Sunteți pe pagina 1din 16

1

10. PLANUL SI DREAPTA

1.1
1.1.1

A. TEORIE
10.1. Planul in E3

Majoritatea tehnicilor de proiectare apeleaza la geometria analitica. O problema


de actualitate in care este folosita masiv geometria analitica este graca pe
calculator.
este reperul canonic din E3 , iar
n cele ce urmeaz
a Rc = O; i; j; k
Ox; Oy; Oz sunt axele ortogonale asociate.
1. Normala la plan. Un vector N nenul din E3 se numeste normala la
planul dac
a N ? P Q; pentru orice dou
a puncte P; Q 2 : In acest caz
vom mai spune ca vectorul liber N este un vector normal la planul sau
ca N este normala la planul .
2. Planul determinat de un punct si de normala sa. Fie M0 (a; b; c)
un punct xat si N = Ai + Bj + Ck un vector nenul xat. Planul ce trece
prin M0 si are normala N este locul geometric al punctelor M (x; y; z)
din spatiu pentru care N M0 M = 0 si are ecuatia
A (x

a) + B (y

b) + C (z

Daca este planul care are ecuatia A (x


convenim sa scriem
: A (x

a) + B (y

c) = 0:

a) + B (y

b) + C (z

b) + C (z

c) = 0

c) = 0

si sa spunem, prin abuz de limbaj, ca Ai + Bj + Ck este normala sa.


Exemplul 10.1.1. Sa determinam ecuatia planului
planul
: 2x 3y + z 5 = 0

care este paralel cu

si care trece prin punctul M (1; 1; 1) : Remarcam ca N = 2i 3j + k este


o normala la planul ; deci si la planul : Prin urmare ecuatia planului
este 2 (x 1) 3 (y 1) + 1 (z 1) = 0, deci
: 2x

3y + z = 0:

3. Ecuatia generala a planului. Ecuatia


Ax + By + Cz + D = 0;
unde A2 + B 2 + C 2 6= 0 se numeste ecuatia generala a planului;
coecientii A; B; C reprezinta tocmai coordonatele unei normale la acest
plan.

Exemplul 10.1.2. Sa determinam 2 R astfel incat punctele M1 ( ; 0; 1) ;


M2 (1; ; 0) ; M3 (0; 1; ) ; M4 (1; 1; 1) sa e coplanare. Pentru aceasta consideram planul : Ax + By + Cz + D = 0 care contine cele patru puncte.
Atunci
A + B + D = 0; A + B + D = 0; B + C + D = 0; A + B + C + D = 0
trebuie sa e un sistem compatibil. Din conditia de compatibilitate rezulta
imediat ca = 0: Remarcam si faptul ca planul celor patru puncte este
x + y + z 3 = 0:
4. Plane de coordonate. Planele
xOy : z = 0 (care are normala k si trece prin origine);
yOz : x = 0 si
zOx : y = 0
se numesc plane de coordonate.
5. Ecuatia planului prin taieturi. Ecuatia planului care taie axele Ox;
Oy; Oz in punctele (a; 0; 0) ; (0; b; 0) ; respectiv in (0; 0; c), cu abc 6= 0 este
x y z
+ + = 1:
a
b
c
6. Ecuatia planului care trece prin punctele necoliniare Mi (xi ; yi ; zi ) ;
i = 1; 3 este:
x y z 1
x1 y1 z1 1
= 0:
x2 y2 z2 1
x3 y3 z3 1
7. Planul determinat de un punct si doua directii. Planul ce trece
prin punctul M0 (a; b; c) si este paralel cu vectorii nenuli si necoliniari
li + mj + nk si l0 i + m0 j + n0 k are ecuatia
x

a
l
l0

b
m
m0

c
n
n0

= 0:

8. Unghiul diedru dintre planele


: Ax + By + Cz + D = 0 si 0 :
0
0
0
0
A x + B y + C z + D = 0 are masura unghiului dintre normalele lor i.e.
arccos p

AA0 + BB 0 + CC 0
p
:
A2 + B 2 + C 2 A02 + B 02 + C 02

9. Distanta de la punctul M0 (x0 ; y0 ; z0 ) la planul : Ax + By + Cz +


D = 0 este, prin denitie minimul distantelor de la punctul M0 la punctul
arbitrar M 2 si se poate calcula prin formula
2

jAx0 + By0 + Cz0 + Dj


p
:
A2 + B 2 + C 2
Distanta dintre planele si este, prin denitie, minimul distantatelor
dintre punctele arbitrare M 2 si P 2 :
d (M0 ; ) =

Exemplul 10.1.3. Fie planele


si punctul M0 (1; 0; 0) :

: 2x 3y+z 5 = 0 si

: 3x y z+2 = 0

1. Sa se determine punctul M aat la intersectia dintre planele xOy;

si .

2. Sa se determine distanta d (M0 ; ) :


3. Sa se determine masura unghiului diedru dintre cele doua plane.
4. Sa se determine planul
trece prin M0 :

care este perpendicular pe planele date si

5. Sa se determine distanta dintre planele date.


\

Solutie. 1. Sa determinam coordonatele x; y; z ale lui M: Cum M 2 xOy \


rezulta ca x; y; z verica sistemul
8
z=0
<
3x y z + 2 = 0 :
:
2x 3y + z 5 = 0

19
Deci obtinem M ( 11
7 ;
7 ; 0):
=
2. Avem d (M0 ; ) = p32j3+2j
+12 +12

p5 :
11

3. Normala la planul este N = 3i j k, iar N = 2i 3j + k este


p1 =
normala la planul . Prin urmare masura unghiului diedru este arccos p6+3
11 14
q
2
arccos 4 77
:
4. O normala la planul este
N := N

N =

i
2
3

j
3
1

Prin urmare ecuatia planului este 4 (x

k
1
1

= 4i + 5j + 7k:

1) + 5y + 7z = 0, deci

: 4x + 5y + 7z

4 = 0:

5. Deoarece planele date nu sunt paralele rezulta ca distanta dintre ele este
nula.
Exemplul 10.1.4. Sa determinam distanta dintre planele : x + y + z = 1
si : 2x + 2y + 2z = 1. Deoarece o normala la cele doua plane este N = i + j + k
si 6= rezulta ca planele sunt paralele. Sa luam un punct din planul : Atunci
3

distanta dintre cele doua plane este chiar distanta dintre punctul ales si planul
: Prin urmare luand P (1; 0; 0) 2 obtinem
d ( ; ) = d (P; ) p
1.1.2

1
j2 1j
= p :
2
2
2 3
+2 +2

22

10.2. Dreapta in E3

1. Dreapta d ce trece prin punctul M0 (x0 ; y0 ; z0 ) si are directia d


= li + mj + nk 6= 0 este locul geometric al punctelor M (x; y; z) pentru
care vectorul M0 M este coliniar cu vectorul d; adica
d = M j M0 M = td; t 2 R :
Vom spune ca d = li + mj + nk este vector director pentru dreapta
d; coecientii l; m; n se numesc parametri directori ai dreaptei d; prin
abuz de limbaj spunem uneori ca l; m; n sunt parametrii directori ai dreptei
d: Deoarece M0 M = (x x0 ) i + (y y0 ) j + (z z0 ) k = td daca si numai
daca
x x0 = lt; y y0 = mt; z z0 = nt;
de aici obtinem imediat ecuatiile parametrice ale dreptei d care trece
prin punctul M0 (x0 ; y0 ; z0 ) si are directia d = li + mj + nk:
8
< x = x0 + lt
y = y0 + mt t 2 R:
d:
:
z = z0 + nt;

Exemplul 10.2.1. Fie dreapta


8
< x=1+t
y = 2 + 2t ; t 2 R:
d:
:
z = 3 3t

Sa determinam dreapta d0 paralela cu d care trece prin origine. Deoarece


d k d0 rezulta ca un vector director pentru cele doua drepte este d =
i + 2j 3k. Cum O (0; 0; 0) 2 d0 rezulta ca ecuatiile parametrice ale
dreptei d0 sunt
8
< x=t
y = 2t ; t 2 R:
d:
:
z = 3t

2. Ecuatiile carteziene ale dreptei d care trece punctul M0 (x0 ; y0 ; z0 ) si


are directia d = li + mj + nk sunt
d:

x0
l

y0
z z0
=
:
m
n

3. Dreapta care trece prin punctele M0 (x0 ; y0 ; z0 ) si M1 (x1 ; y1 ; z1 )


(M0 6= M1 ) are ecuatia
x x0
x1 x0

(a) d :

y y0
y1 y 0

z z0
z1 z0 :

4. Ecuatia generala a unei drepte determinata de doua plane (neparalele)


este
Ax + By + Cz + D = 0
d:
A0 x + B 0 y + C 0 z + D0 = 0
unde Ai + Bj + Ck 6= t A0 i + B 0 j + C 0 k ; oricare ar t 2 R:

Exemplul 10.2.2. Axa Oz este intersectia planelor yOz (de ecuatie


x = 0) si zOx (de ecuatie y = 0). prin urmare ecuatiile axelor de
coordonate sunt
Oz

x=0
; Ox
y=0

y=0
; Oy
z=0

Exemplul 10.2.3. Sa determinam un plan


este perpendicular pe dreapta
d:

z=0
:
x=0
care trece prin origine si

x y + 2z = 0
:
2x + y z = 3:

Deoarece d ? , un vector director al dreptei d este normala la planul


: Pe de alta parte planul de ecuatie x y + 2z = 0 admite normala d1
= i j +2k, planul de ecuatie 2x+y z = 3 admite normala d2 = 2i+j k,
iar d = d1 d2 = i + 5j + 3k ? : Prin urmare ecuatia planului este
x + 5y + 3z = 0:
5. Ecuatia fascicolului de plane care trec prin dreapta
d:

Ax + By + Cz + D = 0
A0 x + B 0 y + C 0 z + D0 = 0:

este
;

unde ;

(Ax + By + Cz + D) +

(A0 x + B 0 y + C 0 z + D0 ) = 0;

2 R:

6. Perpendiculara comuna a doua drepte. Fie dreptele d1 si d2 care


trec prin M1 (x1 ; y1 ; z1 ), respectiv prin M2 (x2 ; y2 ; z2 ) de vectori directori
d1 = l1 i+m1 j + n1 k; respectiv d2 = l2 i+m2 j + n2 k si produsul vectorial
d1 d2 = li+mj + nk: Ecuatiile dreptei perpendiculare pe dreptele d1 si
d2 sunt:
x

x1
l1
l

y1
m1
m

z1
x x2
n1 = 0;
l2
n
l
5

y2
m2
m

z2
n2 = 0:
n

Distanta dintre dreptele d1 si d2 este, prin denitie, minimul distantelor dintre punctele arbitrare M1 2 d1 si M2 2 d2 si se poate calcula cu
ajutorul formulei
M1 M2 ; d 1 ; d 2
:
d (d1 ; d2 ) =
d1 d2
x+y+z =3
si planul : x +
x y+z =1
y z = 3: Sa se arate ca dreapta data este paralela cu planul dat, apoi sa
se determine cea mai apropiata dreapta d0 din planul care este paralela
cu dreapta d.

Exemplul 10.2.4. Fie dreapta d :

Rezolvare. Deoarece dreapta d este inclusa in planul : x y + z = 1 si


este paralel cu rezulta ca d k . Dreapta d0 este chiar proiectia dreptei d
pe planul : O metoda de determinare a acestei proiectii este urmatoarea:
din fascicolul de plane care trec prin d alegem planul perpendicular pe
planul ; intersectia acestuia cu este dreapta cautata. Fie deci
a (x + y + z

3) + b (x

y+z

1) = 0

fascicolul de plane ce trec prin d. Normala (a + b) i + (a b) j + (a + b) k


a unui plan din fascicol trebuie sa e ortogonala pe normala planului
i j + k a planului , deci (a + b) (a b) + (a + b) = 0, ori a = 3b. In
consecinta dreapta cautata este
d0

x+y z =3
:
2y + z = 4

Vericati corectitudinea rezultatului rezolvand problema prin alta metoda.


7. Volumul V tetraedrului M1 M2 M3 M4 este
x1
1 x2
V =
6 x3
x4

y1
y2
y3
y4

z1
z2
z3
z4

1
1
;
1
1

unde Mi (xi ; yi ; zi ) ; i = 1; 4 sunt varfurile acestuia.


Exemplul 10.2.5. Sa determinam distanta d (P; Oz), unde P este punctul de coordonate (1; 2; 3). Deoarece d (P; Oz) = d (P; P 0 ) ; unde P 0 este
proiectia punctului P pe axa Oz; o metoda de determinare a distantei
cautate este urmatoarea:
- scriem ecuatia planului perpendicular pe Oz care trece prin P : cum
k este normala la acest plan obtinem imediat ca
:z
- deoarece proiectia P 0 2

3 = 0;

\ Oz obtinem P 0 (0; 0; 3) ;
6

- distanta cautata este d (P; Oz) = d (P; P 0 ) =

1+4+0=

5:

Vericati rezultatul rezolvand problema prin alta metoda (de exemplu


folosind proiectia punctului P in planul xOy).
Exemplul 10.2.6. Sa determinam planul
P (1; 2; 3) si prin dreapta

care trece prin punctul

x y=0
:
x+z =1

d:

Din fascicolul de plane care trec prin dreapta data il vom alege pe acela
care contine punctul P . Fascicolul cautat este
:

(x

y) +

(x + z

1) = 0:

Cum P (1; 2; 3) 2 ; avem


+ 3 = 0. Planul care trece prin P si d
are, asadar, ecuatia 3 (x y) + (x + z 1) = 0, ori
: 4x

1.1.3

3y + z = 4:

B. Probleme rezolvate

1. Fie : x + 2y z + 1 = 0. S
a se verice dac
a A 2 , unde A( 1; 2; 2) si
n caz contrar s
a se scrie ecuatia unui plan 0 k cu A 2 0
REZOLVARE:
Veric
am dac
a coordonatele lui A satisfac ecuatia planului. Avem xA +
2yA zA + 1 = 2 6= 0, deci A 2
= .

Pentru c
a 0 k , putem alege pentru 0 acelasi vector normal ca cel al
planului , adic
a N = (1; 2; 1). Deci 0 este planului determinat de
punctul A si vectorul normal N , astfel
0

: 1(x + 1) + 2(y

sau echivalent, alpha0 : x + 2y

2)

1(z

2) = 0

1 = 0.

2. S
a se verice dac
a planul 1 : 2x 4y + 2z + 3 = 0 este paralel cu planul
din problema precedent
a.
REZOLVARE:
k 1 dac
a si numai dac
a N si N 1 sunt vectori coliniari, adic
aN =
N 1 ceea ce e echivalent cu faptul c
a cei doi vectori au coordonate proarat, deci k 1 .
portionale. Veric
am acest lucru: 12 = 24 = 21 e adev
3. S
a se verice dac
a
1

2,

: x + 2y + z

unde
1 = 0;
7

: 2x

4y + 2z

2=0

REZOLVARE:
Cele dou
a plane au normalele N 1 = (1; 2; 1) si N 2 = (2; 4; 2). Calcul
am
produsul scalar N 1 N 2 = 2 4+2 = 0 si vedem c
a normalele sunt vectori
ortogonali, deci planele sunt perpendiculare.
4. S
a se scrie ecuatia planului (ABC) cu A(1; 2; 1), B(1; 2; 3) si C(2; 1; 1).
REZOLVARE:
Planul (ABC) este determinat de punctul A si vectorii directori
AB = OB

OA = (1

1; 2

2; 3 + 1) = (0; 0; 4)

si
AC = OC

OA = (1; 1; 2)

Atunci
x
(ABC) =

adic
a (ABC) : x + y

1 y
0
1

2 z+1
0
4
1
2

=0

3=0

y 2
z+3
si planul : 2x + y z + 1 = 0. S
a
5. Fie d : x+1
1 = 1 = 0 , A(1; 2; 1)
se scrie ecuatiile unei drepte d1 k d cu A 2 d1 precum si ale unei drepte
d2 cu d2 ? , A 2 d2 .
REZOLVARE:
d1 k d, deci putem alege ca vector director al dreptei d1 acelasi vector
director ca cel al dreptei d, adic
a v = (1; 1; 0). Astfel d1 e dreapta determinat
a de punctul A si vectorul director v, deci

d1 :

1
1

2
1

z+1
:
0

Avem d2 ? deci putem alege ca vector director al dreptei d2 , vectorul


N = (2; 1; 1) normal la planul . Astfel d2 e dreapta determinat
a de
punctul A si vectorul director N , deci
d2 :

1
2

2
1

z+1
:
1

6. Fie A(1; 2; 3) si B( 1; 1; 2). S


a se scrie ecuatiile dreptei AB.
REZOLVARE:
AB este dreapta determinat
a de punctul A si de vectorul director AB =
OB OA = ( 2; 1; 1). Deci
AB :

1
2

2
z 3
=
:
1
1

7. S
a se scrie ecuatia unui plan , cu
d1 :

k d1 ,

x+1
y 1
z
=
= ;
2
1
3

k d2 si A 2 , unde A(1; 2; 3)

x+2
y+3
z+1
=
=
1
2
1

d2 :

REZOLVARE:
k d1 deci N va un vector ortogonal pe vectorul director u = (2; 1; 3)
al dreptei d1 . Analog k d2 deci N va un vector ortogonal pe vectorul
director v = (1; 2; 1) al dreptei d2 . Asadar N este un vector simultan
ortogonal pe u si pe v. Putem alege

N =u

i
2
1

v=

j
1
2

k
3
1

= 5i + 5j

5k

Astfel, este planul determinat de punctul A si de vectorul normal N =


(5; 5; 5). Deci
: 5(x

1) + 5(y

2)

5(z

3) = 0

sau : x + y z = 0. alternativ, se putea scrie ecuatia planului


determinat de punctul A si vectorii directori u si v.

ca ind

8. Fie 1 : x + y 2z 1 = 0, 2 : 2x + y + z 2 = 0 si A(1; 2; 1). S


a se
scrie ecuatiile unei drepte d, cu A 2 d, d k 1 , d k 2 .
REZOLVARE:
METODA I:
Fie u vectorul director al dreptei d. Pentru c
a d k 1 avem c
a u N 1 si
pentru c
a d k 2 avem c
a u N 2 , deci u este un vector simultan ortogonal
pe N 1 si pe N 2 . Putem alege

u=N

i j
1 1
2 1

k
2
1

= 3i

5j

Astfel, d e dreapta determinat


a de punctul A si de vectorul director u =
(3; 5; 1) si n nal g
asim
d:

1
3

2
z+1
=
:
5
1

METODA II:
Fie d0 dreapta de intersectie a celor dou
a plane, d0 =
(
x + y 2z
d :
2x + y + z
0

1=0
2=0

2,

deci

Rangul sistemului e 2 si not


am z = t, necunoscut
a secundar
a. Sistemul
devine
(
x + y = 1 + 2t
2x + y = 2 t
de unde x = 1 3t si y = 2 + 5t. Am g
asit astfel c
a ecuatiile parametrice
ale dreptei d0 sunt
8
>x = 1 3t
<
d0 : y = 2 + 5t
>
:
z=
t

si d0 are directia dat


a de vectorul u = ( 3; 5; 1). Dar d k 1 ; d k
d k d0 si putem alege pentru d acelasi vector director u. Astfel
d:

2,

deci

z+1
1

9. S
a se determine proiectia dreptei AB pe planul : 2x + y z + 1 = 0,
unde A(1; 2; 3) si B(2; 1; 1).
REZOLVARE:
O dreapt
a e determinat
a de dou
a puncte. n particular, proiectia dreptei
AB pe planul va determinat
a de proiectiile A0 , B 0 ale punctelor A si
respectiv B pe planul .
Proiectia A0 a lui A pe este punctul de intersectie dintre si dreapta
d1 ce contine punctul A si d1 ? . Dreapta va avea directia dat
a de N =
(2; 1; 1) si va avea ecuatiile parametrice:
8
>
<x = 1 + 2t
d1 : y = 2 + t
>
:
z=3 t

Punctul A0 este obtinut pentru acel t pentru care x; y; z din ecuatiile


dreptei satisfac ecuatia planului, adic
a pentru 2(1+2t)+(2+t) (3 t)+1 =
0, mai precis pentru t = 1=3. nlocuind n ecuatiile dreptei d1 , g
asim
A0 (5=3; 7=3; 8=3).

Analog, construim o dreapt


a d2 cu B 2 d2 si d2 ? . Astfel, B 0 = d2 \ .
Repetnd rationamentul de mai sus, g
asim
8
>
<x = 2 + 2t
d2 : y = 1 + t
>
:
z= 1 t

si vom avea c
a punctul B 0 e obtinut pentru t =

7=6, deci B 0 ( 1=3; 1=6; 1=6).

Dreapta A0 B 0 e determinat
a de punctul A0 si de vectorul director A0 B 0 =
0
0
OB
OA = ( 2; 5=3; 5=3), deci
A0 B 0 :

5=3
y 7=3
z 8=3
=
=
2
5=3
5=3
10

10. S
a se determine simetricul punctului A fata de planul , unde A si sunt
cele din problema precedent
a.
REZOLVARE:
Dac
a not
am cu A00 simetricul lui A n raport cu planul , avem c
a proiectia
0
a
A este mijlocul segmentului [AA00 ], deci A0 = 21 A + 12 A00 , adic
xA0 =

xA + xA00
) xA00 = 2xA0
2

apoi
y A0 =
si
zA 0 =

xA = 2

yA + yA00
) yA00 = 2yA0
2

zA + zA00
) zA00 = 2zA0
2

5
3

1 = 7=3

yA = 8=3

zA = 2

5
3

1 = 7=3

y
11. S
a se determine proiectia punctului A(1; 2; 3) pe dreapta d : x+1
2 = 1 =
z+2
a se calculeze distanta de la punct la dreapt
a
1 , apoi s
REZOLVARE:
Fie planul ?d, A 2 . Atunci, punctul A0 = \ d va proiectia lui A
pe d. Planul esste determinat de punctul A si de vectorul normal N =
(2; 1; 1) care e vectorul director al dreptei d. G
asim : 2x+y z +1 = 0.
Scriem ecuatiile dreptei d n form
a parametric
a:
8
>
<x = 1 + 2t
d: y=t
>
:
z = 2 2t

si punctul A0 se obtine pentru acel t ce satisface 2( 1+2t)+t+( 2 t) 1 =


0, deci pentru t = 1=6. Astfel A0 ( 2=3; 1=6; 13=6).
q
q
697
2 =
Distanta d(A; d) = jjAA0 jj = ( 13 1)2 + ( 16 2)2 + ( 13
3)
6
12

y
y
z
x+2
z
12. Fie d1 : x+1
si A(1; 2; 3). S
a se scrie ecuatia
1 = 2 = 1 , d2 :
1 = 2 = 3
unei drepte d astfel nct A 2 d si d intersecteaz
a dreptele d1 si d2 .
REZOLVARE:
Fie 1 planul ce contine dreapta d1 si punctul A. Avemc
a A1 ( 1; 0; 0) e un
punct de pe dreapta d1 , care are directia dat
a de u1 = (1; 2; 1). Atunci
si de vectorii directori liniar independenti
1 e determinat de punctul A1
u1 si A1 A = OA OA1 = (2; 2; 3). Deci

x+1
1
2

y
2
2

z
1
3

= 0 ()

8x

y + 6z

8=0

Analog, e 2 planul ce contine dreapta d2 si punctul A. Avemc


a A1 ( 2; 0; 0)
e un punct de pe dreapta d2 , care are directia dat
a de u2 = ( 1; 2; 3).
11

Atunci 2 e determinat de punctul A2 si de vectorii directori liniar independenti u2 si A2 A = OA OA2 = (3; 2; 3). Deci

x+2 y
1
2
3
2

z
3
3

= 0 ()

: 3y

2z = 0

Dar dar pentru c


a d1
si A 2 1 , vom avea c
ad
1
1 , iar cum d2
2
si A 2 2 , rezult
a c
ad
.
Deci
d
\
,
dar
cum
intersectia a dou
a
2
1
2
plane distincte nu poate mai mult dect o dreapt
a, rezult
a c
a:
(
8x y + 6z 8 = 0
d:
3y 2z = 0
13. S
a se scrie ecuatiile perpendicularei comune a dreptelor d1 si d2 de la
problema precedent
a.
REZOLVARE:
Dac
a d1 contine punctul A1 ( 1; 0; 0) si are directia dat
a de u1 = (1; 2; 1)
iar d2 contine punctul A2 ( 2; 0; 0) si are directia dat
a de u2 = ( 1; 2; 3),
atunci perpendiculara comun
a d va avea directia dat
a de vectorul

w = u1

i
1
1

u2 =

j
2
2

k
1
3

8i

4j

si intersecteaz
a cele dou
a drepte date.
n particular, d e continut
a n planul
vectorii directori u1 si w. Avem

x+1
1
8

y
2
4

z
1
0

= 0 ()

Analog, d e continut
a n planul
directori u2 si w si avem

Deci d =

x+2
1
8
\

2,

y
2
4

z
3
0

determinat de punctul A1 si de

: x + 2y

5z + 1 = 0

determinat de punctul A2 si de vectorii

= 0 ()

: 3x + 6y + 5z + 6 = 0

adic
a
(
x 2y 5z + 1 = 0
d:
3x + 65 + 5z + 6 = 0

Alternativ, se puteau folosi direct formulele corespunz


atoare.
12

14. S
a se scrie eccua
a dreptele
( tiile unei drepte d cu A 2 d(si d intersecteaz
x + 2y + z 1 = 0
x+y z+5=0
d1 ; d2 , cu d1 :
si d2 :
2x + y + 2z 4 = 0
x + y + 3z 1 = 0
REZOLVARE:
Evident, se poate rezolva ca si problema 12. Dar cum ecuatiile dreptelor
d1 ; d2 sunt scrise ca intersectie de plane, ne e mai usor s
a folosim fascicole.
Fie
a;b

: a(x + 2y + z

1) + b(2x + y + 2z

4) = 0

(1)

fascicolul de plane ce contin dreapta d1 . Vrem s


a determin
am acel plan
din fascicol care contine punctul A. Observ
am c
a pentru b = 0, planul
1 = 0 nu contine punctul A, deci planul pe care
a;0 : x + 2y + z
l c
aut
am are b 6= 0. mp
artind ecuatia (1) cu b si notnd c = b=a,
ecuatia fascicolului devine c(x + 2y + z 1) + (2x + y + 2z 4) = 0, adic
a
(c+2)x+(2c+1)y+(c+2)z (c+4) = 0. 1 , planul din fascicol care contine
punctul A este cel pentru care (c + 2) + 2(2c + 1) + 3(c + 2) (c + 4) = 0,
adic
a cel cu c = 6=7. Rezult
a c
a
1

: 8x

5y + 8z

22 = 0

.
Repet
am rationamentul pentru fascicolul de plane ce contine dreapta d2
si g
asim c
a planul ce contine dreapta d2 si punctul A este 2 : 3x + 3y
13z + 30 = 0. Dar d = d1 \ d2 , deci
(
8x 5y + 8z 22 = 0
3x + 3y 13z + 30 = 0
1.1.4

C. Exercitii

1. Gasiti planul care trece prin P ( 3; 0; 7) si este perpendicular pe N =


5i + 2j k:
Raspuns. 5x + 2y

z + 22 = 0:

2. Determinati un set de ecuatii parametrice ale dreptei ce trece prin P ( 2; 0; 4)


si este paralela cu a = 2i + 4j 2k:
Raspuns.E.g. x =

2 + t; y = 2t; z = 4

t:

3. Aratati ca x = 3 + 4t; y = 2 3t; z = 3 + 7t sunt ecuatii parametrice


ale dreptei care trece prin P ( 7; 6; 10) si Q (1; 1; 4).
4. Determinati punctul in care dreapta x =
intersecteaza planul 3x + 2y + 6z = 6:
Raspuns.

2
3 ; 2; 0

13

8
3

+ 2t; y =

2t; z = 1 + t

5. Se dau planele de ecuatii : 3x 2y + z = 0 si Ax + By + Cz + D = 0:


Sa se determine constantele A; B; C; D 2 R astfel incat planele date sa e
paralele, iar punctul M (1; 1; 1) sa se gaseasca intr-unul dintre ele.
Raspuns. A = 3; B = D =

2; C = 1:

6. Calculati distanta de la punctul P (1; 1; 3) la planul 3x + 2y + 6z = 6:


Raspuns.

17
7 :

7. Aratati ca masura unghiului dintre planele de ecuatii 3x


4
si 2x + y 2z = 5 este arccos 21
:
8. Fie punctul P (1; 2; 2) si planul

6y

2z = 15

: x + 2y + 2z + 5 = 0:

(a) Sa se determine ecuatia planului ce trece prin P si este paralel cu :


(b) Sa se calculeze distanta dintre cele doua plane.
Raspuns. a.
9. Fie planele

: x + 2y + 2z = 1: b. d ( ; ) = 2:
:x

y = 5 si

: 2x

y + 2z = 0.

(a) Sa se determine ecuatia planului ce trece prin P (3; 4; 2) si este


perpendicular pe cele doua plane.
(b) Sa se calculeze masura unghiului dintre planele
Raspuns. a. 2x + 2y

z = 16: b.

si :

4:

10. Care este ecuatia planului care trece prin mijlocul segmentului de capete
P (2; 1; 3) si Q (0; 3; 3) ; este paralel cu dreapta d : x 2 1 = y 4 = z 31
si este perpendicular pe planul : z = 5?
Raspuns. x

2y = 3:

11. Care este ecuatia planului ce trece prin P (2; 1; 3) si este perpendicular
pe vectorul OP ?
Raspuns. 2x + y

3z = 14:

12. Determinati ecuatii parametrice ale dreptei de intersectie a planelor 3x


6y 2z = 15 si 2x + y 2z = 5:
13. Calculati distanta de la punctul P la dreapta d; unde:
(a) P (0; 0; 0) ; d : x = t; y = 2t; z = 3t;
(b) P (1; 2; 3) ; d : x = t; y = 2t; z = 3t;
(c) P (0; 0; 0) ; d : x = y = z

3;

(d) P (1; 2; 3) d : x + y

z 3 = 0; x + 2y
p
Raspunsuri. a. 0; b. 0; c. 6;

14

z = 0:

14. Determinati distanta de la planul de ecuatie x + 2y + 3z = 4 la planul de


ecuatie 2x + 4y + 6z = 13:
15. Determinati distanta de la planul de ecuatie x + 2y + 6z = 10 la dreapta
de ecuatii x = 2 + t; y = 1 + t; z = 1+t
2 :
16. Sa se determine care dintre cele trei drepte luate cate doua sunt paralele,
sunt concurente, sau oblice (i.e. nici concurente, nici paralele).
(a) d1 : x = 3 + 2t; y = 1 + 4t; z = 2 t; d2 : x = 1 + 4s; y = 1 + 2s; z =
3 + 4s; d3 : x = 3 + 2r; y = 2 + r; z = 2 + 2r:
(b) d1 : x = 1 + 2t; y = 1 t; z = 3t; d2 : x = 2
d3 : x = 5 + 2r; y = 1 r; z = 8 + 3r:

s; y = 3s; z = 1 + s;

17. Determinati punctele de intersectie ale dreptei d : x = 1 + 2t; y =


t; z = 3t cu planele de coordonate.
18. Care sunt ecuatiile dreptei din planul z = 3 care face un unghi de
cu vectorul i si un unghi de 3 radiani cu vectorul j?

radiani

19. Sa se scrie ecuatia planului care contine dreapta d : x 2 2 = y +1 = z3 si este


paralel cu dreapta determinata de punctele P (2; 1; 1) si Q ( 1; 2; 1) :
Raspuns. x + y

z = 1:

20. Sa se scrie ecuatia planului care contine dreapta d : 2x = y + z; y z +


2 = 0 si este perpendicular pe planul care trece prin punctele P (2; 0; 0),
Q (0; 1; 0) si R (0; 0; 1) :
Raspuns. y

2 = 0:

21. Sa se demonstreze ca dreapta care trece prin simetricul punctului P (1; 1; 1)


fata de dreapta d : x 2z + 4 = 0; y = z si este perpendiculara pe planul
: 2x + y + z = 4 are ecuatiile y = z; 2x y z + 8 = 0:
22. Dreapta care trece prin proiectia punctului P (1; 1; 2) pe planul : x +
y + z = 5 si este paralela cu dreapta d : z = 3; x y = 3 are ecuatiile
z = 3 si x y = 2?
23. Daca dreapta care se sprijina pe dreptele d1 : x + y z + 2 = 0; y + z =
5x+9; d2 : y = 2x+3; z = 3x+5 si este paralela cu dreapta d : 2x y +2 =
0; 2x z + 2 = 0 are ecuatiile D : 2x y + 3 = 0; y z + 1 = 0 sa se ae
distanta dintre punctele de intersectie dintre D si d1 ; respectiv d2 :
Raspuns. 3:
24. Justicati existenta perpendicularei comune a doua drepte disjuncte si
neparalele.
25. Determinati perpendiculara comuna a dreptelor d1 : y z = 7x 7; y +z =
x + 3 si d2 : y = 4x + 3; z = 3x 5 si distanta dintre ele.
Raspuns. E.g. x = 1; 4y

3z = 2; 5.
15

26. In computer graphics este nevoie sa reprezentam in plan obiectele din


spatiu. Sa presupunem ca ochiul privitorului este in Q (x0 ; 0; 0) si vrem sa
reprezentam punctul P1 (x1 ; y1 ; z1 ) ca un punct P (0; y; z) din planul yOz;
realizam acest lucru proiectand P1 pe plan. de-a lungul dreptei QP1 :
(a) Determinati coodonatele punctului P in functie de x0 ; x1 ; y1 ; z1 :
(b) Examinati comportarea coordonatelor gasite cand x1 = 0; cand x1 =
x0 si cand x0 ! 1:
27. O problema in computer graphics este depistarea liniilor ascunse. Sa
presupunem ca ochiul tau este in Q (4; 0; 0) si privesti o placa triunghiulara
de varfuri (1; 0; 1) ; (1; 1; 0) si ( 2; 2; 2) : Segmentul ce uneste (1; 0; 0) cu
(0; 2; 2) trece prin placa. Ce portiune din segment este ascunsa vederii tale
de placa?

16

S-ar putea să vă placă și