Sunteți pe pagina 1din 3

Gr 209-210, Subiectele pentru nr 1:

1. Contrasemnarea actului administrativ - ce este? Puteti da exemple?


2. Comparati nulitatea-inexisten ta actului admin.
3. Diferentele dintre domeniul public lato-sensu si stricto-sensu
4. Domeniul public statal, cel judetean si cel local - care e diferenta intre ele? Dati 2 exemple de
bunuri ce apartin de domeniul public national.
5.Procedura raspunderii administartiv- disciplinare a functionarilor publici (potrivit Legii
199/1999) - sintetic.
6. Reglementarea contraventiilor apartine materiei organice sau ordinare? Argumentati. Prin
dispozitie a primarului, ordin al ministrului sau ordonanta de urgenta a Guv. pot reglementa
materia contraventiilor?
7. Deosebirea dintre contenciosul administrativ subiectiv si cel obiectiv.
8. Procedura exceptiei de legalitate in fata instantei de contencios administrativ si fiscal.
Gr 209-210, Subiectele pentru numrul 2:
1. Momentul de la care ncep s produc efecte juridice actele
administrative.
2. Delimitai actul administrativ normativ de cel individual. Dai trei
exemple din fiecare.
3. Pot fi denunate unilateral contractele de concesiune? Dac da, n
ce condiii?
4. Ce prevede art. 52 din Constituie cu privire la rspunderea
administrativ patrimonial?
5. Procedura prealabil n cazul actului administrativ unilateral.
6. Imprescriptibilitat ea i interdicia grevrii cu sarcini sau
servitui pentru domeniul public.
7. Cine are calitate procesual pasiv n cadrul aciunii n contencios
administrativ?
8. Sistemul ablaiunii.

207-208 nr.1
1.Exista vreo diferenta intre actele administrative individuale si
actele administrative unilaterale?
2.Efectele suspendarii judiciare a actelor administrative
3.Trasaturile domeniului public lato sensu
4.Definitia concesiunii de bunuri proprietate publica si tipurile de
concesiuni reglemantate de OUG 34 si 54
5.Categoriile de acte ce pot reglementa contraventiile si prevederile
obligatorii ale acestora
6.Raspunderea patrimoniala solidara a autoritatii publice si a
functionarului public

7.Competenta materiala a instantelor de contencios administrativ


8.Obiectul actiunii impotriva ordonantelor de Guvern
Gr 211-212, nr 1
1. asemanari si deosebiri intre actul si contractul administrativ
2. analiza prezumptiilor actului administrativ
3. principiul inalienabilitatii se aplica pt dom public lato sensu sau stricto sensu?
4. beneficiarii dreptului de administrare, inchiriere, si folosinta gratuita
5. consecintele anularii unui act normativ
6. raspunderea patrimoniala - definitie si reglementari
7. cauzele care inlatura raspunderea contraventionala si cine le poate constata.
8. ce solutii poate da instanta de contencios in cazul contractelor administrative.
La 201 s-a dat : 1) delimitarea actului adm de celelalte acte ale administratiei publice
2)prezumtiile care fundamenteaza forta juridica a actului adm
3)scara domenialitatii public
4)incheierea contractului de concesiune
5)contraventia si vinovatia ca trasatura a contraventiei
6)lipsa caror mentiuni din procesul verbal atrage nulitatea absoluta
7)notiunea de autoritate publica in raport cu art. 52 din Constitutie si Legea Conteciosului
8)solutiile instantei de fond in conteciosul adm
Grupa 204,una dintre variante a fost:
1.Se poate vorbi despre un sens larg si despre un sens restrans al notiunii de
act administrativ?
2.Conditiile in care se recurge la inexistenta actului adm. Teoria inexistentei
este reglementata constitutional?
3.Teoriile cu privire la corelatia domeniu public-proprietate publica.
4.Definitia,obiectul si subiectele contractului de concesiune de bunuri publice.
5.Persoana juridica in cazul raspunderii adm-contraventionale.
6.Cauzele care inlatura raspunderea contraventionala.
7.Persoanele care pot sesiza instanta de contencios administrativ.
8.Notiunea si necesitatea procedurii prealabile.
La 202 o varianta a fost:
1. Distinctia intre actele de autoritate si actele de gestiune ale autoritatilor administratiei publice
2. Actul administrativ emis la cerere prealabila. Semnificatia renuntarii la exercitiul dreptului de
catre beneficiar
3. Delimitati domeniul public de domeniul privat al statului sau al unitatii administrativteritoriale
4. Inalienabilitatea bunurilor din domeniul public. Ce alte caracteristici decurg din acest aspect?(
sau o formulare in genul a intrebarii, oricum se referea la insesizabilitate si imprescriptibilitate)
5. Persoana fizica, subiect al raspunderii administrativ-contraventionale
6. Enumerati actele normative in care se pot stabili si sanctiona contraventiile
7. Definiti contenciosul administrativ in sens larg si in sens restrans

8. Suspendarea actului administrativ potrivit Legii contenciosului


1.Se poate vorbi despre un sens larg si despre un sens restrans al notiunii de act administrativ?
2.Conditiile in care se recurge la inexistenta actului adm. Teoria inexistentei este reglementata
constitutional?
3.Teoriile cu privire la corelatia domeniu public-proprietate publica.
4.Definitia, obiectul si subiectele contractului de concesiune de bunuri publice.
5.Persoana juridica in cazul raspunderii adm-contraventional e.
6.Cauzele care inlatura raspunderea contraventionala.
7.Persoanele care pot sesiza instanta de contencios administrativ.
8.Notiunea si necesitatea procedurii prealabile.
1) delimitarea actului adm de celelalte acte ale administratiei publice
2)prezumtiile care fundamenteaza forta juridica a actului adm
3)scara domenialitatii public
4)incheierea contractului de concesiune
5)contraventia si vinovatia ca trasatura a contraventiei
6)lipsa caror mentiuni din procesul verbal atrage nulitatea absoluta
7)notiunea de autoritate publica in raport cu art. 52 din Constitutie si Legea Conteciosului
8)solutiile instantei de fond in conteciosul administrativ