Sunteți pe pagina 1din 3

SubiecteExamenDreptComercialan III

1. Definiiaicaracteristicilecontractelorprivindactivitateacomercial.Regulid
erogatoriiaplicabilenumairaporturilorjuridicedintreprofesionitiicomercia
ni;
2. Principiile incheieriicontractului. Oferta de a contracta;
3. Principiileincheieriicontractului. Acceptareaofertei;
4. Momentuliloculincheieriicontractului;
5. Regulileprivindincheiereacontractelor la distan.Comerul electronic;
6. Principiileexecutriiobligaiilorcontractuale - executarea in natur a
obligaiilor;
7. Principiileexecutriiobligaiilorcontractuale - Plata;
8. Solidaritateacodebitorilor. Punerea in intrziere a creditorului.
Imposibilitatea de executare;
9. Punerea in intrziere a debitorului;
10.Dreptulcreditorului la executarea in natur a obligaiei;
11.Rezoluiuneaireziliereacontractului;
12.Rspundereadebitoruluipentrunerespectareaobligaiilorcontractuale
Dauneleinterese;
13.RspundereadebitoruluipentrunerespectareaobligaiilorcontractualeDobnzile;
14.Rspundereadebitoruluipentrunerespectareaobligaiilorcontractualeclauzapenaliarvuna;
15.Definiiaicaracterelejuridice ale contractului de vnzare;
16.Condiiile de validitate alecontractului de vanzare - capacitatea de a
contractaiconsimmntulprilor;
17.Condiiile
de
validitate
alecontractului
de
vanzare
bunulvandutipreulvanzrii;
18.Promisiunea de a vindeipromisiunea de a cumpra. Pactul de opiune;
19.Efectelecontractului de vanzare - obligaiilevanztorului;
20.Efectelecontractului de vanzare- obligaiilecumprtorului;
21.Contractul de furnizare- noiune, condiii de validitate, efectejuridice;
22.Contractul de report- noiune, caracterejuridice, naturajuridic;
efectejuridice
23.Societatea in participaie;

24.Reprezentarea in actelejuridice. Noiunea, felurileicondiiilereprezentrii;


25.Contractul de mandat- definiie, caracterejuridice, felurilemandatului;
26.Contractul de mandat cu reprezentare- definiie, condiii de validitate;
27.Efectelecontractului de mandat cu reprezentare;
28.Contractul de comision-noiune, caracterejuridice, condiii de validitate,
efectejuridice;
29.Contractul de consignaie- noiune, caracterejuridice, condiii de validitate,
efectejuridice;
30.Contractul de expediie - noiune, caracterejuridice, condiii de validitate,
efectejuridice;
31.Contractul de agenie -noiune, caracterejuridice, condiii de validitate,
efectejuridice;
32.Contractul de agenie - cuprinsuli forma contractului;
33.Contractul de agenie - efectejuridice. Incetareacontractului;
34.Contractul
de
intermediere
noiune,
caracterejuridice.
Efectelecontractului de intermediere;
35.Contractul de leasing. Operaiunile de leasing i contractual de leasing;
36.Noiuneaiformelecontractului de leasing;
37.Cuprinsuli forma contractului de leasing;
38.Efectelecontractului de leasing;
39.Contractul de franciza - noiune, felurilefrancizei, caracterejuridice;
40.Cuprinsul, forma iefectelejuridice ale contractului de franciz;
41.Contractul de contcurent - noiune, efectejuridice, incheiereacontului;
42.Titlurile de credit - noiune, caracteristiciiclasificare;
43.Cambia - noiune, caractere, funcii , naturajuridic;
44.Cambia - condiiicerutepentruvalabilitateacambiei;
45.Transmitereacambieipringir;
46.Avalulcambiei;
47.Cecul - noiune, caractere, premiseleemiterii, condiii de valabilitate;
48.Biletul la ordin - noiune, caractere,condiii de form;
49.Procedurile preventive aplicabiledebitorului in dificultate - scop, condiii de
aplicare, participani;
50.Mandatuladhoc;
51.Concordatulpreventiv;
52.Noiuneaicaractereleproceduriiinsolvenei;
53.Condiiileaplicriiproceduriiinsolvenei
categorii
de
debitorisupuiproceduriigenerale;
54.Condiiileaplicriiproceduriiinsolvenei
categorii
de
debitorisupuiproceduriisimplificate;

55.Insolvenadebitorului - definiiaielementeleinsolvenei;
56.Organele
care
aplicprocedurainsolvenei
Tribunalulcompetenamaterialiteritorial, reguliprocedurale;
57.Organele acre aplicprocedurainsolvenei- Administratoruljudiciar;
58.Organele acre aplicprocedurainsolvenei - Judecatorulsindic
59.Organele care aplicprocedurainsolvenei - Lichidatorul;
60.Cererile introductive privindprocedurainsolvenei;
61.Deschidereaproceduriiinsolveneiiefecteledeschideriiprocedurii;
62.Regimuljuridic al actelorjuridiceanterioaredeschideriiproceduriiinsolvenei;
63.Primelemsuripentrurealizareaproceduriiinsolvenei;
64.Planul de reorganizare - noiune, elaborareaiconinutulplanului ,
formalitilelegale de aprobare;
65.Falimentul - noiune, cazurile de aplicare a proceduriifalimentului,
msuripremergtarelichidriiaveriidebitorului;
66.Inchidereaproceduriiinsolvenei;
67.Raspundereamembrilororganelor de conducere in cadrulproceduriiinsolvenei.

BIBLIOGRAFIE

1. Stanciu D. Carpenaru- Tratat de Dreptcomercial roman (conform


noului cod civil) EdituraUniversuljuridic 2012
2. VasileNemes- Dreptcomercial. EdituraHamangiuBucuresti 2012
3. Note de curs- Adrian Tutuianu