Sunteți pe pagina 1din 3

Asupra unei probleme din geometria triunghiului

În triunghuiul ABC se cunosc suma lungimilor 2l a două laturi, lungimea


înălţimii şi a medianei m care corespunde celei de a treia latură a triunghiului;
a) să se calculeze lungimile laturilor triunghiului ABC;
b) să se determine măsurile unghiurilor triunghiului printr-un calcul independent
de primul.

A
a) Fie AB = x
AC = y
x
BC = z y
m
Avem: h

 x + y = 2l ( 1)
 n
 2 2 2 z2
( 2)
C
 x + y = 2m +
B M H

 2

∆HAM ⇒MH = n = m 2 − h 2

∆ H A ⇒B x 2 = h 2 + ( B M+ N )
2

⇒ x 2
− y 2
= 2 n z ( 3)
∆ H A ⇒C y 2 = h 2 + ( C M− N )
2

Problema se reduce la rezolvarea unui sistem format din ecuaţiile (1), (2), (3).
 n z
 x= l+
 x + y = 2l  2l
Din
 2 2  ()4
 x − y = 2n  y z= l − n z
 2l
l 2 − m2 (5 )
Relaţiile (4) înlocuite în ecuaţiile (2) ⇒ z = 2l
l 2 − n2
l 2 − m2
x =l+n 2
l − n2
Ţinând cont de relaţiile (5) , relaţiile ( 4 ) devin:
l 2 − m2
y =l −n
l 2 − n2
Observăm h < m < l ∈ R + ⇒ x − y < z < x + y şi ( ∃) ∆ABC

h
b) În ∆ABC , ∆AHC , avem: h = x sin B şi h = y sin C , x = ,
sin B
h  1 1 
y= , 2l = h +  (1)
sin C  sin B sin C 
h h
BH = , CH =
tgB tgC

 1 1 
BH − CH = 2 MH = 2n ⇒ h −  = 2n ( 2)
 tgB tgC 
sin B + sin C
Ecuaţia (1) se mai scrie: h = 2l ( *)
sin B sin C
sin(C − B)
Ecuaţia (2) se mai scrie: h = 2n ( * *)
sin B sin C
C+B
sin
sin B + sin C l 2 = l
Împărţim relaţia (*) la relaţia (**) ⇒ = ⇒ ( 3)
sin(C − B ) n C−B n
sin
2
 1 1 
Ecuaţia (2) htgB −tgC   =2n se mai poate scrie
 
 2 C+B C −B
h sin( C − B ) = 2n sin − sin 2  ( 4) , însă sin C + B = l sin C − B ,
 2 2  2 n 2
C−B C−B l 2 − n2 C−B
înlocuind în (4) avem: 2h sin cos =2 2
sin 2 ⇒
2 2 n 2
C−B
10 ) sin = 0 ⇒ B = C , n = 0, h = m
2
C−B
20 ) tg
hn C −B C +B
= 2 , de unde obţinem iar din (3) şi cu
2 l −n 2
2 2
uşurinţă se deduc unghiurile B, C apoi A.