Sunteți pe pagina 1din 2

Calculul volumelor de aer i gaze la arderea combustibililor solizi sau lichizi

C
i
H
i
Sc

24.2 %
2.1 %
1 %

11.1 %
0.7 %
41.7 %

19.2 %
60.9
100
1.4
excesul de aer la evacuare

O
i
N
W ti
A

Puterea calorifica inferioara a combustibilului


H ii = 339 C i + 1256 H i + 109 ( S ci O i ) 25,1 (W ti + 9 H i )

Hii

8219.440 kJ/kg

Volumul teoretic (minim) de oxigen necesar arderii


VO min = 0,01 (1,867 C i + 5,6 H i + 0,7 S ci 0,7 O i )

= 0.4987140 m 3N / kg

Volumul teoretic de aer uscat:


Va0 = 100 VO min / 21

= 2.374829 m 3N / kg

Volumul teoretic de aer umed


Va0um = (1 + 0,00161 xaer ) Va0

= 2.413063 m 3N / kg

Volumul real de aer uscat


V a = V a0

= 3.324760 m 3N / kg

Volumul real de aer umed


Va um = Va0um

= 3.378289 m 3N / kg

Volumul de dioxid de carbon rezultat din ardere


VCO 2 = 0,01867 C i

3
= 0.451814 m N / kg

Volumul de dioxid de sulf rezultat din ardere


VSO 2 = 0,007 S ci

0.007 m 3N / kg

Volumul teoretic de gaze triatomice


VRO 2 = VCO 2 + VSO 2

= 0.458814

m 3N / kg

unde continutul de umiditate:


xaer = 10 g/kgaer uscat

Volumul teoretic de azot


VN0 2 = 0,79 Va0 + 0,008 N i

= 1.881715

m 3N / kg

Volumul teoretic de gaze de ardere anhidre (uscate)


Vgu0 = VRO 2 + VN0 2

= 2.340529

m 3N / kg

Wf = 0 %

Volumul teoretic de vapori de ap

VH0 2 O = 0,112 H i + 0,01242 Wt i + 1,242 W f + 0,00161 xaer Va0

Volumul teoretic de gaze de ardere umede


Vg0 = Vg0u + VH0 2 O

= 3.131877

m 3N / kg

Volumul real de gaze de ardere uscate


Vg u = Vg0u + ( 1) Va0

3.29046

m 3N / kg

Volumul real de vapori de apa


VH 2 O = VH0 2 O + 0,00161 xaer ( 1) Va0

= 0.806643

Volumul real de gaze umede rezultate din ardere


Vg = V g u + VH 2 O

= 4.097103

m 3N / kg

m 3N / kg

= 0.791349

m 3N / kg