltuielile eligibile n vederea asigurrii unei piste de audit adecvate, n conformitate cu
regulamentele comunitare i naionale. Toate documentele vor fi pstrate inclusiv pe o perioad de cinci ani
de la nchiderea oficial a POS CCE.
33. Documentele trebuie s fie uor accesibile i pstrate astfel nct s permit verificarea lor.
34. Beneficiarul este obligat s informeze AM POS CCE cu privire la locul pstrrii documentelor,
transmind acestuia n termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea in vigoare a contractului, o
notificare conform anexei 9 la prezentul contract.
35. Pn la ncetarea valabilitii contractului Beneficiarul are obligaia de a pstra i de a pune la dispoziia
AM POS CCE, Autoritii de Certificare i Plat, Autoritii de Audit, Comisiei Europene i oricrui alt
organism abilitat de a efectua verificri asupra modului de utilizare a finanrii nerambursabile, toate
documentele aferente Proiectului, inclusiv inventarul asupra activelor dobndite prin Instrumentele
Structurale.

i Modificri substaniale
36. Beneficiarul este obligat s nu fac modificri substaniale n perioadele de implementare i durabilitate
ale Proiectului i s menin investiia sub sanciunea rezilierii Contractului cu sistarea finanrii
nerambursabile i recuperarea integral a sumelor acordate pn n acel moment, n conformitate cu
legislaia naional.
37. Modificrile substaniale la un proiect sunt acelea care afecteaz major natura i condiiile de
implementare sau ofer unui ter un avantaj necuvenit i rezult de asemenea dintr-o schimbare a naturii
proprietii unui articol de infrastructur, o ncetare sau schimbare n localizare a investiiei sau ncetarea
unei activiti de producie (dup caz, unde se aplic).
38. Beneficiarul are obligaia de a informa AM POS CCE n termen de 15 zile de la data apariiei oricrei
modificri de mai sus.

15

39. Finanarea nerambursabil acordat va fi recuperat integral i n cazul n care obiectivele finanate nu
sunt folosite conform scopului destinat, precum i n cazul n care acestea au fost vndute, nchiriate sau
nstrinate sub orice form ntr-o perioad de trei ani pentru IMM i cinci ani pentru ntreprinderi mari dup
finalizarea implementrii Proiectului.

B) Obligaiile AM POS CCE


40. AM va informa Beneficiarul despre data nchiderii oficiale a POS CCE.
41. AM are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luat i care poate afecta
implementarea Proiectului, n termen de 5 (cinci) zile lucrtoare de la emiterea deciziei respective.
42. AM POCCE are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile i recomandrile
formulate de ctre Comisia European care au impact asupra Proiectului care face obiectul prezentului
Contract.
43. AM are obligaia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaiilor sau clarificrilor pe care acesta
le consider necesare pentru implementarea Proiectului.
44. AM monitorizeaz din punct de vedere tehnic i financiar implementarea proiectului care face obiectul
prezentului Contract.
45. AM are obligaia de a verifica i aviza toate materialele de informare i publicitate transmise spre
avizare de ctre Beneficiar n vederea implementrii msurilor de informare i publicitate asumate de
Beneficiar prin Contract, n termen de maximum 10 (zece) zile lucrtoare de la primirea acestora.
46. AM are obligaia de a verifica realitatea, legalitatea i conformitatea tuturor documentelor ce nsoesc
cererea de rambursare i raportul de progres transmise de ctre Beneficiar, n vederea soluionrii acesteia.
47. AM are obligaia de a respecta termenele de verificare i avizare a cererii de rambursare, conform
prevederilor prezentului Contract.
48. AM este rspunztor fa de Beneficiar pentru prejudiciile dovedit a fi cauzate acestuia ca urmare a
nendeplinirii obligaiilor sale.

ARTICOLUL 9 CONFIDENIALITATE
(1) AM POS CCE i Beneficiarul se angajeaz s pstreze confidenialitatea documentelor, materialelor,
datelor i informaiilor n legtur cu Proiectul i care sunt stabilite de ctre pri ca fiind confideniale.
(2) Nu pot fi declarate confideniale documentele, materialele, datele i informaiile folosite n scop
publicitar pentru informarea i promovarea utilizrii Instrumentelor Structurale, precum i cele rezultate din
obligaia Beneficiarului de a respecta msurile de informare i publicitate conform Anexei nr. II Msurile
de informare i publicitate.
(3) Nerespectarea obligaiei de confidenialitate d dreptul parii vtmate s pretind daune interese prii
n culp.
16

(4) AM POSCCE/Beneficiarul vor fi exonerai de rspunderea pentru dezvluirea de informaii confideniale


referitoare la contract dac:
a)

informaia a fost dezvluit dup ce a fost obinut acordul scris al celeilalte pri contractante pentru

asemenea dezvluire; sau


b)

partea contractant a fost obligat n mod legal s dezvluie informaia.

ARTICOLUL 10 DREPTUL DE PROPRIETATE/UTILIZARE A REZULTATELOR I


ECHIPAMENTELOR
Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectual, att industrial (ex. brevete de
invenie, desene i modele industriale, mrci), ct i dreptul de autor asupra creaiilor rezultate din
implementarea Proiectului sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legislaiei n vigoare.

ARTICOLUL 11 CESIUNEA
Prezentul Contract n integralitatea sa precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din implementarea
acestuia nu pot face obiectul cesiunii.
ARTICOLUL 12 - NEREGULI
(1) Prin neregul se nelege orice abatere de la legalitate, regularitate i conformitate n raport cu
dispoziiile naionale i/sau europene, precum i cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal
ncheiate n baza acestor dispoziii, ce rezult dintr-o aciune sau inaciune a Beneficiarului ori a autoritii
cu competene n gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul
Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaionali i/sau fondurile publice naionale aferente
acestora printr-o sum pltit necuvenit. Sunt asimilate neregulilor i orice alte nclcri ale prezentului
contract de finanare.
(2) n nelesul prezentului contract noiunea de operator economic este cea definit de Regulamentul
Comisiei nr.1828/2006.
(3) AM POS CCE va lua msurile necesare pentru identificarea i constatarea neregulilor i stabilirea
creanelor bugetare rezultate din neregulile aferente Proiectului i stingerea acestora prin modalitile
prevzute de lege n baza titlurilor de creane emise. AM POS CCE va dispune toate msurile pe care le
consider necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinelor asupra implementrii Proiectului, msuri
care pot viza inclusiv micorarea valorii eligibile a Contractului, suspendarea executrii Contractului i/sau
rezilierea acestuia.
(4) Constituie obiect al recuperrii debitul constatat individualizat n titlul de crean, potrivit prevederilor
legislaiei n domeniu.

17

(5) Termenul de plat pentru sumele care fac obiectul recuperrii se stabilete n funcie de data comunicrii
titlului de crean, potrivit legii, termen de la expirarea cruia Beneficiarul debitor datoreaz o dobnd
pentru neachitarea la termen a obligaiilor stabilite prin titlul de crean. Sumele reprezentnd majorri de
ntrziere se calculeaz potrivit actelor normative n vigoare.
(6) Dac stingerea creanei nu se realizeaz prin plat voluntar din partea Beneficiarului, n termenul
prevzut la alineatul precedent, AM POS CCE va proceda la stingerea creanei bugetare prin deducerea din
urmtoarele cereri de rambursare i/sau executarea garaniilor bancare depuse de Beneficiar.
(7) n cazul n care creanele bugetare nu sunt recuperate prin plata voluntar sau prin deducerea din
urmtoarele cereri de rambursare i/sau executarea garaniilor bancare depuse de Beneficiar AM POS CCE
va sesiza organele competente n vederea declanrii procedurii de executare silit.
(8) n cazul neregulilor constatate ulterior finalizrii implementrii Proiectului Beneficiarul are obligaia s
restituie n termenul prevzut la alin. (4) debitul individualizat n titlul de crean. n cazul nerespectrii
obligaiei de restituire a debitului AM POS CCE va sesiza organele competente n vederea declanrii
procedurii de executare silit.
(9) Orice plat excedentar efectuat de ctre Unitatea de Plat din cadrul AM POS CCE constituie plat
necuvenit iar Beneficiarul are obligaia de a restitui sumele respective la AM POS CCE.
(10) Recuperarea sumelor pltite excedentar de ctre Unitatea de Plat din cadrul AM POS CCE se face
conform prevederilor alin. (3) (7).
(11) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea ctre Unitatea de Plat din cadrul AM POS CCE a
sumelor datorate cad n sarcina exclusiv a Beneficiarului, cu excepia plilor excedentare, cnd
comisioanele cad n sarcina AM POS CCE.
ARTICOLUL 13 MONITORIZARE I CONTROL
Monitorizarea i controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de ctre AM POS CCE.
Beneficiarul se oblig s respecte prevederile menionate n Anexa nr. 1 la prezentul contract Msuri de
monitorizare i control.

ARTICOLUL 14 INFORMARE I PUBLICITATE


Toate msurile de informare i publicitate vor fi realizate de ctre Beneficiar n conformitate cu Anexa nr. 2
la prezentul contract.
ARTICOLUL 15 PERSOANE DE CONTACT I ADRESE
(1)Reprezentantul legal al Beneficiarului este ., Administrator/Manager, Tel.., Fax.
, e-mail.., conform Hotrrii AGA nr..
18

(2)Director de proiect este .,

Administrator/ Manager, Tel., Fax.

.., e-mail
(3)Persoana de contact a Beneficiarului este

..,

in calitate de .., tel.

.., fax: ., e-mail. ...


(4)Persoana responsabila cu operaiunile financiare este ., Administrator/Director Financiar,
Tel.., Fax e-mail..
(5) ntreaga coresponden legat de prezentul Contract se va face n scris, cu menionarea numrului i
titlului Proiectului precum i a codului SMIS i se va transmite la urmtoarea adres:
Autoritatea de Management a POS CCE, Tower Center, Bvd. Ion Mihalache nr. 15 17, sector 1, cod potal
011171, Bucureti.
ARTICOLUL 16 - MODIFICRI I COMPLETRI LA CONTRACT
(1) Modificrile i/sau completrile la Contract se vor face cu acordul ambelor pri, cu excepia anexelor
prevzute la art. 21 alin. (2), ce pot fi modificate i/sau completate unilateral de ctre AM POS CCE dup
notificarea Beneficiarului, acesta din urm fiind obligat s le respecte.
(2) Orice completare i/sau modificare la Contract, se face justificat, n scris, prin act adiional ncheiat cu
respectarea acelorai condiii i termene ca i Contractul iniial. Excepie de la aceast cerin fac situaiile
prevzute la art. 3 alin. (6), art. 7 alin. (12) i alin. (5) - (10) din prezentul articol.
(3) Actul adiional la Contract nu poate s vizeze o modificare substanial a Proiectului, aa cum este
definit la art. 8 Seciunea A lit. h) alin. (36-39).
(4)Beneficiarul trebuie s informeze AM POS CCE despre orice situaie care poate determina ntrzierea
executrii Contractului n termen de 10 zile de la data lurii la cunotin despre aceasta. Beneficiarul poate
solicita, prelungirea perioadei de implementare cu cel putin 20 zile inainte de expirarea acesteia. n aplicarea
prevederilor de la alin. (2) Beneficiarul va transmite in prealabil AM POS CCE cererea de modificare
nsoit de documente justificative. n situaia n care AM POS CCE este de acord cu modificarea perioadei
de implementare, n actul adiional se va preciza, n mod clar, noul termen, termen care nu poate depi data
de 31 decembrie 2015.
(5) n situaia n care se impune nlocuirea unui/unor membru/membri ai echipei de management al
Proiectului, a reprezentantului legal, Beneficiarul va notifica AM POS CCE modificarea avut n vedere a fi
operat i va solicita aprobarea AM POS CCE cu privire la aceasta cu cel puin 5 zile nainte de data la care
dorete s opereze modificarea. Notificarea va cuprinde motivul/motivele ce au determinat modificarea,
numele persoanei/persoanelor, datele de contact, deciziile de nlocuire/mputernicirile, CV-ul/CV-urile
acesteia/acestora i specimenul/specimenele de semntur. Notificarea aprobat de ctre AM POS CCE va
constitui anex la prezentul Contract, fr a mai fi necesar ncheierea unui act adiional.
(6) n cazul schimbrii contului de trezorerie/bancar sau/i a sediului social Beneficiarul va transmite AM
POS CCE noul cont de trezorerie sau/i copii ale documentelor ce atest adresa noului sediu. Notificarea va
constitui anex la prezentul Contract, fr a mai fi necesar ncheierea unui act adiional.
19

(7) n vederea modificrii calendarului activitilor, fr depirea perioadei de implementare a proiectului,


Beneficiarul are obligaia de a solicita n mod justificat aprobarea AM POS CCE, cu cel putin 5 zile inainte
de data de la care doreste sa intre in vigoare modificarea/modificarile. Calendarul aprobat de ctre AM POS
CCE va constitui anex la prezentul Contract, fr a mai fi necesar ncheierea unui act adiional, cu
exceptia depirii perioadei de implementare pentru care este necesar ncheierea de act adiional. La orice
modificare a calendarului activitilor aferent Proiectului, Beneficiarul va confirma, sau, dup caz, va
modifica i graficul de prefinanare i/sau de rambursare a cheltuielilor prevzute n Contract .
(8) Pe toat perioada de implementare a Proiectului, n situaia n care sunt diferene fa de graficul de
prefinanare i/sau de rambursare prevzute n Contract (fr depirea sau prelungirea perioadei de
implementare), Beneficiarul va supune aprobrii AM POS CCE, graficul de prefinanare i/sau rambursare
revizuit cu cel puin 10 zile nainte de data depunerii cererii de rambursare/prefinanare afectat de
modificarea n cauz, urmnd ca acesta s fie supus aprobrii AM POS CCE, cu respectarea prevederilor
incidente din acest Contract. La orice modificare a graficului de prefinanare i/sau de rambursare prevzute
n Contract se va confirma sau se va modifica dup caz graficul de execuie al Proiectului.
(9) n situaia n care beneficiarul utilizeaz mecanismul decontarilor cererilor de plat graficul se modific
n mod implicit.
(10) n vederea modificrii Listei achiziiilor preconizate a fi efectuate n cadrul proiectului, Beneficiarul are
obligaia de a solicita n mod justificat aprobarea AM POS CCE, cu cel putin 5 zile inainte de data de la care
doreste sa intre in vigoare modificarea/modificarile. Noua List a achiziiilor, aprobat de ctre AM POS
CCE, va constitui anex la prezentul Contract, fr a mai fi necesar ncheierea unui act adiional.
(11) n situatia unei suspiciuni de frauda care se afla in investigare la organele competente, aplicarea
dispozitiilor contractului de finantare se suspenda urmnd ca, n cazul neconfirmrii suspiciunii, perioada de
implementare a proiectului s continue cu intervalul de timp rmas de la data suspendarii contractului de
finanare pn la data finalizrii implementrii proiectului, fr ncheierea unui act adiional.

ARTICOLUL 17 - FORA MAJOR


(1) Prin for major se nelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil i imposibil de nlturat
independent de voina prilor intervenit dup data semnrii Contractului, care mpiedic executarea n
tot sau n parte a Contractului i care exonereaz de rspundere partea care o invoca.
(2) Pot constitui cauze de for major evenimente cum ar fi: calamiti naturale (cutremure, inundaii,
alunecri de teren), rzboi, revoluie, embargo etc.
(3) Partea care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri cazul de for major, n
termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariiei i de a-l dovedi, n termen de cel mult 15
(cincisprezece) zile calendaristice. De asemenea, are obligaia de a comunica data ncetrii cazului de
for major, n termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data constatarii situatiei.

20

(4) Prile au obligaia de a lua orice msuri care le stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor
aciunii forei majore.
(5) Dac partea care invoca fora major nu procedeaz la notificarea nceperii i ncetrii cazului de fora
major, n condiiile i termenele prevzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte pri prin lipsa
de notificare.
(6) Executarea Contractului va fi suspendat de la data apariiei cazului de for major pe perioada de
aciune a acesteia, fr a prejudicia drepturile ce se cuvin prilor.
(7) n cazul n care fora major i/sau efectele acesteia oblig la suspendarea executrii prezentului
Contract pe o perioada mai mare de trei luni, prile pot solicita ncetarea Contractului.
ARTICOLUL 18 INCETAREA CONTRACTULUI
(1) Prezentul contract nceteaz de drept n condiiile prevzute la art. 2 alin. (5) precum i n cazul prevzut
la art.17 alin. (7).
(2) Contractul se consider reziliat de drept fr alt formalitate sau punere n ntrziere, urmnd ca
Beneficiarul s fie notificat i s restituie sumele rambursate pn la acel moment, n cazul n care:
a) se constat neconcordan ntre starea de fapt dovedit i cele declarate de ctre Beneficiar n
cererea de finanare, referitor la faptul c Proiectul nu face obiectul altei finanri din alte
fonduri publice naionale sau comunitare sau c nu a mai beneficiat de finanare din alte
programe naionale sau comunitare depasindu-se plafoanele de ajutor de stat stabilite conform
legii.
b) intervin modificri substaniale sau nclcarea obligaiei privind meninerea investiiei, n
conformitate cu cele menionate n art. 8 Seciunea A alin. (36-39);
c) Beneficiarul nu a ndeplinit obligaia prevzut la art. 8 lit. A) alin. (271);
d) obiectivele finanate nu sunt folosite conform scopului prevzut n Anexa 6 Cererea de
finanare;
e) se cesioneaz Contractul, n conformitate cu art. 11;
f) Beneficiarul, dup ncheierea Contractului, face obiectul unei proceduri de insolven, dizolvare
prin reorganizare, administrare judiciar sau sub controlul altei autoriti, i-a suspendat
activitatea sau se afl ntr-o situaie asemntoare rezultnd dintr-o procedur similar
reglementat de legislaia sau reglementrile la nivel naional sau comunitar;

(3) Contractul se consider reziliat, dup punerea n ntrziere, printr-o notificare scris, fr nicio alt
formalitate (pact comisoriu), urmnd ca Beneficiarul s restituie sumele rambursate pn n acel
moment n urmtoarele situaii:
a) Beneficiarul nu a nceput implementarea Proiectului n termen de 6 luni de la data ncheierii
Contractului, din motive imputabile acestuia. AM POS CCE va notifica Beneficiarul cu
minimum 30 de zile nainte de expirarea termenului de la care Contractul este considerat reziliat;
21

b) Dac Beneficiarul nu respecta termenele prevazute in graficul cererilor de rambursare, si nu


notifica, motivat, modificarea/schimbarea acestora;
c) n cazul descoperirii unor nereguli, de natura celor prevzute la art. 12, care fac imposibil
derularea n continuare a Contractului;
d) In cazul care nu permite accesul la documente in vederea efecturii controlului de catre
institutiile cu responsabilitati in acest sens.
(4) Beneficiarul poate solicita din proprie iniiativ ncetarea contractului cu restituirea sumelor rambursate
pn la momentul solicitrii.
(5) Anterior rezilierii Contractului, AM POS CCE este ndreptit s suspende plile, cu notificarea
Beneficiarului. AM POS CCE nu va fi responsabil de nicio pagub cauzat Beneficiarului ca urmare a
suspendrii.
ARTICOLUL 19 CONFLICTUL DE INTERESE
(1) n nelesul prezentului Contract, conflictul de interese reprezint orice situaie care are sau poate avea ca
efect compromiterea executrii acestui contract, de ctre pri, n mod obiectiv i imparial. Astfel de situaii
pot aprea ca rezultat al intereselor economice, afinitilor politice sau naionale, legturilor de familie sau
emoionale, or al altor legturi sau interese comune.
(2) Prile se oblig s ntreprind toate diligenele necesare pentru a evita orice conflict de interese i s se
informeze reciproc, n termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la luarea la cunotin, n
legtur cu orice situaie care d natere sau este posibil s dea natere unui astfel de conflict. Orice
conflict de interese care apare n decursul executrii contractului trebuie notificat fr ntrziere ctre AM
POSCCE. AM POSCCE i rezerv dreptul de a verifica aceste situaii i de a lua msurile necesare, dac
este cazul.
(3) Beneficiarul se oblig ca, pe parcursul implementrii proiectului, s nu se gseasc, n situaia de
conflict de interese, aa cum este neleas i definit de legislaia comunitar i naional n vigoare
aplicabila.
ARTICOLUL 20 LEGEA APLICABIL
(1) Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, nelese i aplicate n conformitate cu legislaia
naional i/sau cea comunitar in vigoare.
(2) Prezentul Contract oblig prile s respecte ntocmai i cu bun credin fiecare dispoziie a acestuia
n conformitate cu principiul obligativitii contractului ntre pri.
(3) Contractul este guvernat de legea romn.
ARTICOLUL 21 Anexe
(1) Urmtoarele documente sunt anexe la prezentul Contract i fac parte integrant din acesta, avnd
aceeai for juridic:

22

Anexa 1:

Msurile de monitorizare i control

Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa

Msurile de informare i publicitate


Modelul cererii de rambursare
Modelul raportului de progres
Modelul raportului final
Cererea de finanare

2:
3:
4:
5:
6:

Anexa 7:

Procedura de atribuire aplicabil beneficiarilor privai de proiecte finanate din


instrumente structurale, obiectivul convergen

Anexa 8:

Modelul raportului de durabilitate a investiiei

Anexa 9:

Notificare privind modul de pstrare al documentelor i al evidenei contabile legate


de proiect
Modelul cererii de prefinanare
Lista cu specimenele de semnaturi
Lista achiziiilor preconizate a fi efectuate n cadrul proiectului

Anexa 10:
Anexa 11:
Anexa 12:

(2) Formatul si continutul anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 pot fi modificate unilateral de ctre AM POS


CCE dup notificarea Beneficiarului, iar acesta va fi obligat s le respecte. Notificarea se va constitui
anex la prezentul Contract.
ARTICOLUL 22 DISPOZIII FINALE
(1) n eventualitatea unui litigiu ntre AM POS CCE i Beneficiar, survenit n executarea acestui Contract,
se va ncerca soluionarea acestuia pe cale amiabil. n situaia n care nu se poate ajunge la o nelegere
pe cale amiabil, litigiul va fi soluionat de ctre instanele judectoreti competente.
(2) Prezentul Contract constituie titlu executoriu.
(3) ncheiat n dou exemplare originale n limba romn, fiecare avnd aceeai valoare juridic, un
exemplar pentru AM POS CCE i un exemplar pentru Beneficiar.
Pentru Beneficiar
Nume:
Funcie:

Ministerul Fondurilor Europene


p. Reprezentant legal: Ministru
Nume/Prenume:
Director General AM POS CCE
Semnatura

Semntura:
Data:

23

Data:

Compartiment Contractare si Servicii Juridice


Nume/Prenume:
Semntura:
Data:

Control financiar preventiv


Nume/Prenume:
Semntura:
Data:
Avizat:
Nume/Prenume:
Semntura:
Data:
(0)

24

Anexa 1
MSURILE DE MONITORIZARE I CONTROL

I. MONITORIZAREA:
Monitorizarea proiectelor se face de ctre Autoritatea de Management, n vederea urmririi ndeplinirii
indicatorilor stabiliti prin contract pentru msurarea obinerii rezultatelor prevzute.
Monitorizarea const n urmrirea progresului fizic i procedural nregistrat n implementarea proiectului i
n colectarea i introducerea n SMIS (Sistemul Unic de Management al Informaiilor) a tuturor informaiilor
legate de proiect.
Procesul de monitorizare ncepe din momentul semnrii contractului de finanare i se termin la 5 ani dup
finalizarea proiectului.
Pentru realizarea monitorizrii fizice a proiectelor, AM va desfura urmtoarele activiti:
a) verificarea coninutului documentelor de raportare elaborate i transmise de ctre

beneficiar

(activiti desfurate/progresul fizic/indicatori/durabilitatea investiiei);


b) vizite de monitorizare care i propun verificarea stadiului fizic al implementrii proiectului la faa
locului/sediul beneficiarului (anunate i ad-hoc);
c) monitorizarea durabilitii investiiei.
a) Verificarea documentelor
Beneficiarul trebuie s transmit AM pe toat durata de implementare a proiectului urmtoarele tipuri de
rapoarte:
- rapoarte trimestriale de progres tehnic, (Anexa 4 la Contractul de finanare) - documentul standard de
monitorizare ce prezint progresul fizic al proiectului;
-

rapoarte speciale (ad-hoc) solicitate pe probleme specifice aprute n perioada de implementare (nu
necesita un format standard);
raportul final al proiectului, document standard (Anexa 5 la Contractul de finanare);
raportul privind durabilitatea investiiei (Anexa 8 la Contractul de finanare) transmis anual de catre
beneficiari.

Dac n rapoartele trimise sunt detectate omisiuni sau sunt necesare clarificri AM l va notifica pe
Beneficiar, printr-o scrisoare, iar acesta este obligat s trimit ctre
solicitate.

AM datele conform termenelor

b) Vizita de monitorizare
Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la faa locului realizarea fizic a unui proiect, sistemul de
management al proiectului i de a permite echipei de monitorizare s verifice datele transmise prin
25

rapoartele de progres i s colecteze date suplimentare fa de cele cuprinse n rapoartele de progres, n


vederea aprecierii valorii indicatorilor fa de intele propuse i a acurateei informaiei furnizate de
beneficiar.
Scopul vizitei de monitorizare este:
- s asigure faptul c proiectul progreseaz sub aspect de realizare fizic n conformitate cu
calendarul activitilor inclus n contractul de finanare;
-

s identifice posibile probleme ct mai curnd cu putin i s emit sugestii de mbuntire


a implementrii;

s identifice elementele de succes ale proiectului;

s asigure o comunicare strns ntre beneficiari i AM care s conduc la o bun conlucrare


n vederea implementrii cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevzui n
contract n perioada de timp prevzut).

Beneficiarul are obligaia de a participa la vizit, mpreun cu persoanele implicate n implementarea


proiectului i de a furniza echipei de monitorizare toate informaiile solicitate.
AM va ntocmi un raport al vizitei de monitorizare, care va cuprinde, constatri i, dac este cazul,
recomandri. Implementarea recomandrilor semnalate n urma vizitei de monitorizare vor fi urmrite de
AM n urmtorul Raport de Progres.
c) Monitorizarea durabilitatii investitiilor
Beneficiarul are obligaia de a menine investiia i de a nu realiza modificri substaniale, astfel cum sunt
definite la art. 8 lit. A alin. (37) din contract. n acest sens, AM va monitoriza durabilitatea investiiilor pe o
perioad de 5 de la finalizarea Proiectului.
Beneficiarul are obligaia de a informa anual si de a transmite ctre AM un raport cu privire la orice
modificare substanial aprut n sensul art. 57 din Regulamentul CE nr. 1083/2006 prin completarea
Raportului privind durabilitatea investiiei.
Rapoartele privind durabilitatea investiiei vor fi transmise pn n data de 15 ianuarie a fiecrui an n care
se monitorizeaz durabilitatea investiiei. n cazul n care beneficiarul comunic modificarea substanial
conform art.57, raportul va fi transmis n 15 zile calendaristice de la data apariiei modificrii.
II. CONTROLUL
AM efectueaz verificri la faa locului cel putin o data pe perioada de implementare a proiectului .
Verificarea pe teren se realizeaz de ctre AM, cel puin o dat pe durata de implementare a proiectului i
n mod obligatoriu nainte de plata ultimei cereri de rambursare.
Respectarea reglementarilor privind achiziiile publice efectuate de beneficiar n cadrul Contractului va fi
verificat de AM si/sau alte structuri care reprezint ME, UCVAP i ANRMAP, Autoritatea de Audit.

26

AM i/sau alte structuri cu atribuii de control/verificare/audit a finanrilor nerambursabile din fondurile


structurale pot efectua misiuni de control si pe perioada de post-implementare.

27

Anexa 2

MSURILE DE INFORMARE I PUBLICITATE


Se vor realiza n conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele generale asupra
Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE
Nr. 1083/2006 i a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului i al Consiliului privind Fondul European de
Dezvoltare Regional ce definesc msurile de informare i publicitate privind operaiunile finanate din
instrumente structurale.
Acceptarea finanrii conduce la acceptarea de ctre Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor n conformitate
cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare al Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din decembrie 2006.
1. Reguli generale cerine pentru toate proiectele
Odat cu acceptarea finanrii, urmtoarele date ale beneficiarilor finanrilor nerambursabile obinute prin
intermediul Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice ( POS CCE ) vor fi fcute
publice, electronic sau n orice alt mod: denumirea beneficiarului, localitatea (sediul social al beneficiarului), titlul
proiectului, valoarea alocrii financiare nerambursabile acordate (din FEDR i din bugetul naional) i anul
alocrii (conform contractului de finanare), valoarea total a plilor efectuate la finalizarea proiectului.
Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitilor de informare i publicitate referitoare la asistena
financiar nerambursabil obinut prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice,
n conformitate cu cele declarate n cererea de finanare.
Beneficiarii au urmtoarele obligaii cu privire la msurile de informare i publicitate pe care trebuie s le
respecte, ca urmare a obinerii unei finanri nerambursabile n cadrul proiectelor finanate prin POS CCE:

s anune prin anunuri publicitare sau comunicate de pres (anunuri de pres) nceperea i ncheierea
activitilor din proiect. Beneficiarii finanrilor vor face dovada apariiei comunicatelor (tirilor rezultate)
sau anunurilor n mass media relevante pentru program/ proiect (cel puin o apariie);

s asigure o informare transparent i corect a mass-media asupra proiectului finanat prin Programul
Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice;

n cazul achiziiilor de bunuri / obiecte fizice, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant sau o
plcu, dup caz;

s utilizeze pentru toate produsele de comunicare (dac acestea sunt prevzute i bugetate n cererea de
finanare, indiferent de tipul de cheltuial, eligibil sau neeligibil): sigla Uniunii Europene, sigla
Guvernului Romniei, sigla Instrumente Structurale 2007-2013, meniunea Programul Operaional
Sectorial Creterea Competitivitii Economice, sloganul Investiii pentru viitorul dumneavoastr,
precum i titlul proiectului cu meniunea Proiect cofinanat prin Fondul European de Dezvoltare
Regional.
28

Prin produse de comunicare se nelege: publicaii (comunicate / anunuri de pres, fluturai, pliante,
brouri, afie, newsletters etc.), bannere, website-uri, spoturi radio-TV, inserii n presa scris, standuri
expoziionale, autocolante/plcue, materiale promoionale sau orice alte materiale prin care este promovat
proiectul i rezultatele acestuia.
s dein un dosar (n format tiprit i/sau electronic) n care vor fi nregistrate toate documentele i

produsele aferente activitilor de informare i publicitate desfurate.


Nendeplinirea acestor obligaii are drept consecin efectuarea unor corecii financiare.
Pentru toate produsele de comunicare realizate n cadrul proiectelor finanate prin Programul Operaional Sectorial
Creterea Competitivitii Economice, beneficiarii vor utiliza indicaiile tehnice menionate in Manualul de
identitate vizual ( disponibil pe website-ul www.minind.ro si www.fonduri-ue.ro )
2. Reguli specifice
2.1 Reguli aplicabile pe perioada implementrii proiectului
Beneficiarii proiectelor de investiii n infrastructur (reabilitare, modernizare, extindere), pentru care valoarea
contribuiei publice depete 500 000 de euro sunt obligai s monteze panouri pentru toat durata de
implementare a proiectului, chiar la locaia proiectului.
Panourile care anun co-participarea Uniunii Europene la finanarea unui proiect vor fi instalate ntr-un loc vizibil,
la locaia / n imediata vecintate a proiectului. Atunci cnd acest lucru nu este posibil, ele pot fi plasate n orice alt
loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilitii.
Panourile trebuie confecionate dintr-un material rezistent (de ex. metal sau PVC) i vor fi expuse pe perioada
implementrii proiectului i nc cel mult 6 luni dup ncheierea acestuia.
Dimensiunile panourilor pentru afiare temporar recomandate sunt: nlime 3 m i lime 2 m. n toate situaiile,
se va urmri ca dimensiunea panourilor s fie suficient de mare astfel nct informaiile afiate s fie vizibile de la
distane mari i textul s fie suficient de lizibil.
n cazul n care proiectul este implementat n mai multe locaii, se va amplasa cel puin un panou.
Urmtoarele elemente de informare sunt prezente n mod obligatoriu pe panou:
a) Sigla Uniunii Europene;
b) Sigla Guvernului Romniei;
c) Sigla "Instrumente Structurale 2007-2013";
d) Meniunea Proiect cofinanat de UNIUNEA EUROPEAN prin Fondul European de Dezvoltare
Regional;
e) Meniunea Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice".
f) Sloganul Investiii pentru viitorul dumneavoastr;
g) Titlul proiectului / investiiei;
h) Valoarea proiectului i termenul de finalizare conform contractului de finanare;
29

i) Valoarea contribuiei comunitare i valoarea contribuiei Guvernului Romniei conform contractului de


finanare;
j) Numele beneficiarului proiectului.
Dintre acestea, suma suprafeelor ocupate de informaiile precizate la punctele a, d i f trebuie sa fie cel puin 25%
din suprafaa panoului.
2.2 Reguli aplicabile dup ncheierea proiectului
Beneficiarii proiectelor de investiii n infrastructur (reabilitare, modernizare, extindere) i / sau de achiziii de
bunuri, pentru care valoarea contribuiei publice depete 500 000 de euro sunt obligai ca la cel mult de 6 luni
de la ncheierea proiectului s monteze plci permanente prin care se vor face cunoscute aciunile Uniunii
Europene. Momentul finalizrii proiectului este asimilat, pentru proiectele de lucrri, cu emiterea certificatului de
recepie la terminarea lucrrilor.
Plcile vor fi instalate ntr-un loc vizibil, n apropiere de locaia proiectului, cnd este posibil.
Se va identifica cel mai potrivit amplasament, n ceea ce privete vizibilitatea i n conformitate cu reglementrile
din Romnia. Ele pot fi plasate n orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilitii i trebuie s
fie suficient de vizibile astfel nct cei care sunt n trecere s le poat citi i s neleag natura proiectului. n
cazul n care proiectul este implementat n mai multe locaii, se va amplasa cel puin o plac.
n toate situaiile, se va urmri ca dimensiunea lor s fie suficient de mare astfel nct informaiile afiate s fie
vizibile i textul s fie suficient de lizibil.
Plcile trebuie confecionate dintr-un material rezistent (de ex. metal sau PVC).
Dimensiunile plcilor pentru amplasare permanent recomandate sunt: nlime 3 m i lime 2 m. n cazul
proiectelor care presupun doar achiziia de obiecte fizice, se recomand o nlime de 0,5 m i o lime 0,8 m.
Urmtoarele elemente de informare sunt prezente n mod obligatoriu pe plac:
a) Sigla Uniunii Europene;
b) Sigla Guvernului Romniei;
c) Sigla "Instrumente Structurale 2007-2013";
d) Meniunea Proiect cofinanat de UNIUNEA EUROPEAN prin Fondul European de Dezvoltare
Regional;
e) Meniunea Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice";
f) Sloganul Investiii pentru viitorul dumneavoastr;
g) Tipul i titlul proiectului / investiiei;
h) Valoarea proiectului la finalizare;
i) Numele beneficiarului proiectului.
Dintre acestea, suma suprafeelor ocupate de informaiile precizate la punctele a, d, f i g trebuie sa fie cel puin
25% din suprafaa plcii.
30

Anexa 3
I. MODELUL CERERII DE RAMBURSARE
CERERE DE RAMBURSARE POS CCE
1. Cerea de rambursare nr. .. din data de .
2. Perioada de referin de la ../../.. pn la ../../
3. Tipul cererii de rambursare
Cerere intermediar
Cerere final

4. Date despre beneficiar:


Numele beneficiarului:
Adresa:
Codul fiscal:
Numele bncii:
Cod IBAN:
5. Detalii despre proiecte:

Programul operaional:
Axa prioritar:
Domeniul major de intervenie:
Operaiunea:
Data de nceput a proiectului:
Titlu proiect:
Numrul contractului de finanare / Cod SMIS:

31

6. Cheltuieli eligibile
A) Cheltuieli eligibile realizate n perioada de referin pentru care se solicit rambursarea n
aceasta cerere, cu documentele suport aferente:

Categorii de
cheltuieli
eligibile

Descri
ere
activit
i

Factura /Alte documente


justificative
(acolo unde este cazul)

/achizi
ii
Nr.

(1)

(2)

(3)

Contrac
t

Furnizor

OP
(nr.
/data
)

Extras de
cont
(nr.
/data)

Val. din
factur

Data
emiteri
i
Fr
TVA
(4)

Fr TVA
TVA

(5a)

(5b)

(6)

(7)

(8)

(9)

1
2
3...
I.
Total costuri
eligibile
II. Venituri
nete
din proiect

III. Valoarea
eligibil
a Cererii de
Rambursare

Valoarea chelt
eligibile solicit
beneficiar din
prezenta factu

Copiile cu meniunea conform cu originalul sunt ataate ca justificare; documentele


originale sunt verificate la faa locului de AM

B) Situaia rambursrilor

32

(10)

Categorii de
cheltuieli
eligibile

(0)

Total cheltuieli
eligibile
aprobate
prin contract

Total cheltuieli eligibile


acoperite din
Total cheltuieli
eligibile
contribuie
rambursate pana la
proprie (buget local,
prezenta cerere
surse private) pana
la prezenta cerere

(1)

(2)

(3)

Total cheltuieli
Eligibile pana la
Prezenta cerere

(4)=(2)+(3)

1.
2. ...
I.TOTAL
COSTURI
ELIGIBILE
II. VENITURI
NETE
DIN PROIECT

III.TOTAL
GENERAL (I-II)

IV. PREFINANARE
V. TOTAL
CHELTUIELI
ELIGIBILE (IIIIV)*

*Aplicabil pentru coloana 5

7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de .................LEI, reprezentnd cheltuieli


eligibile i TVA reprezentnd ................. LEI.

33

Total c
realiza

perioa
pentr
ramb

Valoarea eligibil
a Cererii
de Rambursare
(1)

Prefinanare

Suma solicitat spre


rambursare
prin prezenta cerere

(2)
(3)=(1)-(2)

34

FEDR

Buget de Stat (BS)


(5)=(3)*%BS

(4)=(3)*%FED
R

8. Declaraie pe proprie rspundere a Beneficiarului


n calitate de Beneficiar declar urmtoarele:

A) Cererea de Rambursare se bazeaz doar pe cheltuieli efectuate i efectiv pltite;


B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile i au survenit n perioada de eligibilitate;
C) Contribuia pentru co-finanare este determinat n conformitate cu prevederile Contractului de Finanare;
D) Proiectul nu este finanat prin alte instrumente ale CE i nici prin alte instrumente naionale de cofinanare dect cele precizate n Contractului de Finanare;
E) Toate tranzaciile sunt nregistrate n sistemul contabil distinct, deci suma cerut corespunde cu datele din
documentele contabile;
F) Cerinele n ceea ce privete publicitatea au fost ndeplinite n conformitate cu prevederile din
Contractului de Finanare;
G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achiziiile publice, protecia mediului i egalitii de anse au fost
respectate;
H) Suma solicitat este n conformitate cu prevederile Contractului de Finanare i a contractelor de achiziie
public;
I) Toate documentele suport sunt nregistrate n conformitate cu prevederile legislaiei Naionale;
J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscnd prevederile articolului 292 din
Codul penal, cu privire la falsul n declaraii.
Declar c toate documentele originale aa cum sunt definite n lista de anexe sunt pstrate de instituie,
tampilate, semnate i sunt la dispoziia consultrii n scopul auditului.
Sunt contient de faptul c, n cazul nerespectrii prevederilor contractuale sau n cazul fondurilor solicitate
nejustificat din cadrul acestei Cereri de Rambursare, este posibil s nu se plteasc, s fie corectate sau s
se recupereze sumele pltite nejustificat.

Organizaia Beneficiarului:
Nume i Prenume:
Funcia: Director Proiect
Data:

9. Lista Anexe
Nr. crt.

Denumire Anexe

1.

Raport de progres

35

Documente nsoitoare: (conform contractului de finanare)


Ex. :
- Copii certificate, care s conin meniunea conform cu originalul, tampila
beneficiarului i semntura reprezentantului legal al acestuia, dup urmtoarele
ocumente: facturi (trebuie s menioneze detaliat bunul achiziionat, serviciul
prestat sau lucrarea efectuat), documente de plat, extrase bancare i alte
documente justificative, precum i note contabile, balane de verificare i fise de
cont analitice care fac dovada nregistrarii documentelor primare n evidena
contabil;
- Pentru procedura de achiziii: dovada publicitii, criterii de selecie,
raport de atribuire a contractului i contractul de achiziie 1 exemplar;
- Pentru informare i publicitate: fotografii, anunuri, comunicate, documente
pentru evidenierea plii publicitii radio /TV
- Pentru achiziii de bunuri: copie certificat NIR, copie certificat dup procesul
verbal de predare-primire a bunurilor sau dup procesul verbal de punere n funciune
- Pentru prestri servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise n
cadrul consultanei, foi de prezen la cursuri, fie de evaluare ntocmite de ctre
participanii la cursuri, statele de plat ale trainerilor (copii certificate)
- Pentru cheltuieli de personal: foi de prezen, state de plat
- Pentru cheltuieli cu amortizarea: declaraie privind metoda de calcul a
amortizrii i valoarea lunar a acesteia, pentru fiecare mijloc fix (anexa VII).

Funcia: Director Proiect


Nume Prenume:
Semntura:
Data

Funcia: Reprezentant Legal


Nume Prenume:
Semntura:
Data:

A se completa de ctre instituiile oficiale:


Nume
Semntur OF AM

Nume
Semntur Director AM:

Data primirii de ctre OF AM:

Data :

Data verificrii:

Verificat i aprobat Cererea de Rambursare n sum


de:______LEI
Data :

Observaii :

Autoritatea de Management
Bun de plat n suma de..
Nume :
Semntura Responsabil

36

Funcia

II. Instruciuni de completare a formularului


Cerere de Rambursare
1. Cererea de rambursare nr. .. din data de .
2. Perioada de referin de la ../../.. pana la ../../
3. Tipul cererii de rambursare
Cerere intermediara

Se va bifa n cazul n care Beneficiarul are mai multe


Cereri de rambursare pe durata proiectului

Cerere finala

Se va bifa cand Beneficiarul transmite Cerere Finala sau


are doar o singura Cerere de Rambursare pe durata
proiectului

4. Date despre beneficiar:

Numele beneficiarului:

Se va completa n clar numele complet al Beneficiarului, care trebuie s fie identic cu


cel din contractul de finanare

Adresa:

Se va trece adresa complet a Beneficiarului care trebuie s fie identic cu cea din contractul de
finanare / actul adiional / (notificrii anexate la contract)

Se va trece codul unic de nregistrare fiscal a Beneficiarului, identic cu cel din

Codul fiscal:

Numele bncii:

contractul de finanare

Se va trece numele bncii/trezoreriei din contractul de finanare art. 5 (2), / actul adiional
(notificrii anexate la contract)

Cod IBAN:

Se va trece codul IBAN din contractul de finanare art. 5 (2). Dac contul este deschis la
Trezorerie, acesta trebuie s conin codificaia:
- 50.98.01 pentru Beneficiari care au calitatea de operatori economici;
- 50.98.02 pentru Beneficiari care au calitatea de organisme neguvernamentale
nonprofit;
- 50.47.09 pentru Beneficiari instituii publice

5. Detalii despre proiecte:

Programul operaional:
Axa prioritar:

Se va trece denumirea completa a Programului Operaional

Se va trece denumirea completa a Axei prioritare

Domeniul major de intervenie:

Se va scrie nr. i denumirea Domeniului Major de Intervenie

Se va scrie nr. i denumirea Operaiunii


37

Operaiunea:

Se va trece data la care a fost semnat contractul de finanare

Data de nceput a proiectului:

Titlu proiect: Se va trece titlul proiectului din contractul de finanare art. 1(1) pag. 1

Numrul contractului de finanare:

Se va trece nr. contractului de finanare /actului adiional (pag. 1 din


contract)

Instruciuni privind completarea dosarului


Cererii de Rambursare transmis de Beneficiar
n vederea derulrii n bune condiii a verificrii administrative a Cererii de Rambursare, v rugm s
respectai urmtoarele cerine:
1.

Documentele justificative trebuie prezentate ordonat, numerotate i aezate n ordinea n care apar
n tabelul 6A

Cheltuieli eligibile realizate n perioada de referina pentru care se solicita

rambursarea al Cererii de Rambursare. De asemenea, documentele trebuie s fie ndosariate,


perforate i prinse direct n dosar.
2.

Documentele justificative trebuie s fie nsoite de:

3.

un OPIS general, care s conin elementele generale ale dosarului prezentat i

OPIS-uri pe categoriile de cheltuieli eligibile.


Toate documentele justificative trebuie s fie lizibile n totalitate pentru a se putea verifica din

punct de vedere administrativ i s nu prezinte tersturi;


4.

Documentele justificative (contracte, facturi fiscale, ordine de plat, chitane, etc.) trebuie s
conin toate cmpurile completate, conform legii.

5.

Documentele originale trebuie s conin tampila POS CCE i nu copiile lor, conform
Contractului de Finanare art. 7, al. 5. n consecina, se va aplica aceast tampil pe original de
ctre Beneficiar sau Organismul Intermediar (dup caz).

6.

Documentele contabile notele contabile i balanele de verificare - trebuie s fie semnate de


persoana care le ntocmete i de directorul economic sau reprezentantul legal al Beneficiarului.

7.

n documentele contabile trebuie s apar evideniate conturile analitice destinate exclusiv


nregistrrilor contabile aferente proiectului finanat din Fonduri Structurale, conform Anexei din
Contractul de Finanare, cu menionarea explicit a conturilor analitice aferente proiectului.

8.

La facturile n euro interne (conform contractului de achiziie) trebuie ataat dovada cursului de
schimb al BNR din ziua facturrii.

9.

Pontajul pe proiect trebuie s respecte prevederile contractuale. (dac este cazul)

38

10. Suma solicitat la rambursare la categoria Cheltuieli aferente managementului de proiect (echipa
de management) trebuie s reias din recapitulatia prezentat n dosarul cu acte financiare. (dac
este cazul)
11. Metoda de calcul a cheltuielilor generale de administraie constituie anexa la contract, conform
Contractului de Finanare art. 21 V. V rugm s nu uitai s prezentai acest document la prima
Cerere de Rambursare sau la fiecare Cerere de Rambursare, la care este cazul. De asemenea, v
rugm s respectai metodologia de calcul aprobat de Autoritatea de Management. (dac este
cazul)
Referitor la METODA DE CALCUL A CHELTUIELILOR GENERALE DE
ADMINISTRATIE (CGA), v rugm s ne oferii dovada spaiului alocat pentru proiect
schia sau planul imobilului unde se afl biroul / locaia.

V rugm s ne precizai modul de calcul al timpului alocat pentru proiect (ore / zi).

39

Anexa 4
MODELUL RAPORTULUI DE PROGRES TRIMESTRIAL
Program Operaional

Creterea Competitivitii Economice

Axa prioritar:
Operaiunea:

1. Numrul Raportului de Progres


2. Perioada de referin
3. Informaii despre Beneficiar

Denumirea organizaiei
Adresa
Contact
Cod fiscal
4. Detalii despre proiect
Numr de referin SMIS
Denumirea proiectului
Numrul Contractului de finanare

Locaia geografic a proiectului: (regiunea, zona,


localitatea)

5. Stadiul proiectului

40

Va fi completat cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic


.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

5.0 Msuri corective:


Raportul include recomandrile primite anterior de la Autoritatea de Management?
Da

Nu

* Se vor include si recomandarile facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la
fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului
Dac da, v rugm explicai msurile corective implementate:
...............................................................................................................................................................
* Se va detalia si stadiul de implementare a recomandarilor facute de echipele de control din cadrul SMFC,
ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului

5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului in conformitate cu calendarul activitatilor


prevazut in Contractul de finantare:

Activitatea Nr.

Activitile planificate
pentru perioada de
raportare

Data de ncepere a
activitii
planificate

Data final a activitii


planificate

Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea nr.

Nota: De introdus graficul actualizat al activitatilor planificate aferente perioadei de raportare

Nr. Activitate

Activitati desfasurate in
timpul perioadei de
raportare

Activitate 1
Activitate 2
Activitate nr.
41

Data de ncepere a
activitii
desfasurate

Data final a activitii


desfasurate

5.2. Rezultatele obinute pn n prezent (de introdus contractele de achizitii semnate cu furnizorii):
2. Date de
1. Rezultat
identificare
(Obiectul
contractului) Contract de
achizitie / Valoare
(lei)

3. Nr. de
contracte
semnate n
perioada de
raportare

4. Nr. contracte
semnate pana in
prezent
(cumulat de la
semnarea Contractului
de finantare)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5.3. Aspecte legate de mediu (asa cum au fost descrise in Cererea de finantare)
Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea n

5.4. Aspecte privind egalitatea de anse (respectarea principiului in atribuirea contractului de


achizitie; precum si informatii cf. Cererii de finantare)
Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea n

5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (referitoare la procedura de achizitie, livrarea de


echipamente etc.)
Activitatea Nr.

Descrierea
problemelor

Soluia/ propunere

42

Condiii

5.6 Modificari identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit in
Contractul de finantare
5.6.1. Modificri solicitate (condiionate de aprobarea AM; Notificari privind specificatiile tehnice,
modificarea calendarului de implementare, graficului de rambursare etc.)
Tipul modificrii

Descrierea modificrii

Motivaia

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5.7. Specificai stadiul achiziiilor conform calendarului stabilit n Contractul de finantare / Notificari
ulterioare semnarii CF
Obiectul
contractului

Nr.
contract

Valoare
contract
(Lei/
buc.)

Procedura Data estimat Data estimat


de achiziie
pentru
pentru
finalizarea
public
nceperea
procedurii
procedurii
aplicat

Stadiul
achiziiei
publice

6. Indicatori:
Indicatori de proiect conform Contractului de finantare:
Indicator

Indicatorii de realizare
(1)

Valoarea
indicatorului
stabilit n contract

Valoarea indicatorului
obinut n perioada de
referin

UM

Cantitate

UM

(2)

(3)

(4)

Active tangibile/intangibile
achizitionate prin proiect
puse in functiune
Suprafata de productie
modernizata / construita prin
proiect

43

Cantitate
(5)

Valoarea indicatorului
obinut pn n
prezent
UM
(6)

Cantitate
(7)

7. Proiectul a generat venituri n timpul perioadei de raportare?


Da

Nu

Dac da, v rugm detaliati:


........................................................................................................................................................
8. Planul de lucru. Completai cu Activitile desfasurate / previzionate i rezultatele previzionate
pentru urmtoarea perioad de raportare.

Nr.
crt.

Activitile desfurate n
perioada de raportare
(data de ncepere i de
finalizare)

Activitile preconizate a fi
desfurate n urmtoarea perioad
de raportare (data de ncepere i de
finalizare) conform Contractului de
finantare

Rezultate
previzionate

9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la cererea de
rambursare, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte

Indicator

Valoarea
Valoarea indicatorului
indicatorului stabilit obinut de la ultima
n contract

Parte
fizica 1

Cantitate
(2)

Suma
(Lei)(3)

cerere de plat
Cantitate
(4)

Suma
(Lei) (5)

Valoarea obinut
pn n prezent
Cantitate
(6)

%
8= (7)/(5)*100

Suma
(Lei) (7)

Parte
fizica n
Total

Not: Pentru Contractele de lucrri, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declaraia efului de lucrri
Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificaiile din tabelul de mai sus

44

Anexa 5
RAPORTUL FINAL AL PROIECTULUI
Program Operaional

Creterea Competitivitii Economice

Axa prioritar:
Operaiunea:

1. Raport Final/Titlu proiect


2. Perioada de referin
3. Informaii despre Beneficiar

Denumirea organizaiei
Adresa
Contact
Cod fiscal
4. Detalii despre proiect
Numr de referin SMIS
Denumirea proiectului
Numrul Contractului de finanare

Locaia geografic a proiectului: (regiunea, zona,


localitatea)

5. Stadiul proiectului

45

Va fi complet cu descrierea activitatilor proiectului din punct de vedere fizic


.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

5.0 Msuri corective:


Raportul include recomandrile primite anterior de la Autoritatea de Management?
Da

Nu

* Se vor include si recomandarile facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la
fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului pe intreaga perioada de implementare

Dac da, v rugm explicai msurile corective implementate:


...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
* Se va detalia si stadiul de implementare a recomandarilor facute de echipele de control din cadrul SMFC,
ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului

5.1. Descrierea procesului de implementare a proiectului (se poate folosi o diagram Gant):

Activitatea Nr.

Activitile planificate
pentru perioada de
raportare

Data de ncepere a
activitii
planificate

Data final a activitii


planificate

Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea nr.

Nr. Activitate

Activitati desfasurate in
timpul perioadei de
raportare

Activitate 1
Activitate 2
46

Data de ncepere a

Data final a

activitii
desfasurate

activitii
desfasurate

Activitate nr.

5.2. Rezultatele obinute la finalizare proiectului:


1. Rezultat

2. Contractul
de finanare
vizat

3. Valoarea
obinut in
raportul
anterior

4. Valoarea
obinut n
perioada de
raportare

5. Valoarea
obinut la
finalizarea
proiectului

%
6=5/2x100

(3+4)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

5.3. Aspecte legate de mediu (dac este cazul)


Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea n

Activitatea n

5.4. Aspecte privind egalitatea de anse (dac este cazul)


Activitatea 1

Activitatea 2

5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (dac este cazul)


Activitatea Nr.

Descrierea
problemelor

Modalitati de rezolvare

47

Condiii

5.6 Modificari fundamentale identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea


ce s-a stabilit in contractul de finantare, operat sau previzionat (daca este cazul)

5.6.1. Modificri propuse (condiionate de aprobarea AM)


Descrierea modificrii

Tipul modificrii

Motivaia

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5.6.2. Modificari previzionate pentru datele planificate (daca exista)

Date planificate

Activitatea Nr.
Data de
nceput

Data finalizarii

Date reale sau previzionate


Data de
nceput

Data finalizarii

Activitatea 1
Activitatea 2

Activitatea nr

5.7. Specificai stadiul achiziiei publice conform calendarul stabilit n cererea de finantare
Nr.
contract

Obiectul
contractului

Valoarea
estimat
(Lei)

Procedura Data estimat Data estimat


de achiziie
pentru
pentru
finalizarea
nceperea
public
procedurii
procedurii
aplicat

6. Indicatori:
Indicatori de proiect:
48

Stadiul
achiziiei
publice

Indicator

Valoarea
indicatorului
stabilit n contract

Indicatorii de realizare
(1)

Valoarea indicatorului
obinut la finalizarea
proiectului/contractului

UM

Cantitate

UM

(2)

(3)

(4)

Cantitate
(5)

7. Proiectul a generat venituri n timpul perioadei de raportare?


A. Venituri totale generate
anterior

B. Venituri total generate n


perioada de raportare

Total (A+B)

8. Planul de lucru. Completai cu Activitile i rezultate preconizate pentru urmtoarea perioad de


raportare.
8.1. Programul Activitilor

Activitile preconizate
Nr.
crt.

Activitile desfurate n perioada


Activitatea

de raportare (data de ncepere i de


finalizare)

a fi desfurate n
urmtoarea perioad
de raportare (data de
ncepere i de
finalizare)

8.2. Rezultate previzionate

Nr. crt.

Rezultate

Valori anticipate in
Contractul de finanare

49

Rezultate previzionate
pentru urmtoarea
perioad de raportare

9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la cererea de
plata, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte

Indicator

Parte
fizica 1

Valoarea
indicatorului stabilit

Valoarea indicatorului
obinut de la ultima

n contract

cerere de plat

Cantitate
(2)

Suma
(Lei)(3)

Cantitate
(4)

Valoarea obinut
pn n prezent

%
8= (7)/(5)*100

Suma (Lei) Cantitate Suma (Lei)


(5)
(6)
(7)

Parte
fizica n
Total

Not: Pentru Contractele de lucrri, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declaraia efului de lucrri
Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificaiile din tabelul de mai sus.

50

Anexa 6

Cererea de finanare

95

Anexa 7 Legislatia in vigoare/Ordinul MFE 1120/2013

96

Anexa 8
FORMAT STANDARD
Raportul privind durabilitatea investitiei / sustenabilitatea proiectului
Program operaional

Cresterea Competitivitii Economice

Axa prioritar:
Operaia:

1. Raportul de progres numrul


2. Perioada de referin
3. Informaii privind beneficiarul

Denumirea societii
Adresa
Contact
Cod fiscal
4. Detalii privind proiectul
Numrul de referin SMIS
Denumirea proiectului
Contract de finanare numrul

Locaia geografic a proiectului: (regiune, jude,


localitate)

97

Proiectul menionat mai sus a suferit/nu a suferit nici o modificare esenial, conform Art. 57 din
Regulamentul General 1083/2006 - Durabilitatea operaiunilor:
(a) afectarea naturii si conditiilor de implementare sau cesiunea catre o firma sau organism public cu
obtinerea de beneficii;
Detaliile modificarii
(b) rezultat din schimbarea naturii proprietatii unei parti de infrastructura sau din incetarea unei
activitati productive.

Detaliile modificarii
Data:

Beneficiar:

INDICATORI DE REZULTAT LA DATA DE 15 IANUARIE A ANULUI .......

Indicator

Indicatorii de rezultat

Valoarea
indicatorului
stabilit n contract

Valoarea
Valoarea
Valoarea
indicatorului
indicatorului
indicatorului
obinut la sfarsitul obinut la sfarsitul obinut la sfarsitul
primului an dupa celui de-al doilea an celui de-al n.... an
finalizarea
dupa finalizarea
dupa finalizarea
proiectului
proiectului
proiectului

UM

UM

Cantitate

Cantitate

UM

Cantitate

UM

Indicator 1
Indicator 2

NOTA 1 : Acest tabel se ataeaz la Raportul privind durabilitatea investiiei i se transmite anual,

98

Cantitate

Anexa 9
NOTIFICARE PRIVIND MODUL DE PSTRARE A DOCUMENTELOR I A EVIDENEI
CONTABILE LEGATE DE PROIECT

Numr contract finanare :


Denumire beneficiar:
Locul de pstrare al documentelor aferente proiectului: (adresa complet)
Scurt descriere a modalitii de pstrare a documentelor aferente proiectului:
(criterii de pstrare, supori de date utilizai, alte informaii relevante)

Circuitul documentelor aferente proiectului: (se completeaz n situaia n care exista mai multe locaii n
care sunt pstrate documentele, detaliindu-se, pe ct posibil, unde se gsesc documentele n anumite
momente din timp)

Locul de arhivare al documentelor aferente proiectului: (adresa complet)


Scurt descriere a modalitii de arhivare a documentelor aferente proiectului:
(criterii de arhivare, supori de date utilizai, alte informaii relevante)

Scurt descriere a modului n care se realizeaz evidena contabil distinct privind proiectul:
(codificarea aleas pentru identificarea tranzaciilor privind proiectul, precum i gradul de detaliere
privind sistemul analitic de eviden contabil pentru proiect)
Codificarea structurtii analitice a conturilor utilizate in contabilitatea proiectului va include in mod
obligatoriu urmatoarea structura:
- numarul si data contractului de finantare;
- referirea la POS CEE prin utilizarea acronimului CCE.

99

Anexa 10
De la: Beneficiarul
Ctre: Autoritatea de Management POS CCE

Cerere de Prefinanare nr. _________

Programul operaional:
Axa prioritar:

Domeniul major de intervenie:

Operaiunea
Data de nceput a proiectului:

Titlul proiect:
Numrul contractului de finanare/ Cod SMIS:

n baza Contractului de Finanare nr. __ ncheiat cu AM _____la data de ___, v rog s dispunei plata, la
valoarea eligibil din contractul de finanare, a sumei de __LEI, reprezentnd (prima, a doua,) tran de
prefinanare, avnd la baz contractele de achizie semnate cu contractorii . Plata se va face n contul de mai
jos:

Nume Beneficiar _______


Adres: ______________
Codul fiscal: ___________
Numele Bncii _________
Codul IBAN: ___________
Sunt contient de faptul c, n cazul nerespectrii prevederilor contractuale sau n cazul fondurilor solicitate
nejustificat din cadrul acestei Cereri de Prefinanare, este posibil s nu se plteasc, s fie corectate sau s
se recupereze sumele pltite nejustificat.
100

Cunoscnd prevederile art. 326 Cod Penal cu privire la falsul n declaraii, mi asum responsabilitatea cu
privire la realitatea, legalitatea i conformitatea informaiilor cuprinse n tabelul anexat Lista Contractelor
de achiziie semnate cu contractorii.
Cu respect,
Funcia: Director Proiect
Nume Prenume:
Semntura:
Data:

Funcia: Reprezentant legal


Nume Prenume:
Semntura:
Data:

Nume :
Semntur OF AM

Nume:
Semntur Director AM:

Data primirii de ctre OF AM :

Data :

Data verificrii:

Aprobat Cererea de Prefinanare n sum de:______LEI

Observaii :

Data :

Autoritatea de Management
Bun de plat n suma de..
Nume:
Semntura Responsabil
.
Funcia

101

Anexa 11

Lista specimenelor de semnturi

Nr.
crt.

Nume, prenume / Funcie

Act de identitate / CNP

102

Specimen de semntur

Anexa 12
Lista achiziiilor preconizate a fi efectuate n cadrul proiectului

Nr.crt.

Echipament/utilaj/instalatie

Nr. bucati

103

Caracteristici tehnice