Sunteți pe pagina 1din 4

Parlamentul Romniei

Legea nr. 100/2010 privind mpdurirea terenurilor


degradate
n vigoare de la 10.06.2010

Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 07.06.2010 .


Tiprit de Petrea
Vasiliu

Tiparit de Petrea Vasiliu la 20.01.2015.


Document Lege5 - Copyright 2015 Indaco Systems.

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.


Art.
1.
- Sunt supuse prevederilor prezentei legi terenurile degradate, indiferent de forma de proprietate,
care pot fi ameliorate prin lucrri de mpdurire, n vederea protejrii solului, a refacerii echilibrului hidrologic
i a mbuntirii condiiilor de mediu.
Art.
2.
- Obiectul prezentei legi l constituie mpdurirea terenurilor degradate, astfel cum sunt definite la
pct. 48 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art.
3.
- Se constituie n perimetre de ameliorare, astfel cum sunt acestea definite la pct. 24 din anexa la
Legea nr. 46/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, terenurile degradate prevzute la art. 2, care
pot fi ameliorate prin mpdurire.
Art.
4.
- (1) Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul aciunii de ameliorare prin mpdurire se va
face de ctre comisia prevzut la art. 5, cu respectarea prevederilor regulamentului privind stabilirea
grupelor de terenuri care intr n perimetrele de ameliorare, funcionarea i atribuiile comisiilor de
specialiti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, care se aprob prin hotrre a
Guvernului n termen de 90 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi.
(2) Inventarierea terenurilor degradate prevzute la alin. (1) constituie o obligaie permanent.
(3) Pn la intrarea n vigoare a regulamentului prevzut la alin. (1) se aplic prevederile Hotrrii
Guvernului nr. 786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intr
n perimetrele de ameliorare, ct i competena, funcionarea i atribuiile comisiilor de specialiti constituite
pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare.
Art.
5.
- (1) Identificarea, delimitarea i constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localitilor se fac
de o comisie stabilit prin ordin al prefectului, la propunerea directorului executiv al direciei pentru
agricultur i dezvoltare rural. Comisia se constituie n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a
prezentei legi i este format din:
a) primarul comunei, al oraului sau al municipiului, dup caz, n calitate de preedinte al comisiei;
b) reprezentantul direciei pentru agricultur i dezvoltare rural;
c) reprezentantul oficiului de cadastru i publicitate imobiliar;
d) reprezentantul oficiului judeean de studii pedologice i agrochimice;
e) reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic i de vntoare;
f) reprezentantul ageniei judeene pentru protecia mediului;
g) reprezentantul direciei silvice sau al structurii silvice de rang superior i al ocolului silvic de stat sau
privat, dup caz, n calitate de secretar;
h) reprezentantul sectorului de mbuntiri funciare la nivel local;
i) specialiti din unitile i subunitile de cercetare i proiectare n domeniile de mbuntiri funciare
pentru agricultur, silvicultur, mpduriri de terenuri degradate, cercetri agrochimice i pedologice;
j) specialiti din Ministerul Mediului i Pdurilor, n cazul zonelor cu un interes special pentru ameliorarea
condiiilor de mediu sau pentru protejarea acestora prin aciuni de mpdurire.
(2) Fac excepie de la prevederile alin. (1) terenurile care sunt incluse pe Lista siturilor contaminate care
sunt n faz de investigare preliminar sau detaliat, potrivit prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 1.408/2007
privind modalitile de investigare i evaluare a polurii solului i subsolului, sau care fac obiectul unor
proiecte de refacere a mediului geologic i a ecosistemelor terestre, potrivit prevederilor Hotrrii
Guvernului nr. 1.403/2007 privind refacerea zonelor n care solul, subsolul i ecosistemele terestre au fost
afectate.
(3) n cazul identificrii de terenuri degradate n cadrul unei arii naturale protejate, se vor respecta
prevederile legale privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i
faunei slbatice.
Art.
6.
- (1) Documentaia ntocmit de comisia prevzut la art. 5 se avizeaz conform prevederilor art. 82
alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Studiul de fezabilitate cuprinde n anex documentaia cadastral ntocmit n sistem stereografic de
proiecie 1970, recepionat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar n a crui raz teritorial sunt
Tiparit de Petrea Vasiliu la 20.01.2015.
Document Lege5 - Copyright 2015 Indaco Systems.

1/3

situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale. La cererea proprietarilor, pentru imobilele respective se
deschid cri funciare, conform reglementrilor n vigoare.
(3) La solicitarea autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur, prin unitile silvice teritoriale ale
acesteia, se noteaz n cartea funciar faptul c imobilul este supus procedurii de mpdurire potrivit
prevederilor prezentei legi.
(4) Radierea notrii din cartea funciar se face la solicitarea autoritii publice centrale care rspunde de
silvicultur, prin structurile teritoriale, n urma finalizrii procedurii sau a renunrii la efectuarea investiiilor.
Art.
7.
- (1) Terenurile degradate, apte pentru mpdurire, constituite n perimetre de ameliorare, sunt
incluse n fondul forestier naional n termen de maximum 30 de zile de la data transmiterii acestora n
administrarea Regiei Naionale a Pdurilor - Romsilva, pentru terenurile proprietate public a statului, i la
constituirea perimetrelor de ameliorare, pentru celelalte terenuri.
(2) Terenurile prevzute la alin. (1) se includ n amenajamente silvice existente.
(3) ncheierea contractelor de administrare sau de servicii silvice, dup caz, a terenurilor prevzute la alin.
(1) se realizeaz la data trecerii acestora n administrarea Regiei Naionale a Pdurilor - Romsilva, pentru
terenurile proprietate public a statului, i n termen de maximum 30 de zile de la recepia lucrrilor de
mpdurire, pentru arboretele din perimetrele de ameliorare instalate pe alte terenuri dect cele ale statului.
Art.
8.
- Documentaiile tehnico-economice i lucrrile necesare pentru ameliorarea prin mpdurire a
terenurilor degradate prevzute la art. 2, constituite n perimetre de ameliorare, se execut de uniti
specializate, atestate de autoritatea public central care rspunde de silvicultur, n condiiile legii.
Art.
9.
- (1) Terenurile degradate proprietate public a statului, constituite n perimetre de ameliorare, se
transmit prin hotrre a Guvernului n administrarea Regiei Naionale a Pdurilor - Romsilva, n vederea
ameliorrii prin mpdurire, i se includ n fondul forestier naional.
(2) Transmiterea prevzut la alin. (1) se poate face dac suprafaa terenului este de minimum 0,25 ha, n
cazul terenurilor izolate, i indiferent de suprafa, n cazul terenurilor limitrofe fondului forestier proprietate
public a statului.
Art.
10.
- (1) n cazul donrii terenurilor degradate proprietate privat ctre stat, n vederea executrii
lucrrilor de ameliorare prin mpdurire, aceste terenuri sunt preluate n administrare de Regia Naional a
Pdurilor - Romsilva i se includ n fondul forestier proprietate public a statului.
(2) Onorariul notarial privind actele de donaie pentru terenurile prevzute la alin. (1) se suport de Regia
Naional a Pdurilor - Romsilva.
Art.
11.
- Autoritatea public central care rspunde de silvicultur mandateaz Regia Naional a Pdurilor
- Romsilva s cumpere, n numele statului, de la persoane fizice sau juridice, terenuri degradate, n vederea
mpduririi, n condiiile legii, n limita fondurilor anuale alocate de la bugetul de stat.
Art.
12.
- mpiedicarea sub orice form de ctre persoanele fizice i juridice a executrii lucrrilor de
ameliorare prin mpdurire a terenurilor degradate constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de
la 300 lei la 1.200 lei.
Art.
13.
- (1) Punatul pe terenurile degradate ameliorate prin mpduriri este interzis.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei
la 5.000 lei.
Art.
14.
- (1) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute la art. 12 i 13 se fac de
personalul silvic mputernicit, de ofierii i agenii de poliie, precum i de ofierii i subofierii din cadrul
Jandarmeriei Romne.
(2) Contraveniilor prevzute la art. 12 i 13 le sunt aplicabile dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Art.
15.
- Documentaia tehnico-economic necesar realizrii lucrrilor de mpdurire a terenurilor
degradate se elaboreaz, n condiiile Legii nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i
completrile ulterioare, i ale celorlalte acte normative aplicabile n materie de investiii publice.
Art.
16.
- Recepia lucrrilor de mpdurire a terenurilor degradate se realizeaz cu participarea obligatorie
a:
a) deintorului terenului;
b) reprezentantului unitii teritoriale silvice a autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur;
Tiparit de Petrea Vasiliu la 20.01.2015.
Document Lege5 - Copyright 2015 Indaco Systems.

2/3

c) reprezentantului unitii specializate pentru executarea lucrrilor de mpdurire.


Art.
17.
- Pentru terenurile degradate constituite n perimetre de ameliorare, altele dect cele aflate n
proprietatea public a statului, paza lucrrilor se execut n conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Art.
18.
- (1) Sursele de finanare pentru cumprarea de terenuri conform prevederilor art. 11, pentru
ntocmirea documentaiilor tehnico-economice, pentru mpdurirea terenurilor degradate, pentru ntreinerea
i paza respectivelor lucrri, pn la declararea nchiderii strii de masiv, sunt urmtoarele:
a) fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii nr. 18/1991, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b) fondul anual de mediu;
c) alocaii de la bugetul de stat;
d) sponsorizri de la societi comerciale, fundaii i altele asemenea;
e) surse financiare externe nerambursabile sau credite externe pe termen lung;
f) contribuia benevol a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrrilor de ameliorare;
g) fondul de conservare i regenerare a pdurilor, constituit potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr.
46/2008, cu modificrile i completrile ulterioare;
h) alte surse legale.
(2) Autoritatea public central care rspunde de silvicultur, n calitate de coordonator tehnic al aciunilor
de mpdurire a terenurilor degradate, solicit anual includerea n bugetul de stat a fondurilor necesare
pentru mpdurirea acestora n anul urmtor.
Art.
19.
- Prevederile art. 12 i 13 intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii prezentei legi n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76
alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI

PREEDINTELE

DEPUTAILOR

SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOAN

Bucureti, 3 iunie 2010.


Nr. 100.

Tiparit de Petrea Vasiliu la 20.01.2015.


Document Lege5 - Copyright 2015 Indaco Systems.

3/3