Sunteți pe pagina 1din 4
ROMANIA NECLASIFICAT MINISTERUL APARARII NATIONALE Exemplar unic Academia Tehnicé Militara Concursul de admitere sesiunea iulie 2014 PRESEDINS} Colonel pra CHESTIONAR DE CONCURS Varianta A Proba: ,,Matematica - Fizici” 1. Fie functia #:R—R, f(x)=x+e™. Volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului functiei g:[0,1]->R, ¢(x)= f(x) + F(-x) este: a) v=8(2-J) e200 vas(e-Z)s2n9 a Cd ca 4) vaa{etsS) eon :e) v=3(e-4). 2 {n cireuitul electric cu schema din figura se cunose: indicafia ampermetrului =0,518A , indicatia voltmetrului Uy =90V , rezistenfa intend a caper Ry=3Q., rezistenta intern’ a voltmetrului Ry =5kQ si rezistenfa interna a sursei r = 2 Q. Valorile tensiunii electromotoare a sursei gia rezistentei rezistorului R sunt: a) 90,39 V, 150. b) 95 V, 100.2; c) 100 V, 95.0; d) 82,79 V, 1709; e) 92,59 V, 1809. 3. Unitatea de masura pentru energia cineticd poate fi exprimata prin: a) Ns; b) N-m;0) kg-™; d) kg-™; ¢) ke?-B s s s Idina x+y+z=0 4. Fie sistemul jax+2y+4z=0 , cuaeR. a’x+4y+162=0 Multimea tuturor valorilor lui a pentru care sistemul are solutie unica este: 9) {2,4}: b) RV{LL2}; ©) R\f-2,-4) 4) $56) Rif2,4}. 5. Suma solutillor ecuatiei (2+ v3) +(2-v3 J =4 este: a) 3; b)—-1; c) 0; d) 2; e) -2. xsind+a, dact x<0 x 6.Fle abeR sifunetia f:RR, f(x)=] b, — dac x=0. xt 4 Oe dact x30 x Suma S a valotilor parametrilor a si pentru care functia Sf este continua in punctul x =0 are valoare: a) S=4;b) S=0;c) § 3d) S=3;0) S=1. 7. Fie functia f:R+R, f(x) 21 Daca notam cu m numarul punctelor de minim local ale functiei f si cup numarul punctelor de maxim local ale functiei /, atunci: 8) m-p=1;b) m-p=0; 0) m-p=3;d) m-p=4;e) m-p=d, 8. Unitatea de masura in $.1. a caldurii molare este: a) Y(ke-K); b) I/K ;e) I/(mol-K); d) K/mol; e) J/mol. 9. O sarma de nichelina are rezistivitatea p= 42-10-8Q.m si aria sectiunii tansversale 4=0,6 mm. Lungimea pentru care rezistenfa sarmei are valoarea R=2,8Q este: a) 0.4m; b) 4m; c) 40m; d) 2m;e)20m. 10. Solutia inecuatiei log, (34° — 32 4 3) <2logy7 este: a) (—~, log; 2); b) (log; 2, 1); ¢) (1, log, 3); d) (2, log; 10); ©) 6 (multimea vida), 2din4 11 1-1 M1. Fie matricele patratice 4,B directia e ine Sa a 8) F=G) +H (G+G);b) F=1,G,+4,G,; 0) F=wG\-1(G,+G,); ®) Pau (G.+G,)+m.G;e)F=1.G, +u(G, -G). 3ding eee 16. bara cilindrict elastic& este intinsé longitudinal sub actiunea unei forte. Dacd la efortul unitar de aoe, deformarea relativa este de 10%, atunci modulul de elastcitate al barei are valoarea: a) 2-108 N/m? b) 2-105 N/m?; c) 10° N/m? ; d) 2-10? N/m?; e) 3-10° N/m?, 2 1 17. Fie fumetia f:R>R, f(x) Se Atunci 1= [7°(x)-/) dy are ae 0 valoarea: a) 1=07;b) J=e(e+1); 0) T=e(e-1);d) /=0;e) I=e. 18. Abscisa punctului in care tangenta la graficul functiei /:R—>R, f(x) =3x4- 42° + 6x? +1 este paralelé cu dreapta de ecuatie y=12x+5 are valoarea: = 0; b) 15.) 2d) 12;¢) 5 rng ; b) 15 ¢) 5 d) 12e) 5. ° qao 23) BP mae (f{ k z AV bd 78 Toate cele 18 probleme sunt obligatorii Qe) » ° SPREAD” Fiecare problema se coteazi cu un punet. Media probei de concurs se calculeaza imparjind numfrul de puncte acumulate la cele 18 probleme (numfrul de probleme rezolvate corect) la cia doi, la care se adaug’ un punct din ofiein. Timp de lucru efectiy — 3 ore. Secretarul comisiei ae agmitere Lt. col. ing. Romeo RIZEA 4din4