Sunteți pe pagina 1din 21

Dreptul afacerilor teste grila

1.De la data deschiderii procedurii insolventei, toate actiunile judiciare sau


extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor
sale:
b) se suspenda de drept;

2. Consimtamantul partilor trebuie sa fie :


a) liber si neafectat de vicii;

3.Cererea de inregistrare se solutioneaza de judecatorul delegat


a) in 5 zile ;

4. In cazul constituirii societatii pe actiuni prin subscriptie publica, cei


interesati trebuie sa verse capitalul subscris astfel:
b) 50% la subscriere si restul in cel mult 12 luni

5. Contractul de vanzare cumparare comerciala este un contract :


a) comutativ si consensual;

6. Procedura insolventei se aplica:


a) societatilor comerciale;
d) societatilor agricole.

7. Potrivit prevederilor legale operatiunile comerciale ilicite se sanctioneaza:


c) contraventional.

8. Sunt auxiliari dependenti ai comerciantilor:


b) supusii comerciantilor ;

9. Contractul de societate este un contract :


a) plurilateral ;

10. Sunt forme juridice ale societatilor comerciale :


c) societatea cu raspundere limitata.

11. Conditii de validitate a societatilor comerciale :


a) conditii de fond si forma ;

12. Obiectul contractului trebuie sa fie :


c) determinat, licit, posibil, moral.

13. Cererea de inregistrare se solutioneaza de judecatorul delegat in :


b) in 5 zile de la inregistrare ;.

14. La societatea cu raspundere limitata capitalul social este divizat in :


b) parti sociale ;

15. Potrivit regulilor derogatorii de la regimul actelor juridice civile, in


raporturile comerciale retractul litigios :
b) este interzis ;

16. Potrivit OG 26/2000 asociatiile si fundatiile, care nu au calitatea de

comerciant :
a) pot infiinta societati comerciale ;
c) pot participa la costituirea unor societati comerciale.

17. Pentru activitati comerciale ilicite, comerciantii pot fi sanctionati :


b) penal ;

18. Sunt auxiliari independenti ai comerciantilor :


c) mijlocitorii.

19. Potrivit regulilor derogatorii de la regimul actelor juridice civile, in


obligatiile comerciale judecatorul :
b) nu poate acorda termen de gratie ;

20. Pentru evidentierea operatiunilor comerciale si a intregii activitati,


comerciantii trebuie sa aiba registre :
b) registrul jurnal ;
c) registrul inventar.

21. Sunt auxiliari dependenti ai comerciantilor:


b) comisii pentru negot si supusii comerciantilor ;

22. Contractul de societate este un contract :


b) comutativ si plurilateral;
c) consensual si cu titlu oneros.

23. Fondul de comert cuprinde, bunuri corporale:


c) materiile prime.

24. Contractul de societate este un contract :


b) comutativ ;

25. Sunt forme juridice ale societatilor comerciale :


c) societatea pe actiuni.

26. Pentru validitatea contractului de societate sunt necesare urmatoarele


conditii :
c) conditii de fond.

27. Capacitatea de a contracta este :

a) conditie de fond ;

28. Contractul de societate cuprinde :


a) 7 clauze ;

29. Capitalul social al societatii pe actiuni trebuie sa fie minim :


b) 25 de milioane ;

30. Biletul la ordin este un titlu de valoare emis de :


b) debitor in favoarea creditorului ;

31. Procedura insolvabilitatii se aplica de:


c) Judecatorul-sindic.

32. Creditorul este persoana fizica sau juridica ce detine un drept de creanta
asupra averii debitorului si care a solicitat in mod expres sa ii fie inregistrata
creanta :
a) in tabelul definitiv de creante ;
c) in tabelul definitiv consolidat de creante ;

33. Dreptul de administrare al debitorului inceteaza de drept :


c) la data la care se dispune inceperea falimentului.

34. Sunt forme juridice ale societatilor comerciale :


b) societatea in comandita pe actiuni ;

35. Conditiile de validitate a contractului de societate


c) conditii de fond.

36. Creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei este


creditorul a carei creanta este:
b) certa, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile ;

37. Judecatorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului aflat in


insolventa sa fie suportata de membrii organului de conducere daca acestia :
a) au tinut o contabilitate fictiva ;
c) au facut acte de comert in interes personal sub acoperirea persoanei
juridice.

38. Contractul de mandat este un contract :


c) cu titlu oneros.

39. Procedura insolventei se aplica de :


c) lichidator.

40. Atributiunile lichidatorului in cazul procedurii insolventei :


c) urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului.

41. Bunurile din patrimoniul debitorului instrainate de


administratorul/lichidatorul societatii :
b) sunt dobandite de cumparator libere de orice sarcini ;

42. Potrivit codului comercial intreprinderile sunt :


b) intreprinderile de asigurari;.

43. Dobandeste calitatea de comerciant persoana care :


b) savarseste fapte de comert ca profesiune ;

44. Restrictiile pentru exercitarea activitatii comerciale sunt :


b) incompatibilitatile ;

45. Sunt bunuri mobile in cadrul fondului de comert :


b) materiile prime ;

46. Contractul de societate este un contract :


b) comutativ si consensual ;

47. Sunt forme juridice ale societatilor comerciale :


a) societatea in comandita simpla ;
c) societatea in comandita pe actiuni.

48. Faptele de comert potrivit doctrinei pot fi :


c) mixte.

49. Categorii de comercianti, potrivit legii Romane :


a) societatile comerciale ;

50. Pentru a putea fi comerciant o persoana trebuie sa aiba:

c) capacitatea de a contracta.

51. Sunt forme juridice ale societatilor comerciale:


c) societatea in comandita pe actiuni.

52. Conditiile pentru validitatea contractului de societate :


b) de fond ;

53. Consimtamantul partilor este conditie :


a) de fond ;

54. Contractul de societate cuprinde :


c) 7 clauze.

55. In cazul societatii pe actiuni trebuie sa fie minimum


b) 5 asociati ;

56. Cambia este un titlu de valoare emis de :


a) creditor asupra unui debitor

57. Procedura insolvabilitatii se aplica de :


a) instantele de judecata;

58. Atributiile lichidatorului in cazul procedurii insolventei :


c) valorifica bunurile societatii.

59. Judecatorul-sindic va comunica debitorului cererea de deschidere a


procedurii insolventei :
a) in termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorului indreptatit sa
solicite deschiderea procedurii ;

60. Contractul de societate este un contract :


c) plurilateral si consensual .

61. Sunt forme juridice ale societatilor comerciale:


a) societatea pe actiuni;

62. Conditii de validitate a contractului de societate :


c) conditii de forma si de fond.

63. Capacitatea de a contracta este determinata :


b) si de varsta partilor ;

64. Cererea de inregistrare a societatii se solutioneaza de judecatorul delegat


:
c) in termen de 5 zile.

65. Sunt forme juridice ale societatilor comerciale:


c) societatea in nume colectiv.

66.Conditiile de validitate ale societatilor comerciale :


c) de forma.

67. Obiectul contractului de societate trebuie sa fie :


a) determinat si moral ;
c) posibil si moral.

68. Cererea de inregistrare a societatii se solutioneaza de judecator intr-un


termen de :
b) in 5 zile de la inregistrarea cererii ;

69. La societatea in nume colectiv capitalul social este divizat in :


b) parti de interes ;

70 Potrivit doctrinei faptele de comert pot fi :


c) subiective.

71. Sunt categorii de comercianti :


a) administratorii societatilor comerciale ;

72. Varsta minima pentru a putea fi comerciant este :


c) minimum 18 ani.

73. Fondul de comert, cuprinde bunuri incorporale:


b) firma;
c) vadul comercial.

74. Contractul de societate este un contract:


b) plurilateral;

75. Excluderea asociatului din societate se face:


c) de instanta de judecata.

76. Datoriile comerciale lichide si platile in bani produc dobanda:


c) din ziua cand devin exigibile.

77. Procedura insolventei se aplica:


b) societatilor cooperatiste;
d) grupurilor de interes economic.

78. Creditorul este persoana fizica sau juridica ce detine un drept de creanta
asupra averii debitorului si care a solicitat in mod expres sa ii fie inregistrata
creanta:
b) in tabelul definitiv de creante;
c) in tabelul definitiv consolidat de creante.

79. Actiunea de atragere a raspunderii organelor de conducere pentru pasivul


societatii se prescrie in termen de:
b) 3 ani de la data la care a fost cunoscuta persoana care a cauzat aparitia
insolventei, dar nu mai devreme de 2 ani de la data hotararii de deschidere a
procedurii.

80. Potrivit doctrinei in materie comerciala faptele de comert pot fi:


a) obiective;
c) mixte.

81. Operatiunile de interpunere in schimb sau circulatie:


c) operatiunile de banca si schimb.

82. Incetarea calitatii de comerciant a persoanei fizice se face:


c) prin incetarea exercitarii faptelor de comert.

83. Fondul de comert cuprinde:


a) bunuri corporale;

84. Contractul de societate este un contract:


c) mixt.

85. Sunt forme juridice ale societatilor comerciale:


c) societatea pe actiuni.

86. Conditiile pentru validitatea contractului de societate:


c) de forma.

87. Obiectul contractului este o conditie:


b) de fond;

88. Potrivit regulilor derogatorii de la regimul actelor juridice civile:


b) in obligatiile comerciale judecatorul nu poate acorda termen de gratie;

89. Organizatiile cooperatiste dobandesc calitatea de comerciant:


b) prin inregistrarea la registrul comertului;

90. Pentru neplata datoriilor comerciale lichide si a platilor in bani, debitorul


este obligat:

b) sa plateasca dobanzi sau penalitati;

91. Procedura insolventei se aplica:


a) organizatiilor cooperatiste;

92. Sunt reguli speciale, derogatorii de la regimul actelor civile, care


actioneaza in domeniul afacerilor:
b) datoriile comerciale in bani produc dobanda de drept din ziua cand devin
exigibile;
c) codebitorii sunt prezumati ca s-au obligat solidar.

93. Regiile autonome dobandesc calitatea de comerciant:


b) prin decizia organului autoritatii administrative;

94. Constituie obligatii profesionale ale comerciantilor:


b) publicarea prin registrul comertului;

95. Constituie bunuri incorporale in fondul de comert:


c) regimul creantelor si datoriilor.

96. Contractul de societate este un contract:


b) comutativ;

97. Faptele de comert subiectiv sunt operatiuni comerciale:


c) cumpararea de produse pentru consum propriu.

98. Persoanele juridice dobandesc statutul de comerciant:


b) din momentul in care exista oficial;

99. Limitele desfasurarii activitatilor comerciale:


b) exercitarea comertului in limitele concurentei loiale;

100. Constituie bunuri corporale in fondul de comert:


b) masinile si utilajele;

101. Principalele atributiuni ale judecatorului sindic:


b) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii
d) pronuntarea hotararii de lichidare.

102. Administratorul judiciar poate introduce actiune pentru anularea actelor


frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorului:
a) in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolventei;

103. Conditiile de validitate ale contractului de societate:


c) de fond.

104. Consimtamantul partilor este o conditie:


c) de fond.

105. Clauze privind caracteristicile societatii comerciale sunt:


a) durata societatii;

106. Este obligatorie desemnarea cenzorilor la societatea cu raspundere


limitata daca:
b) are mai mult de 15 asociati;

107. In cazul vanzarilor in afara spatiilor comerciale, consumatorul are


dreptul sa denunte unilateral contractul de vanzare in termen de 7 zile
lucratoare sa restituie bunul catre vanzator, care are obligatia sa-i restituie
pretul platit in:
b) 15 zile de la comunicarea denuntarii unilaterale;

108. Procedura insolventei se aplica de :


c) judecatorul-sindic.

109. Acte juridice si operatiuni conexe (accesorii):


c) contul curent si cecul.

110. Pentru a avea calitatea de comerciant o persoana trebuie:

a) sa savarseasca fapte de comert;

111. Incapacitatile ca exceptii de la regula privind capacitatea de a fi


comerciant sunt:
a) persoana pusa sub interdictie;.

112. Fondul de comert cuprinde:


b) bunuri incorporale;

113. Contractul de societate este un contract:


b) consensual;

114. Sunt forme juridice ale societatilor comerciale:


b) societatea pe actiuni;
c) societatea in comandita simpla.

115. Contractul de comision este un contract:


c) consensual.

116. Procedura insolventei se aplica de :


a) instanta de judecata;

117. Debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa adreseze


tribunalului o cerere pentru a fi supus procedurii insolventei in termen de:

b) 30 de zile de la aparitia starii de insolventa;

118. Executarea silita impotriva organului de conducere care a cauzat starea


de insolventa a societatii se efectueaza de catre:
c) executorul judecatoresc.

119. Contractul de societate este un contract:


a) comutativ si plurilateral;

120. Sunt forme juridice ale societatilor comerciale:


c) societate in comandita pe actiuni.

121. Conditiile de validitate ale contractului de societate:


c) conditii de forma.

122. Capacitatea de a contracta este determinata de:


a) de varsta;

123. Cererea de inregistrare a societatii se depune la:


c) biroul unic.

124. Asociatii fondatori pot beneficia de un procent de cel mult 6% din


beneficiul net pe o perioada de:

b) 5 ani de la infiintarea societatii;

125. Conditiile pentru validitatea contractului de societate:


c) de forma si de fond.

126. Cauza contractului este o conditie:


a) de fond;

127. La clauzele privind identificarea societatii comerciale viitoare se scriu:


c) emblema societatii.

128. Societatea in comandita pe actiuni trebuie sa aiba:


c) cel putin 5 asociati de 2 categorii.

129. Vanzatorul este obligat sa-i garanteze cumparatorului bunul contra


evictiunii, ceea ce inseamna:
b) pierderea dreptului de proprietate totala sau partiala;

130. Procedura insolvabilitatii se aplica de:


b) administratorul judiciar;

131. Societatea cu raspundere limitata poate avea:

b) cel mult 50 asociati;

132. Termenul de semnale a viciilor bunului cumparat catre vanzator este de:
c) 2 zile.

133. Procedura insolvabilitatii se aplica de :


b) lichidator;.

134. Debitorul aflat in stare de insolventa are obligatia sa adreseze


tribunalului o cerere pentru a fi supus procedurii insolventei, in termen de:
c) 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.

135. Insolventa este prezumata ca vadita atunci cand:


b)
debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de
unul sau mai multi creditori;

136. Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata potrivit


procedurii insolventei de:
c) lichidator sub controlul judecatorului sindic;.

137. Planul de reorganizare judiciara a societatii va fi confirmat de catre:


b) judecatorul sindic;

138. Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata in cadrul


procedurii insolventei de:

c) lichidator sub controlul judecatorului sindic.

139. De la data deschiderii procedurii insolventei, toate actiunile judiciare sau


extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor
sale:
b) se suspenda de drept;

140. La clauzele privind caracteristicile societatii se trec:


c) durata societatii.