Sunteți pe pagina 1din 1

!

!
!
!
!
!
!"#$%&'(')$)
!
"*"'$+"),-.%$*('($)!'$-*%('($)!()/-'-0"*%")".(#/")
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

BaZi Coaching 2014

!'$-*%)#/$*!$#"'!"#$%&'$"
"
"
"

"
"
"

"
"
"

()"%$#*+,"-./01"&#$"(2!(("
1("!"2"
1/(#"),$/-!%$&*"'"!"3,4*+5$"

!'$-*%).-!(*,"/!"%$#+&"
"
"
"
66"+78+,"-.))1"&#$"',57'&457*$"
"
"
"
1("!"/"
"
"
"
1/(#"),$/-!%$&*"'"!"3,4*+5$"
DETALII DESPRE SEMINAR:!

SEMINAR SPECIAL !
ANUL CAPREI DE LEMN!

Desfasurare: Sambata, 15 Noiembrie,9:;<=>="


orele ?@:=ABCDE>=" E>=" A=>C:" ?C@" A>@=DB" F=" EGE" @D" F@H;EB=" E:
-predictiile anuale pentru fiecare zodie
11:00 - 16:00!
ACDF@?=:E"C"EDE>@ME"<=DH:;"A>E?@:="?="N:;<E"?@:=ABCDE>E"0-.%$!"2)"
Locatie: City Plaza Hotel - Sala Ballroom!
chinezeasca!
-sfaturile Qi Men Dun Jia pentru fiecare
Investitia pentru seminar: 150 Lei!
dintre cele 12 zodii chinezesti!
-datele imperiale, activarile necesare dar si
Participarea se face pe baza de inscriere
ferma la numerele de telefon 0753.067.607
precautiile importante pentrul anul Caprei
si 0758.020.536 sau prin e-mail la adresa
de Lemn!
office@reikilight.ro
multe alte trucuri menite sa va asigure un
an din ce mai in ce mai bun si prosper

!
!
!
!
!
!
!
!
!
Participarea la acest seminar nu este conditionata
de absolvirea vreunui curs prealabil. Seminarul se
adreseaza tuturor celor interesati in manifestarea potentialelor maxime ale destinului personal. Va
!
recomandam sa aveti cu dumneavoastra propria harta BaZi. Aceasta se poate printa GRATUIT la
!
adresa www.joeyyap.com/bzchart
!
!
!
!
BaZi Coaching 2014