Sunteți pe pagina 1din 42

STUDIU TERMOTEHNIC

locuinta unifamiliala

Disciplina - FIZICA CONSTRUCTIILOR


Anul universitar 2013/2014, semestrul I
Profesor - Dr. Ing. Ioan Moga
Student - Bucin Adrian-Ovidiu, an 4, gr. 4

6.60
3.50
1.00

2.60

2.00

1.84

1.00

75

A
hp=1.31

2.90

1.80

hp=90

1.00

1.70

Grup
sanitar

hp=1.31

4.50

Bucatarie si sufragerie

1.50

4.50

camara

12.10
3.56
8.20

1.00

55

3.56

12.10

1.60

Vestibul intrare

C
1.95

3.55
1.00

hp=41

3.55

Living

A
1.00

hp=41

D
5.20

1.00

3.50

40

2.60
6.60

Plan parter

1.30

1
hp=41

1.00

55

3.90

hp=41

1.00

80

3.56
12.10

hp=41

1.00

12.10

hp=41

1.00

hp=41

1.00

1.20

4.85
1.00

3.50

2
4.50

4.90

1.00

3.50

1.00

hp=41

1.16

4.50

3.55

1.00

40

hp=41

1.00

3.56

1.00

3.55

1
3

6.60
2.60
75

A
hp=1.31

6.60

2.60

Plan etaj

+ 5.84
+ 5.44

+ 2.72

0.00

- 2.72

Sectiune transversala

MEMORIU
Obiectiv:
Determinarea coeficientului global de izolare termic i calculul necesarului de cldur
pentru o cldire de locuit cu regim de nlime S+P+1, destinat unei familii compus din
patru persoane (prini i doi copii).

Amplasament: Cluj-Napoca
Descrierea cladirii:
Cladirea aleasa este o locuinta si are regimul de inaltime S+P+1. Din punct de vedere
structural, cladirea este realizata din zidarie portanta de caramida si pereti de
compartimentare de caramida, iar planseele sunt realizare din beton armat. Ferestrele si
usile sunt realizate din tamplarie de PVC cu geam termopan.

Calculul ariilor si perimetrelor cladirii


10

Perimetru interior parter = lj


=34.2 m
Perimetru interior etaj = lj
=34.2 m
l=1

10

l=1

Arie anvelopa verticala = Pinterior parter/etaj * hanvelopa, hanvelopa=6.86


= 65.54*6.86
= 234.612 m2
Arie anvelopa = Arie anvelopa verticala + Arieplanseu subsol + Arieplanseu terasa
= 234.612+65.54+65.54
=365.692 m2

Volum anvelopa =Arieplanseu * hanvelopa


= 442.744 m3
Arie anvelopa verticala = Aopaca + Avitrata
Arie vitrata = Arii ferestre + Arii usi

= 23.5+6.82
= 30.32 m2
Arie opaca = Aanvelopa verticala - Avitrata
= 234.612 - 30.32
= 204.292 m2

Calculul de rezistenta termica-Panouri


Materiale folosite
1 - tencuiala interioara - mortar de var-ciment
2 - zidarie de caramida
3 - termoizolatie - vata minerala
4 - tencuiala exterioara - mortar de ciment
5 - beton armat

1 = 0.87 W/m2*K
2 = 0.8 W/m2*K
3 = 0.045 W/m2*K
4 = 0.93 W/m2*K
5 = 1.74 W/m2*K

1 = 0.061 W/m*K
2 = 0.095 W/m*K
3 = 0.001 W/m*K
4 = 0.012 W/m*K
5 = -0.003 W/m*K

6 = 0.183 W/m*K
7 = 0.32 W/m*K
8 = 0.157 W/m*K
9 = 0.215 W/m*K
10 = 0.01 W/m*K

d1 = 0.02m
d2 = 0.3m
d3 = 0.1m
d4 = 0.03m
d5 = 0.3m

i = 8 W/m2*K

e = 24 W/m2*K

Rezistenta temica in camp


Rcamp = 1/i + d1/1 + d2/2 + d3/3 + d4/4 + 1/e
Rcamp = 1/8 + 0.02/0.87 + 0.3/0.8 + 0.1/0.045 +
+0.03/0.93 + 1/24
Rcamp = 0.125 + 0.022 + 0.375 + 2.222 + 0.032 + 0.041
Rcamp = 2.817 W/m2*K

30

10

45

i = 8 W/m2*K

e = 24 W/m2*K

Rezistenta temica in stalp si buiandrug


Rst = Rbu = 1/i + d1/1 + d5/5 + d3/3 + d4/4 + 1/e
Rst = Rbu = 1/8 + 0.02/0.87 + 0.3/1.74 + 0.1/0.045 +
+0.03/0.93 + 1/24
Rst = Rbu = 0.125 + 0.022 + 0.172 + 2.222 + 0.032 +
0.041
Rst = Rbu = 2.614 W/m2*K

30

10
45

Fatada 1

P1

P2

P3

P4

Panoul P1
6

Zone caracteristice

10

3
4

4
1

3.20
3.35

15

zona 1 - zona cmpului curent


zona 2 - zona plcii
zona 3 - zona centurii i buiandrugului
zona 4 - zona stlpilor

2.46

2.64

P1
Determinarea ariilor
Aopaca = 3.35 * 2.64 = 8.844 m2

Calculul rezistentei termice specifice


U` =1/Rcamp + (li * i)/Aopaca
U` =1/Rcamp + (5*L + 2*H + 3*H + 6*L)/Aopaca
U` =1/2.817 + (-0.003*3.35 + 0.095*2.64 + 0.001*2.64 + 0.183*3.35)/8.84
U` = 0.354 + (-0.01 + 0.25 + 0.002 + 0.613)/8.84
U` = 0.354 + 0.096
U` = 0.45 W/m2*K
R` = 1/U` = 1/0.45 = 2.22 m2*K/W > R`admis = 1.8 m2*K/W

Panoul P2
6

10

3
4

4
1

2.30
2.45

zona 1 - zona cmpului curent


zona 2 - zona plcii
zona 3 - zona centurii i buiandrugului
zona 4 - zona stlpilor

2.46
2.64

15

Zone caracteristice

Determinarea ariilor
Aopaca = 2.45 * 2.64 = 6.648 m2

Calculul rezistentei termice specifice


U` =1/Rcamp + (li * i)/Aopaca
U` =1/Rcamp + (5*L + 2*H + 3*H + 6*L)/Aopaca
U` =1/2.817 + (-0.003*2.45 + 0.095*2.64 + 0.001*2.64 + 0.183*2.45)/6.46
U` = 0.354 + (-0.007 + 0.25 + 0.002 + 0.448)/6.46
U` = 0.354 + 0.107
U` = 0.46 W/m2*K
R` = 1/U` = 1/0.46 = 2.17 m2*K/W > R`admis = 1.8 m2*K/W

3
2.46

3.20
3.35

Zone caracteristice

10

2 3

2.64

Panoul P3

zona 1 - zona cmpului curent


zona 2 - zona plcii
zona 3 - zona centurii i buiandrugului
zona 4 - zona stlpilor

15

Determinarea ariilor
Aopaca = 3.35 * 2.64 = 8.844 m2

Calculul rezistentei termice specifice


U` =1/Rcamp + (li * i)/Aopaca
U` =1/Rcamp + (1*L + 2*H + 3*H + 4*L)/Aopaca
U` =1/2.817 + (0.061*3.35 + 0.095*2.64 + 0.001*2.64 + 0.012*3.35)/8.84
U` = 0.354 + (0.204 + 0.25 + 0.002 + 0.04)/8.84
U` = 0.354 + 0.056
U` = 0.41 W/m2*K
R` = 1/U` = 1/0.41 = 2.43 m2*K/W > R`admis = 1.8 m2*K/W

Panoul P4
Zone caracteristice
3

4
8
1.80
2.64

10
1

1.05

25
2.45

zona 1 - zona cmpului curent


zona 2 - zona plcii
zona 3 - zona centurii i buiandrugului
zona 4 - zona stlpilor

1.00

41

15

10

25

Determinarea ariilor
Atotala = 2.45*2.64 = 6.468 m2
Avitrata = 1*1.8 = 1.8 m2
Aopaca = Atotala - Avitrata = 6.468 - 1.8 = 4.668 m2

Calculul rezistentei termice specifice


U` =1/R`camp + (li * i)/Aopaca
U` =1/R`camp + (1*L + 2*H + 3*H + 4*(L-Lf) + 10*Lf + 9 *Lf + 2*8*Hf)/Aopaca
U` =1/2.817 + (0.061*2.45 + 0.095*2.64 + 0.001*2.64 + 0.012*1.45 + 0.01*1 + 0.215*1 + 2*
0.157*1.8)/4.668
U` = 0.354 + (0.149 + 0.25 + 0.002 + 0.017 + 0.01 + 0.215 + 0.54)/4.668
U` = 0.354 + 0.253
U` = 0.607 W/m2*K
R` = 1/U` = 1/0.607 = 1.64 m2*K/W < R`admis = 1.8 m2*K/W

Fatada 2

P2

P1

P4

P5

P3

P6

Panoul P1

10

25

3
4
8

55

25

1.00

41

10

2
1.00
4.35

1.00

Zone caracteristice
zona 1 - zona cmpului curent
zona 2 - zona plcii
zona 3 - zona centurii i buiandrugului
zona 4 - zona stlpilor

40

10

3
1.80
2.64

15

Determinarea ariilor
Atotala = 4.35*2.64 = 11.484 m2
Avitrata = 2*1.8 = 3.6 m2
Aopaca = Atotala - Avitrata = 11.484- 3.6 = 7.884 m2

Calculul rezistentei termice specifice


U` =1/R`camp + (li * i)/Aopaca
U` =1/R`camp + (5*L + 2*H +3*H + 6*(L-2Lf) + 210*Lf + 29 *Lf + 4*8*Hf)/Aopaca
U` =1/2.817 + (-0.003*4.35 + 0.095*2.64 + 0.001*2.64 + 0.183*2.35 + 2*0.01*1 + 2*0.215*1 +
4*0.157*1.8)/7.884
U` = 0.354 + (-0.013 + 0.25 + 0.002 + 0.430 + 0.02 + 0.43 + 1.13)/7.884
U` = 0.354 + 0.285
U` = 0.639 W/m2*K
R` = 1/U` = 1/0.639 = 1.56 m2*K/W < R`admis = 1.8 m2*K/W

Panoul P2

10

25

3
4
4

8
1.80
2.64

8
3

1
10

46

1.00 5

80

1.00

41

15

10

15

3.56

Zone caracteristice
zona 1 - zona cmpului curent
zona 2 - zona plcii
zona 3 - zona centurii i buiandrugului
zona 4 - zona stlpilor

Determinarea ariilor
Atotala = 3.56*2.64 = 9.398 m2
Avitrata = 2*1.8 = 3.6 m2
Aopaca = Atotala - Avitrata = 9.398 - 3.6 = 5.798 m2

Calculul rezistentei termice specifice


U` =1/R`camp + (li * i)/Aopaca
U` =1/R`camp + (5*L + 2 3*H + 6*(L-2Lf) + 210*Lf + 29 *Lf + 4*8*Hf)/Aopaca
U` =1/2.817 + (-0.003*3.56 + 2* 0.001*2.64 + 0.183*1.56 + 2*0.01*1 + 2*0.215*1 + 4*0.157*
1.8)/5.798
U` = 0.354 + (-0.01 + 0.005 + 0.285 + 0.02 + 0.43 + 1.13)/5.798
U` = 0.354 + 0.32
U` = 0.674 W/m2*K
R` = 1/U` = 1/0.674 = 1.48 m2*K/W < R`admis = 1.8 m2*K/W

Panoul P3

10

25

3
4
8

2
1.80
2.64

8 8

15

25

1.00 5

40
3.40

1.00

41

10

10

60

Zone caracteristice
zona 1 - zona cmpului curent
zona 2 - zona plcii
zona 3 - zona centurii i buiandrugului
zona 4 - zona stlpilor

Determinarea ariilor
Atotala = 3.40*2.64 = 8.976 m2
Avitrata = 2*1.8 = 3.6 m2
Aopaca = Atotala - Avitrata = 8.976- 3.6 = 5.376 m2

Calculul rezistentei termice specifice


U` =1/R`camp + (li * i)/Aopaca
U` =1/R`camp + (5*L + 2*H +3*H + 6*(L-2Lf) + 210*Lf + 29 *Lf + 4*8*Hf)/Aopaca
U` =1/2.817 + (-0.003*3.40 + 0.095*2.64 + 0.001*2.64 + 0.183*1.40 + 2*0.01*1 + 2*0.215*1 +
4*0.157*1.8)/5.376
U` = 0.354 + (-0.01 + 0.25 + 0.002 + 0.256 + 0.02 + 0.43 + 1.13)/5.376
U` = 0.354 + 0.38
U` = 0.736 W/m2*K
R` = 1/U` = 1/0.736 = 1.35 m2*K/W < R`admis = 1.8 m2*K/W

Panoul P4
9

10

26

3
4

2.20
2.64

1.15

25

1.50
4.35

25

1.05

Zone caracteristice
zona 1 - zona cmpului curent
zona 2 - zona plcii
zona 3 - zona centurii i buiandrugului
zona 4 - zona stlpilor

15

Determinarea ariilor
Atotala = 4.35*2.64 = 11.484 m2
Avitrata = 1.50*2.20= 3.3 m2
Aopaca = Atotala - Avitrata = 11.484 - 3.3 = 8.184 m2

Calculul rezistentei termice specifice


U` =1/R`camp + (li * i)/Aopaca
U` =1/R`camp + (1*L + 2*H + 3*H + 4*L + 7*Lf + 9 *Lf + 2*8*Hf)/Aopaca
U` =1/2.817 + (0.061*4.35 + 0.095*2.64 + 0.001*2.64 + 0.012*4.35 + 0.32*1.5 + 0.215*1.5 +
2*0.157*2.2)/8.184
U` = 0.354 + (0.265+ 0.25 + 0.002 + 0.02 + 0.48 + 0.322 + 0.69)/8.184
U` = 0.354 + 0.24
U` = 0.59 W/m2*K
R` = 1/U` = 1/0.59 = 1.69 m2*K/W < R`admis = 1.8 m2*K/W

Panoul P5

10

25

2
4

8
1.80
2.64

8
8

15

11

1.60

55

1.00

41

10

15

3.56

Zone caracteristice
zona 1 - zona cmpului curent
zona 2 - zona plcii
zona 3 - zona centurii i buiandrugului
zona 4 - zona stlpilor

Determinarea ariilor
Atotala = 3.56*2.64 = 9.398 m2
Avitrata = 1.60*2.20+1.8= 5.32 m2
Aopaca = Atotala - Avitrata = 9.398-5.32 = 4.07 m2

Calculul rezistentei termice specifice


U` =1/R`camp + (li * i)/Aopaca
U` =1/R`camp + (1*L + 2*3*H + 4*(L-Lf-Lu) + 7*Lu + 9 *Lf + 9 *Lu + 10 *Lf + 2*8*Hf + 2*8 *Hu )
/Aopaca
U` =1/2.817 + (0.061*3.56 + 2*0.001*2.64 + 0.012*0.96 + 0.32*1.6 + 0.215*1.6 +0.215*1+ 0.01*1 + 2*
0.157*2.2+ 2*0.157*1.8)/4.07
U` = 0.354 + (0.217+ 0.005 + 0.01 + 0.51 + 0.344+ 0.215 + 0.1 + 0.69 + 0.56)/4.07
U` = 0.354 + 0.65
U` = 0.59 W/m2*K
R` = 1/U` = 1/1.004 = 0.99 m2*K/W < R`admis = 1.8 m2*K/W

Panoul P6

10

25

2
4

15

1.40

25
3.40

1.00

41

10

2
1.80
2.64

60

Zone caracteristice
zona 1 - zona cmpului curent
zona 2 - zona plcii
zona 3 - zona centurii i buiandrugului
zona 4 - zona stlpilor

Determinarea ariilor
Atotala = 3.40*2.64 = 8.976 m2
Avitrata = 1*1.8 = 1.8 m2
Aopaca = Atotala - Avitrata = 8.976 - 1.8 = 7.17 m2

Calculul rezistentei termice specifice


U` =1/R`camp + (li * i)/Aopaca
U` =1/R`camp + (1*L + 2*H + 3*H + 4*L + 10*Lf + 9 *Lf + 2*8*Hf)/Aopaca
U` =1/2.817 + (0.061*3.40 + 0.095*2.64 + 0.001*2.64 + 0.012*3.40 + 0.01*1 + 0.215*1 + 2*
0.157*1.8)/7.17
U` = 0.354 + (0.207+ 0.25 + 0.002 + 0.04 + 0.01 + 0.215 + 0.54)/7.17
U` = 0.354 + 0.176
U` = 0.53 W/m2*K
R` = 1/U` = 1/0.53 = 1.88 m2*K/W > R`admis = 1.8 m2*K/W

Fatada 3

P1

P2

P3

P4

Panoul P1
Zone caracteristice
9

10

25

3
4

4
8

3
1.80
2.64

2
1.00

2.45

25

70

41

10

35

zona 1 - zona cmpului curent


zona 2 - zona plcii
zona 3 - zona centurii i buiandrugului
zona 4 - zona stlpilor

15

Determinarea ariilor
Atotala = 2.45*2.64 = 6.468 m2
Avitrata = 1*1.8 = 1.8 m2
Aopaca = Atotala - Avitrata = 6.468 - 1.8 = 4.668 m2

Calculul rezistentei termice specifice


U` =1/R`camp + (li * i)/Aopaca
U` =1/R`camp + (5*L + 2*H + 3*H + 6*(L-Lf) + 10*Lf + 9 *Lf + 2*8*Hf)/Aopaca
U` =1/2.817 + (-0.003*2.45 + 0.095*2.64 + 0.001*2.64 + 0.183*1.45 + 0.01*1 + 0.215*1 + 2*
0.157*1.8)/4.668
U` = 0.354 + (-0.007 + 0.25 + 0.002 + 0.265 + 0.01 + 0.215 + 0.54)/4.668
U` = 0.354 + 0.273
U` = 0.627 W/m2*K
R` = 1/U` = 1/0.627 = 1.59 m2*K/W < R`admis = 1.8 m2*K/W

Panoul P2
6
10

3.20
3.35

2.46
2.64

zona 1 - zona cmpului curent


zona 2 - zona plcii
zona 3 - zona centurii i buiandrugului
zona 4 - zona stlpilor

15

Zone caracteristice

Determinarea ariilor
Aopaca = 3.35 * 2.64 = 8.844 m2

Calculul rezistentei termice specifice


U` =1/Rcamp + (li * i)/Aopaca
U` =1/Rcamp + (5*L + 2*H + 3*H + 6*L)/Aopaca
U` =1/2.817 + (-0.003*3.35 + 0.095*2.64 + 0.001*2.64 + 0.183*3.35)/8.84
U` = 0.354 + (-0.01 + 0.25 + 0.002 + 0.613)/8.84
U` = 0.354 + 0.096
U` = 0.45 W/m2*K
R` = 1/U` = 1/0.45 = 2.22 m2*K/W > R`admis = 1.8 m2*K/W

Panoul P3
Zone caracteristice
10

4
8

8
2

1.31

10

zona 1 - zona cmpului curent


zona 2 - zona plcii
zona 3 - zona centurii i buiandrugului
zona 4 - zona stlpilor

25

2.64

90

1
35

1.00

2.45

25

70

15

Determinarea ariilor
Atotala = 2.45*2.64 = 6.468 m2
Avitrata = 1*0.9 = 0.9 m2
Aopaca = Atotala - Avitrata = 6.468 - 0.9 = 5.568 m2

Calculul rezistentei termice specifice


U` =1/R`camp + (li * i)/Aopaca
U` =1/R`camp + (1*L + 2*H + 3*H + 4*(L-Lf) + 10*Lf + 9 *Lf + 2*8*Hf)/Aopaca
U` =1/2.817 + (0.061*2.45 + 0.095*2.64 + 0.001*2.64 + 0.012*1.45 + 0.01*1 + 0.215*1 + 2*
0.157*0.9)/5.568
U` = 0.354 + (0.149 + 0.25 + 0.002 + 0.017 + 0.01 + 0.215 + 0.28)/5.568
U` = 0.354 + 0.18
U` = 0.534 W/m2*K
R` = 1/U` = 1/0.534 = 1.87 m2*K/W > R`admis = 1.8 m2*K/W

Panoul P4

10

50
25
2.64

3 2

81

Zone caracteristice

10

2
90

zona 1 - zona cmpului curent


zona 2 - zona plcii
zona 3 - zona centurii i buiandrugului
zona 4 - zona stlpilor

1
15

35

25

2.00
3.35

25

35

Determinarea ariilor
Atotala = 3.35*2.64 = 8.844 m2
Avitrata = 2*0.5 = 1 m2
Aopaca = Atotala - Avitrata = 8.844 - 1 = 7.844m2

Sbu = hbu + lbu


Sbu = 0.25*2.5 = 0.625 m2

Calculul rezistentei termice specifice


R`corectata = Aopaca / [(Aopaca - Sbu)/Rcamp + Sbu/Rbu]
R`corectata = 7.844 / [(7.844 - 0.625)/2.817 + 0.625/2.614]
R`corectata =7.844 / (2.562 + 0.239)
R`corectata = 7.844/2.81
R`corectata = 2.32 m2*K/W
U` =1/R`corectata + (li * i)/Aopaca
U` =1/R`corectata + (1*L + 2*H + 3*H + 4*L- + 10*Lf + 9 *Lf + 2*8*Hf)/Aopaca
U` =1/2.79 + (0.061*3.35 + 0.095*2.64 + 0.001*2.64 + 0.012*3.35 + 0.01*2 + 0.215*2 + 2*
0.157*1)/7.844
U` = 0.358 + (0.204 + 0.25 + 0.002 + 0.040 + 0.02 + 0.43 + 0.314)/7.844
U` = 0.358 + 0.16
U` = 0.518W/m2*K
R` = 1/U` = 1/0.518 = 1.93 m2*K/W > R`admis = 1.8 m2*K/W

Fatada 4

P1

P2

P4

P5

P3

P6

Panoul P1

10

25

3
4
8

8
2

1.31

10

2.64

90

65

25

2
1.00

25

1.09

15

3.40

Zone caracteristice
zona 1 - zona cmpului curent
zona 2 - zona plcii
zona 3 - zona centurii i buiandrugului
zona 4 - zona stlpilor

Determinarea ariilor
Atotala = 3.40*2.64 = 8.976 m2
Avitrata = 1*0.9 = 0.9 m2
Aopaca = Atotala - Avitrata = 8.976- 0.9 = 8.076m2

Calculul rezistentei termice specifice


U` =1/R`camp + (li * i)/Aopaca
U` =1/R`camp + (5*L + 2*H + 3*H + 6*(L-Lf) + 10*Lf + 9 *Lf + 2*8*Hf)/Aopaca
U` =1/2.817 + (-0.003*3.40 + 0.095*2.64 + 0.001*2.64 + 0.183*2.40 + 0.01*1 + 0.215*1 + 2*
0.157*0.9)/8.076
U` = 0.354 + (-0.01 + 0.25 + 0.002 + 0.439 + 0.01 + 0.215 + 0.282)/8.076
U` = 0.354 + 0.14
U` = 0.494 W/m2*K
R` = 1/U` = 1/0.494 = 2.02m2*K/W > R`admis = 1.8 m2*K/W

Panoul P2

10

25

3
4

1.80
2.64

2.01

5
3.56

25

1.00

15

2
15

41

10

Zone caracteristice
zona 1 - zona cmpului curent
zona 2 - zona plcii
zona 3 - zona centurii i buiandrugului
zona 4 - zona stlpilor

Determinarea ariilor
Atotala = 3.56*2.64 = 9.398 m2
Avitrata = 1*1.8 = 1.8 m2
Aopaca = Atotala - Avitrata = 9.398 - 1.8 = 7.598 m2

Calculul rezistentei termice specifice


U` =1/R`camp + (li * i)/Aopaca
U` =1/R`camp + (5*L + 2*H + 3*H + 6*(L-Lf) + 10*Lf + 9 *Lf + 2*8*Hf)/Aopaca
U` =1/2.817 + (-0.003*3.56 + 0.095*2.64 + 0.001*2.64 + 0.183*2.56 + 0.01*1 + 0.215*1 + 2*
0.157*1.8)/7.598
U` = 0.354 + (-0.01 + 0.25 + 0.002 + 0.468 + 0.01 + 0.215 + 0.54)/7.598
U` = 0.354 + 0.19
U` = 0.544 W/m2*K
R` = 1/U` = 1/0.544 = 1.83 m2*K/W > R`admis = 1.8 m2*K/W

Panoul P3
6
10

3
4

2
15

2.46
2.64

2
3

4.20
4.35

Zone caracteristice
zona 1 - zona cmpului curent
zona 2 - zona plcii
zona 3 - zona centurii i buiandrugului
zona 4 - zona stlpilor

Determinarea ariilor
Aopaca = 4.35 * 2.64 = 11.484 m2

Calculul rezistentei termice specifice


U` =1/Rcamp + (li * i)/Aopaca
U` =1/Rcamp + (5*L + 2*H + 3*H + 6*L)/Aopaca
U` =1/2.817 + (-0.003*4.35 + 0.095*2.64 + 0.001*2.64 + 0.183*4.35)/11.48
U` = 0.354 + (-0.013 + 0.25 + 0.002 + 0.796)/11.48
U` = 0.354 + 0.09
U` = 0.44 W/m2*K
R` = 1/U` = 1/0.44 = 2.27 m2*K/W > R`admis = 1.8 m2*K/W

Panoul P4

3.25

2.46
2.64

Zone caracteristice

10

2 3

zona 1 - zona cmpului curent


zona 2 - zona plcii
zona 3 - zona centurii i buiandrugului
zona 4 - zona stlpilor

15

3.40

Determinarea ariilor
Aopaca = 3.40 * 2.64 = 8.976 m2

Calculul rezistentei termice specifice


U` =1/Rcamp + (li * i)/Aopaca
U` =1/Rcamp + (1*L + 2*H + 3*H + 4*L)/Aopaca
U` =1/2.817 + (0.061*3.40 + 0.095*2.64 + 0.001*2.64 + 0.012*3.40)/8.97
U` = 0.354 + (0.207 + 0.25 + 0.002 + 0.04)/8.97
U` = 0.354 + 0.055
U` = 0.4 W/m2*K
R` = 1/U` = 1/0.4 = 2.5 m2*K/W > R`admis = 1.8 m2*K/W

Panoul P5
8

4
1

2.46
2.64

Zone caracteristice

10

2 3

zona 1 - zona cmpului curent


zona 2 - zona plcii
zona 3 - zona centurii i buiandrugului
zona 4 - zona stlpilor

1
15

3.26
3.56

15

Determinarea ariilor
Aopaca = 3.56 * 2.64 = 9.398 m2

Calculul rezistentei termice specifice


U` =1/Rcamp + (li * i)/Aopaca
U` =1/Rcamp + (1*L + 3*H + 3*H + 4*L)/Aopaca
U` =1/2.817 + (0.061*3.56 + 0.001*2.64 + 0.001*2.64 + 0.012*3.56)/9.39
U` = 0.354 + (0.217 + 0.002 + 0.002 + 0.042)/9.39
U` = 0.354 + 0.028
U` = 0.382 W/m2*K
R` = 1/U` = 1/0.382 = 2.61 m2*K/W > R`admis = 1.8 m2*K/W

Panoul P6

10

25

2
4

2
2.64

90

1
1.31

10

1
15

65

25

1.00

25
4.35

2.04

Zone caracteristice
zona 1 - zona cmpului curent
zona 2 - zona plcii
zona 3 - zona centurii i buiandrugului
zona 4 - zona stlpilor

Determinarea ariilor
Atotala = 4.35 * 2.64 = 11.484 m2
Avitrata = 1*0.9 = 0.9 m2
Aopaca = Atotala - Avitrata = 11.484 - 0.9 = 10.584 m2

Calculul rezistentei termice specifice


U` =1/R`camp + (li * i)/Aopaca
U` =1/R`camp + (1*L + 2*H + 3*H + 4*(L-Lf) + 10*Lf + 9 *Lf + 2*8*Hf)/Aopaca
U` =1/2.817 + (0.061*4.35 + 0.095*2.64 + 0.001*2.64 + 0.012*3.35 + 0.01*1 + 0.215*1 + 2*
0.157*0.9)/10.584
U` = 0.354 + (0.265+ 0.25 + 0.002 + 0.04 + 0.01 + 0.215 + 0.28)/10.584
U` = 0.354 + 0.10
U` = 0.454 W/m2*K
R` = 1/U` = 1/0.454 = 2.2 m2*K/W > R`admis = 1.8 m2*K/W

Calculul de rezistenta termica-plansee


Rplaca

Rpl.c
Rpl.r

Planseu peste subsol neincalzit-pardoseala calda

parchet 2 cm
sapa beton 4 cm
polistiren extrudat 10 cm
planseu beton armat 16 cm
tencuiala 2 cm

Apl.c = 42.69 m2
i = 6 W/m2*K
e = 12 W/m2*K
Pi = 26.58 m
1 = 0.086 W/m*K
pardoseala finita parchet
sapa de beton
termoizolatie polistiren extrudat
placa de beton armat
tencuiala interioara - mortar de var-ciment

1 = 0.35 W/m2*K
2 = 1.62 W/m2*K
3 = 0.044 W/m2*K
4 = 1.74 W/m2*K
5 = 0.87 W/m2*K

Rpl.c = 1/i + d1/1 + d2/2 + d3/3 + d4/4 + d5/5 +1/e


Rpl.c = 1/6 + 0.02/0.35 + 0.04/1.62 + 0.1/0.044 + 0.16/1.74 + 0.02/0.087 +1/12
Rpl.c = 0.166 + 0.057 + 0.024 + 2.272 + 0.091 + 0.022 + 0.083
Rpl.c = 2.715 m2*K/W

d1 = 0.02 m
d2 = 0.04 m
d3 = 0.10 m
d4 = 0.16 m
d5 = 0.02m

Planseu peste subsol neincalzit-pardoseala rece (baie si bucatarie)

gresie 2 cm
sapa beton 4 cm
hidroizolatie
sapa beton 5 cm
polistiren extrudat 10 cm
planseu beton armat 16 cm
Apl.r = 22.27 m2
i = 6 W/m2*K
e = 12 W/m2*K
Pi = 20.45 m
1 = 0.086 W/m*K
gresie
sapa de beton
hidroizolatie
termoizolatie polistiren extrudat
placa de beton armat
tencuiala interioara - mortar de var-ciment

tencuiala 2 cm

1 = 2.03 W/m2*K
2 = 1.62 W/m2*K
3 = 0.17 W/m2*K
4 = 0.044 W/m2*K
5 = 1.74 W/m2*K
6 = 0.87 W/m2*K

d1 = 0.02 m
d2 = 0.04 m
d3 = 0.01 m
d4 = 0.10 m
d5 = 0.16 m
d6 = 0.02m

Rpl.c = 1/i + d1/1 + d2/2 + d3/3 + d4/4 + d5/5 +1/e


Rpl.c = 1/6 + 0.02/2.03 + 0.04/1.62 + 0.01/0.17 + 0.1/0.044 + 0.16/1.74 + 0.02/0.087 +1/12
Rpl.c = 0.166 + 0.009 + 0.024 + 0.058 + 2.272 + 0.091 + 0.022 + 0.083
Rpl.c = 2.725 m2*K/W
Rplaca, med = (Apl.c + Apl.r) / (Apl.c/Rpl.c + Apl.r/Rpl.r)
Rplaca, med = (42.69 + 20.45) / (42.69/2.715 + 20.45/2.725)
Rplaca, med = 63.14 / (15.723 + 7.518)
Rplaca, med = 63.14/23.24 = 2.716 m2 *K / W
U` = 1/Rpl.s + (Pi * 1)/Apl.s
U` = 1/2.716 + (34.2 * 0.086)/65.54
U` = 0.368 + 0.044 = 0.412 W/m2*K
R` = 1/U`
R` = 1/0.412 = 2.42 m2*K/W < R`admis = 2.9 m2*K/W

Planseu acoperis terasa

sapa beton 4 cm
hidroizolatie
polistiren extrudat 20 cm
sapa beton 8 cm
planseu beton armat 16 cm
Apl.sol = 65.54 m2
i = 6 W/m2*K
e = 10 W/m2*K
Pi = 34.2m
1 =0.266 W/m*K
sapa de beton
panza bituminoasa
termoizolatie polistiren extrudat
beton de panta
placa de beton armat
tencuiala interioara - mortar de var-ciment

tencuiala 2 cm

2 = 1.62 W/m2*K
2 = 1.17 W/m2*K
3 = 0.044 W/m2*K
4 = 1.62 W/m2*K
5 = 1.74 W/m2*K
6 = 0.87 W/m2*K

d2 = 0.04 m
d2 = 0.02 m
d3 = 0.20 m
d4 =0.08 m
d5 = 0.16 m
d6 = 0.02m

Rpl.c = 1/i + d1/1 + d2/2 + d3/3 + d4/4 + d5/5 +1/e


Rpl.c = 1/6 + 0.04/1.62 + 0.02/1.17 + 0.2/0.044 + 0.08/1.62 + 0.16/1.74 + 0.02/0.087 +1/10
Rpl.c = 0.166 + 0.024 + 0.017+ 4.565 + 0.049 + 0.091+ 0.229 + 0.1
Rpl.c = 5.141 m2*K/W
U` = 1/Rpl + (Pi * 2)/Apl
U` = 1/5.141 + (34.2 * 0.266)/65.54
U` = 0.194 + 0.138 = 0.332 W/m2*K
R` = 1/U`
R` = 1/0.332= 3.01 m2*K/W < R`admis = 5 m2*K/W

Calculul de rezistenta termica-ferestre


Aw - arie fereastra
Ag - arie geam
Af - arie tamplarie
lg - perimetrul de contact rama - geam
Ug - transmitanta sticlei
Uf - transmitanta tamplariei
g - coefiecient liniar de transfer termic

Ug = 1.4 W / m2*K
Uf = 1.8 W / m2*K
g = 0.06 W / m2*K

Usa exterior (intrare)


1 buc.

2.10

Uw = 1/Rf = (Ag * Ug + Af * Uf + lg * g) / Aw
Uw = (1.281*1.4 + 2.239*1.8 + 5.42*0.06) / 3.52
Uw = (1.79 + 4.03 + 0.32) / 3.52 = 1.744 m2*K/W
R`w = 1/Uw
R`w = 1/1.744 = 0.57 W/m2*K < R`admis = 0.77 W/m2*K

2.20

Aw = 1.6*2.2 = 3.52 m2
Ag = 0.61*2.10 = 1.281 m2
Af = Aw - Ag = 3.52 - 1.281 = 2.239 m2
lg = 2*(0.61 + 2.10) = 5.42 m

84

61

1.60

Usa exterior
1 buc.

2.00

Uw = 1/Rf = (Ag * Ug + Af * Uf + lg * g) / Aw
Uw = (2.4*1.4 + 0.9*1.8 + 10.4*0.06) / 3.3
Uw = (3.36 + 1.62 + 0.624) / 3.3 = 1.698 m2*K/W
10

2.20

Aw = 1.5*2.2 = 3.3 m2
Ag = 2*0.6*2.00 = 2.4 m2
Af = Aw - Ag = 3.3 - 2.4 = 0.9 m2
lg = 4*(0.6 + 2) = 10.4 m

60

1.50

60

R`w = 1/Uw
R`w = 1/1.698 = 0.59 W/m2*K < R`admis = 0.77 W/m2*K

Fereastra tip A
11 buc.

1.66

1.80

Aw = 1*1.80 = 1.80 m2
Ag = 0.86*1.66 = 1.427 m2
Af = Aw - Ag = 1.8 - 1.427 = 0.373 m2
lg = 2*(0.86 + 1.66) = 5.04 m

Uw = 1/Rf = (Ag * Ug + Af * Uf + lg * g) / Aw
Uw = (1.427*1.4 + 0.373*1.8 + 5.04*0.06) / 1.8
Uw = (1.997 + 0.671 + 0.302) / 1.8 = 1.65 m2*K/W
5

86
1.00

R`w = 1/Uw
R`w = 1/1.65 = 0.60 W/m2*K < R`admis = 0.77 W/m2*K

Fereastra tip B
3 buc.

76

90

Aw = 1*0.9 = 0.9 m2
Ag = 0.86*0.76 = 0.653 m2
Af = Aw - Ag = 0.9 - 0.653 = 0.247 m2
lg = 2*(0.86 + 0.76) = 3.24 m
Uw = 1/Rf = (Ag * Ug + Af * Uf + lg * g) / Aw
Uw = (0.653*1.4 + 0.247*1.8 + 3.24*0.06) / 0.9
Uw = (0.914 + 0.444 + 0.194) / 0.9 = 1.72 m2*K/W

2
5

86

1.00

R`w = 1/Uw
R`w = 1/1.72 = 0.58 W/m2*K < R`admis = 0.77 W/m2*K

Fereastra tip C
Aw = 0.5*2.00 = 1 m2
Ag = (1.35*0.4)+(0.46*0.36) = 0.705 m2
Af = Aw - Ag = 1 - 0.705 = 0.295 m2
lg = 2*(1.35 + 0.4)+2*(0.46 + 0.36) = 5.14 m

36
50
5

50

1 buc.

1.35

5
2.00

2 46 2

Uw = 1/Rf = (Ag * Ug + Af * Uf + lg * g) / Aw
Uw = (0.705*1.4 + 0.295*1.8 + 5.14*0.06) / 1
Uw = (0.987 + 0.531 + 0.308) / 1 = 1.82 m2*K/W
R`w = 1/Uw
R`w = 1/1.82 = 0.54 W/m2*K < R`admis = 0.77 W/m2*K

Centralizarea bazelor de date


1. Pereti
Tip element

Arie element
m2

Nr. elem.

P1 F1

8.844

2.22

3.983

P2 F1

6.648

2.17

1.05

3.21

P3 F1

8.844

2.43

3.639

P4 F1

4.668

1.64

2.846

P1 F2

7.884

1.56

5.053

P2 F2

5.798

1.48

3.917

P3 F2

5.376

1.35

3.982

P4 F2

8.184

1.69

0.94

4.552

P5 F2

4.07

0.99

4.111

P6 F2

7.17

1.88

3.813

P1 F3

4.668

1.59

1.05

3.082

P2 F3

8.844

2.22

3.983

P3 F3

5.568

1.87

2.977

P4 F3

7.844

1.93

0.94

3.82

P1 F4

8.076

2.02

1.05

4.197

P2 F4

7.598

1.83

4.151

P3 F4

11.484

2.27

1.05

5.311

P4 F4

8.976

2.5

3.59

P5 F4

9.398

2.61

3.6

P6 F4

10.584

2.2

1.05

Arie totala pereti = 150.526 m2

Rezistenta R`
m2*K / W

Arie elem *
R`

5.051

Rezistenta totala pereti = 78.868

R`mediu pereti = Arie totala pereti / (A/R`) * = 150.526/78.868 = 1.90 m2*K/W < R`admis = 1.8 m2*K/W

2. plansee
Tip element

Arie element
m2

planseu acoperis
65.54
terasa
planseu subsol
65.54
neincalzit
Arie totala plansee= 131.08 m2

Nr. elem.

Rezistenta R`
m2*K / W

Arie elem *
R`

3.01

21.77

2.42

27.08

Rezistenta totala plansee = 48.85

R`mediu plansee = Arie totala plansee / (A/R`) * = 131.08/48.85 = 2.68 m2*K/W

3 ferestre
Tip element

Arie element
m2

Nr. elem.

Rezistenta R`
m2*K / W

Arie elem *
R`

fereastra tip A

1.80

11

0.60

fereastra tip B

0.90

0.58

1.551

fereastra tip c

1.00

0.54

1.851

Arie totala ferestre= 23.5 m2

Rezistenta totala ferestre = 39.5

R`mediu ferestre = Arie totala ferestre / (A/R`) * = 23.5/39.5 = 0.59 m2*K/W < R`admis = 0.77 m2*K/W

4. usi
Tip element

Arie element
m2

Nr. elem.

Rezistenta R`
m2*K / W

Arie elem *
R`

usa exterior
(intrare)

3.52

0.57

6.17

usa exterior

3.3

0.59

5.59

Arie totala usi= 6.82 m2

Rezistenta totala usi = 11.76

R`mediu usi = Arie totala usi / (A/R`) * = 6.82/11.76 = 0.57 m2*K/W < R`admis = 0.77 m2*K/W

Cladirea reala
Calculul coeficientului global de izolare termica GN [W/m3*K]
G = (Lj *)/ V + 0.34 * n [W/m3*K]
L - coeficient de cuplaj termic, L = Aanvelopa/R`med
V - volumul interior incalzit al cladirii
n - viteza de ventilare naturala a cladirii, respectiv numarul de schimburi de aer pe ora n = 0.6 W/m3*K
Lj = Lpereti + Lplansee + Lferestre +Lusi
Lj = 78.868 + 48.85 + 39.5 + 11.76
Lj = 178.978 W/K
Aanvelopa / V = 365.692/442.744 = 0.82
numarul de niveluri - N = 2
=> conform anexei 2 din C107-1 modificat - GN =0.54 W/m3*K
G = 178.978/442.744 + 0.34*0.6
G = 0.404 + 0.204 = 0.608W/m3*K > GN =0.54 W/m3*K
=> cladirea nu corespunde cerintelor de termoizolare

Calculul necesatului anual de caldura


Q=(24/1000 * C * N12 * G) - (Qi + Qs ) [kWh/m2 an]
unde: Q - necesarul anual de caldura pe metru cub de volum incalzit [kWh/m2 an]
C - coeficeint de corectie
G - coeficientul global de izolare termica a cladirii
N12 - numarul anual de grade-zile de calcul, corespunzator localitatii unde este
amplasata
cladirea, calculat pentru temperatura medie in perioada medie de incalzire (Qi)
si pentru
temperatura medie zilnica care marcheaza inceperea si oprirea incalzirii (eco =
o
+12 C);
se exprima in [K zile]
Qi - aportul util de caldura rezultat din locuirea cladirii aferent unui m3 de volum incalzit
Qs - aportul util de caldura provenit din radiatia solara, aferent unui m3 de volum
incalzit
locatie cladire: judetul Cluj-Napoca
coeficient de corectie C = 0.87
N12 = 3730 k zile/an

Qi = 7 kWh/m3 an
Qs = 0.4 * [IGj * gj * (AFij / V)]
unde - IGj - radiatia solara globala
AFij - aria pe fiecare fatada
V - volumul anvelopei
gi - gradul de penetratie al energiei solare
IGj = 24/1000 * D12 * ITj
D12 = 218 zile
Intensitatea radiatiei solare ITj - vertical - sud = 88.2
est,vest = 48.5
nord = 21.5
orizontal - 88.4
Indici si arii dupa directiile cardinale
IGs = 24/1000*218*88.2 = 461.46
IGe,IGv = 24/1000*218*48.5 = 253.75
IGn = 24/1000*218*21.5 = 112.49
AFij = AFs + AFe + AFv + AFn
AFs = 1.8 m2
AFn = 1.8 + 0.9 + 1 = 3.7 m2
AFe = 3.6m2
AFv = 1.8*8 + 3.3 + 3.52 = 21.22 m2
Qs = 0.4 * [(IGs * gi * AFs / V) + (IGn * gi * AFn / V) + (IGe * gi * AFe / V) + (IGv * gi * AFv / V)]
Qs = 0.4 * [(461.46*0.4*1.8/442.744) + (112.49*0.4*3.7/442.744) + (253.75*0.4*21.22/442.744) +
(253.75*0.4*3.6/442.744)]
Qs = 0.4 * (0.75 + 0.376 + 4.864 + 0.825) = 6.185 kWh/m3 an
Q = 24/1000 * 0.87 * 3730 * 0.608 - (7 + 6.185)
Q = 0.024 * 0.87 * 3730 * 0.608 - 13.185 = 34.16 kWh/m3 an
QN = 31 => Q > QN

Cladirea de referinta
1. Pereti
Tip element

Arie element
m2

Nr. elem.

Rezistenta R`
m2*K / W

P1 F1

8.844

1.8

4.913

P2 F1

6.648

1.8

1.05

3.878

P3 F1

8.844

1.8

4.913

P4 F1

4.668

1.8

2.593

P1 F2

7.884

1.8

4.38

P2 F2

5.798

1.8

3.22

P3 F2

5.376

1.8

2.986

P4 F2

8.184

1.8

0.94

4.273

P5 F2

4.07

1.8

2.261

P6 F2

7.17

1.8

3.983

P1 F3

4.668

1.8

1.05

2.723

P2 F3

8.844

1.8

4.913

P3 F3

5.568

1.8

3.093

P4 F3

7.844

1.8

0.94

4.096

P1 F4

8.076

1.8

1.05

4.711

P2 F4

7.598

1.8

4.221

P3 F4

11.484

1.8

1.05

6.699

P4 F4

8.976

1.8

4.986

P5 F4

9.398

1.8

5.221

P6 F4

10.584

1.8

1.05

6.174

Arie totala pereti = 150.526 m2

Arie elem *
R`

Rezistenta totala pereti = 84.237

R`mediu pereti = Arie totala pereti / (A/R`) * = 150.526/84.237 = 1.787m2*K/W < R`admis = 1.8 m2*K/W

2. plansee
Tip element

Arie element
m2

planseu acoperis
65.54
terasa
planseu subsol
65.54
neincalzit
Arie totala plansee= 131.08 m2

Nr. elem.

Rezistenta R`
m2*K / W

Arie elem *
R`

13.1

2.9

22.6

Rezistenta totala plansee = 35.7

R`mediu plansee = Arie totala plansee / (A/R`) * = 131.08/35.7 = 3.67 m2*K/W

3 ferestre
Tip element

Arie element
m2

Nr. elem.

Rezistenta R`
m2*K / W

Arie elem *
R`

fereastra tip A

1.80

11

0.77

2.33

fereastra tip B

0.90

0.77

1.168

fereastra tip c

1.00

0.77

1.298

Arie totala ferestre= 23.5 m2

Rezistenta totala ferestre = 30.43

R`mediu ferestre = Arie totala ferestre / (A/R`) * = 23.5/30.43 = 0.77 m2*K/W = R`admis = 0.77 m2*K/W

4. usi
Tip element

Arie element
m2

Nr. elem.

Rezistenta R`
m2*K / W

Arie elem *
R`

usa exterior
(intrare)

3.52

0.77

4.571

usa exterior

3.3

0.77

4.285

Arie totala usi= 6.82 m2

Rezistenta totala usi = 8.856

R`mediu usi = Arie totala usi / (A/R`) * = 6.82/8.856 = 0.77 m2*K/W = R`admis = 0.77 m2*K/W

Calculul coeficientului global de izolare termica GN [W/m3*K]


G = (Lj *)/ V + 0.34 * n [W/m3*K]
L - coeficient de cuplaj termic, L = Aanvelopa/R`med
V - volumul interior incalzit al cladirii
n - viteza de ventilare naturala a cladirii, respectiv numarul de schimburi de aer pe ora n = 0.6 W/m3*K
Lj = Lpereti + Lplansee + Lferestre +Lusi
Lj = 84.281 + 35.7 + 30.43 + 8.856
Lj = 159.267 W/K
Aanvelopa / V = 365.692/442.744 = 0.82
numarul de niveluri - N = 2
=> conform anexei 2 din C107-1 modificat - GN =0.54 W/m3*K
G = 159.267/442.744 + 0.34*0.6
G = 0.359+ 0.204 = 0.563W/m3*K > GN =0.54 W/m3*K
=> cladirea nu corespunde cerintelor de termoizolare

Calculul necesatului anual de caldura


Q=(24/1000 * C * N12 * G) - (Qi + Qs ) [kWh/m2 an]
locatie cladire: judetul Cluj-Napoca
coeficient de corectie C = 0.87
N12 = 3730 k zile/an
Qi = 7 kWh/m3 an
Qs = 0.4 * [IGj * gj * (AFij / V)]
IGj = 24/1000 * D12 * ITj
D12 = 218 zile
ITj - S = 88.2
N = 21.5
E = 48.5
V = 48.5

IGs = 461.46
IGn = 112.49
IGe = 253.75
IGv = 253.75

AFs = 1.8 m2
AFn = 3.7 m2
AFe = 3.6m2
AFv = 21.22 m2

Qs = 0.4 * [(IGs * gi * AFs / V) + (IGn * gi * AFn / V) + (IGe * gi * AFe / V) + (IGv * gi * AFv / V)]
Qs = 0.4 * [(461.46*0.4*1.8/442.744) + (112.49*0.4*3.7/442.744) + (253.75*0.4*21.22/442.744) +
(253.75*0.4*3.6/442.744)]
Qs = 0.4 * (0.75 + 0.376 + 4.864 + 0.825) = 6.185 kWh/m3 an
Q = 24/1000 * 0.87 * 3730 * 0.563 - (7 + 6.185)
Q = 0.024 * 0.87 * 3730 * 0.563 - 13.185 = 30.66 kWh/m3 an
QN = 32 => Q < QN