Sunteți pe pagina 1din 16

Anul 181 (XXV) Nr.

387

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Vineri, 28 iunie 2013

SUMAR

Nr.

193.

611.

47.

Pagina
LEGI I DECRETE
Lege privind aprobarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea i
completarea Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii ....
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 77/2012
pentru modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii ................................................
HOTRRI ALE SENATULUI
Hotrre privind validarea unui membru al
Consiliului Superior al Magistraturii ............................

DECIZII ALE CURII CONSTITUIONALE


Decizia nr. 281 din 23 mai 2013 referitoare la excepia de
neconstituionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) din
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie
194522 decembrie 1989 ........................................
Decizia nr. 283 din 23 mai 2013 referitoare la excepia de
neconstituionalitate a prevederilor art. 19 din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945
22 decembrie 1989 ....................................................
Decizia nr. 299 din 23 mai 2013 referitoare la excepia de
neconstituionalitate a prevederilor art. 24, art. 35 i
art. 42 din Legea nr. 273/2004 privind procedura
adopiei ......................................................................

Nr.
pentru elevii din nvmntul primar i gimnazial de
stat i privat, precum i pentru copiii precolari din
grdiniele de stat i private cu program normal de
4 ore ..........................................................................

11

Ordonan de urgen pentru modificarea i


completarea Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituional i
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanelor
Publice, de a scoate la licitaie certificatele de emisii
de gaze cu efect de ser atribuite Romniei la nivelul
Uniunii Europene........................................................

1213

Hotrre privind suplimentarea bugetului


Ministerului Aprrii Naionale pe anul 2013 din Fondul
de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului, prevzut
n bugetul de stat pe anul 2013, pentru desfurarea
unor misiuni externe cu caracter umanitar ................

13

414.

Hotrre privind suplimentarea bugetului


Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i
Persoanelor Vrstnice pe anul 2013, la titlul 10
Cheltuieli de personal, pentru plata titlurilor executorii
prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 71/2009 privind plata unor sume prevzute n titluri
executorii avnd ca obiect acordarea de drepturi
salariale personalului din sectorul bugetar, precum i
de Ordonana Guvernului nr. 17/2012 privind
reglementarea unor msuri fiscal-bugetare................

14

416.

Hotrre pentru revocarea i numirea unui membru


al Plenului Oficiului Naional de Prevenire i
Combatere a Splrii Banilor ....................................

1415

70.
23

412.
3

46

68

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE

810
805.

67.

ORDONANE I HOTRRI
ALE GUVERNULUI ROMNIEI
Ordonan de urgen pentru modificarea
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 96/2002
privind acordarea de produse lactate i de panificaie

Pagina

Ordin al ministrului sntii privind modificarea i


completarea
Ordinului
ministrului
sntii
nr. 245/2012 pentru aprobarea preurilor la
medicamentele de uz uman cuprinse n Catalogul
naional al preurilor medicamentelor de uz uman
autorizate de punere pe pia n Romnia ................

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 387/28.VI.2013

LEGI I DECRETE
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea
i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor
de concesiune de servicii
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Articol unic. Se aprob Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 77 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea i
completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune
de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 827 din 10 decembrie 2012, cu urmtoarele modificri i
completri:
1. La articolul I punctul 6, litera b1) a articolului 8 se
abrog.
2. La articolul I, dup punctul 8 se introduc trei noi
puncte, punctele 8183, cu urmtorul cuprins:
81. La articolul 15, alineatul (11) se abrog.
82. Dup articolul 16 se introduce un nou articol,
articolul 161, cu urmtorul cuprins:
Art. 161. Regiile autonome sau companiile
naionale/societile comerciale care nu se ncadreaz n
prevederile art. 8 sau 9, dar al cror capital integral ori majoritar
este deinut de un organism al statului, pentru atribuirea
contractelor de furnizare/prestare de servicii/execuie de lucrri
a cror valoare estimat depete pragul prevzut la art. 19
trebuie s elaboreze norme procedurale interne care s asigure
respectarea principiilor nediscriminrii i egalitii de tratament,
transparenei, proporionalitii i recunoaterii reciproce.
Normele procedurale interne vor fi aprobate de ctre autoritatea
tutelar.
83. Articolul 19 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 19. Autoritatea contractant achiziioneaz direct
produse, servicii sau lucrri, n msura n care valoarea
achiziiei, estimat conform prevederilor seciunii a 2-a a
prezentului capitol, nu depete echivalentul n lei a 30.000 euro
exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziie de produse ori servicii,
respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziie
de lucrri. Achiziia se realizeaz pe baz de document
justificativ.
3. La articolul I punctul 26, litera b) a alineatului (3) al
articolului 79 se modific i va avea urmtorul cuprins:
b) cazul n care autoritatea contractant constat din oficiu
c sunt necesare clarificri cu privire la documentaia de
atribuire, fiind pus n imposibilitate de a respecta termenul
prevzut la alin. (1), i prin clarificarea adus se modific
informaiile deja publicate, se afecteaz modul de elaborare a
ofertelor i devine necesar publicarea unei erate.
4. La articolul I punctul 36, litera d) a articolului 150 se
modific i va avea urmtorul cuprins:
d) autoritatea contractant atribuie fiecare contract
ofertantului care a prezentat cea mai bun ofert, pe baza
criteriului de atribuire precizat n documentaia de atribuire.

5. La articolul I, dup punctul 41 se introduc patru noi


puncte, punctele 411414, cu urmtorul cuprins:
411. La articolul 186, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz
situaia economic i financiar invocnd i susinerea acordat,
n conformitate cu prevederile alin. (1), de ctre o alt persoan,
atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care
beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm
al persoanei respective, prin care aceasta confirm faptul c va
pune la dispoziia ofertantului/candidatului resursele financiare
invocate. Persoana care asigur susinerea financiar nu trebuie
s se afle n situaia care determin excluderea din procedura
de atribuire, conform prevederilor art. 180 i ale art. 181 lit. a),
c1) i d).
412. La articolul 190, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz
capacitatea tehnic i profesional invocnd i susinerea
acordat, n conformitate cu prevederile alin. (1), de ctre o alt
persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de
care beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament
ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirm faptul
c va pune la dispoziia candidatului/ofertantului resursele
tehnice i profesionale invocate. Persoana care asigur
susinerea tehnic i profesional nu trebuie s se afle n situaia
care determin excluderea din procedura de atribuire, conform
prevederilor art. 180 i ale art. 181 lit. a), c1) i d).
413. Dup articolul 193 se introduce un nou articol,
articolul 1931, cu urmtorul cuprins:
Art. 1931. Certificarea respectrii standardelor de
asigurare a calitii nu poate face obiectul susinerii acordate de
ctre o alt persoan.
414. Dup articolul 196 se introduce un nou articol,
articolul 1961, cu urmtorul cuprins:
Art. 1961. Certificarea respectrii standardelor de
protecie a mediului nu poate face obiectul susinerii acordate
de ctre o alt persoan.
6. La articolul I punctul 44, alineatul (11) al articolului 202
se modific i va avea urmtorul cuprins:
(11) O ofert prezint un pre aparent neobinuit de sczut
n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat,
atunci cnd preul ofertat, fr T.V.A., reprezint mai puin de
80% din valoarea estimat a contractului respectiv.
7. La articolul I, dup punctul 44 se introduce un nou
punct, punctul 441, cu urmtorul cuprins:
441. La articolul 203, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 203. (1) Atunci cnd autoritatea contractant
constat c o ofert are un pre aparent neobinuit de sczut
deoarece ofertantul beneficiaz de un ajutor de stat, oferta
respectiv poate fi respins pe acest temei numai dac, n urma

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 387/28.VI.2013


clarificrilor solicitate, ofertantul este n imposibilitate de a
demonstra, ntr-o perioad de timp stabilit de autoritatea
contractant i care nu poate fi mai scurt de 3 zile, c ajutorul
de stat a fost acordat n mod legal.
8. La articolul I, dup punctul 72 se introduce un nou
punct, punctul 721, cu urmtorul cuprins:
721. Dup articolul 288 se introduce un nou articol,
articolul 2881, cu urmtorul cuprins:
Art. 2881. Prile pot conveni ca litigiile n legtur cu
executarea contractelor reglementate de prezenta ordonan de
urgen s fie soluionate prin arbitraj.
9. La articolul I punctul 76, alineatele (2) i (3) ale
articolului 294 se modific i vor avea urmtorul cuprins:
(2) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. f), i1), n), u) i v)
se sancioneaz cu amend de la 20.000 lei la 40.000 lei.
(3) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. c), k), m1), q), s),
t) i w) se sancioneaz cu amend de la 40.000 lei la 80.000 lei.
10. La articolul I punctul 76, dup alineatul (3) al
articolului 294 se introduc dou noi alineate, alineatele (31)
i (32), cu urmtorul cuprins:
(31) Contravenia prevzut la art. 293 lit. a) se
sancioneaz cu amend de la 50.000 lei la 100.000 lei.
(32) Contravenia prevzut la art. 293 lit. e1) se
sancioneaz cu amend de la 20.000 lei la 100.000 lei.
11. La articolul I punctul 76, dup alineatul (7) al
articolului 294 se introduc trei noi alineate, alineatele (8)(10),
cu urmtorul cuprins:
(8) Pentru contractele a cror valoare estimat este mai
mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2),

amenda prevzut ca sanciune pentru svrirea


contraveniilor prevzute la art. 293 reprezint 50% din sumele
prevzute la alin. (2), (3), (32) i (4). Prevederile alin. (31) rmn
aplicabile.
(9) n cazul contractelor finanate din fonduri europene i/sau
din fonduri publice naionale aferente acestora, cu excepia
achiziiilor derulate de beneficiarii Programului Naional de
Dezvoltare Rural 20072013, prevederile alin. (1)(8) se
aplic doar contraveniilor care nu constituie abatere potrivit
anexei la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n
obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor
naionale aferente acestora, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 142/2012, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(10) n cazul prevzut la alin. (9), constatrile Autoritii
Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice, ca urmare a aciunii de supraveghere a modului de
atribuire a contractului de achiziie public, sunt transmise, spre
valorificare, autoritilor cu competene n gestionarea fondurilor
europene.
12. La articolul I, dup punctul 77 se introduce un nou
punct, punctul 771, cu urmtorul cuprins:
771. Articolul 2961 se abrog.
13. La articolul I, punctele 7881 se abrog.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

PREEDINTELE SENATULUI

VALERIU-TEFAN ZGONEA

GEORGE-CRIN LAURENIU ANTONESCU

Bucureti, 26 iunie 2013.


Nr. 193.
PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea i
completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor
de concesiune de servicii
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea privind aprobarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
Bucureti, 25 iunie 2013.
Nr. 611.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 387/28.VI.2013

HOTRRI ALE SENATULUI


PARLAMENTUL ROMNIEI
S E N AT U L

HOTRRE
privind validarea unui membru al Consiliului Superior
al Magistraturii
n temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) i alin. (4) din Constituia
Romniei, republicat, precum i ale art. 18 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicat, cu modificrile ulterioare,
Senatul adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Senatul o valideaz n calitate de membru al Consiliului
Superior al Magistraturii pe doamna procuror Luminia Palade, pentru un mandat
ce va expira la data de 6 ianuarie 2017, ca urmare a ncetrii calitii de membru
al Consiliului Superior al Magistraturii, prin demisie, a domnului procuror George
Blan.
Aceast hotrre a fost adoptat de Senat n edina din 25 iunie 2013, cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.
p. PREEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
Bucureti, 25 iunie 2013.
Nr. 47.

DECIZII ALE CURII CONSTITUIONALE


CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 281
din 23 mai 2013

referitoare la excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1)


din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv
n perioada 6 martie 194522 decembrie 1989
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lzroiu
Mircea tefan Minea
Ion Predescu
Pusks Valentin Zoltn
Tudorel Toader
Daniela-Ramona Mariiu

preedinte
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror


Carmen-Ctlina Gliga.
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind

regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada


6 martie 194522 decembrie 1989, excepie ridicat de
Constantina Boac n Dosarul nr. 73.838/3/2011 al Curii de Apel
Bucureti Secia a IX-a civil i pentru cauze privind
proprietatea intelectual, conflicte de munc i asigurri sociale
i care formeaz obiectul Dosarului Curii Constituionale
nr. 59D/2013.
La apelul nominal rspunde autoarea excepiei, personal,
lipsind celelalte pri. Procedura de citare este legal ndeplinit.
Cauza fiind n stare de judecat, autoarea excepiei de
neconstituionalitate solicit admiterea acesteia, artnd, n
esen, c actul normativ criticat nu prevede o despgubire
pentru persoanele a cror proprietate a fost confiscat n
perioada regimului comunist.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 387/28.VI.2013


Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepiei ca nentemeiat, invocnd Decizia Curii
Constituionale nr. 1.615 din 16 decembrie 2010.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat


urmtoarele:
Prin ncheierea din 18 decembrie 2012, pronunat n
Dosarul nr. 73.838/3/2011, Curtea de Apel Bucureti Secia
a IX-a civil i pentru cauze privind proprietatea
intelectual, conflicte de munc i asigurri sociale a
sesizat Curtea Constituional cu excepia de
neconstituionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
n mod abuziv n perioada 6 martie 194522 decembrie
1989, excepie ridicat de Constantina Boac ntr-o cauz
avnd ca obiect soluionarea unei contestaii ntemeiate pe
dispoziiile Legii nr. 10/2001.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate se susine
c textul de lege criticat stabilete un regim juridic
discriminatoriu ntre ceteni i stat, deoarece limiteaz termenul
legal pentru depunerea notificrii, nerespectarea acestui termen
fiind sancionat, n final, cu pierderea dreptului de proprietate.
n acest mod, n opinia autoarei excepiei de
neconstituionalitate, sunt nclcate i prevederile constituionale
referitoare la garantarea i ocrotirea proprietii private n mod
egal de lege, indiferent de titular, precum i dispoziiile Codului
civil referitoare la imprescriptibilitatea dreptului de proprietate.
Curtea de Apel Bucureti Secia a IX-a civil i pentru
cauze privind proprietatea intelectual, conflicte de munc
i asigurri sociale nu i-a exprimat opinia asupra excepiei de
neconstituionalitate.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierea de sesizare a fost comunicat preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate invocate.
Guvernul apreciaz c excepia de neconstituionalitate este
nentemeiat, invocnd n acest sens considerentele deciziilor
Curii Constituionale nr. 1.385 din 13 decembrie 2008 i nr. 1.615
din 16 decembrie 2010.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului i
Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere
asupra excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, punctul de vedere al


Guvernului, raportul ntocmit de judectorul-raportor, susinerile
autoarei excepiei, concluziile procurorului, dispoziiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum i Legea
nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l reprezint
prevederile 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada
6 martie 194522 decembrie 1989, republicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005,
potrivit crora: (1) Persoana ndreptit va notifica n termen de
6 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi persoana
juridic deintoare, solicitnd restituirea n natur a imobilului.
n cazul n care sunt solicitate mai multe imobile, se va face cte
o notificare pentru fiecare imobil.

Termenul de 6 luni a fost prelungit succesiv, cu cte 3 luni,


prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 109/2001, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 460 din 13 august
2001, i prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 145/2001,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 720 din
12 noiembrie 2001.
n opinia autoarei excepiei de neconstituionalitate,
prevederile legale criticate contravin dispoziiilor constituionale
cuprinse n art. 16 alin. (1) privind egalitatea n drepturi i art. 44
alin. (2) teza nti privind garantarea i ocrotirea proprietii
private n mod egal de lege, indiferent de titular.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea
constat urmtoarele:
Textul de lege criticat a mai format obiect al controlului de
constituionalitate, prin raportare la aceleai dispoziii
constituionale invocate i n prezenta cauz, i cu o motivare
identic.
Astfel, prin deciziile nr. 388 din 9 mai 2006, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 507 din 12 iunie 2006,
nr. 533 din 13 mai 2008, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 528 din 14 iulie 2008, nr. 1.105 din
8 septembrie 2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 724 din 27 octombrie 2009, sau nr. 1.615 din
16 decembrie 2010, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 191 din 18 martie 2011, Curtea a statuat c Legea
nr. 10/2001 este o lege special n materia revendicrii
imobiliare, prin care legiuitorul a urmrit s evite perpetuarea
strii de incertitudine n ceea ce privete situaia juridic a
imobilelor preluate n mod abuziv, cu sau fr titlu valabil, de
ctre stat sau de ctre alte persoane juridice, n perioada
6 martie 194522 decembrie 1989. n acest scop a fost
instituit, prin art. 22 i urmtoarele din acelai act normativ, o
procedur administrativ ce are ca scop restituirea n natur a
imobilelor terenuri sau construcii de ctre persoana
juridic deintoare, prin decizie sau dispoziie motivat a
organelor sale de conducere. Legiuitorul a condiionat
exercitarea dreptului la restituire a imobilelor de respectarea
unor termene, cum este i termenul de 6 luni, prevzut de
art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, nuntrul cruia trebuie
trimis notificarea ctre persoana juridic deintoare a
imobilului. Acest termen nu este, ns, de natur s aduc
atingere dreptului de proprietate privat, aa cum susine
autoarea excepiei de neconstituionalitate, deoarece
recunoaterea sine die a posibilitii persoanei interesate de a
declana procedura de recuperare a imobilelor preluate abuziv
de ctre stat ar fi fost de natur s genereze un climat de
insecuritate juridic n domeniul proprietii imobiliare. Potrivit
dispoziiilor art. 44 alin. (1) teza a doua din Constituie,
exercitarea dreptului de proprietate trebuie s se fac n limitele
legii, iar n acord cu jurisprudena constant a Curii
Constituionale, legiuitorul ordinar este competent s stabileasc
cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de
proprietate, n accepiunea principial conferit de Constituie, n
aa fel nct s nu vin n coliziune cu interesele generale sau
cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept.
ntruct nu au intervenit elemente noi, de natur a determina
reconsiderarea jurisprudenei Curii, att soluia, ct i
considerentele cuprinse n aceste decizii i pstreaz
valabilitatea i n prezenta cauz.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 387/28.VI.2013

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, al art. 13, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca nentemeiat, excepia de neconstituionalitate ridicat de Constantina Boac n Dosarul nr. 73.838/3/2011
al Curii de Apel Bucureti Secia a IX-a civil i pentru cauze privind proprietatea intelectual, conflicte de munc i asigurri
sociale i constat c dispoziiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv
n perioada 6 martie 194522 decembrie 1989 sunt constituionale n raport cu criticile formulate.
Definitiv i general obligatorie.
Decizia se comunic Curii de Apel Bucureti Secia a IX-a civil i pentru cauze privind proprietatea intelectual,
conflicte de munc i asigurri sociale i se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Pronunat n edina din data de 23 mai 2013.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Daniela-Ramona Mariiu

CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 283
din 23 mai 2013

referitoare la excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 19 din Legea nr. 10/2001


privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945
22 decembrie 1989
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lzroiu
Mircea tefan Minea
Ion Predescu
Pusks Valentin Zoltn
Tudorel Toader
Daniela-Ramona Mariiu

preedinte
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror


Carmen-Ctlina Gliga.
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a prevederilor art. 19 din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada
6 martie 194522 decembrie 1989, excepie ridicat de
Societatea Comercial Recon S.A. din Timioara n Dosarul
nr. 5.078/1/2011 al naltei Curi de Casaie i Justiie Secia I
civil i care formeaz obiectul Dosarului Curii Constituionale
nr. 65D/2013.
La apelul nominal rspunde reprezentantul prilor
Jaszenovics Eva Elisabeta, Jaszenovics Irina, Lszl Ildik-Iren,
Jaszenovics Laura-Maria, Jaszenovics Csaba Imre,
Jaszenovics Botond Lszl, Jaszenovics Terezia, Vormair
Istvn, Szsz Krisztina i Butiurc Susana, doamna avocat
Szakcs Ildik, cu delegaie depus la dosar, lipsind celelalte
pri i autoarea excepiei de neconstituionalitate.
Procedura de citare este legal ndeplinit.
Cauza fiind n stare de judecat, reprezentantul prilor prezente
solicit respingerea excepiei de neconstituionalitate ca
inadmisibil, artnd, pe de o parte, c motivarea excepiei
trebuia depus la instana de judecat care a sesizat Curtea

Constituional, n cadrul termenului de 15 zile pe care prile l


au la dispoziie pentru depunerea motivelor de recurs, astfel
cum prevede art. 303 alin. (2) din Codul de procedur civil din
1865. Pe de alt parte, arat c motivarea excepiei de
neconstituionalitate nu are legtur cu obiectul cauzei, nefiind
ndeplinit condiia prevzut n art. 29 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992 pentru organizarea i funcionarea Curii
Constituionale, republicat.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepiei ca nentemeiat, artnd c textul de
lege criticat nu ncalc principiile constituionale ale egalitii n
faa legii sau accesului liber la justiie, dat fiind faptul c
legiuitorul poate institui un tratament juridic diferit pentru situaii
juridice care difer n mod obiectiv, iar pe de alt parte, accesul
liber la justiie nu presupune i gratuitatea acestuia.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat


urmtoarele:
Prin ncheierea din 22 noiembrie 2012, pronunat n Dosarul
nr. 5.078/1/2011, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia I
civil a sesizat Curtea Constituional cu excepia de
neconstituionalitate a prevederilor art. 19 din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
n mod abuziv n perioada 6 martie 194522 decembrie
1989, excepie ridicat de Societatea Comercial Recon S.A.
din Timioara ntr-o cauz avnd ca obiect soluionarea cererii
privind restituirea n natur a unui imobil-construcie, ntemeiat
pe dispoziiile Legii nr. 10/2001.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate se susine
c textul de lege criticat, reglementnd acordarea de msuri
reparatorii prin echivalent, pentru imobilele-construcii care fac

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 387/28.VI.2013


obiectul notificrilor formulate potrivit procedurilor prevzute la
cap. III din Legea nr. 10/2001, crora le-au fost adugate, pe
orizontal sau pe vertical, noi corpuri a cror arie desfurat
nsumeaz peste 100% din aria desfurat iniial, instituie o
inegalitate n drepturi ntre fotii proprietari care revendic
aceast categorie de imobile, pe de o parte, i chiriaii
menionai n art. 48 din acelai act normativ, care au dreptul la
despgubire pentru sporul de valoare adus imobilelor cu
destinaia de locuin prin mbuntirile necesare i utile. De
asemenea, se arat c textul de lege criticat ncalc dispoziiile
constituionale referitoare la accesul liber la justiie, deoarece
prevede taxe de timbru exorbitante pentru recuperarea
prejudiciilor suferite de autorul excepiei n situaia admiterii
aciunii avnd ca obiect restituirea n natur a imobilului n
cauz.
nalta Curte de Casaie i Justiie Secia I civil arat
c excepia de neconstituionalitate este nentemeiat. n acest
sens, apreciaz c textul de lege criticat nu conine prevederi
contrare principiului egalitii n drepturi i nici dreptului de
proprietate privat, deoarece se aplic uniform pentru toate
subiectele de drept care se afl n situaia stabilit de ipoteza
normei legale i nu instituie privilegii sau discriminri pe criterii
arbitrare. Textul de lege criticat nu contravine nici dispoziiilor
art. 21 din Constituie, dat fiind faptul c accesul liber la justiie
nu presupune gratuitate, fiind echitabil ca o parte din cheltuielile
ocazionate de realizarea serviciului public al justiiei s fie
suportate de justiiabili, prin plata taxelor de timbru, cu att mai
mult cu ct, pentru garantarea accesului egal la justiie, exist
posibilitatea obinerii scutirii totale sau pariale de plata taxelor
judiciare de timbru sau ealonarea acesteia, n condiiile
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul
public judiciar n materie civil.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierea de sesizare a fost comunicat preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate invocate.
Guvernul apreciaz c excepia de neconstituionalitate este
nentemeiat. n acest sens, se arat c Legea nr. 10/2001 este
o lege special n materia revendicrii imobiliare, prin care
legiuitorul a urmrit s evite perpetuarea strii de incertitudine n
ceea ce privete situaia juridic a imobilelor preluate n mod
abuziv, cu sau fr titlu valabil, de ctre stat sau de ctre alte
persoane juridice, n perioada 6 martie 1945 22 decembrie
1989. Instituirea unor reguli speciale, cum sunt cele cuprinse n
textul de lege criticat, nu echivaleaz cu favorizarea deintorilor
de astfel de imobile, n detrimentul chiriailor care au adus un
spor de valoare imobilului, ntruct aceste reguli speciale
asigur egalitatea cetenilor n utilizarea lor. Principiul egalitii
nu nseamn uniformitate, aa nct, dac la situaii egale
trebuie s corespund un tratament egal, la situaii diferite,
tratamentul juridic nu poate fi dect diferit. Se mai arat c
prevederile legale criticate nu contravin dispoziiilor
constituionale cuprinse n art. 21, invocnd n acest sens
jurisprudena Curii Constituionale n materia taxelor judiciare
de timbru.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului i
Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere
asupra excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, punctul de vedere al


Guvernului, raportul ntocmit de judectorul-raportor, susinerile
prilor prezente, concluziile procurorului, dispoziiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum i Legea
nr. 47/1992, reine urmtoarele:

Curtea Constituional a fost legal sesizat i este


competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l reprezint
prevederile 19 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945
22 decembrie 1989, republicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, potrivit crora: (1) n
situaia imobilelor-construcii care fac obiectul notificrilor
formulate potrivit procedurilor prevzute la cap. III i crora
le-au fost adugate, pe orizontal i/sau vertical, n raport cu
forma iniial, noi corpuri a cror arie desfurat nsumeaz
peste 100% din aria desfurat iniial i dac prile nu convin
altfel, fotilor proprietari li se acord sau, dup caz, propun
msuri reparatorii prin echivalent. Msurile reparatorii prin
echivalent vor consta n compensare cu alte bunuri sau servicii
oferite n echivalent de ctre entitatea nvestit potrivit prezentei
legi cu soluionarea notificrii, cu acordul persoanei ndreptite,
sau despgubiri acordate n condiiile legii speciale privind
regimul de stabilire i plat a despgubirilor aferente imobilelor
preluate n mod abuziv.
(2) n situaia imobilelor-construcii care fac obiectul
notificrilor formulate potrivit procedurilor prevzute la cap. III i
crora le-au fost adugate, pe orizontal i/sau vertical, n
raport cu forma iniial, corpuri suplimentare de sine stttoare,
fotilor proprietari sau, dup caz, motenitorilor acestora, li se
restituie, n natur, suprafaa deinut n proprietate la data
trecerii n proprietatea statului.
(3) Deintorul suprafeei adugate imobilului preluat are
drept de preemiune la cumprarea suprafeei restituite fostului
proprietar sau, dup caz, motenitorului acestuia, dispoziiile
art. 17 fiind aplicabile n aceste situaii indiferent de calitatea
deintorului.
(4) Noul proprietar al suprafeei restituite n proprietate
potrivit alin. (2) are un drept de preemiune la cumprarea
suprafeei adugate imobilului dup trecerea acestuia n
proprietatea statului, dispoziiile art. 17 alin. (2) i (3) fiind
aplicabile n mod corespunztor.
n opinia autoarei excepiei de neconstituionalitate,
prevederile legale criticate contravin dispoziiilor constituionale
cuprinse n art. 16 alin. (1) privind egalitatea n drepturi i
art. 21 alin. (1) i (2) referitoare la accesul liber la justiie.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea
constat urmtoarele:
Legea nr. 10/2001 este o lege special n materia
revendicrii imobiliare, prin care legiuitorul a urmrit s evite
perpetuarea strii de incertitudine n ceea ce privete situaia
juridic a imobilelor preluate n mod abuziv, cu sau fr titlu
valabil, de ctre stat sau de ctre alte persoane juridice, n
perioada 6 martie 194522 decembrie 1989. n acest scop a
fost instituit, prin art. 22 i urmtoarele din lege, o procedur
administrativ ce are ca scop restituirea n natur a imobilelor
terenuri sau construcii de ctre persoana juridic deintoare,
prin decizie sau dispoziie motivat a organelor sale de
conducere. n acest sens este i jurisprudena constant a Curii
Constituionale, spre exemplu deciziile nr. 388 din 9 mai 2006,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 507 din
12 iunie 2006, nr. 533 din 13 mai 2008, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 528 din 14 iulie 2008, nr. 1.105
din 8 septembrie 2009, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 724 din 27 octombrie 2009, sau nr. 1.615
din 16 decembrie 2010, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 191 din 18 martie 2011.
Prevederile art. 19 din Legea nr. 10/2001, text de lege criticat
n prezenta cauz, reglementeaz, ntre categoriile de imobile
care pot fi revendicate, i pe acelea crora le-au fost adugate,

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 387/28.VI.2013

de ctre deintorii actuali sau anteriori, pe orizontal i/sau


vertical, n raport cu forma iniial, noi corpuri a cror arie
desfurat nsumeaz peste 100% din aria iniial, n privina
crora, n lipsa unei nelegeri contrare ntre persoana
ndreptit i persoana notificat, legiuitorul a optat pentru
soluia acordrii de msuri reparatorii prin echivalent.
Pe de alt parte, prevederile art. 48 din acelai act normativ
se refer la dreptul chiriailor de a obine despgubiri pentru
sporul de valoare adus imobilelor restituite fotilor proprietari,
prin mbuntirile necesare i utile, soluie n acord cu dreptul
comun n materia rspunderii vnztorului pentru eviciune,
reglementat n prezent prin dispoziiile art. 1701 din noul Cod
civil.
Curtea constat, aadar, c destinatarii celor dou norme
legale n discuie, respectiv art. 19 i art. 48 din Legea
nr. 10/2001, se afl n situaii juridice care difer n mod obiectiv,
astfel nct i tratamentul juridic instituit nu poate fi dect diferit.
n sensul jurisprudenei constante a Curii Constituionale,

principiul egalitii n faa legii presupune instituirea unui


tratament egal pentru situaii care, n funcie de scopul urmrit,
nu sunt diferite.
n ceea ce privete susinerea potrivit creia textul de lege
criticat ncalc dispoziiile constituionale referitoare la accesul
liber la justiie, deoarece prevede taxe de timbru exorbitante
pentru recuperarea prejudiciilor suferite de autorul excepiei n
situaia admiterii aciunii avnd ca obiect restituirea n natur a
imobilului n cauz, Curtea constat c, dimpotriv, dispoziiile
art. 19 din Legea nr. 10/2001 nu se refer la reglementarea
taxelor de timbru, astfel nct aceste susineri sunt nentemeiate.
Pe de alt parte, Curtea constat c plata taxelor judiciare de
timbru pentru aciunile n justiie, inclusiv a acelora prin care
s-ar tinde la recuperarea prejudiciilor suferite de deintorii
imobilelor care au fost restituite n natur fotilor proprietari, nu
constituie obiect al prezentei excepii de neconstituionalitate,
astfel nct susinerile autorului excepiei nu pot fi reinute.

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, al art. 13, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca nentemeiat, excepia de neconstituionalitate ridicat de Societatea Comercial Recon S.A. din
Timioara n Dosarul nr. 5.078/1/2011 al naltei Curi de Casaie i Justiie Secia I civil i constat c prevederile art. 19 din
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 194522 decembrie 1989
sunt constituionale n raport cu criticile formulate.
Definitiv i general obligatorie.
Decizia se comunic naltei Curi de Casaie i Justiie Secia I civil i se public n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
Pronunat n edina din data de 23 mai 2013.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Daniela-Ramona Mariiu

CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 299
din 23 mai 2013

referitoare la excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 24, art. 35 i art. 42


din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopiei
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lzroiu
Mircea tefan Minea
Ion Predescu
Pusks Valentin Zoltn
Tudorel Toader
Ingrid Alina Tudora

preedinte
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror


Carmen-Ctlina Gliga.

Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate


a prevederilor art. 24, art. 35 i art. 42 din Legea nr. 273/2004
privind procedura adopiei, excepie ridicat de Florin
Sndulescu i Alina Sndulescu n Dosarul nr. 4.369/109/2012
al Curii de Apel Piteti Secia I civil. Excepia formeaz
obiectul Dosarului Curii Constituionale nr. 229D/2013.
La apelul nominal se constat lipsa prilor, fa de care
procedura de citare este legal ndeplinit.
Cauza fiind n stare de judecat, preedintele acord
cuvntul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepiei de neconstituionalitate ca
nentemeiat.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 387/28.VI.2013


C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat


urmtoarele:
Prin ncheierea din 28 martie 2013, pronunat n Dosarul
nr. 4.369/109/2012, Curtea de Apel Piteti Secia I civil a
sesizat Curtea Constituional cu excepia de
neconstituionalitate a prevederilor art. 24, art. 35 i art. 42
din Legea nr. 273/2004, aa cum a fost modificat i
republicat ulterior. Excepia a fost ridicat de Florin
Sndulescu i Alina Sndulescu ntr-o cauz avnd ca obiect
ncuviinare adopie.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorii
acesteia susin c textele de lege criticate aduc atingere
principiilor consacrate de Convenia european revizuit n
materia adopiei de copii, care se refer la interesul superior al
minorului de a i se asigura un mediu stabil i armonios, precum
i la interesul de a reglementa dispoziii mai favorabile pentru
copilul adoptat. De asemenea, acetia apreciaz c sunt
nclcate i principiile consacrate de Convenia de la Haga
asupra proteciei copiilor i cooperrii n materia adopiei
internaionale, referitoare la faptul c minorul trebuie s creasc
ntr-un mediu familial, de fericire, iubire i de nelegere, i c
fiecare stat semnatar trebuie s ia, cu prioritate, msuri
corespunztoare pentru a permite meninerea copilului n familia
sa de origine.
n fapt, arat c, fiind membrii apropiai ai minorei (tatl firesc
al acesteia este fratele unuia dintre autorii excepiei), ar trebui s
i confere prioritate efectiv la ncuviinarea adopiei minorei, nu
doar o prioritate formal, concretizat prin aceea de a i se
permite adopia prin introducerea cererii de ncuviinare direct
la instana competent, fr a mai parcurge procedura necesar
obinerii atestatului de familie adoptatoare. Raportat la textele
de lege criticate, autorii excepiei consider c procedura de
obinere a atestatului de familie adoptatoare este un impediment
la adopie i chiar o mpiedicare a copilului de a crete ntr-un
mediu deja stabilit i bine cunoscut minorei, avnd n vedere
relaiile de rudenie cu minora.
Acetia susin c excepiile de la ncuviinarea adopiei sunt,
n mod nejustificat, mult prea limitativ prevzute de Legea
nr. 273/2004, fapt care, de asemenea, ncalc interesul superior
al minorului, precum i principiile consacrate de conveniile
europene.
Curtea de Apel Piteti Secia I civil i-a exprimat opinia
n sensul c prevederile de lege criticate, respectiv art. 24,
art. 35 i art. 42 din Legea nr. 273/2004, sunt imperative i
reprezint nite condiii prealabile adresrii instanei de
judecat, iar aceste dispoziii legale nu contravin n niciun fel
principiilor constituionale i convenionale invocate. Astfel,
instana apreciaz c soluia legislativ prevzut n cuprinsul
articolelor mai sus menionate este justificat de necesitatea
desfurrii n mod legal a procedurilor de adopie n toate
etapele sale, cu asigurarea tuturor garaniilor, inclusiv a celor
procedurale, prin respectarea interesului copilului i a dreptului
la via intim familial i privat.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierea de sesizare a fost comunicat preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
Guvernul apreciaz c excepia de neconstituionalitate este
nentemeiat. n acest sens, arat c prevederile legale supuse
controlului de constituionalitate nu numai c nu ncalc normele
constituionale invocate de autorii excepiei, ci, mai mult,
acestea dau expresie principiilor consacrate de Convenia de la
Haga asupra proteciei copiilor i cooperrii n materia adopiei

internaionale i de ctre Convenia european revizuit n


materia adopiei de copii.
Avocatul Poporului consider c prevederile art. 24, art. 35
i art. 42 din Legea nr. 273/2004 sunt constituionale. n plus,
criticile formulate de autorii excepiei nu vizeaz coninutul
textelor de lege, ci omisiunea acestora cu privire la rudele
apropiate minorului adoptat.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepiei de
neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, punctele de vedere ale


Guvernului i Avocatului Poporului, raportul ntocmit de
judectorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale
criticate, raportate la dispoziiile Constituiei, precum i Legea
nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i art. 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
prevederile art. 24, art. 35 i art. 42 din Legea nr. 273/2004
privind procedura adopiei, republicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 259 din 19 aprilie 2012. Prevederile
legale criticate au urmtorul cuprins:
Art. 24: Obinerea atestatului nu este necesar n
urmtoarele cazuri:
a) pentru adopia persoanei care a dobndit capacitate
deplin de exerciiu;
b) pentru adopia copilului de ctre soul printelui firesc sau
adoptiv.;
Art. 35: Dispoziiile prezentei seciuni nu sunt aplicabile n
cazul adopiei copilului de ctre soul printelui firesc sau adoptiv
i n cazul adopiei persoanei care a dobndit capacitate deplin
de exerciiu.;
Art. 42: (1) ncredinarea n vederea adopiei nu este
necesar n urmtoarele cazuri:
a) pentru adopia persoanei care a dobndit capacitate
deplin de exerciiu;
b) pentru adopia copilului de ctre soul printelui firesc sau
adoptiv;
c) pentru adopia copilului pentru care a fost deschis
procedura adopiei interne i acesta se afl n plasament la unul
dintre soii familiei adoptatoare sau la familia adoptatoare de cel
puin 2 ani;
d) pentru adopia copilului de ctre tutorele su, dac au
trecut cel puin 2 ani de la data instituirii tutelei.
(2) n situaiile prevzute la alin. (1) lit. a) i b) persoana sau
familia care dorete s adopte va putea solicita n mod direct
instanei judectoreti ncuviinarea adopiei, n condiiile
prezentei legi.
Autorii excepiei de neconstituionalitate invoc nclcarea
dispoziiilor constituionale ale art. 20 referitoare la tratatele
internaionale privind drepturile omului, prin raportare att la
principiile consacrate de Convenia european revizuit n
materia adopiei de copii adoptat la Strasbourg la
27 noiembrie 2008, i anume art. 4 referitor la ncuviinarea
adopiei i art. 18 care prevede c statele pri au n continuare
posibilitatea de a adopta dispoziii mai favorabile pentru copilul
adoptat, ct i la reglementrile consacrate n Convenia de la
Haga din 29 mai 1993 asupra proteciei copiilor i cooperrii n
materia adopiei internaionale.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea
constat c nu pot fi primite criticile formulate de autorii acesteia,
pentru urmtoarele considerente:

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 387/28.VI.2013

n jurisprudena sa n materie, concretizat prin Decizia


nr. 434 din 21 octombrie 2004, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 80 din 24 ianuarie 2005 i Decizia nr. 369
din 20 martie 2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, Curtea a reinut c, n
sistemul juridic romnesc, adopia este conceput ca o instituie
n interesul exclusiv al copilului, prin care ntre copil i adoptator
se stabilesc raporturi de rudenie civil, astfel nct copilul
adoptat intr n familia adoptatorului ca un copil firesc al
acestuia. De asemenea, Curtea a constatat c adopia este, n
egal msur, o operaiune juridic i o msur de protecie a
copilului, avnd caracterul unui act juridic complex, valabil prin
ndeplinirea condiiilor de fond, inclusiv prin exprimarea
consimmntului de ctre prinii fireti i prin lipsa
impedimentelor la adopie, fiind n acelai timp i o msur de
protecie a copilului, ce rezult din reglementrile internaionale
n materie, la care Romnia este parte.
Curtea reine c, n materia adopiei, cadrul juridic a fost
revizuit, n sensul redefinirii noiunilor de adopie intern i
adopie internaional, acordndu-se prioritate rudelor copilului
din cadrul familiei extinse i altor persoane alturi de care copilul
s-a bucurat de viaa de familie pentru o perioad de minimum
6 luni, n msura n care acest lucru nu contravine interesului
su superior.
Pentru efectuarea adopiei, este necesar consimmntul
prinilor fireti ori, dup caz, al tutorelui copilului ai crui prini
fireti sunt decedai, necunoscui, declarai mori sau disprui
ori pui sub interdicie, n condiiile legii. Dac prinii refuz n
mod abuziv s-i dea acordul cu privire la adopia copilului lor,
instana de judecat va decide cu privire la acest aspect. n mod
excepional, instana de tutel poate trece peste refuzul prinilor
fireti sau, dup caz, al tutorelui de a consimi la adopie, dac
se dovedete, cu orice mijloc de prob, c refuzul este abuziv,
instana apreciind dac adopia este n interesul superior al
copilului, innd seama i de opinia acestuia, dat n condiiile
legii.
Curtea constat c, prin Legea nr. 273/2004, legiuitorul a
impus o anumit procedur a crei finalitate este adopia
copilului, procedur ce cuprinde dou faze: una administrativ,
care presupune intervenia anumitor organe administrative cu
atribuii specifice, i anume, Direcia general de asisten
social i protecia copilului i Oficiul Romn pentru Adopii, care
urmresc ca, prin adopie, s se realizeze interesul superior al
adoptatului; i una judiciar, n care instana competent s

ncuviineze cererea de adopie este cea n a crei raz


teritorial se gsete domiciliul adoptatului, cu excepia situaiei
n care nu se poate determina domiciliul acestuia, caz n care
competena revine Tribunalului Municipiului Bucureti.
Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare reprezint
procesul prin care se realizeaz identificarea abilitilor
parentale, se analizeaz ndeplinirea garaniilor morale i a
condiiilor materiale ale acestora, precum i pregtirea lor pentru
asumarea, n cunotin de cauz, a rolului de prini. n cazul
unui rezultat favorabil al evalurii, direcia va elibera atestatul
de persoan sau familie apt s adopte, atestatul reprezentnd
documentul care certific ndeplinirea tuturor exigenelor legale
prevzute de art. 16 din Legea nr. 273/2004.
Prevederile Legii nr. 273/2004 sunt imperative, ncuviinarea
adopiei neputnd fi dispus dect n msura n care aceast
procedur este parcurs n integralitatea sa, ori dac sunt
incidente situaiile de excepie prevzute de lege. Accesul
persoanei adoptatoare direct n instan pentru ncuviinarea
adopiei, ca excepie de la regul, este permis doar n cazul
adopiei minorului de ctre soul printelui firesc sau adoptativ i
al adopiei majorului, situaie n care, potrivit art. 24 din actul
normativ mai sus menionat, nu este nevoie de obinerea
atestatului.
n aceste condiii, Curtea constat c limitarea de ctre
legiuitor a persoanelor pentru care nu este necesar obinerea
atestatului i care pot introduce direct n instan cererea de
ncuviinare a adopiei nu reprezint un impediment la adopie,
ci, dimpotriv, are n vedere respectarea, n mod obligatoriu, a
anumitor principii n cursul procedurii adopiei, precum: principiul
interesului superior al copilului, principiul creterii i educrii
copilului ntr-un mediu familial sau principiul continuitii n
educarea copilului, inndu-se seama de originea sa etnic,
cultural i lingvistic.
De altfel, n jurisprudena sa, Curtea a statuat c exercitarea
unui drept de ctre titularul su nu poate avea loc dect ntr-un
anumit cadru juridic, stabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor
exigene, de natur a preveni eventualele abuzuri. Aa fiind,
Curtea constat c soluia legislativ criticat din Legea
nr. 273/2004 este justificat de necesitatea desfurrii
procedurilor de adopie, n toate etapele sale, cu asigurarea
tuturor garaniilor, inclusiv a celor procedurale, pentru
respectarea interesului copilului i a dreptului la viaa intim,
familial i privat.

Pentru motivele expuse, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca nentemeiat, excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 24, art. 35 i art. 42 din Legea nr. 273/2004
privind procedura adopiei, excepie ridicat de Florin Sndulescu i Alina Sndulescu n Dosarul nr. 4.369/109/2012 al Curii de
Apel Piteti Secia I civil.
Definitiv i general obligatorie.
Decizia se comunic Curii de Apel Piteti Secia I civil i se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Pronunat n edina din data de 23 mai 2013.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 387/28.VI.2013

11

ORDONANE I HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

ORDONAN DE URGEN
pentru modificarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse
lactate i de panificaie pentru elevii din nvmntul primar i gimnazial de stat i privat, precum
i pentru copiii precolari din grdiniele de stat i private cu program normal de 4 ore
Lund n considerare interesul autoritilor contractante de lrgire a pieii i pentru asigurarea unor preuri competitive la
produsele lactate i de panificaie achiziionate n cadrul programului instituit prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 96/2002
privind acordarea de produse lactate i de panificaie pentru elevii din nvmntul primar i gimnazial de stat i privat, precum i
pentru copiii precolari din grdiniele de stat i private cu program normal de 4 ore, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 16/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,
innd seama de termenele foarte lungi n care autoritatea contractant i candidaii/ofertanii trebuie s parcurg etapele
succesive pentru angajarea n contractul de achiziie public, iar procedura aplicat pentru atribuirea contractelor trebuie ncheiat
pn la data de 1 septembrie 2013,
avnd n vedere faptul c n lipsa unei reglementri imediate s-ar ajunge la aplicarea deficitar a programului privind
acordarea de produse lactate i de panificaie pentru elevi i precolari,
n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.
Articol unic. Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate i de
panificaie pentru elevii din nvmntul primar i gimnazial de
stat i privat, precum i pentru copiii precolari din grdiniele
de stat i private cu program normal de 4 ore, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 631 din 26 august
2002, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 16/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, se
modific dup cum urmeaz:
1. La articolul 1, alineatul (4) va avea urmtorul cuprins:
(4) Diversificarea programului cu produse derivate din
produsul de baz lapte nu va depi limita maxim de 33%.
Produsele lactate derivate sunt urmtoarele: iaurt simplu, lapte
btut, sana sau chefir, care ndeplinesc cerinele specificate n
art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din
10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a

Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului n ceea ce


privete acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea
laptelui i a anumitor produse lactate elevilor din instituiile
colare, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i pe
cele prevzute n Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al
Parlamentului European.
2. La articolul 4, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
(2) Pentru obinerea unor preuri ct mai competitive,
autoritile contractante pot opta pentru atribuirea contractului
de achiziie pentru ntregul pachet sau distinct, pentru produsul
lactat sau pentru produsul de panificaie, faza final a procedurii
de atribuire fiind organizat n mod obligatoriu prin licitaie
electronic.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaz:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltrii regionale
i administraiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,
Daniel Constantin
Ministrul educaiei naionale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru nvmnt superior,
cercetare tiinific i dezvoltare tehnologic,
Mihnea Cosmin Costoiu
Viceprim-ministru, ministrul finanelor publice,
Daniel Chioiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Enache Jiru,
secretar de stat
Bucureti, 26 iunie 2013.
Nr. 67.

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 387/28.VI.2013


GUVERNUL ROMNIEI

ORDONAN DE URGEN
pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 115/2011
privind stabilirea cadrului instituional i autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanelor Publice,
de a scoate la licitaie certificatele de emisii de gaze cu efect de ser atribuite Romniei
la nivelul Uniunii Europene
Avnd n vedere necesitatea utilizrii urgente i eficiente a fondurilor provenite n urma scoaterii la licitaie a certificatelor
de emisii rmase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare n comun pentru Romnia din perioada 2008
2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser, pentru ca aceast surs de finanare
s contribuie la diminuarea impactului schimbrilor climatice i a fenomenelor meteorologice extreme, precum i la creterea
economic i meninerea locurilor de munc,
avnd n vedere c este necesar identificarea unor surse de finanare pentru promovarea proiectelor privind adaptarea
la efectele schimbrilor climatice i reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser,
n vederea evitrii imobilizrii sumelor care au fost obinute n urma scoaterii la licitaie a certificatelor de emisii rmase
neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare n comun din perioada 20082012 din cadrul schemei de
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser i atingerii intelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de
ser stabilite la nivel european i internaional,
n considerarea faptului c aceste elemente vizeaz interesul public i constituie o situaie de urgen i extraordinar, a
crei reglementare nu poate fi amnat,
n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.
Art. I. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 115/2011
privind stabilirea cadrului instituional i autorizarea Guvernului,
prin Ministerul Finanelor Publice, de a scoate la licitaie
certificatele de emisii de gaze cu efect de ser atribuite
Romniei la nivelul Uniunii Europene, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011,
aprobat prin Legea nr. 163/2012, cu modificrile i completrile
ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 8, dup alineatul (1) se introduc dou noi
alineate, alineatele (2) i (3), cu urmtorul cuprins:
(2) Suma obinut n urma scoaterii la licitaie, n condiiile
legi, a certificatelor de emisii rmase neutilizate din rezerva
pentru proiectele de tip implementare n comun pentru Romnia
din perioada 20082012 din cadrul schemei de comercializare
a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser se deruleaz
de ctre compartimentul de specialitate din Ministerul Finanelor
Publice prin contul distinct deschis la Banca Naional a
Romniei pe numele Ministerului Finanelor Publice, n care se
ncaseaz, n euro, cu respectarea prevederilor legale n
vigoare.
(3) Contravaloarea n lei a sumei obinute potrivit alin. (2) se
constituie venit al Fondului pentru mediu i se utilizeaz de
Administraia Fondului pentru Mediu pentru finanarea
proiectelor prevzute la art. II alin. (2) din Hotrrea Guvernului
nr. 204/2013 pentru modificarea i completarea Hotrrii
Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser,
cu respectarea prevederilor legale n vigoare.

2. Articolul 13 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 13. (1) Monitorizarea proiectelor finanate din sumele
obinute n urma licitrii certificatelor de emisii de gaze cu efect
de ser se realizeaz de ctre fiecare minister beneficiar.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), monitorizarea
proiectelor finanate din suma prevzut la art. 8 alin. (3) se
realizeaz de ctre Administraia Fondului pentru Mediu.
(3) n vederea ndeplinirii obligaiilor stabilite de Comisia
European conform art. II alin. (3) din Hotrrea Guvernului
nr. 204/2013, anual, n prima parte a lunii februarie,
ministerele beneficiare raporteaz Ministerului Mediului i
Schimbrilor Climatice modul de utilizare a veniturilor
obinute n urma scoaterii la licitaie a certificatelor de emisii
de gaze cu efect de ser, cantitatea de emisii de gaze cu
efect de ser, exprimat n tone de dioxid de carbon
echivalent, redus prin implementarea proiectelor n anul
precedent, precum i orice alte informaii suplimentare
referitoare la utilizarea veniturilor, necesare pentru finalizarea
raportrii.
Art. II. n termen de 5 zile lucrtoare de la intrarea n
vigoare a prezentei ordonane de urgen, pentru suma
rezultat n urma licitrii certificatelor de emisii de gaze cu
efect de ser rmase neutilizate din rezerva pentru
proiectele de tip implementare n comun pentru Romnia din
perioada 20082012 din cadrul schemei de comercializare
a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser, conform
art. 8 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituional i
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanelor Publice, de
a scoate la licitaie certificatele de emisii de gaze cu efect de

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 387/28.VI.2013


ser atribuite Romniei la nivelul Uniunii Europene, astfel
cum a fost modificat i completat prin prezenta ordonan
de urgen, Ministerul Finanelor Publice dispune efectuarea

13

schimbului valutar i virarea contravalorii n lei n contul


corespunztor de venituri al bugetului Fondului pentru
mediu.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaz:
Viceprim-ministru, ministrul finanelor publice,
Daniel Chioiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Enache Jiru,
secretar de stat
Ministrul mediului i schimbrilor climatice,
Rovana Plumb
p. Ministrul transporturilor,
Cristian Ghibu,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlean
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
Ministrul delegat pentru energie,
Constantin Ni
Bucureti, 26 iunie 2013.
Nr. 70.
GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Aprrii Naionale pe anul 2013 din Fondul de rezerv
bugetar la dispoziia Guvernului, prevzut n bugetul de stat pe anul 2013, pentru desfurarea
unor misiuni externe cu caracter umanitar
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanele
publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. (1) Se aprob suplimentarea bugetului Ministerului
Aprrii Naionale pe anul 2013 din Fondul de rezerv bugetar
la dispoziia Guvernului, prevzut n bugetul de stat pe anul
2013, cu suma de 661 mii lei, reprezentnd credite bugetare, la
capitolul 60.01 Aprare, repartizat astfel:
titlul I Cheltuieli de personal 5 mii lei;
titlul II Bunuri i servicii 656 mii lei.
(2) Sumele prevzute la alin. (1) sunt destinate desfurrii
unor misiuni externe cu caracter umanitar.

Art. 2. Ordonatorul principal de credite rspunde de modul


de utilizare, n conformitate cu dispoziiile legale, a sumei
prevzute la art. 1.
Art. 3. Ministerul Finanelor Publice este autorizat s
introduc, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modificrile corespunztoare n structura bugetului de stat,
precum i n volumul i structura bugetului Ministerului Aprrii
Naionale pe anul 2013.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaz:
p. Viceprim-ministru,
Ilie Boto,
secretar de stat
Ministrul aprrii naionale,
Mircea Dua
Viceprim-ministru, ministrul finanelor publice,
Daniel Chioiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Enache Jiru,
secretar de stat
Bucureti, 26 iunie 2013.
Nr. 412.

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 387/28.VI.2013


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale
i Persoanelor Vrstnice pe anul 2013, la titlul 10 Cheltuieli de personal, pentru plata titlurilor
executorii prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume
prevzute n titluri executorii avnd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului
din sectorul bugetar, precum i de Ordonana Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea
unor msuri fiscal-bugetare
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013
nr. 5/2013,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob suplimentarea bugetului Ministerului
Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice pe
anul 2013 cu suma de 1.226 mii lei, la capitolul 68.01 Asigurri
i asisten social, titlul 10 Cheltuieli de personal, din suma
global prevzut cu aceast destinaie n bugetul Ministerului
Finanelor Publice Aciuni generale.
Art. 2. Sumele alocate potrivit prezentei hotrri vor fi
utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intr sub
incidena prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 71/2009 privind plata unor sume prevzute n titluri executorii

avnd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din


sectorul bugetar, aprobat cu modificri prin Legea nr. 230/2011,
i ale Ordonanei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea
unor msuri fiscal-bugetare.
Art. 3. Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice
s introduc, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modificrile corespunztoare n structura bugetului
de stat i n volumul i structura bugetului Ministerului
Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor
Vrstnice pe anul 2013.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaz:
Ministrul muncii, familiei,
proteciei sociale i persoanelor vrstnice,
Mariana Cmpeanu
Ministrul delegat pentru dialog social,
Adriana Doina Pan
Viceprim-ministru, ministrul finanelor publice,
Daniel Chioiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Enache Jiru,
secretar de stat

Bucureti, 26 iunie 2013.


Nr. 414.

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru revocarea i numirea unui membru al Plenului Oficiului
Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 26 alin. (7),
(15) i alin. (16) lit. f) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea
splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere
a finanrii actelor de terorism, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Domnul Licu Dimitrie-Bogdan se revoc din funcia de membru al
Plenului Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor,
reprezentant al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 387/28.VI.2013

15

Art. 2. Doamna Elena Hach se numete n funcia de membru al Plenului


Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor, n calitate de
reprezentant al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, pentru o
perioad de 5 ani.
PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Ministrul justiiei,
Robert Marius Cazanciuc
Bucureti, 26 iunie 2013.
Nr. 416.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SNTII

ORDIN
privind modificarea i completarea Ordinului ministrului sntii nr. 245/2012
pentru aprobarea preurilor la medicamentele de uz uman cuprinse n Catalogul naional
al preurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe pia n Romnia
Vznd Referatul de aprobare nr. E.N./572 din 6 iunie 2013, ntocmit de Direcia farmaceutic i dispozitive medicale din
cadrul Ministerului Sntii,
avnd n vedere prevederile art. 851 din titlul XVII Medicamentul din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul
sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, i prevederile art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificrile i completrile ulterioare,
innd cont de prevederile Ordinului ministrului sntii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul
al preurilor la medicamentele de uz uman, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 7 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii,
cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul sntii emite urmtorul ordin:
Art. I. Ordinul ministrului sntii nr. 245/2012 pentru
aprobarea preurilor la medicamentele de uz uman cuprinse n
Catalogul naional al preurilor medicamentelor de uz uman
autorizate de punere pe pia n Romnia, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 190 din 23 martie 2012, cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 1, dup alineatul (21.3) se introduce un nou
alineat, alineatul (21.4), cu urmtorul cuprins:
(21.4) Se completeaz Catalogul naional al preurilor
medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe pia n
Romnia cu preurile produselor nou-avizate/reavizate n
perioada 26 martie 201317 iunie 2013.

2. La articolul 1, dup alineatul (4) se introduce un nou


alineat, alineatul (5), cu urmtorul cuprins:
(5) Pentru preurile medicamentelor ce vor fi avizate n
perioada 30 iunie 201330 septembrie 2013, precum i pentru
efectuarea analizei comparative de pre se vor lua n calcul
cursul de schimb valutar folosit la alctuirea bugetului pentru
anul 2012, precum i cursurile de schimb medii prognozate
pentru anul 2012 comunicate de Comisia Naional de
Prognoz i publicate pe site-ul Ministerului Sntii.
3. Articolul 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 2. Preurile cu ridicata i amnuntul maximale
aprobate sunt valabile pn la data de 30 septembrie 2013.
Art. II. Prevederile prezentului ordin intr n vigoare
ncepnd cu data de 1 iulie 2013.
Art. III. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul sntii,
Gheorghe-Eugen Nicolescu
Bucureti, 27 iunie 2013.
Nr. 805.

ABONAMENTE LA PUBLICAIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC


Preuri pentru anul 2013
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) lei

Numr
de apariii
anuale

Denumirea publicaiei

12 luni

3 luni

1 lun

900

1.200

330

120

1.

Monitorul Oficial, Partea I

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiar

88

1.500

140

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

205

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

450

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

5.000

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

250

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

48

540

8.

Colecia Legislaia Romniei

450

9.

Colecia Hotrri ale Guvernului Romniei

12

750

50
120
70

NOT:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplic i se achiziioneaz pe baz de comand.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E N F O R M AT E L E C T R O N I C
Preuri pentru anul 2013
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 pri ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte pri ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

600

1.500

3.750

9.000

19.800

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Colecia Monitorul Oficial n format electronic, oricare dintre prile acestuia

50 lei/an

Preurile sunt exprimate n lei i conin TVA.


Mai multe informaii putei gsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde putei aplica online comanda.

EDITOR: GUVERNUL ROMNIEI


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 387/28.VI.2013 conine 16 pagini.

Preul: 3,20 lei

&JUYDGY|639348]
ISSN 14534495