Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Tehnica a Moldovei, Catedra Fizica

la lucrarea de laborator Nr. 8c

Verificarea experimentala a teoremei lui Steiner


cu ajutorul pendulului de torsiune

A efectuat studentul grupei:


Numele i prenumele
student(ului/ei):

SER-112
Cojocari Dumitru

A verificat profesorul:

Burdujan Eduard

Chisinau 2011
1. Scopul lucrrii:

Verificarea experimentala a teoremei lui Steiner.


2. Aparate i accesorii:
Calculator, soft pentru procesarea datelor experimentale, cablu COM,
cronometru electronic, 1 senzor, stativ, pendul de torsiune, rigla, subler.
3. Dependena studiat:

I x I C mx 2 , I x I I 0 2

unde
I x este momentul de inerieal unui cilindru de masa m fa de axa OO,

I este momentul de inerieal pendulului fa de axa OO mpreun cu ma


identice situate ladistana x de la axa de rotaie OO,
I 0 este momentul de inerieal pendulului fr masele m fa de axa OO,

I C este momentul de inerieal unui cilindru de masa m fa de axa transv


trece prin mijlocul lui,
I k 2 2
unde
k

G D4

este modulul de r sucire unui


l
fir cilindric delungimea i d
2 16l
D, avnd modului deforfecare G,
este unghiul dersucire,
este viteza unghiular apendulului la trecerea lui prin poziia de echili

4. Schema lucrrii:

5. Tabelul msurrilor:
D=

m;
m;
m;

d
G=

0.192 kg;

h=

1
l = 0.186
r= 0.073

m
=

0.009
m;
10
8.206 10 N m 2 ;
m;
R 0.0196
0.02

m;

,s

, rad s

I 0 ,105 kg m 2 ;

1
2
3
4
5
6
7

0.1254
0.082
0.0664
0.0504
0.0432
0.0359
0.0331

0.98316
1.50351
1.85674
2.44618
2.85388
3.4342
3.7247

136.49719
131.32336
153.08404
137.80827
145.79519
137.04305
152.16315

10
15
20
25
30
35
40

k=

4331.29831

105 N m;

I 0 med

141.95918

105 kg m 2 ;

t1 ,s

1
2
3
4
5
6
7

0.1522
0.1074
0.0769
0.0636
0.0561
0.0464
0.0422

, rad s I ,105 kg m 2 ; o
0.81004
1.14793
1.60322
1.93849
2.19764
2.65706
2.92151

201.0755
225.28061
205.3269
219.44464
245.86771
228.93145
247.3303

10
15
20
25
30
35
40

6. Tabelul valorilor medii:


n

x 2 ,102 m 2

I ,105 kg m 2 ;

1
2
3
4
5

0.81
0.64
0.49
0.36
0.25

428.45485
380.80853
309.24899
271.39208
224.75102

I I0

2,105 kgm 2

143.24784
119.42468
83.6449
64.71645
41.39592

7. Prelucrarea datelor experimentale:

m p

184.17556

103 kg;

b I C -3.443578 105 kg m 2 ;
I C teor 2.48397 105 kg m 2 ;
8. Calculul erorilor:
p 7.63526

103 kg;

b 4.17908

105 kg m 2 ;

0.04146 ;

9. Rezultate finale:

p (184.2 7.6 ) 103 kg;

4.1 %;

10.Concluzii:
Calculator, soft pentru procesarea datelor experimentale, cablu COM,
cronometru electronic, 1 senzor, stativ, pendul de torsiune, rigla, subler.

11.Graficele dependenelor studiate:

Fig.1