Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA A. I.

CUZA IAI
FACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR
EXTENIUNEA BLI

Controlul menagerial
Realizat de : Paladi

Cuprins:
1.Controlul ca functie manageriala
2.Locul si rolul controlului n managementul societati
3.Caracteristicile controlului
4.Functiile controlului
5.Etapele exercitarii controlului
6.Tipologia controlului
7.Aspecte psihologice ale controlului
Bibliografie

1.Controlul ca functie
manageriala
Controlul defineste ansamblul proceselor de urmarire a
modului n care se desfasoara diferite actiuni sau ntreg
procesul de management, ct si de reglare a activitatilor
societatii comerciale prin gasirea unor solutii eficiente de
identificare si eliminare a efectelor perturbatii lor aparute n
functionarea sistemului de management.

2.Locul si rolul controlului n


managementul societati
Avnd un caracter preventiv, constructiv, educativ si proiectiv, precum si o mare
ntindere n timp si spatiu, controlul, ca functie manageriala, joaca un rol deosebit
de activ n managementul societatii comerciale. Prin interme-diul controlului se
poate cunoaste situatia reala din orice domeniu de activitate si interveni n vederea
eradicarii fenomenelor negative aparute.

Rolul principal al controlului consta n contributia sa practica att la


constatarea, ct si la solutionarea problemelor cu care se confrunta conducerea
societatii. Interventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni
aparitia unor fenomene negative demonstreaza utilitatea controlului la realizarea
obiectivelor societatii comerciale.

3.Caracteristicile controlului
O componenta importanta n ntelegerea controlului n activitatea manageriala o reprezinta
caracteristicile de baza ale controlului. Se impune, astfel, sa retinem ca, n concordanta cu
cerintele economiei de piata, controlul
este caracterizat de o serie de trasaturi siorientarea
anume:
caracterul

caracterul obiectiv
ai controlului;

caracterul
corectivoconstructiv;

caracterul
coordonator;

orientarea
controlului spre
analize profunde;

este orientat
strategic si catre
rezultate;

este bazat pe
informatii si date;

este prompt si
orientat spre
exceptie;

este inteligibil si
flexibil;

poate genera
autocontrolul;

este impartial si
corect.

4.Functiile controlului
Prin functiile controlului se ntelege contributia

Functiile:

acestuia la realizarea obiectivelor si scopurilor


manageriale

de
evaluare a
rezultatelo
r

prin intermediul careia, alaturi de constatare, se obtine si o apreciere a


performantelorsocietatii sau a verigilor sale componente si care se materializeaza ca o
constatare prin masurarea rezultatelor

determinata de orientarea controlului nu numai spre constatarea si aprecierea situatiilor


de fapt, ci si spre efectuarea corectarilor care se impun pentru nlaturarea deficientelor
recuperativ
a
aparute si a cauzelor care le-au generat;

care se manifesta nu dupa ce au aparut abaterile fata de valorile preconizate, ci naintea


preventiva producerii lor;

reflectata de faptul ca informatiile furnizate de control ofera date asupra modului cum se
informativ realizeaza deciziile adoptate, asupra tuturor aspectelor din viata societatii comerciale;
a
ce deriva din faptul ca activitatile de control actioneaza ca forta ce stimuleaza eforturile
educativ unitatilor pentru depasirea situatiei prezente si obtinerea unor rezultate economice
stimulativ
superioare.
a

5.Etapele exercitarii controlului


Activitate deosebit de complexa, controlul implica existenta unui mecanism temeinic conceput
a carui realizare sa asigure transpunerea n viata a obiectivelor preconizate de manager. n
aceste conditii, exercitarea controlului, n calitate de functie a managementului, presupune parcurgerea
urmatoarelor etape:
(1) stabilirea obiectivelor si planificarea controlului;
(2) determinarea nivelurilor de performante, respectiv a standardelor, normelor si nivelurilor care vor trebui
sa fie masurabile;
(3) proiectarea sistemului de control;
(4) pregatirea personalului care urmeaza sa efectueze controlul respectiv;
(5) efectuarea operatiilor de verificare, masurare si analiza a abaterilor sub aspectul amplorii, naturii si
urmarilor;
(6) interpretarea critica a concluziilor privind abaterile constatate;
(7) stabilirea masurilor de corectie a abaterilor si transmiterea lor sub forma de informatii sau actiuni;
(8) evaluarea procesului de control si conturarea concluziilor generale ce vor fi prezentate managerului.

6.Tipologia controlului
n functie de momentul desfasurarii actiunii de control se
disting trei tipuri principale de control:
Diversitatea proceselor
manageriale,
particularitatile specifice
diferitelor domenii de
activitate si structura de
organizare a societatilor
comerciale genereaza
o multitudine de
clasificari ale
controlului.

v control
preliminar,

v control
concomitent,

v control
posterior,

care se realizeaza
nainte de a ncepe
activitatea
preconizata si cu
ajutorul careia se
asigura ca exista
conditiile necesare
pentru realizarea
actiunii, cu referire
deosebita la
disponibilitatea
resurselor;

care vizeaza n
principal ceea ce se
ntmpla n timpul
desfasurarii actiunii si
se axeaza ndeosebi
pe operatiunile n curs
pentru a se stabili
daca procesul de lucru
se desfasoara corect;

care se efectueaza
dupa ncheierea
actiunii si se
concentreaza pe
rezultatele finale.

n functie de pozitia managerului fata de actul de control exista:

direct

indirect

care se realizeaza
n contactul
direct si
nemijlocit dintre
manager si unul
sau mai multi
dintre
colaboratorii sai;

care se
caracterizeaza
prin faptul ca este
realizat de catre
manager dupa
analiza
rezultatelor
obtinute si dupa
individualizarea
lor;

autcontro
lu
practicat de catre
fiecare salariat
asupra propriei
activitati, n
timpul
desfasurarii
muncii sau dupa
ncheierea
acesteia.

Un alt criteriu de clasificare se refera la reglajul orientat spre depistarea factorilor


perturbatori ce apar n cadrul procesului managerial, n raport cu care controlul se
mparte n:

De
confirma
re

De
pilotaj

Adaptiv

cu ajutorul
caruia se asigura
aducerea
fenomenelor sau
proceselor mana
geriale la
parametrii
prestabiliti;

folosit pentru reglarea


fenomenelor sau
proceselor
manageriale la
parametrii presta
biliti, influentarea
anumitor parametrii
ai procesului,
mentinerea si la
nevoie crearea unor
conditii noi care sa
favorizeze atingerea
obiectivului
prestabilit;

care se
organizeaza si se
desfasoara n
situatiile n care
evolutia unui
anumit proces
managerial este
influentata n
permanenta de
factori
perturbatori.

Din punctul de vedere al nivelului la care se realizeaza


procesul de control, identificam:

Strateg
ic

Tactic

care implica
monitorizarea
celor mai
importanti
factori de
mediu care pot
afecta planurile
strategice ale
societatii
comerciale;

, care se
concentreaza
asupra
evaluarii
rezultatelor
obtinute ca
urmare a
implementarii
planurilor
tactice la nivel
de
departamente;

Operat
i-onal

care implica
supravegherea
planurilor
operationale.

7.Aspecte psihologice ale


controlului
Modul n care se realizeaza controlul activitatii manageriale are profunde implicatii
psihologice. Astfel, n cadrul procesului de control apar multiple si complexe relatii
ntre controlor si controlat. Daca sub aspect organizational controlul ne apare ca o
functie a managementului prin care se urmareste sa se execute corect si
corespunzator obiectivele societatii comerciale, din punctul de vedere al
psihosociologiei manageriale controlul constituie o forma de manifestare concreta a
interesului pe care l acorda managerul si ajutoarele sale executarii planului si
adoptarii deciziilor. Prin urmare, controlul urmareste sa inspire executantului
sentimentul ca rezultatul actiunilor sale pentru ndeplinirea sarcinilor sunt permanent
supravegheate si controlate.

Bibliografie

Boulescu, M. si Ghita, M.,Control financiar si expertiza contabil, Ed. Eficient


Bucuresti, 1996, pag. 13-18.

Constantinescu, D. A., si Ungureanu A.,Management,Ed. Tehnica Bucuresti,


1998, pag, 419-475.

Nicolescu. O. si Verboncu, I.Management,Ed. Economica, Editia a III-a,


Bucuresti, 1999, pag.48-49.

Nicolescu, O. si Verboncu, I.,Managementul organizatiei. Teste grila,Ed.


Alpha, Buzau. 1999.

Petrescu, I.,Management,Ed. Tipocart Brasovia, Brasov, 1993, pag. 214-221.

Petrescu, I. si Seghete, Gh.,Fundamentele practicii manageriale, Ed. Maiko,


Bucuresti, 1994, pag. 295-306.