Sunteți pe pagina 1din 2

- cotizatia o platiti luar si o inregistrati in RJIP si in fisa de operatiuni diverse pentru plata

contributiei profesionale (aceasta fiind un tip de cheltuiala deductibila limitat - OMFP


1040/2004)
- la finalul anului calculati venitul brut si calculati totalul din fisa de operatiuni diverse privind
contributia profesionala
- daca 5% din venitul brut reprezinta o suma mai mica decat suma totala platita ca si
contributie profesionala scadeti din venitul brut cei 5% pentru a obtine venitul net (alaturi de
celelalte cheltuieli deductibile pe care le aveti)
- daca cei 5% reprezeinta o suma mai mare ca suma totala platita ca si contributie profesionala
atunci scadeti intreaga suma din venitul brut pt obtinerea venitului net
Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/forum
%7CdisplayTopicPage/topicID_293542/deductibilitate-contributie-obligatorie-colegiulmedicilor.html#ixzz2sTvHHXms
Follow us: Avocatnetro on Facebook
Cum iti deduci cheltuielile cabinetului medical? 24 noiembrie 2012 | 0 comentarii | Juliana
STROESCU S-a schimbat legislatia si nu mai stii cum sa procedezi pentru a nu incalca legea?
Tu ne-ai intrebat, iar noi te lamurim, pentru a nu avea probleme cu autoritatile fiscale si a nu
risca amenzi sau alte sanctiuni. Incepand cu 1 ian.2012 s-a abrogat art.9 alin.(1^1).din
Ordonanta 124/1998, care prevedea posibilitatea deducerii cheltuielilor efectuate cu
infiintarea, dotarea si functionarea cabinetelor madicale.In aceasta situatie, dumneavoastra ati
intrebat in ce masura cabinetele medicale mai au voie sa deduca aceste cheltuieli, incepind cu
1 ian 2012, iar noi va vom arata care sunt posibilitatile prevazute de legislatia in vigoare.
ORDONANTA nr. 124 din 29 august 1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor
medicale, este actul normativ care reglementeaza infiintarea si organizarea cabinetelor
medicale. Pe parcurs a fost modificata si completata de mai multe ori. Actele normative care
au modificat Ordonanta 124/1998/sunt : ORDONANTA DE URGENTA nr. 152 din 7
noiembrie 2002; LEGEA nr. 493 din 11 iulie 2002; LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003;
RECTIFICAREA nr.124 din 29 august 1998; LEGEA nr. 400 din 30 octombrie 2006;
ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011. Ultima modificare este cea adusa prin Ordonanta
30/2011, care prin Art.VI alin b), abroga un articol din Ordonanta, incepand cu 1 ian 2012,
respectiv articolul art. 9 alin. (1^1). Acest articol stipula ca toate cheltuielile efectuate cu
investitiile privind infiintarea, dotarea si functionarea cabinetelor medicale, se scad din
veniturile realizate. Abrogarea lui poate creea panica si confuzie in randul medicilor care au
cabinete medicale. Din acest motiv specific, pentru a lamuri situatia, ca articolul abrogat a fost
de fapt mutat in Codul fiscal, unde a fost introdus un nou articol, respectiv articolul 24,
aliniat 16. Acesta prevede ca investitiile efectuate pentru infiintarea si functionarea
cabinetelor medicale pot fi deduse integral la calculul impozitului pe venit la data punerii in
functiune sau esalonat prin amortizare. Este de preferat ca recuperarea investitiilor sa se faca
prin amortizare lunara. Daca se deduce integral cheltuiala cu investia facuta la data punerii in
functiune, este posibil sa se ajunga in situatia de a avea bani de recuperat de la bugetul statului
in primul an, iar restul anilor sa nu beneficiem de nici o deducere. Veniturile cabinetului
medical, conform Ordonantei 24 din 1998, pot fi constituite din servicii medicale prestate in
baza contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate ori cu alte persoane fizice sau
juridice; servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor; donatii si sponsorizari;
activitati de consiliere medicala; activitati de invatamant si cercetare realizate direct sau prin
contracte cu institutiile de invatamant si de cercetare de stat sau private; alte surse obtinute
conform dispozitiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzata
fizic sau moral. Ordonanta 124/1998 specifica faptul ca veniturile cabinetelor medicale vor fi
impozitate potrivit dispozitiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea

desfasurata pe baza de libera initiativa , respectiv , conform prevederilor Codulu Fiscal.


Cheltuielile efectuate de catre cabinetele medicale sunt deductibile, conform Codulul Fiscal.
Principalele aspecte de care trebuie sa se tina cont, respectand prevederile Codului Fiscal, cu
privire la cheltuielile deductibile, sunt urmatoarele: sa fie efectuate in cadrul activitatilor
desfasurate in scopul realizarii venitului, justificate prin documente; sa fie cuprinse in
cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite; sa respecte regulile
privind deducerea cheltuielilor reprezentnd investitii in mijloace fixe pentru cabinetele
medicale; cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru bunuri din patrimoniul
cabinetului medical. Conform articolului 15 din Ordonanta 124/1998, se pot infiinta unitatile
medico-sanitare cu personalitate juridica, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, respectiv SRL, cu indeplinirea urmatoarelor conditii: - sa aiba obiect
de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe
acestora, -administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor
consiliului de administratie sa fie medici; - sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor
medicale. Foarte important de stiut este ca un SRL poate fi transformat in Cabinet Medical
Individual, cu conditia ca societatea comerciala sa aiba ca asociat unic medicul care a infiintat
cabinetul medical individual. Transferul se face in urma dizolvarii SRL ului, activele
rezultate din lichidare fiind transferate catre CMI. Transferul se poate face fara plata si este
scutit de achitarea oricaror impozite si taxe. Mai pot infiinta cabinete medicale in structura lor,
conform Ordonantei nr.124/1998, organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati
medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal
constituite, baza hotararii organelor de conducere. Acezte cabinete medicale pot realiza
venituri din: finantarea organizatiei sau asociatiei in structura careia functioneaza; servicii
medicale cu plata directa din partea beneficiarilor; donatii sau sponsorizari; servicii medicale
prestate in baza contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate ori cu alte persoane
fizice sau juridice; alte surse obtinute conform dispozitiilor legale in vigoare. Atasat gasit
textul integral al Ordonantei 124 cu toate modifcarile si actualizarile pana la data de 1 ianuarie
2012. Pentru lamuriri suplimentare vezi: - Extras din cod fiscal legat de cabinete medicale
individuale - Ordonanta nr. 124/1998, republicata, cu actualizarile si completarile ulterioare Ordonanta nr. 30 din 31 august 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal *In fiecare sambata, consultantul nostru ofera raspunsuri la intrebarile din
sfera contabilitatii (nu au caracter de consultanta juridica), transmise pe adresa
redactie@sanatateabuzoiana.ro.
Sursa: http://www.sanatateabuzoiana.ro/cum-iti-deduci-cheltuielile-cabinetuluimedical/#.UvKf6LSKKOI | Sntatea buzoian