Sunteți pe pagina 1din 1

Senzori si actuatori

Examen scris
Durata: 3 ore
Patru subiecte teoretice si doua
probleme
Sala de examinare este stabilita de
decanat

Testarea cunostinelor se
face saptamnal n cadrul
orelor de laborator si la
curs,
acordndu-se
calificative periodice
Examenul reprezinta 2/3,
iar activitatile pe parcurs
1/3 din nota finala