Sunteți pe pagina 1din 6

Metode Numerice

L11 Integrare numerica

Integrare numerica

( 2) pe intervalul definit [a;b].

sin x

Aplicatie 1.Sa se calculeze integrala functiei y( x) :=

x
A) Metoda dreptunghiului de integrare numerica

( 2)

<---------- Functia de integrat

sin x

y( x) :=

a := 0.5 b := 4
n := 20
h :=

<---- Intervalul de integrare

<---Nr. de noduri

ba

0.5

y( x)

<--- Pasul de integrare

4 2

0.5

IntegD( y , a , b , n ) :=

S0
h

ba
n

Algoritmul metodei

for x a , a + h .. b h
S S + y x +

S
b

ValoareaExacta := y( x) dx

IntDrept := IntegD( y, a , b , n )

<---Solutia Mathcad de integrare

IntDrept = 0.762

ValoareaExacta = 0.762

EroareAbsoluta := IntDrept ValoareaExacta

EroareRelativa :=

EroareAbsoluta = 5.315 10

( IntDrept ValoareaExacta)
ValoareaExacta

100

EroareRelativa = 0.07

B) Metoda trapezului de integrare numerica


IntegT( y, a , b , n ) :=

S0
ba

Algoritmul metodei

for x a , a + h .. b h
SS+

( y( x) + y( x + h ) ) h
2

S
b

IntTrapez := IntegT( y , a , b , n )

ValoareaExacta := y( x) dx

IntTrapez = 0.761

ValoareaExacta = 0.762

EroareAbsoluta := IntTrapez ValoareaExacta


3

EroareAbsoluta = 1.03 10

EroareRelativa :=

( IntTrapez ValoareaExacta)

EroareRelativa = 0.135

ValoareaExacta

100

Metode Numerice

L11 Integrare numerica

x := a , a + h .. b

y( x)
0.5

y( x)

2.25

1
x

C) Metoda Simpson 1/3 de integrare


IntegSim( y , a , b , m) :=

n 2m
h

ba
n

for i 0 .. n 1

Algoritmul metodei
( Metoda se aplica numai daca 2m > n)

m1

s1

y( a + 2 i h )

i=1
m

s2

y[ a + ( 2 i 1) h]

i=1

S ( y( a) + y( b) + 2 s1 + 4 s2)

h
3

S
n := 20

m := 15

ValoareaExacta := y( x) dx

IntSimpson := IntegSim( y, a , b , m)

IntSimpson = 0.762

ValoareaExacta = 0.762

EroareAbsoluta := IntSimpson ValoareaExacta

EroareRelativa :=

EroareAbsoluta = 3.584 10
h :=

( IntSimpson ValoareaExacta)
ValoareaExacta
3

EroareRelativa = 4.704 10

ba
x := a , a + h .. b

2m

1
y( x)
y( x)

0.5

2.25

1
x

100

Metode Numerice

L11 Integrare numerica

Aplicatie 2 .
Debitul de apa murdara evacuat intr-un canal deschis a fost masurat obtinandu-se urmatoarele date:

665

705

780
830

870
890
Debit := 870

800
725
670

640
620

610

0

10
20
30

40
50
Timp := 60

70
80
90

100
110

120

Sa se determine debitul total de apa in m3 ce trece in intervalul timp masurat prin canal.
0
y := Debit

0
x := Timp

Presupunem ca
3

y = a x + b x3 + c x + d
x


x2
Y( x) :=

x1

1.5

S := linfit ( x , y , Y)

Se determina coeficientii de functiei de regresie

8.421 10 4

0.212

S=
13.068

418.004
yreg( x) := Y( x) S

<---------- Functia de integrat

corr yreg( x) , y = 0.965

z := min( x) .. max( x)

800
Debit 600
yreg( z) 400
200
0

50
Timp , z

100

Metode Numerice

L11 Integrare numerica

IntegSim( y , a , b , m) :=

n 2m
h

ba
n

for i 0 .. n 1
m1

s1

y( a + 2 i h )

i=1
m

s2

y[ a + ( 2 i 1) h]

i=1

S ( y( a) + y( b) + 2 s1 + 4 s2)

h
3

S
a := 0

b := 120

m := 20

Debittotal := IntegSim yreg, a , b , m


Debittotal = 9.076 10

x := a , a + 10 .. b

1 10

yreg( x)
700
yreg( x)

400

60

120

Aplicatie 3. In urma cercetarilor experimentale s-au obtinut urmatoarele date experimentale pentru
functia y=f(x):
x

f(x)

Date :=
0

100

0.1

75

0.2

60.5

0.3

53.5

0.4

53

0.5

60

0.6

72.5

Metode Numerice

L11 Integrare numerica

Sa se determine valoarea integralei pe intervalul [0 ; 0.6] prin metoda Simpson.


0
x := Date

1
f ( x) := Date

100
90
80
f ( x)
70
60
50

0.2

0.4

0.6

x
2

Se determina functia de aproximare de forma yapr ( x) = ax + bx + c

x2

F( x) := x
1

a
b := linfit ( x , f ( x) , F)

c

a
Coeficientii := b

c

366.667
Coeficientii = 262.857

98.976
yapr( x) := F( x) Coeficientii

corr yapr( x) , f ( x) = 0.999

yapr( x) = 366.667 x 262.857 x + 98.976

------->

IntegSim( y , a , b , m) :=

------->

coeficientul de corelatie

n 2m
h

ba
n

for i 0 .. n 1
m1

s1

y( a + 2 i h )

i=1
m

s2

y[ a + ( 2 i 1) h]

i=1

S ( y( a) + y( b) + 2 s1 + 4 s2)
S

h
3

Metode Numerice

L11 Integrare numerica

a := 0

b := 0.6
b

ValoareaExacta := yapr ( x) dx

A := IntegSim yapr , a , b , m

ValoareaExacta = 38.471

A = 38.471

x := a , a + 0.1 .. b

100

yapr( x)
70
yapr( x)

40

0.35

0.7