Sunteți pe pagina 1din 2

Mutatii in structura economica a cheltuielilor publice din bugetul de stat in perioada 2009-2012

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Categorii de cheltuieli (BS)


Milioane lei
RON

Milioane lei
RON

Milioane lei
RON

Milioane lei RON

CHELTUIELI - total

89851,7

102627,8

106088,7

104569,8

Cheltuieli curente

84580,1

97348,2

99873,4

100150,1

Cheltuieli de personal

15286,3

14764,5

15682,2

17141,6

Bunuri si servicii

4318,3

3718,4

4244,3

4429,5

Dobanzi

5103,3

6319,1

7736,5

9221,1

Subventii

4966,3

4663,2

4290,7

3996,2

Transferuri intre unitati ale administratiei


publice

17873,8

25708,5

26969,7

24843,4

Alte transferuri

13261,7

12687,1

12865,9

11405,5

Proiecte cu finantare din fonduri externe


nerambursabile (FEN) postaderare

2527,6

5299,4

7128,5

10490

Asistenta sociala

18082,6

19283,7

15007,7

13645

Alte cheltuieli

-344,1

1556,6

1441,5

1812,3

Cheltuieli aferente programelor cu finantare


rambursabila

3504,3

3347,7

4506,4

3165,5

Cheltuieli de capital

3171

3012,5

3830

2108,4

Active nefinanciare

3066

2451,4

2317,1

2085,8

Active financiare

105

561,1

1512,9

22,6

Operatiuni financiare

2502,9

2670,2

2634,2

2739,3

Imprumuturi

4,7

193,4

214,7

96,9

Rambursari de credite

2498,2

2476,8

2419,5

2642,4

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate


in anul curent
-402,3

-403,1

-248,9

-428

1998 - 2014 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA